Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

articlewriting1
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNHQCVN 06 : 2020 / BXD thay thế sửa chữa QCVN 06 : 2010 / BXD phát hành kèm theo Thông tư số 07/2010 / TT-BXD, ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .QCVN 06 : 2020 / BXD do Viện Khoa học Công nghệ kiến thiết xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và đánh giá, Bộ Xây dựng phát hành kèm theo Thông tư 01/2020 / TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà …………………………………………………………………………………………………………………………. 127

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến những lối ra thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn … 118Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa những nhà và khu công trình ……………. 96Phụ lục D Các lao lý bảo vệ chống khói cho nhà và khu công trình …………………………. 91Phụ lục C Phân hạng nhà và những gian phòng theo tính nguy hại cháy và cháy nổ … ….. 87Phụ lục A Quy định bổ trợ về bảo đảm an toàn cháy so với 1 số ít nhóm nhà đơn cử … … … .. 67QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

1.1.2. Các phần 3, 4, 5 và 6 của Quy chuẩn này không áp dụng cho các nhà có chức năng đặc biệt (nhà sản xuất hay bảo quản các chất và vật liệu nổ; các kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, các loại khí dễ cháy, cũng như các chất tự cháy; nhà sản xuất hoặc kho hóa chất độc hại; công trình quốc phòng; phần ngầm của công trình tầu điện ngầm; công trình hầm mỏ;…).

1.1.3. Ngoài quy định trong 1.1.2, các quy định trong phần 5 của quy chuẩn này không áp dụng cho các đối tượng sau: cơ sở, nhà và công trình bảo quản và chế biến ngũ cốc; trạm xăng; cơ sở năng lượng (nhà và công trình nhiệt điện, thủy điện, cơ sở lò hơi cung cấp nhiệt, nhà máy điện tuabin khí, diesel và hơi-khí, các cơ sở điện lưới).

1.1.4. Ngoài quy định trong 1.1.2, các quy định trong phần 5 của quy chuẩn này không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy cho các đám cháy do các kim loại cũng như các chất và vật liệu hoạt động hóa học mạnh, khi phản ứng với nước sẽ gây nổ, tạo ra khí cháy, gây tỏa nhiệt mạnh, ví dụ như: các hợp chất nhôm – chất hữu cơ, các kim loại kiềm, các hợp chất lithium-chất hữu cơ, chì azua, các hydride nhôm, kẽm, magiê, axít sunfuric, titan clorua, nhiệt nhôm.

1.1.5. Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này.

Cùng với việc vận dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo những nhu yếu phòng cháy chống cháy pháp luật đơn cử hơn trong những tài liệu chuẩn khác được pháp luật vận dụng cho từng đối tượng người tiêu dùng nhà và khu công trình. Khi chưa có những tài liệu chuẩn pháp luật đơn cử theo những nhu yếu của Quy chuẩn này thì vẫn được cho phép sử dụng những pháp luật đơn cử trong những tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi những tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như được cho phép sử dụng những tiêu chuẩn hiện hành của quốc tế trên nguyên tắc bảo vệ nhu yếu của Quy chuẩn này và những lao lý pháp lý của Nước Ta về phòng cháy, chữa cháy và vận dụng tiêu chuẩn của quốc tế trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng ở Nước Ta .
Trong những tài liệu chuẩn hiện hành có tương quan về phòng cháy, chống cháy cho nhà và khu công trình, khi có những pháp luật nhu yếu kỹ thuật đơn cử khác với nhu yếu của Quy chuẩn này, thì vận dụng pháp luật của Quy chuẩn này .

1.1.6. Các tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật của nhà, kết cấu, cấu kiện và vật liệu xây dựng phải nêu rõ các đặc tính kỹ thuật về cháy của chúng theo quy định của quy chuẩn này.

1.1.7. Khi thiết kế và xây dựng nhà và công trình, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy chuẩn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khác theo quy định của pháp luật hiện hành, như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, thiết bị điện, chống sét, hệ thống cấp nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, hệ thống thông gió, điều hoà không khí, cơ khí, an toàn sử dụng kính, tránh rơi ngã, va đập.

1.1.8. Nhà hoặc công trình xây dựng dùng cho việc sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm F5.1 và F5.2 như quy định trong 2.6.4 có không quá 1 tầng hầm (còn gọi là Nhà công nghiệp), bên cạnh việc đảm bảo các quy định đã nêu trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định bổ sung về an toàn cháy nêu trong A.1 của Phụ lục A.

1.1.9. Các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao từ 50 m đến 150 m (có không quá 3 tầng hầm1) bên cạnh việc đảm bảo những quy định trong quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy định bổ sung về an toàn cháy nêu trong A.2 của Phụ lục A. Nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 có chiều cao từ 75 m đến 150 m, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này phải tuân thủ QCVN 04:2019/BXD.

CHÚ THÍCH : 1 Bệnh viện, trường mần nin thiếu nhi và trường đại trà phổ thông chỉ được cho phép tối đa 1 tầng hầm dưới đất .

1.1.10. Đối với các nhà chưa có các tiêu chuẩn về phòng cháy, chống cháy cũng như các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F1.3, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao lớn hơn 150 m hoặc có từ 4 tầng hầm trở lên, các nhà đặc biệt phức tạp và khác thường; thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của các nhà đó, trên cơ sở tài liệu chuẩn hiện hành được phép áp dụng. Các yêu cầu và giải pháp này phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt.

1.1.11. Trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng chỉ cho phép thay thế một số yêu cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế hoặc phải trình bày đủ các cơ sở tính toán để đảm bảo an toàn cháy cho công trình cụ thể này. Luận chứng này phải được thẩm duyệt bởi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước khi gửi Bộ Xây dựng.

1.1.12. Khi thay đổi công năng hoặc thay đổi các giải pháp bố trí mặt bằng – không gian và kết cấu của các nhà hiện hữu hoặc các gian phòng riêng của các nhà đó thì phải áp dụng quy chuẩn này và tài liệu chuẩn trong phạm vi những thay đổi đó.

1.1.13. Đối với nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 06 tầng trở xuống hoặc có không quá 1 tầng hầm, không bắt buộc áp dụng quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân cư.

Trường hợp quy đổi công suất sang những mục tiêu khác phải tuân thủ theo lao lý của quy chuẩn này và phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn có thẩm quyền thẩm duyệt so với những khu công trình thuộc diện phải thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy chữa cháy .

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này vận dụng so với những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, quản trị và sử dụng nhà gia dụng và nhà công nghiệp trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

1.3. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là thiết yếu cho việc vận dụng quy chuẩn này. Trường hợp những tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa thì vận dụng phiên bản mới nhất .
TCVN 3890 : 2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và khu công trình. Trang bị, sắp xếp, kiểm tra, bảo trì .
TCVN 9310 – 4 : 2012 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 4 : Phương tiện chữa cháy .
TCVN 9310 – 8 : 2012 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 8 : Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và giải quyết và xử lý vật tư nguy khốn .
TCVN 9311 – 1 : 2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận cấu trúc của tòa nhà – Phần 1 Yêu cầu chung .
TCVN 9311 – 3 : 2012 Thử nghiệm chịu lửa những bộ phận cấu trúc toà nhà – Phần 3 Chỉ dẫn về giải pháp thử và vận dụng số liệu thử nghiệm .
TCVN 9311 – 4 : 2012 Thử nghiệm chịu lửa những bộ phận cấu trúc toà nhà – Phần 4 Các nhu yếu riêng so với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải .
TCVN 9311 – 5 : 2012 Thử nghiệm chịu lửa những bộ phận cấu trúc toà nhà – Phần 5 Các nhu yếu riêng so với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải .
TCVN 9311 – 6 : 2012 Thử nghiệm chịu lửa những bộ phận cấu trúc toà nhà – Phần 6 Các nhu yếu riêng so với dầm .
TCVN 9311 – 7 : 2012 Thử nghiệm chịu lửa những bộ phận cấu trúc toà nhà – Phần 7 Các nhu yếu riêng so với cột .
TCVN 9311 – 8 : 2012 Thử nghiệm chịu lửa những bộ phận cấu trúc toà nhà – Phần 8 Các nhu yếu riêng so với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải .
TCVN 9383 : 2012 Thử nghiệm năng lực chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy .

