Mẫu Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất thế nào?

don khoi kien tranh chap dat dai 0809164101

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai được sử dụng khi một trong những bên có nhu yếu khởi kiện xử lý tranh chấp tại Tòa án. Vậy, Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai có hình thức thế nào ? Cách viết thế nào ? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về yếu tố này .

cauhoi

Câu hỏi: Tôi có diện tích đất 450m2 đã được cấp Sổ đỏ, năm 2018 anh H là chủ mảnh đất liền kề đã xây dựng nhà và lấn sang phần diện tích đất của gia đình tôi. Tôi có làm đơn đề nghị UBND xã H giải quyết nhưng hòa giải không thành. Nay tôi muốn khởi kiện tại Tòa án thì tôi cần sử dụng mẫu đơn nào? Xin cảm ơn! – Văn Lâm (Nam Định).

Mẫu Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là mẫu nào?

tai ve 1201171357
Mẫu Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai hiện nay là Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… ( 1 ), ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi : Toà án nhân dân ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … …

Người khởi kiện: (3)…………………………………………………………………………….

Địa chỉ : ( 4 ) ………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … …………………………………………. ( nếu có )

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………

Địa chỉ ( 6 ) …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … …………………………………………. ( nếu có )

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………………..

Địa chỉ : ( 8 ) …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … … ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … ………… ( nếu có )

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………..

Địa chỉ : ( 10 ) …………………………………………………………………………………………
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : .. … … … … … … … … … .. … … …………. ( nếu có )

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
Người làm chứng ( nếu có ) ( 12 ) …………………………………………………………………
Địa chỉ : ( 13 ) …………………………………………………………………………………………
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … …. … ……… ( nếu có ) .

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………….

1 ……………………………………………………………………………………………………….
2 ……………………………………………………………………………………………………….
( Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án ) ( 15 )

 

              Người khởi kiện (16)

mau don khoi kien tranh chap dat dai

Mẫu Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất thế nào? (Ảnh minh họa)

Ghi thông tin trên đơn khởi kiện tranh chấp đất đai rao sao?

Nội dung này sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cách ghi thông tin trên đơn khởi kiện tranh chấp đất đai ( theo mẫu trên ) :
( 1 ) Ghi khu vực làm đơn khởi kiện .
Ví dụ : Tỉnh Nam Định, ngày … .. tháng … .. năm … … ) .
( 2 ) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xử lý vụ án, trong đó :
– Nếu do Toà án nhân dân ( TANDTC ) cấp huyện xử lý thì ghi rõ tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào địa chỉ của Toà án đó .
Ví dụ : Toà án nhân dân huyện H, tỉnh Tỉnh Nam Định .
– Nếu do TANDTC cấp tỉnh xử lý thì ghi rõ tòa án nhân dân tỉnh ( thành phố ) nào và địa chỉ của Toà án đó .
Ví dụ : Tòa án nhân dân tỉnh Tỉnh Nam Định .
( 3 ) Ghi thông tin người làm đơn, trong đó :
– Người khởi kiện là cá thể thì ghi họ tên ;
– Nếu người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, … thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện thay mặt hợp pháp của cá thể đó ;
– Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức triển khai : Ghi tên cơ quan, tổ chức triển khai và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện đó .
( 4 ) Ghi nơi cư trú tại thời gian nộp đơn khởi kiện .
– Nếu người khởi kiện là cá thể : Ghi rất đầy đủ địa chỉ nơi cư trú ;
– Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức triển khai : Ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó
( 5 ), ( 7 ), ( 9 ) và ( 12 ) Ghi tương tự như như hướng dẫn tại điểm ( 3 ) .
( 6 ), ( 8 ), ( 10 ) và ( 13 ) Ghi tựa như như hướng dẫn tại điểm ( 4 ) .
( 11 ) Nêu đơn cử từng yếu tố nhu yếu Toà án xử lý .
Cụ thể trong trường hợp của bạn, hoàn toàn có thể ghi như sau :
Gia đình tôi có diện tích quy hoạnh đất 450 mét vuông thuộc thửa số … ; tờ map số … tại địa chỉ xóm …, xã …, huyện H, tỉnh Tỉnh Nam Định. Mảnh đất này đã được Ủy Ban Nhân Dân huyện H cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 27 xxx ngày 06/07/2008 ; số vào sổ : 2 xx / 2 xxx / QĐUB.
Đến năm 2018, chủ sử dụng thửa đất liền kề là anh H đã kiến thiết xây dựng khu công trình nhà ở 03 tầng và lấn sang một phần đất của tôi khoảng chừng … m chiều ngang và … m chiều dài ; tổng diện tích quy hoạnh đất lấn chiếm rơi vào khoảng chừng … mét vuông .
Khi phát hiện vấn đề, tôi đã dữ thế chủ động gặp anh H để trao đổi, thương lượng về yếu tố này. Tuy nhiên anh H vẫn cho rằng phần diện tích quy hoạnh này nằm trong phần diện tích quy hoạnh đất nhà anh H đã được sử dụng từ lâu. Do không hề tự hòa giải nên tôi đã làm đơn đề xuất xử lý tranh chấp đất đai lên Ủy Ban Nhân Dân xã, tuy nhiên hòa giải tranh chấp không thành .
Nhận thấy quyền và quyền lợi hợp pháp của mình đang bị xâm phạm, nay tôi làm đơn này nhu yếu Tòa án nhân dân huyện H xác lập lại ranh giới thửa đất, buộc anh H trả lại diện tích quy hoạnh đất đã lấn chiếm nêu trên .
Trên đây là hàng loạt nội dung tương quan đến vấn đề của tôi, kính mong Tòa án xem xét xử lý vấn đề theo đúng lao lý pháp lý .
( 14 ) Ghi rõ tên những tài liệu kèm theo đơn khởi kiện và phải đánh số thứ tự. Ví dụ :
– Bản sao giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ;
– Biên bản hòa giải không thành ;
– Trích lục map ; …

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

( 16 ) Nếu người khởi kiện là cá thể thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó ;
– Người đại diện thay mặt hợp pháp phải ký tên điểm chỉ nếu người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, … ;

– Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó…

Trên đây là giải đáp về Mẫu Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

0000000000