Phát triển bền vững là gì?

phat trien ben vung la gi

Phát triển bền vững là thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và ngay cả trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu Phát triển bền vững là gì?

Do đó, để giúp Quý fan hâm mộ nắm rõ được yếu tố này, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin có ích qua bài viết sau đây .

Phát triển bền vững là gì?

Phát triển bền vững là khái niệm nhằm mục đích chỉ sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại, cung ứng nhu yếu của thế hệ hiện tại mà vẫn khổng làm tổn hại, vẫn bảo vệ sự liên tục phát triển, vẫn phân phối những nhu yếu đó trong tương lai xa và hiện là tiềm năng hướng tới của nhiều vương quốc trên quốc tế và bảo vệ môi trường tự nhiên .

Dựa theo tình hình phát triển và đặc thù của kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa… mà mỗi quốc gia sẽ hoạch định chiến lược phát triển bền vững phù hợp nhất.

Thực chất câu hỏi phát triển bền vững là gì? Khái niệm phát triển bền vững lần đầu tiên xuất hiện rõ rệt là trong “Chiến lược bảo tồn thế giớï của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) năm 4980. Và đến ngày nay, khái niệm này được chấp nhận một cách rộng rãi và cũng là là khái niệm trong “Báo cáo Brunđtland” của Uỷ ban Môi trường và Phát triển Thế giới (WCED) của Liên hợp quốc năm 1987.

Phát triển bền vững bộc lộ quan điểm nhân văn, tân tiến hơn hẳn so với quan điểm “ phát triển bằng bất kỳ giá nào ”, bởi lẽ phát triển bằng mọi giá chính là việc mọi cá thể, tổ chức triển khai khai thác, sử dụng tối đa những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên để ship hàng cho hoạt động giải trí phát triển không màng đến sự tác động ảnh hưởng của nó tác động ảnh hưởng đến chính quy trình phát triển trong tương lai .
Phát triển bền vững là phát triển phân phối được nhu yếu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến năng lực phân phối những nhu yếu đó của những thế hệ tương lai trên cơ sở tích hợp ngặt nghèo, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế tài chính, xử lý những yếu tố xã hội và bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Ngoài ra, hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau về Phát triển bền vững là gì? cụ thể:

Dưới góc nhìn của Liên minh Quốc tế Bảo tồn vạn vật thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên ( IUCN-International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ) đã nêu phát triển bền vững là “ đạt được sự phát triển bền vững bằng cách bảo vệ những tài nguyên sinh vật ” .
Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển ( WCED-World Commission on Environment and Development ) của Liên hợp quốc, phát triển bền vững được định nghĩa là : “ Sự phát triển cung ứng được nhu yếu của hiện tại mà không làm tổn thương năng lực cho việc phân phối nhu yếu của những thế hệ tương lai ” .
Ngân hàng Phát triển châu Á ( ADB ) đã đưa ra định nghĩa đơn cử hơn, đó là : “ phát triển bền vững là một mô hình phát triển mới, lồng ghép một quy trình sản xuất với bảo toàn tài nguyên và nâng cao chất lượng thiên nhiên và môi trường. Phát triển bền vững cần phải phân phối những nhu yếu của thế hệ hiện tại mà không phương hại đến năng lực của tất cả chúng ta phân phối những nhu yếu của những thế hệ tương lai ” .
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển tổ chức triển khai ở Rio de Janeiro ( Brazil ) năm 1992 và được bổ trợ, hoàn hảo tại Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về Phát triển bền vững tổ chức triển khai ở Johannesburg ( Cộng hoà Nam Phi ) năm 2002 : “ Phát triển bền vững là quy trình phát triển có sự phối hợp ngặt nghèo, hài hòa và hợp lý và hòa giải giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm : phát triển kinh tế tài chính ( nhất là tăng trưởng kinh tế tài chính ), phát triển xã hội ( nhất là thực thi tân tiến, công minh xã hội ; xoá đói giảm nghèo và xử lý việc làm ) và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ( nhất là giải quyết và xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục sinh và cải tổ chất lượng thiên nhiên và môi trường ; phòng chống cháy và chặt phá rừng ; khai thác hài hòa và hợp lý và sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên vạn vật thiên nhiên ) ” .
Mỗi một quan điểm về khái niệm phát triển bền vững đều có những ưu điểm yếu kém riêng. Có thể nói quan điểm phát triển bền vững được nêu tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển tổ chức triển khai ở Rio de Janerio nêu được cụ thể và rõ ràng nhất .

Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững

Sau khi đã biết được Phát triển bền vững là gì? chúng ta cần xác định được vậy các tiêu chí đánh giá một đất nước có sự phát triển bền vững là như thế nào.