1.4. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1.4.1

An toàn cháy cho nhà, khu công trình ( khuôn khổ khu công trình )
Đảm bảo những nhu yếu về đặc thù vật tư và cấu trúc cấu trúc kiến thiết xây dựng, về những giải pháp kiến trúc, quy hoạch, những giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến tương thích với đặc thù sử dụng của khu công trình, nhằm mục đích ngăn ngừa cháy ( phòng cháy ), hạn chế Viral, bảo vệ dập tắt đám cháy ( chống cháy ), ngăn ngừa những yếu tố nguy khốn có hại so với con người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về gia tài khi có cháy xảy ra .

1.4.2

Bãi đỗ xe chữa cháy

Đoạn đường xuất hiện hoàn thành xong chịu được tải trọng lớn sắp xếp dọc theo chu vi hoặc một phần chu vi của nhà, được cho phép phương tiện đi lại chữa cháy tiến hành những hoạt động giải trí chữa cháy .
CHÚ THÍCH : So với đường cho xe chữa cháy thì bãi đỗ cho xe chữa cháy được phong cách thiết kế để chịu tải trọng lớn hơn và có chiều to lớn hơn để tiến hành những phương tiện đi lại chữa cháy trong quy trình hoạt động giải trí .

1.4.3

Bảo vệ chống cháy

Tổng hợp những giải pháp tổ chức triển khai và những giải pháp kỹ thuật, nhằm mục đích ngăn ngừa tác động ảnh hưởng của những yếu tố nguy hại cháy lên con người và hạn chế thiệt hại vật chất do cháy gây ra .

1.4.4. Bậc chịu lửa

Đặc trưng chịu lửa của nhà chia thành những bậc từ I đến V được xác lập bằng số lượng giới hạn chịu lửa của những cấu trúc thiết kế xây dựng chính ( điều 1.5.1, 2.6.2 ) .

1.4.5

Bộ phận ngăn khói

Bộ phận được dùng để định luồng, chứa và / hoặc ngăn cản sự Viral của khói ( loại sản phẩm khí của đám cháy ) .
CHÚ THÍCH : Các bộ phận ngăn khói còn hoàn toàn có thể được gọi là : màn ngăn khói, màn kín khói, màn chặn khói ( Smoke Curtains, Smoke Blinds, Smoke Screens ) .

1.4.6

Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng

Đặc trưng phân nhóm của cấu kiện kiến thiết xây dựng, dựa trên những mức khác nhau của thông số kỹ thuật tác dụng thí nghiệm gây cháy cho vật tư cấu thành của cấu kiện thiết kế xây dựng theo những tiêu chuẩn pháp luật .
CHÚ THÍCH : ( xem 2.3 và Phụ lục B )

1.4.7

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

Cấp nguy khốn cháy cấu trúc của nhà được xác lập theo cấp nguy khốn cháy của những cấu kiện kiến thiết xây dựng hầu hết của nhà .

1.4.8

Chiều cao

Trong quy chuẩn này, chiều cao được hiểu là chiều cao ship hàng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu nạn và được định nghĩa như sau : Ngoài những trường hợp được nói riêng, chiều cao nhà được xác lập bằng chiều cao sắp xếp của tầng trên cùng không kể tầng kỹ thuật trên cùng. Còn chiều cao sắp xếp của tầng được xác lập bằng khoảng cách từ mặt đường thấp nhất cho xe chữa cháy tiếp cận tới mép dưới của lỗ cửa ( hành lang cửa số ) mở trên tường ngoài của tầng đó. Khi không có lỗ cửa, thì chiều cao sắp xếp của tầng trên cùng được xác lập bằng nửa tổng cao trình của sàn và của trần của tầng đó .

1.4.9

Chiều cao tia nước đặc

Lấy bằng 0,8 lần chiều cao tia nước phun theo phương thẳng đứng .

1.4.10

Diện tích sàn cho phép tiếp cận

Diện tích mặt sàn của tổng thể những khu vực được bao che trong một ngôi nhà hoặc phần nhà, gồm có cả diện tích quy hoạnh những kênh dẫn, sàn giếng thang máy, Tolet, buồng thang bộ, diện tích quy hoạnh chiếm chỗ bởi vật dụng, máy móc, thiết bị cố định và thắt chặt hoặc di động và cả những diện tích quy hoạnh hoạt động và sinh hoạt hở ngoài trời ở phía trên hoặc phía dưới tầng 1 của nhà .

1.4.11

Đường cho xe chữa cháy

Đường được phong cách thiết kế cho những phương tiện đi lại chữa cháy đi đến và chuyển dời trong khoanh vùng phạm vi của một cơ sở để triển khai những hoạt động giải trí chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu nạn .

1.4.12

Giới hạn chịu lửa

Thời gian ( tính bằng giờ hoặc bằng phút ) từ khi mở màn thử chịu lửa theo chính sách nhiệt tiêu chuẩn những mẫu cho tới khi Open một trong những trạng thái số lượng giới hạn của cấu trúc và cấu kiện ( điều 2.3.2 ) .

1.4.13

Gian lánh nạn

Khu vực sắp xếp trong tầng lánh nạn dùng để sơ tán trong thời điểm tạm thời khi xảy ra sự cố cháy .

1.4.14

Gian kỹ thuật

Gian phòng sắp xếp những thiết bị kỹ thuật của tòa nhà hoặc tầng nhà. Các gian kỹ thuật hoàn toàn có thể sắp xếp trên hàng loạt hoặc một phần của tầng kỹ thuật .

1.4.15

Hành lang hở

Hành lang có những lỗ thông gió với bên ngoài, không bị chắn, liên tục theo chiều dài, với chiều cao thông thủy tính từ đỉnh của tường chắn ở mép hiên chạy lên phía trên không nhỏ hơn 1,2 m .

1.4.16

Hệ thống bảo vệ chống cháy

Hệ thống bảo vệ chống cháy gồm có : Hệ thống bảo vệ chống nhiễm khói, mạng lưới hệ thống họng nước chữa cháy bên trong, mạng lưới hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, những mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa, mạng lưới hệ thống báo cháy và âm thanh công cộng, mạng lưới hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn hướng dẫn thoát nạn, thang máy chữa cháy, phương tiện đi lại cứu nạn cứu hộ cứu nạn, giải pháp cấu trúc, giải pháp thoát nạn, giải pháp ngăn khói, ngăn cháy lan .

1.4.17

Họng nước chữa cháy

Tổng hợp những thiết bị chuyên dùng gồm van khóa, vòi, lăng phun được lắp ráp sẵn để tiến hành đưa nước đến đám cháy .

1.4.18

Khoang cháy

Một phần của ngôi nhà được ngăn cách với những phần khác của ngôi nhà bằng những tường ngăn cháy loại 1 .

1.4.19

Khoang đệm

Không gian chuyển tiếp giữa hai cửa đi, dùng để bảo vệ tránh sự xâm nhập của khói và của những khí khác khi đi vào nhà, vào buồng thang bộ, hoặc vào những gian phòng khác của nhà .

1.4.20

Khoang đệm ngăn cháy

Khoang đệm có những bộ phận cấu thành có số lượng giới hạn chịu lửa bảo vệ nhu yếu pháp luật ( xem 2.4.3 ) .

1.4.21

Khói

Bụi khí hình thành bởi mẫu sản phẩm cháy không trọn vẹn của vật tư dưới dạng lỏng và ( hoặc ) rắn .

1.4.22

Lớp bê tông bảo vệ, Chiều dày lớp bê tông bảo vệ

– Lớp bê tông tính từ biên ( mép ) cấu kiện đến mặt phẳng gần nhất của cốt thép .
– Chiều dày lớp bê tông bảo vệ là chiều dày tính từ biên ( mép ) cấu kiện đến mặt phẳng gần nhất của cốt thép .

1.4.23

Ngọn lửa

Vùng cháy ở pha khí với bức xạ nhìn thấy được .

