Mẫu hợp đồng cho thuê đất mới nhất 2021

mau hop dong cho thue dat ca nhan nong nghiep 2021

Hiện nay, nhu cầu thuê đất đối với cá nhân hoặc tổ chức, hộ gia đình đều tăng lên để dùng trong nhiều mục đích khác nhau. Theo đó, khi thực hiện thủ tục thuê đất thì khách hàng quan tâm đến đầu tiên là mẫu hợp đồng cho thuê đất.

Vậy hợp đồng cho thuê đất được định nghĩa như thế nào ? Mẫu hợp đồng cho thuê đất ra làm sao ? Mẫu hợp đồng cho thuê đất cá thể, mẫu hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp đơn cử như thế nào ?
Mời quý vị tìm hiểu thêm nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm ra lời giải đáp đơn cử nhất .

Hợp đồng cho thuê đất là gì?

Hợp đồng cho thuê đất là một loại hợp đồng dùng để ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó người sử dụng đất thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai cho bên còn lại, người thuê sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng đó.

mau hop dong cho thue dat ca nhan nong nghiep 2021

Nội dung mẫu hợp đồng cho thuê đất

Dựa vào điều 500 của Bộ Luật dân sự năm ngoái thì việc cho thuê là một trường hợp thuộc hợp đồng về quyền sử dụng đất, trong đó cần bảo vệ về nội dung lao lý tại điều 501 Bộ Luật dân sự năm ngoái :
“ Điều 501. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất
1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có tương quan trong Bộ luật này cũng được vận dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .
2. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với pháp luật về mục tiêu sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý về đất đai và pháp luật khác của pháp lý có tương quan. ” ’

Theo đó theo mẫu số 04 trong thông tư số 30/2014/TT-BTNMT đã có quy định cụ thể về mẫu hợp đồng cho thuê đất, trong đó hợp đồng thuê đất gồm có những nội dung sau:

– Trên góc trái trang giấy chiếm 1/3 trang ghi nội dung là hợp đồng thuê đất, góc phải trang giấy trình diễn quốc hiệu, tiêu ngữ
– Ghi rõ số của hợp đồng, ngày tháng năm những bên thực thi soạn thảo hợp đồng cho thuê đất
– Tên tiêu đề : hợp đồng thuê đất
– Các địa thế căn cứ để lập ra hợp đồng thuê đất
+ Luật, nghị định, thông tư, quyết định hành động, …
– Ngày tháng năm và khu vực soạn thảo hợp đồng cho thuê đất
– tin tức của những bên là bên cho thuê đất và bên thuê đất
– Nội dung thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng cho thuê đất
+ tin tức về khu đất cho thuê :
Diện tích của mảnh đất
Tại khu vực : … … … … ..
Ví trí và ranh giới cho thuê đất địa thế căn cứ xác lập như theo trích lục map địa chính được lập theo tỷ suất nào ?, số địa chính ?, do ai đánh giá và thẩm định ?
Thời hạn cho thuê đất : ghi rõ về thời hạn từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào ?
Mục đích về việc thuê đất đùng để làm gì ?
+ Nghĩa vụ của bên thuê đất có nghĩa vụ và trách nhiệm với bên cho thuê
Giá thuê đất : … .. tính theo mét vuông / đồng / năm ( tháng )
Tiền thuê đât được tính từ ngày tháng năm nào ?
Hình thức nộp tiền : theo tiền mặt, qua ngân hàng nhà nước, … .
Nơi nộp tiền : tại nhà người cho thuê ?, … ..
+ Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan
+ Các trường hợp chấm hết việc cho thuê đất
– Các bên cam kết về việc triển khai theo hợp đồng đã ghi nhận trường hợp có phát sinh cần bồi thường
Cam kết khác, … ..
– Số hợp đồng được lập ra ? Có giá trị như nhau
– Hiệu lực hợp đồng tính từ ngày ?
– Bên thuê đất và bên cho thuê đất ký và ghi rõ họ tên kèm đóng dấu ( nếu có )

Mẫu hợp đồng cho thuê đất cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁ NHÂN
Số : … / 2022 / HĐTQSDĐ / LHP

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại … chúng tôi gồm có :

Bên cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức triển khai : …
Địa chỉ trụ sở : …
Mã số doanh nghiệp : …
Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông / bà : …
Chức vụ : …
Điện thoại : …
E-Mail : …
( Trường hợp bên cho thuê quyền sử dụng đất là cá thể ) :
Họ và tên : …
Năm sinh : … / … / …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : …
Chỗ ở hiện tại : …
Điện thoại : …
E-Mail : …

