ĐKTCN lớp 4 môn LS&ĐL

articlewriting1

ĐKTCN lớp 4 môn LS&ĐL

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.84 KB, 5 trang )

Bạn đang đọc: ĐKTCN lớp 4 môn LS&ĐL

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Năm học 2009 – 2010
Môn : Lịch sử & Địa lí
Thời gian : 60 phút
Ngày thi : 13 / 05 / 2010
Điểm Nhận xét GV chấm thi
Chữ ký giáo viên
Coi thi Chấm thi
………………………….
………………………….
………………………….
A. Phần trắc nghiệm :
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1 : Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng đức để làm gì ?
A Để quản lý đất đai bảo vệ chủ quyền dân tộc.
B Để bảo vệ trật tự xã hội.
C Để bảo vệ quyền lợi của vua.
Câu 2 : Tác phẩm nào dưới đây không phải là của Nguyễn Trải ?
A Bộ Lam Sơn thực lục.
B Bộ Đại Việt sử ký toàn thư.
C Dư Địa Chí.
D Quốc âm thi tập.
Câu 3 : Tháng 1 năm 1789, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc ( Thăng Long ) để làm gì ?
A Lên ngôi hoàng đế.
B Tiêu diệt chúa Trịnh.
C Thống nhất đất nước.
D Đại phá quân Thanh.
Câu 4 : Dưới thời Hậu Lê, những ai được vào học trong trường Quốc Tử Giám ?
A Tất cả mọi người đều được vào học.
B Chỉ con cháu vua quan mới được theo học.
C Thường thu nhận con cháu vua quan và cả con dân thường nếu học giỏi.
Câu 5 : Nghĩa quân Tây Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược nào ?

A Nam Hán.
B Tống.
C Mông – Nguyên.
D Minh.
Câu 6 : Nhà văn, nhà khoa học tiêu biểu của thời Hậu Lê ( thế kỉ xv ) là ai ?
A Nguyễn Trải.
B Ngô Sĩ Liên.
C Lý Tử Tấn.
D Lương Thế Vinh.
Trường TH Bình Hòa Đông
Lớp : 4 …
Họ và tên :
………………
Câu 7 : Nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho phù hợp.
A B
B. Tự luận:
Câu 8 Khi tấn công vào đồn Ngọc Hồi, Nguyễn Huệ đã cho quân tiến vào đồn giặc bằng
cách nào ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Phần Địa lí
A. Phần trắc nghiệm :
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1 : Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ là :
A Kinh, Tày, Mường.
B Kinh, Ba – na, Ê – đê
C Kinh, Khơ – me, Chăm, Hoa.
Câu 2 : Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của sông nào bồi đắp nên ?
A Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

B Sông Đồng Nai.
C Sông Sài Gòn.
D Sông Hồng Và sông Thái Bình.
Câu 3 : Vùng có ngành công nghiệp phát triển nhất nước ta là :
A Đồng bằng Bắc Bộ.
B Thành phố cần Thơ.
C Đồng bằng Nam Bộ.
D Tất cả các ý trên.
Câu 4 : Nơi đánh bắt nhiều hải sản nhất nước ta là các tỉnh ven biển :
A Quảng Nam đến Quảng Ngãi.
B Quãng Ngãi đến Kiên Giang.
C Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
D Quảng Ninh đến Hải Phòng.
Hồ Quí Ly
Lê lợi
Lê Thánh Tông
Quang Trung
Đại phá quân Thanh
Đổi tên nước là Đại Ngu
Vẽ bản đồ, soạn Bộ Luật Hồng Đức
Khởi nghĩa Lam Sơn
Câu 5 : Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày,
tháng, năm nào ?
A Ngày 12 – 11 – 1993.
B Ngày 05 – 12 – 1999.
C Ngày 11 – 12 – 1993.
D Ngày 07 – 12 – 1995.
Câu 6 : Ở đồng bằng duyên hải miền Trung:
A Dân cư thưa thớt, chủ yếu người Kinh, người Chăm.
B Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.

C Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh.
B. Tự luận:
Câu 7 : Nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 8 : Vì sau Huế được gọi là thành phố du lịch.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG TH BÌNH HÒA ĐÔNG
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
Môn : Khoa học
Lớp : Bốn
A. Phần trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Khoanh tròn A B D C D A
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Câu 7 : ( 1điểm )Nối đúng mỗi từ đạt 0,25 điểm.
A B
B. Tự luận:
Câu 8 Khi tấn công vào đồn Ngọc Hồi, Nguyễn Huệ đã cho quân tiến vào đồn giặc bằng
cách nào ?
Tại trận Ngọc Hồi, nhà vua cho quân ta ghép các mảnh ván thành tấm lá chắn,lấy rơm
đắp nước quấn ngoài, rồi cứ 20 người một tấm liên tiếp tiến lên. ( 1 điểm )
Phần Địa lí
A. Phần trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6