1.4.24

Nhà

Công trình kiến thiết xây dựng có công dụng chính là bảo vệ, che chắn cho người hoặc vật chứa bên trong ; thường thì được bao che một phần hoặc hàng loạt và được kiến thiết xây dựng ở một vị trí cố định và thắt chặt. Nhà gồm có nhà gia dụng ( nhà tại, nhà nhà ở, nhà công cộng, nhà hỗn hợp ) và nhà công nghiệp .

1.4.25

Nhà chung cư

Nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều nhà ở, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần chiếm hữu chung và mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng sử dụng chung cho những hộ mái ấm gia đình, cá thể, tổ chức triển khai, gồm có nhà căn hộ cao cấp được kiến thiết xây dựng với mục tiêu để ở và nhà căn hộ chung cư cao cấp được thiết kế xây dựng có mục tiêu sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh thương mại .

1.4.26

Nhà hỗn hợp

Nhà có nhiều công suất sử dụng khác nhau ( ví dụ : một nhà được phong cách thiết kế sử dụng làm văn phòng, dịch vụ thương mại, ở và hoạt động giải trí công cộng là nhà hỗn hợp ) .
CHÚ THÍCH : Một nhà thuộc nhóm nguy hại cháy theo công suất xác lập, có tổng diện tích quy hoạnh khu vực dùng cho một công suất khác ( ngoại trừ công suất để ở ), mang tính phụ trợ cho công suất chính, không lớn hơn 10 % diện tích quy hoạnh sàn của tầng sắp xếp công suất khác đó thì không coi là nhà hỗn hợp .

1.4.27

Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng

Đặc trưng phân nhóm của nhà ( hoặc những phần của nhà ) dựa trên đặc thù sử dụng của chúng và theo những yếu tố hoàn toàn có thể rình rập đe dọa tới sự bảo đảm an toàn của người trong trường hợp xảy ra cháy, có tính đến những yếu tố tuổi tác, trạng thái sức khỏe thể chất, năng lực có người đang ngủ v.v. của nhóm người sử dụng theo công suất chính .

1.4.28

Nhóm nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng

Đặc trưng phân nhóm của vật tư kiến thiết xây dựng, dựa trên những mức khác nhau của thông số kỹ thuật hiệu quả thí nghiệm gây cháy cho vật tư theo những tiêu chuẩn lao lý .

1.4.29

Phòng cháy

Tổ hợp những giải pháp tổ chức triển khai và kỹ thuật nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho con người, ngăn ngừa sự cố cháy, hạn chế Viral cháy cũng như tạo ra những điều kiện kèm theo để dập cháy hiệu suất cao .

1.4.30

Quy mô khối tích

Là khối tích của một khoảng trống trong khoanh vùng phạm vi một nhà hoặc khoang cháy. Khối tích này không gồm có những tường của thang máy được bảo vệ, buồng thang bộ thoát nạn và những khoảng trống khác ( ví dụ khu vệ sinh và những buồng để đồ ) được phủ bọc bằng những tường có số lượng giới hạn chịu lửa không thấp hơn 1 giờ, đồng thời những lối đi qua tường được bảo vệ bằng cửa ngăn cháy loại 2 có lắp cơ cấu tổ chức tự đóng. Quy mô khối tích được tính dựa vào những kích cỡ sau :

a) Kích thước mặt bằng lấy theo khoảng cách giữa các bề mặt hoàn thiện phía trong của tường bao, hoặc ở tất cả các mặt không có tường bao thì tính đến một mặt phẳng thẳng đứng kéo đến cạnh ngoài trên cùng của sàn.

b) Chiều cao lấy theo khoảng cách từ bề mặt trên của sàn phía dưới đến mặt bề mặt dưới của sàn phía trên của không gian; và

c) Đối với một nhà hoặc khoang cháy kéo lên đến mái thì lấy theo khoảng cách đến bề mặt dưới của mái hoặc bề mặt dưới của trần của tầng cao nhất trong khoang cháy, bao gồm cả không gian bị chiếm chỗ bởi tất cả các tường, hoặc giếng đứng, kênh dẫn không được bảo vệ, hoặc kết cấu cấu nằm trong không gian đang xét.

1.4.31

Sảnh ngăn khói

Sảnh được sắp xếp ở phía ngoài lối vào một buồng thang bộ thoát nạn. Thiết kế của sảnh này phải bảo vệ ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự xâm nhập của khói vào những buồng thang bộ .

1.4.32

Sảnh thang máy

Không gian trống trước cửa ra vào của thang máy .

1.4.33

Số tầng nhà

Số tầng của tòa nhà gồm có hàng loạt những tầng trên mặt đất ( kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum ) và tầng bán / nửa hầm, không gồm có tầng áp mái .
CHÚ THÍCH : Tầng tum không tính vào số tầng nhà của khu công trình khi chỉ có tính năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ / giếng thang máy và che chắn những thiết bị kỹ thuật của khu công trình ( nếu có ), có diện tích quy hoạnh mái tum không vượt quá 30 % diện tích quy hoạnh sàn mái .

1.4.34

Sự cố cháy (đám cháy)

Sự cháy không được trấn áp dẫn đến những thiệt hại về người và ( hoặc ) gia tài .

1.4.35

Sự cháy

Phản ứng Ôxy hóa tỏa nhiệt của một chất có kèm theo tối thiểu một trong ba yếu tố : ngọn lửa, phát sáng, sinh khói .

1.4.36

Tài liệu chuẩn

Tài liệu đề ra những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính so với những hoạt động giải trí hoặc những tác dụng của chúng .
CHÚ THÍCH 1 : Thuật ngữ “ tài liệu chuẩn ” là một thuật ngữ chung gồm có những tài liệu như những tiêu chuẩn, pháp luật kỹ thuật, quy phạm thực hành thực tế và quy chuẩn kỹ thuật .
CHÚ THÍCH 2 : “ tài liệu ” phải được hiểu là phương tiện đi lại mang thông tin .
CHÚ THÍCH 3 : Những thuật ngữ để chỉ những dạng tài liệu chuẩn khác nhau được xác lập địa thế căn cứ vào việc xem xét tài liệu và nội dung của nó như thể một thực thể nguyên vẹn .

1.4.37

Tải trọng cháy

Tổng năng lượng nhiệt được giải phóng bởi sự cháy của toàn bộ những vật tư hoàn toàn có thể cháy trong một khoảng trống khu công trình .

1.4.38

Tầng áp mái

Tầng nằm bên trong khoảng trống của mái dốc mà hàng loạt hoặc một phần mặt đứng của nó được tạo bởi mặt phẳng mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường bao ( nếu có ) không cao quá mặt sàn 1,5 m .

1.4.39

Tầng hầm

Tầng mà quá 50% độ cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt khu công trình theo quy hoạch được duyệt .
CHÚ THÍCH : Khi xem xét những nhu yếu về bảo đảm an toàn cháy so với nhà có cao độ mặt đất xung quanh khác nhau, không xác lập tầng nằm dưới cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt là tầng hầm dưới đất nếu đường thoát nạn từ tầng đố không chuyển dời theo hướng từ dưới lên trên .

1.4.40

Tầng lánh nạn

Tầng dùng để sơ tán trong thời điểm tạm thời, được sắp xếp trong tòa nhà có chiều to lớn hơn 100 m. Tầng lánh nạn có sắp xếp một hoặc nhiều gian lánh nạn .

1.4.41

Tầng bán/nửa hầm

Tầng mà 50% độ cao của nó nằm trên hoặc ngang cao độ mặt đất đặt khu công trình theo quy hoạch được duyệt .

1.4.42

Tầng kỹ thuật

Tầng hoặc một phần tầng sắp xếp những gian kỹ thuật hoặc những thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. Tầng kỹ thuật hoàn toàn có thể là tầng hầm dưới đất, tầng nửa hầm, tầng áp mái, tầng trên cùng hoặc tầng thuộc phần giữa của tòa nhà .

1.4.43

Tầng trên mặt đất

Tầng mà cao độ sàn của nó cao hơn hoặc bằng cao độ mặt đất đặt khu công trình theo quy hoạch được duyệt .

