Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước – Lịch sử 4: Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông, đã làm gì để quản lí đất nước ?

20190612132456baigiai
Bài 17 Lịch sử lớp 4 : Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí đất nước. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 48. Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối …

Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối ?

20190612132456baigiai

Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung chuyên sâu vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ 1 số ít chức quan hạng sang nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có những bộ và những viện .

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông, đã làm gì để quản lí đất nước ?

a. Việc tổ chức triển khai quản lí đất nước ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh điểm vào đời vua Lê Thánh Tông ( 1460 – 1497 ) .

Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

b. Vua Lê Thánh Tông cho vẽ map đất nước, gọi là ban đổ Hồng Đức. Đây là map tiên phong của nước ta .
Tuy vua Lê Thái Tổ đã chú ý quan tâm đến việc định ra pháp lý, tuy nhiên phải đến đời vua Lê Thánh Tông, một bộ luật mới sinh ra, có tên gọi là Bộ luật Hồng Đức. Đây là bộ luật hoàn chính tiên phong của nước ta và có những điều tân tiến. Nội dung cơ bản của bộ luật là bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của vua, quan lại, địa chú ; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc ; khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính ; giữ gìn truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa ; bảo vệ một số ít quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ .

Bài 1: Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

Bài 2: Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Đây là bộ luật hoàn chính tiên phong của nước ta và có những điều văn minh. Nội dung cơ bản của bộ luật là bảo vệ quyền hạn của vua, quan lại, địa chú ; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc ; khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính ; giữ gìn truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa ; bảo vệ 1 số ít quyền hạn của phụ nữ .

0933.54.64.76