Từ khái niệm đã nêu ở phần trên, có thể thấy phát triển bền vững phải đảm bảo phát triển đầy đủ cả ba yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường. Ba yếu tố này được ví như “kiềng ba chân”.phat trien ben vung la gi

Phát triển bền vững về kinh tế

Phát triển kinh tế tài chính là một trong những yếu tố của sự phát triển bền vững. Đó là sự phát triển nhanh, bảo đảm an toàn và phải chất lượng .
Phát triển bền vững về kinh tế tài chính yên cầu sự phát triển của mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính trong đó thời cơ để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện kèm theo thuận tiện và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên cho những hoạt động giải trí kinh tế tài chính được san sẻ một cách bình đẳng .
Đồng thời, nó phải tạo ra được sự thịnh vượng chung dành cho toàn bộ mọi người chứ không chỉ tập trung chuyên sâu vào số ít người trong khoanh vùng phạm vi số lượng giới hạn được cho phép của hệ sinh thái và cũng không xâm phậm tới những quyền cơ bản của con người .
Nội dung của phát triển về kinh tế tài chính gồm :
– Giảm dần mức tiêu phí nguồn năng lượng và những tài nguyên khác trải qua công nghệ tiên tiến tiết kiệm ngân sách và chi phí và biến hóa lối sống ;
– Thay đổi nhu yếu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học và thiên nhiên và môi trường ;
– Bình đẳng trong tiếp cận những nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục ;
– Xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối ;
– Công nghệ sạch và sinh thái xanh hóa công nghiệp ( tái chế, tái sử dụng, giảm thải, tái tạo nguồn năng lượng đã sử dụng ) .
Bạn cần quan tâm một nền kinh tế tài chính bền vững cần đạt được những nhu yếu sau đây :
– Có tăng trưởng GDP và GDP đầu người đạt mức cao. Nước phát triển có thu nhập cao vẫn phải giữ nhịp độ tăng trưởng, nước càng nghèo có thu nhập thấp càng phải tăng trưởng mức độ cao. Các nước đang phát triển trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ cần tăng trưởng GDP vào khoảng chừng 5 % / năm thì mới hoàn toàn có thể xem có bộc lộ phát triển bền vững về kinh tế tài chính .
– Cơ cấu GDP cũng là tiêu chuẩn nhìn nhận phát triển bền vững về kinh tế tài chính. Chỉ khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP cao hơn nông nghiệp thì tăng trưởng mới hoàn toàn có thể đạt được bền vững .
– Tăng trưởng kinh tế tài chính phải là tăng trưởng có hiệu suất cao cao, không đồng ý tăng trưởng bằng mọi giá .

Phát triển bền vững về xã hội

Phát triển bền vững về xã hội là sự phát triển chú trọng vào công minh ; xã hội luôn tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho sự phát triển con người và sẽ nỗ lực để cho tổng thể mọi người có thời cơ phát triển năng lượng của bản thân và có điều kiện kèm theo sống hoàn toàn có thể gật đầu được .
Các tiêu chuẩn nhìn nhận sự phát triển bền vững về mặt xã hội gồm có :
– Chỉ số HDI, thông số bình đẳng thu nhập, những chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, tận hưởng văn hóa truyền thống .

– Bảo đảm đời sống xã hội hài hòa; có sự bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội, bình đẳng giới; mức độ chênh lệch giàu nghèo không quá cao và có xu hướng gần lại; chênh lệch đời sống giữa các vùng miền không lớn.

Nội dung cơ bản của phát triển bền vững về xã hội gồm :
– Ổn định dân số, phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị ;
– Giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu của môi trường tự nhiên đến đô thị hóa ;
– Nâng cao học vấn, xóa mù chữ ;
– Bảo vệ phong phú văn hóa truyền thống ;
– Bình đẳng giới, chăm sóc tới nhu yếu và quyền lợi giới ;
– Tăng cường sự tham gia của công chúng vào những quy trình ra quyết định hành động .

Phát triển bền vững về môi trường

Môi trường cũng là một trong ba cái chân cần được bảo vệ phát triển bền vững. Bền vững về thiên nhiên và môi trường là khi sử dụng những yếu tố tự nhiên, chất lượng môi trường tự nhiên sống của con người gồm có không khí, nước, đất, khoảng trống địa lý, cảnh sắc vẫn phải được bảo vệ .
Đồng thời, phát triển bền vững về thiên nhiên và môi trường yên cầu tất cả chúng ta duy trì sự cân đối giữa bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên với sự khai thác nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên Giao hàng quyền lợi con người. Mục đích là duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một số lượng giới hạn nhất định được cho phép môi trường tự nhiên và liên tục tương hỗ điều kiện kèm theo sống cho con người và những sinh vật sống trên toàn cầu .
Cũng giống như những tiếu chí phát triển ở trên thì phát triển bền vững về môi trường tự nhiên cũng gồm có gồm những nội dung cơ bản :
– Sử dụng có hiệu suất cao tài nguyên, đặc biệt quan trọng là tài nguyên không tái tạo ;
– Phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái ;
– Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ôzôn ;
– Kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính ;
– Bảo vệ ngặt nghèo những hệ sinh thái nhạy cảm ;
– Giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm ( nước, khí, đất, lương thực thực phẩm ), cải tổ và Phục hồi môi trường tự nhiên những khu vực ô nhiễm …

phat trien ben vung la gi 1

Nguyên tắc phát triển bền vững ?