1.4.44

Thang máy chữa cháy

Thang máy được lắp ráp hầu hết để luân chuyển người nhưng được trang bị thêm những mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển bảo vệ, thông tin liên lạc và những tín hiệu để cho phép những thang máy đó được sử dụng dưới sự điều khiển và tinh chỉnh trực tiếp của lực lượng chữa cháy đến được những tầng của nhà khi có cháy xảy ra .

1.4.45

Vùng khói

Vùng bên trong một khu công trình được số lượng giới hạn hoặc phủ bọc xung quanh bằng những bộ phận ngăn khói hoặc cấu kiện cấu trúc để ngăn cản sự Viral của lớp khói bốc lên do nhiệt trong những đám cháy .
CHÚ THÍCH : Xem thêm Phụ lục D, mục D. 7 .

1.4.46

Xử lý chống cháy cho cấu trúc
Dùng giải pháp ngâm tẩm hoặc bọc, phủ những lớp bảo vệ lên cấu trúc nhằm mục đích làm tăng năng lực chịu lửa và ( hoặc ) làm giảm tính nguy khốn cháy của cấu trúc đó .

1.5. Các quy định chung

1.5.1. Trong các nhà, khi thiết kế phải có các giải pháp kết cấu, bố trí mặt bằng – không gian và kỹ thuật công trình để đảm bảo khi xảy ra cháy thì:

– Nhà duy trì được tính không thay đổi toàn diện và tổng thể và tính bất biến hình trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, được pháp luật bằng bậc chịu lửa của nhà .
– Mọi người trong nhà ( không phụ thuộc vào vào tuổi tác và thực trạng sức khỏe thể chất ) hoàn toàn có thể sơ tán ra bên ngoài tới khu vực bảo đảm an toàn ( sau đây gọi là bên ngoài ) trước khi Open rủi ro tiềm ẩn đe doạ tính mạng con người và sức khoẻ do tác động ảnh hưởng của những yếu tố nguy khốn của đám cháy .
– Có năng lực cứu người .
– Lực lượng và phương tiện đi lại chữa cháy hoàn toàn có thể tiếp cận đám cháy và triển khai những giải pháp chữa cháy, cứu người và gia tài .
– Không để cháy lan sang những nhà bên cạnh, kể cả trong trường hợp nhà đang cháy bị sập đổ .
– Hạn chế những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về vật chất, gồm có bản thân ngôi nhà và những gia tài bên trong nhà, có xét tới đối sánh tương quan kinh tế tài chính giữa giá trị thiệt hại và ngân sách cho những giải pháp cùng trang thiết bị kỹ thuật phòng cháy chữa cháy .

1.5.2. Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo:

– Thực hiện những giải pháp phòng chống cháy theo phong cách thiết kế tương thích với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và đã được thẩm duyệt theo pháp luật .
– Thực hiện những nhu yếu phòng cháy chữa cháy cho những khu công trình đang kiến thiết xây dựng, những khu công trình phụ trợ và những pháp luật phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây lắp theo pháp lý về phòng cháy chữa cháy hiện hành .
– Trang bị những phương tiện đi lại chữa cháy theo pháp luật và trong trạng thái sẵn sàng chuẩn bị hoạt động giải trí .
– Khả năng thoát nạn bảo đảm an toàn và cứu người, cũng như bảo vệ gia tài khi xảy ra cháy trong khu công trình đang thiết kế xây dựng và trên công trường thi công .

1.5.3. Trong quá trình khai thác sử dụng phải:

– Giữ nguyên cấu trúc, nội thất bên trong của nhà và năng lực thao tác của những trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng với nhu yếu của phong cách thiết kế và những tài liệu kỹ thuật lập cho chúng .
– Thực hiện những pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo pháp lý hiện hành .
– Không được phép biến hóa cấu trúc hay những giải pháp sắp xếp mặt phẳng – khoảng trống và kỹ thuật khu công trình mà không có phong cách thiết kế được phê duyệt theo lao lý .
– Khi triển khai thay thế sửa chữa, không được cho phép sử dụng những cấu kiện và vật tư không phân phối những nhu yếu của những quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành .
Khi nhà được cấp phép ở điều kiện kèm theo phải hạn chế về tải trọng cháy, về số người trong nhà hoặc trong bất kể phần nào của nhà, thì bên trong nhà phải đặt thông tin về những hạn chế này ở những nơi dễ thấy, còn bộ phận quản trị nhà phải thiết lập những giải pháp tổ chức triển khai riêng về phòng cháy chữa cháy và sơ tán người khi xảy ra cháy .

1.5.4. Khi phân tích tính nguy hiểm cháy của nhà, có thể sử dụng các tình huống tính toán dựa trên tương quan giữa các thông số: sự phát triển và lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy, việc sơ tán người và tổ chức chữa cháy.

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

2.1. Quy định chung

2.1.1. Nhà, các phần và các bộ phận của nhà, gian phòng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, được phân loại kỹ thuật về cháy dựa trên các tính chất sau:

– Tính nguy khốn cháy : đặc thù làm phát sinh và tăng trưởng những yếu tố nguy hại cháy .
– Tính chịu lửa : đặc thù chống lại những ảnh hưởng tác động của đám cháy và chống sự Viral những yếu tố nguy khốn của đám cháy .

2.1.2. Việc phân loại kỹ thuật về cháy dùng để thiết lập các yêu cầu cần thiết về bảo vệ chống cháy cho các kết cấu, gian phòng, nhà, các phần và các bộ phận của nhà phụ thuộc vào tính chịu lửa và / hoặc tính nguy hiểm cháy của chúng.

2.2. Vật liệu xây dựng

2.2.1. Về mặt an toàn cháy, vật liệu xây dựng chỉ được đặc trưng bằng tính nguy hiểm cháy.

Tính nguy hại cháy của vật tư kiến thiết xây dựng được xác lập theo những đặc tính kỹ thuật về cháy sau : tính cháy, tính bắt cháy, tính Viral lửa trên mặt phẳng, năng lực tạo khói và chất độc .

2.2.2. Theo tính cháy, vật liệu xây dựng được phân thành vật liệu không cháy và vật liệu cháy. Vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:

– Ch1 ( cháy yếu ) .
– Ch2 ( cháy vừa phải ) .
– Ch3 ( cháy mạnh vừa ) .
– Ch4 ( cháy mạnh ) .
Tính cháy và những nhóm của vật tư kiến thiết xây dựng theo tính cháy được xác lập theo Phụ lục B, mục B. 2 .
Đối với vật tư thiết kế xây dựng không cháy thì không pháp luật về tính nguy hại cháy và không xác lập những chỉ tiêu khác .

2.2.3. Theo tính bắt cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm:

– BC1 ( khó bắt cháy ) .
– BC2 ( bắt cháy vừa phải ) .
– BC3 ( dễ bắt cháy ) .
Nhóm vật tư kiến thiết xây dựng theo tính bắt cháy được xác lập theo Phụ lục B, mục B. 3 .

2.2.4. Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:

– LT1 ( không Viral ) .
– LT2 ( Viral yếu ) .
– LT3 ( Viral vừa phải ) .
– LT4 ( Viral mạnh ) .
Nhóm vật tư thiết kế xây dựng theo tính Viral lửa trên mặt phẳng được lao lý cho lớp vật tư mặt phẳng của mái và sàn, kể cả lớp thảm trải sàn, theo Phụ lục B, mục B. 4 .
Đối với những vật tư thiết kế xây dựng khác, không xác lập và không pháp luật việc phân nhóm về Viral lửa trên mặt phẳng .

2.2.5 Theo khả năng sinh khói, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm:

 SK1 ( năng lực sinh khói thấp ) .
 SK2 ( năng lực sinh khói vừa phải ) .
 SK3 ( năng lực sinh khói cao ) .
Nhóm vật tư thiết kế xây dựng theo năng lực sinh khói được xác lập theo Phụ lục B, mục B. 5 .

2.2.6 Theo độc tính của các sản phẩm cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:

 ĐT1 ( độc tính thấp ) .
 ĐT2 ( độc tính vừa phải ) .
 ĐT3 ( độc tính cao ) .
 ĐT4 ( độc tính đặc biệt quan trọng cao ) .
Nhóm vật tư thiết kế xây dựng theo độc tính của những loại sản phẩm cháy được xác lập theo Phụ lục B, mục B. 6 .