Bên thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức triển khai : …
Địa chỉ trụ sở : …
Mã số doanh nghiệp : …
Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông / bà : …
Chức vụ : …
Điện thoại : …
E-Mail : …
( Trường hợp bên thuê quyền sử dụng đất là cá thể ) :
Họ và tên : …
Năm sinh : … / … / …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : …
Chỗ ở hiện tại : …
Điện thoại : …
E-Mail : …
Hai bên thỏa thuận hợp tác và chấp thuận đồng ý ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với những pháp luật như sau :
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
Bên A cho bên B thuê quyền sử dụng đất so với thửa đất theo giấy …, đơn cử như sau :
Thửa đất số : …
Tờ map số : …
Địa chỉ thửa đất : …
Diện tích : … mét vuông ( Bằng chữ : … )
Những hạn chế về quyền sử dụng đất ( nếu có ) : …
Điều 2. Thời hạn thuê
Thời hạn thuê quyền sử dụng đất so với thửa đất tại Điều 1 hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày … / … / … đến ngày … / … / …
Điều 3. Mục đích thuê
Mục đích sử dụng so với thửa đất thuê tại Điều 1 hợp đồng này là : …
Điều 4. Giá thuê, phương pháp và thời hạn thanh toán giao dịch
1. Giá thuê quyền sử dụng đất so với thửa đất tại Điều 1 hợp đồng này là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) ;
2. Phương thức giao dịch thanh toán : …
( Bên A và bên B thoả thuận phương pháp giao dịch thanh toán bằng giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước hoặc giao dịch thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc bằng phương pháp thanh toán giao dịch khác và ghi đơn cử vào hợp đồng này ) .
3. Thời hạn giao dịch thanh toán :
Đợt 1 : Bên B thanh toán giao dịch tiền thuê quyền sử dụng đất cho bên A trước ngày … / … / … với số tiền là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ), tại : …
Đợt 2 : Bên B giao dịch thanh toán tiền thuê quyền sử dụng đất cho bên A trước ngày … / … / … với số tiền là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ), tại : …
( Bên A và bên B thoả thuận về thời hạn thanh toán giao dịch, khu vực giao dịch thanh toán tiền thuê quyền sử dụng đất và ghi đơn cử vào hợp đồng này ) .
Điều 5. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên
1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A :
Giao thửa đất tại Điều 1 hợp đồng này cho bên B vào thời gian ngày … / … / …
Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục tiêu .
Nộp thuế sử dụng đất .
Báo cho bên B về quyền của người thứ ba so với thửa đất ( nếu có ) .
Yêu cầu bên B trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận tại hợp đồng này .
Yêu cầu bên B chấm hết ngay việc sử dụng đất không đúng mục tiêu, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất ; nếu bên B không chấm hết hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng .
Yêu cầu bên B trả lại đất, khi hết thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất tại hợp đồng này .
Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý ( nếu có ) .
2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B :
Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận tại hợp đồng này .
Được sử dụng đất không thay đổi theo thời hạn thuê quyền sử dụng đất đã thoả thuận tại hợp đồng này .
Được hưởng hoa lợi, cống phẩm từ việc thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận với bên A .
Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng thời hạn thuê pháp luật tại hợp đồng này .
Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất .
Trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất cho bên A theo thoả thuận tại hợp đồng này ;
Tuân theo những pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; không được làm tổn hại đến quyền, quyền lợi của người sử dụng đất xung quanh .
Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất, nếu không được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của bên A .
Trả lại đất thuê cho bên A khi hết thời hạn thuê quền sự dụng đất lao lý tại hợp đồng này .
Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .
Điều 6. Các trường hợp chấm hết hợp cho thuê quyền sử dụng đất
Hết thời hạn thuê quyền sử dụng đất tại hợp đồng này mà bên A và bên B không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê quyền sử dụng đất .
Do ý kiến đề nghị chấm hết hợp đồng thuê quyền sự dụng đất trước thời hạn của một bên là bên A hoặc bên B, nhưng một trong hai bên là bên A hoặc bên B phải báo trước cho bên kia là bên A hoặc bên B biết trước tối thiểu 06 tháng, bên đề xuất chấm hết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trước thời hạn phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền bằng … đồng ( Bằng chữ : … ) hoặc bằng … tháng tiền thuê quyền sử dụng đất tại hợp đồng này .
Bên A hoặc bên B bị phá sản hoặc bị phát mại gia tài hoặc giải thể theo lao lý của pháp lý .
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu đất theo lao lý của pháp lý về đất đai .
Điều 7. Tài sản gắn liền với đất
Bên A và bên B thoả thuận về việc xử lý gia tài gắn liền với đất sau khi kết thúc hợp đồng này theo lao lý của pháp lý và ghi đơn cử vào hợp đồng này .
Điều 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho bên bị vi phạm (nếu có).

