Những loại thuế phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

20200611222608 1893
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thuế thu nhập cá nhân

Mọi hoạt động giải trí từ việc kinh doanh thương mại, mua và bán thanh toán giao dịch bất động sản sẽ phải chịu thuế thu nhập cá thể. Theo Luật thuế thu nhập cá thể năm 2007, bên chịu thuế là bên bán bất động sản, còn bên mua không phải chịu khoản thuế này .Thuế suất 2 % được tính trên giá trị những bên thỏa thuận hợp tác ghi nhận tại Hợp đồng mua và bán công chứng. Ví dụ, bất động sản được bán với giá 2 tỷ đồng thì thuế thu nhập cá thể phải nộp là : 2 tỷ đồng x 2 % = 40 triệu đồng .

Trường hợp giá mua bán thấp hơn mức giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai thuế, cơ quan thuế sẽ tính thuế theo mức giá nhà, đất của nhà nước ban hành.

Ví dụ : Lô đất 50 mét vuông được thỏa thuận hợp tác là 20 triệu đồng / mét vuông, tổng giá trị chuyển nhượng ủy quyền là một tỷ đồng. Tuy nhiên, bảng giá đất pháp luật khu vực đó là 30 triệu đồng / mét vuông. Như vậy, mức đóng sẽ là : 1 tỷ 500 triệu đồng x 2 % = 30 triệu đồng .

Lệ phí trước bạ

Theo Điều 3 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP, những tổ chức triển khai, cá thể có gia tài thuộc nhóm đối tượng người tiêu dùng chịu lệ phí trước bạ cần phải nộp lệ phí này khi ĐK quyền sở hữu với cơ quan có thẩm quyền. Như thế có nghĩa là, khi chuyển nhượng ủy quyền đất người mua cần phải đi ĐK dịch chuyển đất đai trong thời hạn 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ .Công thức tính mức nộp lệ phí trước bạ : Lệ phí trước bạ = 0,5 % x diện tích quy hoạnh x giá 1 mét vuông theo bảng giá đất .Trong đó, diện tích quy hoạnh nhà chịu lệ phí trước bạ tính theo diện tích quy hoạnh sàn nhà gồm có cả khu công trình nhờ vào quyền sở hữu hợp pháp của cá thể đó. Giá 1 mét vuông đất là giá thực tiễn thiết kế xây dựng 1 mét vuông sàn nhà của cấp nhà, hạng nhà do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý .

Phí công chứng

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng công chứng được xem là căn cứ pháp lý cao nhất khi giao dịch chuyển quyền sở hữu nhà ở từ người bán sang người mua.

Mức thu phí công chứng lúc bấy giờ được pháp luật tại Thông tư số 257 / năm nay / BTC như sau :Những loại thuế phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất 1

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất .Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất gồm : Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất ; Chứng nhận ĐK dịch chuyển về đất đai ; Trích lục map địa chính ; Văn bản, số liệu hồ sơ địa chính ( Thông tư 85/2019 / TT-BTC ) .Mức thu đơn cử do từng địa phương xác lập theo tình hình kinh tế tài chính xã hội trên địa phận. Hiện nay, mức thu của TP TP. Hà Nội theo Nghị quyết 20/2016 / NQ-HĐND ; TP TP HCM theo Nghị quyết 124 / năm nay / NQ-HĐND .

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại thông tư 85/2019 / TT-BTC, phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu so với việc làm thẩm định và đánh giá hồ sơ, những điều kiện kèm theo cần và đủ bảo vệ việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Căn cứ quy mô diện tích quy hoạnh của thửa đất, đặc thù phức tạp của từng loại hồ sơ, mục tiêu sử dụng đất và điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương để pháp luật mức thu phí cho từng trường hợp .Các loại thuế phí phải nộp khi mua và bán bất động sản được lao lý rõ ràng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ nhiều trường hợp bên bán “ bao ” hàng loạt ngân sách sang tên sổ đỏ chính chủ, tức là người bán trả hàng loạt những khoản thuế, phí trên. Cũng có trường hợp hai bên thỏa thuận hợp tác mỗi bên trả một nửa. Tất cả những thỏa thuận hợp tác này cần được làm rõ trong quy trình mua và bán và được sự đồng thuận của cả hai bên .

0000000000