2.3. Cấu kiện xây dựng

2.3.1. Cấu kiện xây dựng được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy.

Tính chịu lửa của một cấu kiện được biểu lộ bằng số lượng giới hạn chịu lửa của cấu kiện đó. Tính nguy hại cháy của một cấu kiện được đặc trưng bằng cấp nguy hại cháy của nó .

2.3.2. Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (tính bằng phút) kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau:

– Mất năng lực chịu lực ( năng lực chịu lực được ký hiệu bằng chữ R ) .
– Mất tính toàn vẹn ( tính toàn vẹn được ký hiệu bằng chữ E ) .
– Mất năng lực cách nhiệt ( năng lực cách nhiệt được ký hiệu bằng chữ I ) .
CHÚ THÍCH 1 : Giới hạn chịu lửa của cấu kiện kiến thiết xây dựng được xác lập bằng thử nghiệm chịu lửa theo những tiêu chuẩn TCVN 9311 – 1 : 2012 đến TCVN 9311 – 8 : 2012 hoặc những tiêu chuẩn tương tự. Giới hạn chịu lửa của cấu kiện thiết kế xây dựng hoàn toàn có thể xác lập bằng giám sát theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế chịu lửa được vận dụng .
Giới hạn chịu lửa của những ống dẫn khí xác lập theo tiêu chuẩn ISO 6944 hoặc những tiêu chuẩn tương tự .
Giới hạn chịu lửa của những van ngăn cháy của mạng lưới hệ thống thông gió xác lập theo ISO 10294. Giới hạn chịu lửa của cửa đi, hành lang cửa số và cửa chắn xác lập theo tiêu chuẩn TCVN 9383 : 2012 .
CHÚ THÍCH 2 : Giới hạn chịu lửa nhu yếu của những cấu kiện kiến thiết xây dựng đơn cử được lao lý trong quy chuẩn này và trong những quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại khu công trình. Giới hạn chịu lửa nhu yếu của cấu kiện thiết kế xây dựng được ký hiệu bằng REI, EI, RE hoặc R kèm theo những chỉ số tương ứng về thời hạn chịu ảnh hưởng tác động của lửa tính bằng phút. Ví dụ : Cấu kiện có số lượng giới hạn chịu lửa nhu yếu là REI 120 nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời cả ba năng lực : chịu lực, toàn vẹn và cách nhiệt trong khoảng chừng thời hạn chịu ảnh hưởng tác động của lửa là 120 phút ; Cấu kiện có số lượng giới hạn chịu lửa nhu yếu là R 60, thì cấu kiện chỉ phải duy trì năng lực chịu lực trong thời hạn 60 phút, không nhu yếu về năng lực cách nhiệt và tính toàn vẹn .
CHÚ THÍCH 3 : Một cấu kiện kiến thiết xây dựng được cho là bảo vệ nhu yếu về năng lực chịu lửa ( số lượng giới hạn chịu lửa ) nếu thỏa mãn nhu cầu một trong những điều kiện kèm theo sau :

a) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật giống như mẫu thí nghiệm chịu lửa và mẫu này khi thí nghiệm có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.

b) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với cấu kiện nêu trong Phụ lục F mà giới hạn chịu lửa danh định tương ứng cho trong phụ lục này không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.

c) Giới hạn chịu lửa của cấu kiện được xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa áp dụng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.

2.3.3 Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp:

 K0 ( không nguy khốn cháy ) .
 K1 ( ít nguy khốn cháy ) .
 K2 ( nguy khốn cháy vừa phải ) .
 K3 ( nguy hại cháy ) .
CHÚ THÍCH 1 : Cấp nguy hại cháy của cấu kiện thiết kế xây dựng được xác lập bằng thử nghiệm theo tiêu chuẩn Nước Ta hiện hành hoặc tương tự .
CHÚ THÍCH 2 : Cho phép xác lập cấp nguy khốn cháy của cấu kiện mà không cần thử nghiệm như sau :
– Xếp vào cấp K0, nếu cấu kiện được sản xuất chỉ từ vật tư không cháy .
– Xếp vào cấp K1, nếu mặt phẳng ngoài của cấu kiện được cấu trúc từ vật tư có đồng thời những chỉ tiêu kỹ thuật về cháy không nguy khốn hơn Ch1, BC1, SK1 .
– Xếp vào cấp K2, nếu mặt phẳng ngoài của cấu kiện được cấu trúc từ vật tư có đồng thời những chỉ tiêu kỹ thuật về cháy không nguy hại hơn Ch2, BC2, SK2 .
– Xếp vào cấp K3, nếu mặt phẳng ngoài của cấu kiện được cấu trúc chỉ từ những vật tư có một trong những chỉ tiêu kỹ thuật về cháy là Ch3, BC3, SK3 .

2.4 Bộ phận ngăn cháy

2.4.1 Bộ phận ngăn cháy được dùng để ngăn cản đám cháy và các sản phẩm cháy lan truyền từ một khoang cháy hoặc từ một gian phòng có đám cháy tới các gian phòng khác.

Bộ phận ngăn cháy gồm có tường ngăn cháy, vách ngăn cháy và sàn ngăn cháy .

2.4.2. Bộ phận ngăn cháy được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy.

Tính chịu lửa của một bộ phận ngăn cháy được xác lập bằng tính chịu lửa của những bộ phận cấu thành ra nó, gồm có :
 Phần ngăn cách ( tấm vách, tấm tường, tấm sàn, … ) .
 Cấu kiện giữ không thay đổi cho phần ngăn cách ( khung, thanh giằng, … ) .
 Cấu kiện đỡ phần ngăn cách ( dầm đỡ, sườn đỡ, tường đỡ, … ) .
 Các chi tiết cụ thể link giữa chúng .
Giới hạn chịu lửa theo trạng thái mất năng lực chịu lực ( R ) của cấu kiện giữ không thay đổi cho phần ngăn cách, của cấu kiện đỡ phần ngăn cách và của những cụ thể link giữa chúng phải không được thấp hơn số lượng giới hạn chịu lửa nhu yếu so với phần ngăn cách .
Tính nguy hại cháy của bộ phận ngăn cháy được xác lập bằng tính nguy hại cháy của phần ngăn cách cùng với những chi tiết cụ thể link và của những cấu kiện giữ không thay đổi cho phần ngăn cách .

2.4.3. Bộ phận ngăn cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa của phần ngăn cách như trong Bảng 1. Khi trong bộ phận ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van khí, cửa sổ, màn chắn (sau đây gọi chung là cửa và van ngăn cháy), hay khi ở các cửa đó có bố trí khoang đệm (gọi là khoang đệm ngăn cháy) thì cửa, van ngăn cháy và khoang đệm ngăn cháy phải được chọn loại cũng có khả năng ngăn cháy phù hợp với loại của bộ phận ngăn cháy theo quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 – Phân loại bộ phận ngăn cháy

Bộ phận ngăn cháy

Loại bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy, không nhỏ hơn

Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy, không thấp hơn

Loại khoang đệm ngăn cháy, không thấp hơn

Tường ngăn cháy
1
REI 150
1
1
2
REI 45
2
2
Vách ngăn cháy
1
EI 45
2
1
2
EI 15
3
2
Sàn ngăn cháy
1
REI 150
1
1
2
REI 60
2
1
3
REI 45
2
1
4
REI 15
3
2

Giới hạn chịu lửa của những loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được pháp luật tại Bảng 2 .
Giới hạn chịu lửa của những bộ phận của khoang đệm ngăn cháy ( vách, sàn, cửa và van ngăn cháy ) ở cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy phải tương thích pháp luật tại Bảng 3 .
Bộ phận ngăn cháy loại 1 phải thuộc cấp nguy khốn cháy K0. Trong những trường hợp riêng, được cho phép sử dụng cấp nguy hại cháy K1 trong những bộ phận ngăn cháy loại 2 đến loại 4 .