Điều 9. Chi tiêu khác
Việc ĐK cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý về đất đai do bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi .
Lệ phí công chứng, xác nhận hợp đồng này do bên … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai giao dịch thanh toán theo đúng pháp luật của pháp lý .
Điều 10. Phương thức xử lý tranh chấp
Trong quy trình triển khai hợp đồng, nếu có yếu tố phát sinh cần xử lý, thì bên A và bên B triển khai thỏa thuận hợp tác và thống nhất xử lý kịp thời, hợp tình và hài hòa và hợp lý. Trường hợp bên A và bên B không thỏa thuận hợp tác được thì một trong những bên có quyền khởi kiện tại TANDTC có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .
Điều 11. Cam đoan của những bên
1. Bên A cam kết :
tin tức về nhân thân, thửa đất ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ;
Thửa đất cho thuê thuộc trường hợp được cho thuê theo lao lý của pháp lý ;
Tại thời gian giao kết hợp đồng này : Thửa đất cho thuê không có tranh chấp ; Thửa đất cho thuê không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
Thực hiện đúng và vừa đủ những thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng này .
2. Bên B cam kết ràng buộc :
Những thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ;
Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất tại Điều 1 của hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng, quyền sở hữu thửa đất cho thuê ( nếu có ) ;
Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
Thực hiện đúng và vừa đủ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong hợp đồng này .
Điều 12. Các thoả thuận khác
Hai bên chấp thuận đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này .
Bên A và bên B đồng ý chấp thuận thực thi theo đúng những lao lý trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện kèm theo gì khác .
Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản. / .

BÊN B
( Chữ ký, họ tên và đóng dấu )


BÊN A
( Chữ ký, họ tên và đóng dấu )

Mời quý vị tham khảo một dàn bài mẫu hợp đồng cho thuê đất cá nhân để nắm rõ hơn về cách soạn thảo mẫu:

– Trên góc trái trang giấy chiếm 1/3 trang ghi nội dung là hợp đồng thuê đất, góc phải trang giấy trình diễn quốc hiệu, tiêu ngữ
– Ghi rõ số của hợp đồng, ngày tháng năm những bên triển khai soạn thảo hợp đồng cho thuê đất
– Tên tiêu đề : hợp đồng thuê đất
– Các địa thế căn cứ để lập ra hợp đồng thuê đất
+ Luật, nghị định, thông tư, quyết định hành động, …
– Ngày tháng năm và khu vực soạn thảo hợp đồng cho thuê đất
– tin tức của những bên là bên cho thuê đất và bên thuê đất gồm : họ và tên, nơi ĐK hộ khẩu thường trú, số chứng tỏ nhân dân, số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước, …
– Nội dung thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng cho thuê đất
+ tin tức về khu đất cho thuê :
Diện tích của mảnh đất
Tại khu vực : … … … … ..
Ví trí và ranh giới cho thuê đất địa thế căn cứ xác lập như theo trích lục map địa chính được lập theo tỷ suất nào ?, số địa chính ?, do ai đánh giá và thẩm định ?
Thời hạn cho thuê đất : ghi rõ về thời hạn từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào ?
Mục đích về việc thuê đất đùng để làm gì ?
+ Nghĩa vụ của bên thuê đất có nghĩa vụ và trách nhiệm với bên cho thuê
Giá thuê đất : … .. tính theo mét vuông / đồng / năm ( tháng )
Tiền thuê đất được tính từ ngày tháng năm nào ?
Hình thức nộp tiền : theo tiền mặt, qua ngân hàng nhà nước, … .
Nơi nộp tiền : tại nhà người cho thuê ?, … ..
+ Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan
+ Các trường hợp chấm hết việc cho thuê đất
– Các bên cam kết về việc thực thi theo hợp đồng đã ghi nhận trường hợp có phát sinh cần bồi thường
Cam kết khác, … ..
– Số hợp đồng được lập ra ? Có giá trị như nhau
– Hiệu lực hợp đồng tính từ ngày ?
– Bên thuê đất và bên cho thuê đất ký và ghi rõ họ tên .