Khoanh tròn C A C B C B
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
B. Tự luận:
Câu 7 : ( 1 điểm ) Nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta ?
– Biển Đông có vai trò điều hòa khí hậu. ( 0,25 điểm )
– Là kho muối vô tận ( 0,25 điểm )
Hồ Quí Ly
Lê lợi
Lê Thánh Tông
Quang Trung
Đại phá quân Thanh
Đổi tên nước là Đại Ngu
Vẽ bản đồ, soạn Bộ Luật Hồng Đức
Khởi nghĩa Lam Sơn
– Có nhiều khoáng sản, hải sản quý. ( 0,25 điểm )
– Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng
cảng biển. ( 0,25 điểm )
Câu 8 : ( 1 điểm ) Vì sau Huế được gọi là thành phố du lịch.
Thành phố Huế được xây dựng cách đây trên 400 năm và đã từng là kinh đô của nước
ta thời Nguyễn. ( 0,5 điểm ) Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều công trình kiến trúc cổ
có giá trịnghệ thuật cao nên thu hút rất nhiều khách du lịch. ( 0,5 điểm )
A Nam Hán. B Tống. C Mông – Nguyên. D Minh. Câu 6 : Nhà văn, nhà khoa học tiêu biểu vượt trội của thời Hậu Lê ( thế kỉ xv ) là ai ? A Nguyễn Trải. B Ngô Sĩ Liên. C Lý Tử Tấn. D Lương Thế Vinh. Trường TH Bình Hòa ĐôngLớp : 4 … Họ và tên : … … … … … … Câu 7 : Nối tên những nhân vật lịch sử vẻ vang ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho tương thích. A BB. Tự luận : Câu 8 Khi tiến công vào đồn Ngọc Hồi, Nguyễn Huệ đã cho quân tiến vào đồn giặc bằngcách nào ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Phần Địa líA. Phần trắc nghiệm : Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng. Câu 1 : Các dân tộc bản địa sống ở đồng bằng Nam Bộ là : A Kinh, Tày, Mường. B Kinh, Ba – na, Ê – đêC Kinh, Khơ – me, Chăm, Hoa. Câu 2 : Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của sông nào bồi đắp nên ? A Sông Mê Công và sông Đồng Nai. B Sông Đồng Nai. C Sông TP HCM. D Sông Hồng Và sông Tỉnh Thái Bình. Câu 3 : Vùng có ngành công nghiệp tăng trưởng nhất nước ta là : A Đồng bằng Bắc Bộ. B Thành phố cần Thơ. C Đồng bằng Nam Bộ. D Tất cả những ý trên. Câu 4 : Nơi đánh bắt cá nhiều món ăn hải sản nhất nước ta là những tỉnh ven biển : A Quảng Nam đến Tỉnh Quảng Ngãi. B Quãng Ngãi đến Kiên Giang. C Thanh Hóa đến Thành Phố Đà Nẵng. D Quảng Ninh đến TP. Hải Phòng. Hồ Quí LyLê lợiLê Thánh TôngQuang TrungĐại phá quân ThanhĐổi tên nước là Đại NguVẽ bản đồ, soạn Bộ Luật Hồng ĐứcKhởi nghĩa Lam SơnCâu 5 : Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa truyền thống quốc tế vào ngày, tháng, năm nào ? A Ngày 12 – 11 – 1993. B Ngày 05 – 12 – 1999. C Ngày 11 – 12 – 1993. D Ngày 07 – 12 – 1995. Câu 6 : Ở đồng bằng duyên hải miền Trung : A Dân cư thưa thớt, hầu hết người Kinh, người Chăm. B Dân cư tập trung chuyên sâu khá đông đúc, hầu hết là người Kinh, người Chăm. C Dân cư tập trung chuyên sâu đông đúc, hầu hết là người Kinh. B. Tự luận : Câu 7 : Nêu vai trò của Biển Đông so với nước ta ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Câu 8 : Vì sau Huế được gọi là thành phố du lịch. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … TRƯỜNG TH BÌNH HÒA ĐÔNGHƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂMMôn : Khoa họcLớp : BốnA. Phần trắc nghiệmCâu 1 2 3 4 5 6K hoanh tròn A B D C D AĐiểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 7 : ( 1 điểm ) Nối đúng mỗi từ đạt 0,25 điểm. A BB. Tự luận : Câu 8 Khi tiến công vào đồn Ngọc Hồi, Nguyễn Huệ đã cho quân tiến vào đồn giặc bằngcách nào ? Tại trận Ngọc Hồi, nhà vua cho quân ta ghép những mảnh ván thành tấm lá chắn, lấy rơmđắp nước quấn ngoài, rồi cứ 20 người một tấm liên tục tiến lên. ( 1 điểm ) Phần Địa líA. Phần trắc nghiệmCâu 1 2 3 4 5 6K hoanh tròn C A C B C BĐiểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 B. Tự luận : Câu 7 : ( 1 điểm ) Nêu vai trò của Biển Đông so với nước ta ? – Biển Đông có vai trò điều hòa khí hậu. ( 0,25 điểm ) – Là kho muối vô tận ( 0,25 điểm ) Hồ Quí LyLê lợiLê Thánh TôngQuang TrungĐại phá quân ThanhĐổi tên nước là Đại NguVẽ bản đồ, soạn Bộ Luật Hồng ĐứcKhởi nghĩa Lam Sơn – Có nhiều tài nguyên, món ăn hải sản quý. ( 0,25 điểm ) – Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vịnh thuận tiện cho việc tăng trưởng du lịch và xây dựngcảng biển. ( 0,25 điểm ) Câu 8 : ( 1 điểm ) Vì sau Huế được gọi là thành phố du lịch. Thành phố Huế được kiến thiết xây dựng cách đây trên 400 năm và đã từng là kinh đô của nướcta thời Nguyễn. ( 0,5 điểm ) Huế có nhiều cảnh vạn vật thiên nhiên đẹp, nhiều khu công trình kiến trúc cổcó giá trịnghệ thuật cao nên lôi cuốn rất nhiều khách du lịch. ( 0,5 điểm )

0933.54.64.76