Bảng 2 – Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa, không nhỏ hơn

(1)

(2)

(3)

Cửa đi, cổng, cửa nắp, van 1 )
1
EI 60
2
EI 30 2 )
3
EI 15
Cửa sổ
1
E 60
2
E 30
3
E 15
Màn chắn
1
EI 60
CHÚ THÍCH 1 : Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính toàn vẹn ( E ) nếu những van này lắp ráp bên trong những kênh, giếng và đường ống dẫn mà bảo vệ được năng lực chịu lửa nhu yếu, so với cả tính toàn vẹn ( E ) và tính cách nhiệt ( I ) .
CHÚ THÍCH 2 : Giới hạn chịu lửa của cửa của giếng thang máy được phép lấy không nhỏ hơn E 30 .

Bảng 3 – Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Loại khoang đệm ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm, không nhỏ hơn

Vách ngăn của khoang đệm

Sàn của khoang đệm

Cửa và van ngăn cháy của khoang đệm

1
EI 45
REI 45
EI 30
2
EI 15
REI 15
EI 15

2.5. Cầu thang và buồng thang bộ

2.5.1. Cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại sau:

CHÚ THÍCH : Phụ lục I trình diễn 1 số ít hình vẽ minh họa về những loại cầu thang và buồng thang bộ .

a) Các loại cầu thang bộ:

 Loại 1 – cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang .
 Loại 2 – cầu thang bên trong nhà, để hở .
 Loại 3 – cầu thang bên ngoài nhà, để hở .
CHÚ THÍCH : Để hở tức là không được đặt trong buồng thang .

b) Các loại buồng thang bộ thông thường:

 L1 – có những lỗ cửa ở tường ngoài trên mỗi tầng ( để hở hoặc lắp kính ) .
 L2 – được chiếu sáng tự nhiên qua những lỗ ở trên mái ( để hở hoặc lắp kính ) .

c) Các loại buồng thang bộ không nhiễm khói:

– N1 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua một khoảng chừng đệm không nhiễm khói được triển khai bằng giải pháp thông gió tự nhiên tương thích. Một số trường hợp buồng thang N1 có cấu trúc được coi là tương thích cho trong 3.4.10 .
Cho phép sửa chữa thay thế buồng thang bộ N1 bằng buồng thang bộ có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoang đệm. Cả khoang đệm và buồng thang phải có áp suất không khí dương khi có cháy. Việc cấp khí vào khoang đệm và vào buồng thang là độc lập với nhau .
– N2 – có áp suất không khí dương ( áp suất không khí trong buồng thang cao hơn bên ngoài buồng thang ) trong buồng thang khi có cháy .
– N3 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoang đệm có áp suất không khí dương ( áp suất không khí dương trong khoang đệm là tiếp tục hoặc khi có cháy ) .

2.5.2. Thang chữa cháy để phục vụ cho việc chữa cháy và cứu nạn được phân thành 2 loại sau:

– P1 – thang đứng .
– P2 – thang bậc với độ nghiêng không quá 6 : 1 ( không quá 80 o ) .
2.6. Nhà, khoang cháy, gian phòng

2.6.1. Nhà hoặc các phần của nhà được ngăn cách riêng biệt bằng các tường ngăn cháy loại 1 (gọi là khoang cháy) được phân nhóm theo bậc chịu lửa, theo cấp nguy hiểm cháy kết cấu và theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. Cho phép phân chia khoang cháy trong các nhà có bậc chịu lửa IV và V bằng các tường ngăn cháy loại 2.

– Bậc chịu lửa của nhà và khoang cháy được xác lập bằng số lượng giới hạn chịu lửa của những cấu kiện kiến thiết xây dựng của nó .
– Cấp nguy hại cháy cấu trúc của nhà và khoang cháy được xác lập theo mức độ tham gia của những cấu kiện kiến thiết xây dựng vào sự tăng trưởng cháy và hình thành những yếu tố nguy hại của đám cháy .
– Nhóm nguy hại cháy theo công suất của nhà và những phần của nhà được xác lập theo mục tiêu sử dụng và đặc thù của những quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến sắp xếp bên trong nó .

2.6.2. Nhà và các khoang cháy được phân theo bậc chịu lửa như Bảng 4.

Các bộ phận chịu lực của nhà gồm có những tường và cột chịu lực, những thanh giằng, link, những vách cứng, những bộ phận của sàn ( dầm, xà hoặc tấm ) tham gia vào việc bảo vệ sự không thay đổi toàn diện và tổng thể và sự bất biến hình của nhà khi có cháy .
Các bộ phận chịu lực không tham gia vào việc bảo vệ không thay đổi toàn diện và tổng thể của nhà phải được đơn vị chức năng phong cách thiết kế hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của nhà .
Không pháp luật số lượng giới hạn chịu lửa so với bộ phận bịt lỗ thông ( cửa, cổng, hành lang cửa số, cửa nắp, cửa trời, trong đó có cả cửa trên đỉnh và những phần cho ánh sáng xuyên qua khác của tấm lợp mái ), ngoại trừ những cửa, van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy và những trường hợp được nói riêng .
Khi số lượng giới hạn chịu lửa tối thiểu của cấu kiện được nhu yếu là R 15 ( RE 15, REI 15 ) thì được cho phép sử dụng những cấu trúc thép không bọc bảo vệ mà không nhờ vào vào số lượng giới hạn chịu lửa thực tiễn của nó, ngoại trừ những trường hợp khi số lượng giới hạn chịu lửa của những bộ phận chịu lực của nhà theo hiệu quả thí nghiệm nhỏ hơn R 8 .
Trong những buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 được phép sử dụng những bản thang và những chiếu thang với số lượng giới hạn chịu lửa R 15 và thuộc cấp nguy khốn cháy K0 .

2.6.3. Theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu, nhà và các khoang cháy được phân thành 4 cấp S0, S1, S2, S3 như trong Bảng 5 gọi là cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà.

Không lao lý về tính nguy hại cháy so với cửa, cổng, hành lang cửa số, cửa nắp trong cấu trúc bao che của nhà trừ những trường hợp được nói riêng .

Bảng 4 – Bậc chịu lửa của nhà

Bậc chịu lửa của

nhà

Giới hạn chịu lửa của kết cấu nhà, không nhỏ hơn

Các bộ phận chịu lực của nhà

Tường ngoài không chịu lực

Sàn giữa các tầng (bao gồm cả sàn tầng áp mái và sàn trên tầng hầm)

Bộ phận mái không có tầng áp mái

Kết cấu buồng thang bộ

Tấm lợp (bao gồm tấm lợp có lớp cách nhiệt)

Giàn, dầm, xà gồ

Tường trong

Bản thang và chiếu thang

I
R 120
E 30
REI 60
RE 30
R 30
REI 120
R 60
II
R 90
E 15
REI 45
RE 15
R 15
REI 90
R 60
III
R 45
E 15
REI 45
RE 15
R 15
REI 60
R 45
IV
R 15
E 15
REI 15
RE 15
R 15
REI 45
R 15
V
Không lao lý
CHÚ THÍCH 1 : Trong những ngôi nhà có bậc chịu lửa I, II, III thì sàn và trần của tầng hầm dưới đất, tầng nửa hầm phải làm bằng vật tư không cháy và có số lượng giới hạn chịu lửa tối thiểu REI 90. Sàn những tầng 1 và tầng trên cùng phải làm bằng vật tư có tính cháy không thấp hơn Ch1 .
CHÚ THÍCH 2 : Trong những ngôi nhà có bậc chịu lửa IV, V thì sàn của tầng hầm dưới đất hay tầng nửa hầm phải làm bằng vật tư có tính cháy không thấp hơn Ch1 và có số lượng giới hạn chịu lửa không dưới REI 45
CHÚ THÍCH 3 : Đối với nhà có 2 hoặc 3 tầng hầm dưới đất ( nhà thuộc nhóm F1. 3 và nhà hỗn hợp ) thì những cấu kiện, cấu trúc chịu lực ở tầng hầm dưới đất phải có số lượng giới hạn chịu lửa tối thiểu R 120 .
CHÚ THÍCH 4 : Trong những phòng có sản xuất hay dữ gìn và bảo vệ những chất lỏng cháy được thì sàn phải làm bằng vật tư không cháy .

Bảng 5 – Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng, không nhỏ hơn

Các bộ phận chịu lực dạng thanh (cột, xà, giàn, v.v.)

