Khánh Ân (Phiên bản 1)

articlewriting1
Capo 1

[Am]

Bạn đang đọc: Khánh Ân (Phiên bản 1)

Ngày đành lòng em đi quay gót giọt lệ

[Em]

cay rưng trên khoé mi

[F]

Đò đã xa

[G]

bến không hẹn ngày

[C]

trở về

Nơi bến sông

[Am]

chờ bao mùa thay lá dưới ánh trăng

[Em]

mờ giọt lệ rơi rớt

Có mấy ai

[F]

thương cho người ví

[G]

thân như bến đợi

[Am]

đò .

Giọt mưa

[Am]

rớt nhòa trên thân áo

[Em]

phai màu

Trên tấm thân

[F]

gầy gò sương

[G]

gió liệu người

[C]

xa có nhớ tôi không

Đành bội

[Am]

ước thề quên nhanh chẳng

[Em]

ngại ngần

Duyên kiếp không

[F]

thành chỉ vì cô ước

[G]

cao sang nơi thành

[Am]

đô .

ĐK :

Nhờ

[Am]

gió gửi nắng bên anh, đừng như

[Em]

em ướt đẫm cơn mưa

Em chẳng

[F]

còn như em lúc

[G]

xưa vẫn đứng

[C]

đợi chờ

Đừng

[Am]

khóc nếu lúc phôi pha, tình đã

[Em]

xa sóng cuốn đi xa

Duyên lỡ

[F]

làng em cũng đớn

[G]

đau sao thấu nỗi

[Am]

lòng .

Mà chẳng

[Am]

phải đã hết thương nhau, chỉ vì

[Em]

anh đã quá thương đau

Chẳng trách

[F]

người anh chỉ trách

[G]

anh số kiếp cơ

[C]

hàn

Cầu

[Am]

chúc nơi chốn xa hoa, người sẽ

[Em]

có những tham vọng xa

Mong kiếp

[F]

này cô mãi ấm

[G]

êm sẽ chẳng

[Am]

muộn phiền .

RAP :

Biết thân chẳng

[Am]

lo đời sống ấm êm nên anh đâu nào dám cản bước

Ngày em rời

[Em]

xa nơi chốn bình yên quê nghèo anh đâu thể lường trước

Em giờ nơi

[F]

xa hoa nhung gấm phố thị đèn

[G]

màu đã che mất

Che mất chữ

[C]

yêu, chữ thương, chữ chờ, chữ đợi em hấp tấp vội vàng đem cất .

Thành đô em

[Am]

ơi nơi ấy có yên bình có như em thầm ước

Đừng nhìn lại

[Em]

sau nơi chốn quê nghèo hãy theo con đường ở đằng trước

Chỉ trách sợi

[F]

tơ sau quá mong manh chẳng giữ được

[G]

nhau ở kiếp này

Chỉ mong kiếp

[Am]

sau ta có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tay .

 

Anh ví thân

[Am]

mình như bến để đợi để thấy em về dù xa xăm

Không giữ em

[Em]

lại chẳng phải hết thương mà để em đi trong âm thần

[F]

đau có tiếc có

[G]

thương nhưng anh sợ

Sợ giữ em

[C]

rồi không lo em nổi đời sống ấm êm ta từng mơ .

Từng ở bến

[Am]

sông dưới trăng hẹn thề là dù đau thương đến vạn lý

Sẽ chẳng cách

[Em]

rời nhưng nay hết nợ xem như ta bước chọn phân ly

Bình yên nơi

[F]

em anh nguyện đổi lấy cả đời đau

[G]

thương như bến để đợi

Đổi lấy an

[Am]

yên nơi chốn đô thị chỉ xin kiếp sau chẳng cách rời .

Giọt mưa

[Am]

rớt nhòa trên thân áo

[Em]

phai màu

Trên tấm thân

[F]

gầy gò sương

[G]

gió liệu người

[C]

xa có nhớ tôi không

Đành bội

[Am]

ước thề quên nhanh chẳng

[Em]

ngại ngần

Duyên kiếp không

[F]

thành chỉ vì cô ước

[G]

cao sang nơi thành

[Am]

đô .

ĐK :

Nhờ

[Am]

gió gửi nắng bên anh, đừng như

[Em]

em ướt đẫm cơn mưa

Em chẳng

[F]

còn như em lúc

[G]

xưa vẫn đứng

[C]

đợi chờ

Đừng

[Am]

khóc nếu lúc phôi pha, tình đã

[Em]

xa sóng cuốn đi xa

Duyên lỡ

[F]

làng em cũng đớn

[G]

đau sao thấu nỗi

[Am]

lòng .

Mà chẳng

[Am]

phải đã hết thương nhau, chỉ vì

[Em]

anh đã quá thương đau

Chẳng trách

[F]

người anh chỉ trách

[G]

anh số kiếp cơ

[C]

hàn

Cầu

[Am]

chúc nơi chốn xa hoa, người sẽ

[Em]

có những tham vọng xa

Mong kiếp

[F]

này cô mãi ấm

[G]

êm sẽ chẳng

[Am]

muộn phiền .

Anh hỡi kiếp

[Am]

này sao không nắm lấy ? Hạnh phúc mai

[Em]

này sao không trông thấy

Em không hứa ngày

[F]

về để anh ngóng

[G]

trông không thấy

[C]

xót sao ?

Dưới mái tranh

[Am]

nghèo ta từng nguyện ước, sẽ chẳng sang

[Em]

giàu sẽ không lỡ bước

Nhưng cớ sao

[F]

giờ mình anh đứng

[G]

đây như bến

[Am]

đợi đò .

0933.54.64.76