Về nguyên tắc, phát triển bền vững là quy trình quản lý và vận hành đồng thời ba bình diện phát triển : kinh tế tài chính tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh vượng, công minh, không thay đổi, văn hoá phong phú và môi trường tự nhiên được trong lành, tài nguyên được duy trì bền vững. Do vậy, mạng lưới hệ thống hoàn hảo những nguyên tắc đạo đức cho phát triển bền vững gồm có những nguyên tắc phát triển bền vững trong cả “ ba thế chân kiềng ” kinh tế tài chính, xã hội, thiên nhiên và môi trường .
Cho tới nay, khái niệm về phát triển bền vững trên bình diện quốc tế có được sự thống nhất chung. Mục tiêu để thực thi phát triển bền vững trở thành tiềm năng thiên niên kỷ .

Tại sao phải phát triển bền vững?

Càng đi sâu tìm hiểu và khám phá về Phát triển bền vững là gì cũng như đi nghiên cứu và điều tra kỹ hơn về những nội dung của chủ trương phát triển bền vững thì tất cả chúng ta càng nhận thấy việc cần phải củng cố, tăng cường hơn nữa những nội dung của phát triển bền vững, bởi :

Thứ nhất: Phát triển bền vững đảm bảo tính bền vững về kinh tế. Sự phát triển bền vững giúp tăng trưởng nền kinh tế, phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ hai: Phát triển bền vững đảm bảo được tính bền vững về xã hội, thể hiện ở sự công bằng xã hội và phát triển của con người thông qua thước đo là chỉ số HDI. Theo đó, sức khỏe, dinh dưỡng, học vấn, xóa đói giảm nghèo được đảm bảo, công bằng xã hội và mọi thành viên trong xã hội đều được bình đẳng ngang nhau chính là sự thể hiện của tính bền vững. Từ đó, có thể làm giảm nguy cơ xung đột trong xã hội hay chiến tranh giữa các quốc gia.

Thứ ba: Phát triển bền vững đảm bảo được tính bền vững của môi trường. Các nguồn tài nguyên thiện nhiên hiện nay ngày càng bị suy giảm, cạn kiệt cả về số lượng và chất lượng. Chính vì thế, phát triển bền vững chính là nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không ngừng bảo vệ chất lượng cuộc sống ngày càng tích cực

Mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam

Quan điểm phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước ta là Con người là TT của phát triển bền vững, phát triển bền vững là nhu yếu xuyên thấu trong quy trình phát triển quốc gia phối hợp ngặt nghèo, hài hòa và hợp lý và hòa giải giữa phát triển kinh tế tài chính với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội ; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, những cấp chính quyền sở tại, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, những hội đồng dân cư và mỗi người dân .
Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện kèm theo để mọi người và mọi hội đồng trong xã hội có thời cơ bình đẳng để phát triển về mọi mặt, được tham gia, góp phần và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa truyền thống tốt đẹp cho những thế hệ tương lai .
Về tiềm năng phát triển bền vững được biểu lộ đơn cử như sau :

– Bảo đảm ổn định nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các cân đối lớn; giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực.

– Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công minh, văn minh ; nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa ; mái ấm gia đình ấm no, văn minh, niềm hạnh phúc ; con người phát triển tổng lực về trí tuệ, đạo đức, sức khỏe thể chất, niềm tin, năng lượng phát minh sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp lý. Giáo dục và huấn luyện và đào tạo, khoa học và công nghệ tiên tiến trở thành động lực phát triển quan trọng. Giữ vững không thay đổi chính trị – xã hội, bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ vương quốc .
– Giảm thiểu những ảnh hưởng tác động xấu đi của hoạt động giải trí kinh tế tài chính đến môi trường tự nhiên. Khai thác hài hòa và hợp lý và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn tài nguyên, vạn vật thiên nhiên, đặc biệt quan trọng là tài nguyên không tái tạo. Phòng ngừa, trấn áp và khắc phục ô nhiễm, suy thoái và khủng hoảng thiên nhiên và môi trường, cải tổ chất lượng môi trường tự nhiên, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Hạn chế tác hại của thiên tai, dữ thế chủ động thích ứng có hiệu suất cao với biến hóa khí hậu, nhất là nước biển dâng .

Thông tin mà chúng tôi vừa gửi đến về phát triển bền vững là gì? Cùng một số nội dung liên quan, hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp Khách hàng có thêm các kiến thức hữu ích.

0933.54.64.76