Tường ngoài từ phía ngoài

Tường, vách ngăn, sàn và mái không có tầng áp mái

Tường của buồng thang bộ và của bộ phận ngăn cháy

Bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ

S0
K0
K0
K0
K0
K0
S1
K1
K2
K1
K0
K0
S2
K3
K3
K2
K1
K1
S3
Không pháp luật
K1
K3

2.6.4. Khi áp dụng vào thực tế xây dựng các kết cấu hoặc hệ kết cấu mà không thể xác định được giới hạn chịu lửa hoặc cấp nguy hiểm cháy của chúng trên cơ sở các thử nghiệm chịu lửa tiêu chuẩn hoặc theo tính toán thì cần tiến hành thử nghiệm chịu lửa đối với các mẫu giống như cấu tạo thực của các bộ phận đó theo yêu cầu của quy định hiện hành về thử nghiệm chịu lửa.

2.6.5. Nhà và các phần của nhà (các gian phòng hoặc nhóm các gian phòng có công năng liên quan với nhau) được phân thành các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tuỳ thuộc vào đặc điểm sử dụng chúng, vào mức đe dọa tới sự an toàn của người trong trường hợp xảy ra đám cháy có tính đến: tuổi tác, trạng thái thể chất, khả năng có người đang ngủ, nhóm người sử dụng theo công năng chính và số người của nhóm đó. Phân nhóm nguy hiểm cháy theo công năng được quy định tại Bảng 6.

Nhà và gian phòng dùng để sản xuất hoặc làm kho được phân hạng ( A, B, C ( C1, C2, C3, C4 ), D, E ) theo tính nguy khốn cháy và cháy nổ nhờ vào vào số lượng và đặc thù nguy khốn cháy nổ của những chất và vật tư chứa trong chúng, có tính đến đặc thù của quy trình công nghệ tiên tiến sản xuất. Việc phân hạng pháp luật trong Phụ lục C .
Các gian phòng sản xuất và những gian phòng kho, kể cả những phòng thí nghiệm và nhà xưởng có diện tích quy hoạnh trên 50 mét vuông, những gian phòng sẵn sàng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có hiệu suất trên 10 KW trong những nhà thuộc Nhóm F1, F2, F3 và F4, được xếp vào Nhóm F5 .

2.6.6. Trong các nhà có cấp nguy hiểm cháy theo công năng xác định, mà trong trường hợp chung, cho phép bố trí nhóm các gian phòng và các gian phòng có cấp nguy hiểm cháy theo công năng khác, thì ngoài việc tuân theo các yêu cầu chung của quy chuẩn này, còn phải đảm bảo các điều kiện bổ sung theo các tiêu chuẩn thiết kế các dạng cụ thể của nhà và các thiết bị kỹ thuật tương ứng đó.

Bảng 6 – Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng

Nhóm

Mục đích sử dụng

Đặc điểm sử dụng

(1)

(2)

(3)

F1

Nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời (trong đó có cả để ở suốt ngày đêm).

Các gian phòng trong nhà này thường được sử dụng cả ngày và đêm. Nhóm người trong đó hoàn toàn có thể gồm nhiều lứa tuổi và trạng thái sức khỏe thể chất khác nhau. Đặc trưng của những nhà này là có những phòng ngủ .
F1. 1
Nhà trẻ, mẫu giáo, nhà chuyên dùng cho người cao tuổi và người khuyết tật ( không phải nhà căn hộ cao cấp ), bệnh viện, khối nhà ngủ của những trường nội trú và của những cơ sở cho trẻ nhỏ, và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như .
F1. 2
Khách sạn, ký túc xá, khối nhà ngủ của những cơ sở điều dưỡng và nhà nghỉ chung, của những khu cắm trại, nhà trọ ( motel ) và nhà an dưỡng, và những nhà có đặc thù sử dụng tương tự như
F1. 3
Nhà chung cư, và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như
F1. 4
Nhà ở một nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau hoặc những nhà có 1 số ít căn hộ cao cấp liền kề và mỗi nhà ở đều có lối ra ngoài riêng, và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như

F2

Các cơ sở văn hoá, thể thao đại chúng.

Các gian phòng chính trong

Bảng 6 (tiếp theo)

(1)

(2)

(3)

F2. 1
Nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hoà nhạc, câu lạc bộ, rạp xiếc, những khu công trình thể thao có khán đài, thư viện và những khu công trình khác có số lượng chỗ ngồi đo lường và thống kê cho khách trong những gian phòng kín, và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như .
những nhà này được đặc trưng bởi số lượng lớn khách lưu lại trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .
F2. 2
Bảo tàng, triển lãm, phòng nhảy, phòng hát và những cơ sở tựa như khác trong những gian phòng kín, và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như .
F2. 3
Các cơ sở được đề cập ở mục F2. 1, hở ra ngoài trời .
F2. 4
Các cơ sở được đề cập ở mục F2. 2, hở ra ngoài trời .

F3

Các cơ sở thương mại, kinh doanh và dịch vụ dân cư.

Các gian phòng của những cơ sở này được đặc trưng bởi số lượng khách lớn hơn so với nhân viên cấp dưới ship hàng .
F3. 1
Cơ sở bán hàng, phòng tọa lạc những loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa, và những nhà có đặc thù sử dụng tương tự như .
F3. 2
Cơ sở nhà hàng siêu thị công cộng, nhà hàng quán ăn và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như .
F3. 3
Nhà ga .
F3. 4
Phòng khám chữa bệnh đa khoa ngoại trú và cấp cứu, và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như .
F3. 5
Các gian phòng cho khách của những cơ sở dịch vụ đời sống và công cộng có số lượng chỗ ngồi cho khách không được đo lường và thống kê ( bưu điện, quỹ tiết kiệm chi phí, phòng vé, văn phòng tư vấn luật, văn phòng công chứng, shop giặt là, nhà may, thay thế sửa chữa giày và quần áo, shop cắt tóc, cơ sở ship hàng lễ tang, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và những cơ sở tựa như ) .
F3. 6
Các khu phối hợp rèn luyện sức khỏe thể chất và những khu tập luyện thể thao không có khán đài ; Các gian phòng dịch vụ ; Nhà tắm, và những nhà có đặc thù sử dụng tương tự như .

F4

Các trường học, trụ sở làm việc, tổ chức khoa học và thiết kế, cơ quan quản lý.

Các phòng trong những nhà này được sử dụng 1 số ít thời hạn nhất định trong ngày, bên trong phòng thường có nhóm người cố định và thắt chặt, quen với điều kiện kèm theo tại chỗ, có độ tuổi và trạng thái sức khỏe thể chất xác lập .
F4. 1
Các trường đại trà phổ thông, cơ sở huấn luyện và đào tạo ngoài trường đại trà phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, và những nhà có đặc thù sử dụng tương tự như .
F4. 2
Các trường ĐH, cao đẳng, trường tu dưỡng nâng cao nhiệm vụ, và những nhà có đặc thù sử dụng tương tự như .
F4. 3
Các cơ sở của những cơ quan quản trị, tổ chức triển khai phong cách thiết kế, tổ chức triển khai thông tin và nhà xuất bản, tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra khoa học, ngân hàng nhà nước, cơ quan, văn phòng, và những nhà có đặc thù sử dụng tựa như .
F4. 4
Các trạm ( đội ) chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn .

Bảng 6 (kết thúc)

(1)

(2)

(3)

F5

Các nhà, công trình, gian phòng dùng để sản xuất hay để làm kho.

Các gian phòng loại này được đặc trưng bởi sự xuất hiện của nhóm người thao tác cố định và thắt chặt, kể cả thao tác suốt ngày đêm
F5. 1
Các nhà và khu công trình sản xuất, những gian phòng sản xuất và thí nghiệm, nhà xưởng, và những nhà có đặc thù sử dụng tương tự như .

F5. 2
Các nhà và khu công trình kho ; bãi đỗ xe xe hơi, xe máy, xe đạp điện không có dịch vụ kỹ thuật và thay thế sửa chữa ; kho chứa sách, kho tàng trữ, những gian phòng kho, và những nhà có đặc thù sử dụng tương tự như .
F5. 3
Các nhà Giao hàng nông nghiệp .