Tải (Download) Mẫu Hợp đồng cho thuê đất cá nhân

Mẫu hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp

Mời quý vị tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp từ một trường hợp cụ thể:

HỢP ĐỒNGTHUÊ ĐẤT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/HĐTĐ
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ;
– Căn cứ Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Đất đai ;
Căn cứ Thông tư số 30/2014 / TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, tịch thu đất ;
Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại số 16, ngõ 44, Đại Linh, P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Chúng tôi gồm :

I. Bên cho thuê đất:

Họ và tên : Cao Thị Hà
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú :
Số chứng tỏ nhân dân : 012345678912
Tài khoản ngân hàng nhà nước : A1234987656
Hiện là chủ sở hữu của quyền sử dụng đất :
Mục đích sử dụng đất : là đất nông nghiệp
Thời gian lâu bền hơn
Căn cứ theo giấy ghi nhận về quyền sử dụng đất số : 322 / ĐNT

II. Bên thuê đất là:

Họ và tên : Nguyễn Hồng Giang
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : Huyện Thái Thụy, tỉnh Tỉnh Thái Bình
Số chứng tỏ nhân dân : 98765432198
Tài khoản ngân hàng nhà nước : A12233556677

III. Nội dung điều khoản hợp đồng cụ thể

Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên B thuê đất thuê khu đất như sau:

1. Diện tích đất là : 100 mét vuông
Tại : khu đất lô số 10, xã B, huyện A, tp TP.HN
2. Vị trí, ranh giới mà khu đất đã được xác lập dựa theo tờ trích lục của map địa chính theo số 12, tỷ suất 1 : 10 do cơ quan X Lập ngày 1/1/2015 đã được thẩm định và đánh giá .
3. Thời gian cho thuê đất là : 5 năm
4. Mục đích thuê đất dùng để : Trồng hoa lá cây cảnh
Điều 2 : Phương thức thanh toán giao dịch và khu vực thanh toán giao dịch
1. Giá tiền cho thuê : 100 000 đồng / tháng / mét vuông
2. Tiền thuê này được tính từ : ngày 22 tháng 12 năm 2020
3. Cách thức thanh toán giao dịch : tiền mặt
4. Địa điểm giao dịch thanh toán : số 16, ngõ 44, Đại Linh, P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP.HN
Điều 3 : Mục đích sử dụng đất cần phải tương thích với nội dung đã thỏa thuận hợp tác
Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên
Đối với bên A
– Bên A giao cho bên B quyền sử dụng đất tính từ khi ký hợp đồng này và được sử dụng toàn vẹn trong thời hạn thuê đã thỏa thuận hợp tác trên
– Thực hiện bảo vệ giữ gìn đất, bên A có quyền kiểm tra và nhắc nhở khi phát hiện có hành vi không giữ gìn và sử dụng đúng như mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác để trồng hoa lá cây cảnh
– Thực hiện về nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế đúng theo pháp luật
– Yêu cầu bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền đúng và đủ tiền thuê
– Khi phát hiện việc bên B sử dụng đất không đúng mục tiêu thì có quyền nhu yếu bên B dừng lại. Nếu liên tục không dừng, bên A sẽ chấm hết hợp đồng và nhu yếu bên B hoàn trả lại đất cùng với số tiền phải bồi thường
Đối với bên B
– Sử dụng đúng thời hạn thuê và đúng mục tiêu
– Trả tiền thuê theo thỏa thuận hợp tác
– Không làm ảnh hưởng tác động tới những người sử dụng đất xung quanh
– Thực hiện việc hoàn trả lại đất khi hết hạn thuê
– Được thu hoa lợi và cống phẩm từ việc trồng hoa lá cây cảnh
Điều 5 : Việc chấm hết thuê đất nếu thuộc trường hợp :
– Khi hai bên trọn vẹn chấp thuận đồng ý về việc chấm hết hợp đồng
– Hết hạn hợp đồng
Nếu phát sinh yếu tố khác mà chưa được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này, hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác lại và đi đến quyết định hành động
Điều 6 : Cam kết của hai bên
– Cam kết thực thi đúng như hợp đồng và tuân thủ đúng những lao lý pháp lý lien quan
– Nếu những bên không hề xử lý được yếu tố phát sinh sau khi đã đàm đạo thỏa thuận hợp tác lại thì hoàn toàn có thể khởi kiện ra TANDTC có thẩm quyền .
Điều 7 : Hợp đồng cho thuê đất được lập thành 2 bản đồng thời có giá trị ngang nhau
Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành tính từ ngày : 22/12/2020
Bên thuê đất
( Ký và ghi rõ họ tên )
Giang
Nguyễn Hồng Giang
Bên cho thuê đất
( Ký và ghi rõ họ tên )

Cao Thị Hà

 

Tải (Download) Mẫu Hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến hợp đồng cho thuê đất  và câu trả lời cho câu hỏi về hợp đồng cho thuê đất được định nghĩa như thế nào?, mẫu hợp đồng cho thuê đất ra sao?, mẫu hợp đồng cho thuê đất cá nhân,mẫu hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp cụ thể như thế nào?

>> >> > Tham khảo : Mẫu hợp đồng thuê nhà

0000000000