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

3.1. Quy định chung

3.1.1. Các yêu cầu của phần này nhằm đảm bảo:

– Thoát nạn cho người kịp thời và không bị cản trở .
– Cứu người bị tác động ảnh hưởng của những yếu tố nguy hại của đám cháy .
– Bảo vệ người trên đường thoát nạn, tránh khỏi những tác động ảnh hưởng của những yếu tố nguy khốn của đám cháy .

3.1.2. Thoát nạn là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian phòng, nơi các yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự di chuyển không tự chủ của nhóm người ít có khả năng vận động, do các nhân viên phục vụ thực hiện. Thoát nạn được thực hiện theo các đường thoát nạn qua các lối ra thoát nạn.

3.1.3. Cứu nạn là sự di chuyển cưỡng bức của người ra bên ngoài khi họ bị các yếu tố nguy hiểm của đám cháy tác động hoặc khi xuất hiện nguy cơ trực tiếp của các tác động đó. Cứu nạn được thực hiện một cách tự chủ với sự trợ giúp của lực lượng chữa cháy hoặc nhân viên được huấn luyện chuyên nghiệp, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện cứu hộ, qua các lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp.

3.1.4. Việc bảo vệ người trên các đường thoát nạn phải được bảo đảm bằng tổ hợp các giải pháp bố trí mặt bằng – không gian, tiện nghi, kết cấu, kỹ thuật công trình và tổ chức.

Các đường thoát nạn trong khoanh vùng phạm vi gian phòng phải bảo vệ sự thoát nạn bảo đảm an toàn qua những lối ra thoát nạn từ gian phòng đó mà không tính đến những phương tiện đi lại bảo vệ chống khói và chữa cháy có trong gian phòng này .
Ngoài khoanh vùng phạm vi gian phòng, phải tính đến việc bảo vệ đường thoát nạn từ điều kiện kèm theo bảo vệ thoát nạn bảo đảm an toàn cho người có kể đến tính nguy hại cháy theo công suất của những gian phòng trên lối ra thoát nạn, số người thoát nạn, bậc chịu lửa và cấp nguy khốn cháy cấu trúc của nhà, số lối ra thoát nạn từ một tầng và từ hàng loạt ngôi nhà .
Trong những gian phòng và trên những đường thoát nạn ngoài khoanh vùng phạm vi gian phòng phải hạn chế tính nguy khốn cháy của vật tư thiết kế xây dựng thuộc những lớp mặt phẳng cấu trúc ( lớp triển khai xong và ốp mặt ) tùy thuộc vào tính nguy hại cháy theo công suất của gian phòng và ngôi nhà, có tính đến những giải pháp khác về bảo vệ đường thoát nạn .

3.1.5. Khi bố trí thoát nạn từ các gian phòng và ngôi nhà không được tính đến các biện pháp và phương tiện dùng để cứu nạn, cũng như các lối ra không đáp ứng yêu cầu về lối ra thoát nạn quy định tại 3.2.1.

3.1.6. Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc hạng B duới các gian phòng dùng cho hơn 50 người có mặt đồng thời; không bố trí các gian phòng nhóm F5 này trong các tầng hầm và tầng nửa hầm.

Không được cho phép sắp xếp những gian phòng nhóm F1. 1, F1. 2 và F1. 3 trong những tầng hầm dưới đất và tầng nửa hầm .

3.1.7. Trong các nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, chỉ được phép bố trí phòng hút thuốc, các siêu thị và trung tâm thương mại, quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng khác nằm sâu hơn tầng hầm 1 khi có giải pháp đảm bảo an toàn cháy bổ sung và được Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt.

Tại tổng thể những sàn tầng hầm dưới đất, tối thiểu phải có 1 lối vào buồng thang bộ thoát nạn đi qua sảnh ngăn khói được ngăn cách với những khoảng trống xung quanh bằng tường ngăn cháy loại 2. Các cửa đi phải là loại có cơ cấu tổ chức tự đóng .

3.1.8. Để đảm bảo thoát nạn an toàn, phải phát hiện cháy và báo cháy kịp thời. Nhà và các phần nhà phải được trang bị các hệ thống báo cháy theo các quy định hiện hành.

CHÚ THÍCH : Các nhu yếu cơ bản về sắp xếp mạng lưới hệ thống báo cháy được pháp luật trong TCVN 3890 .

3.1.9. Để bảo vệ người thoát nạn, phải bảo vệ chống khói xâm nhập các đường thoát nạn của nhà và các phần nhà.

CHÚ THÍCH : Các nhu yếu cơ bản về bảo vệ chống khói của nhà được pháp luật tại Phụ lục D .

3.1.10. Hiệu quả của các giải pháp đảm bảo an toàn cho người khi cháy có thể được đánh giá bằng tính toán.

3.2. Lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp

3.2.1. Các lối ra được coi là lối ra thoát nạn (còn gọi là lối thoát nạn) nếu:

a ) Dẫn từ những gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau :
 Ra ngoài trực tiếp .
 Qua hiên chạy .
 Qua tiền sảnh ( hay phòng chờ ) .
 Qua buồng thang bộ .
 Qua hiên chạy dọc và tiền sảnh ( hay phòng chờ ) .
 Qua hiên chạy và buồng thang bộ .
b ) Dẫn từ những gian phòng của tầng bất kể, trừ tầng 1, vào một trong những nơi sau :
 Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3 .
 Vào hiên chạy dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3 .
 Vào phòng sử dụng chung ( hay phòng chờ ) có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới cầu thang bộ loại 3 .
 Vào hiên chạy bên của nhà dưới 28 m dẫn trực tiếp vào cầu thang bộ loại 2 .
c ) Dẫn vào gian phòng liền kề ( trừ gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B ) trên cùng tầng mà từ gian phòng này có những lối ra như được nêu ở a ) và b ). Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A hoặc B được phép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật không có chỗ cho người thao tác liên tục mà chỉ dùng để ship hàng những gian phòng hạng A hoặc B nêu trên .

3.2.2. Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra ngoài và tách biệt với các buồng thang bộ chung của nhà (xem minh họa ở Hình I.1, Phụ lục I).

Cho phép sắp xếp :
– Các lối ra thoát nạn từ những tầng hầm dưới đất đi qua những buồng thang bộ chung có lối đi riêng ra bên ngoài được ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ bằng vách đặc ngăn cháy loại 1 ( xem minh họa ở Hình I. 2, Phụ lục I ) .
– Các lối ra thoát nạn từ những tầng hầm dưới đất và tầng nửa hầm có sắp xếp những gian phòng hạng C, D, E, đi vào những gian phòng hạng C4, D và E và vào sảnh nằm trên tầng một của nhà nhóm F5 khi bảo vệ những nhu yếu của 4.25 .
– Các lối ra thoát nạn từ phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở những tầng hầm dưới đất hoặc tầng nửa hầm của nhà nhóm F2, F3 và F4 đi vào sảnh của tầng 1 theo những cầu thang bộ riêng loại 2 .

– Khoang đệm, kể cả khoang đệm kép trên lối ra ngoài trực tiếp từ nhà, từ tầng hầm và tầng nửa hầm.

3.2.3. Các lối ra không được coi là lối ra thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa hay cổng có cánh mở kiểu trượt hoặc xếp, cửa cuốn, cửa quay.

Các cửa đi có cánh mở ra ( cửa bản lề ) nằm trong những cửa hay cổng nói trên được coi là lối ra thoát nạn nếu được phong cách thiết kế theo đúng nhu yếu pháp luật .

3.2.4. Số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn từ các gian phòng, các tầng và các ngôi nhà được xác định theo số lượng người thoát nạn lớn nhất có thể đi qua chúng và khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất có thể có người (sinh hoạt, làm việc) tới lối ra thoát nạn gần nhất.

CHÚ THÍCH 1 : Số lượng người thoát nạn lớn nhất từ những khoảng trống khác nhau của nhà hoặc phần nhà được xác lập theo Phụ lục G, mục G. 3 .
CHÚ THÍCH 2 : Ngoài những nhu yếu chung được nêu trong quy chuẩn này, nhu yếu đơn cử về số lượng và chiều rộng của những lối ra thoát nạn được nêu trong quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại khu công trình. Phụ lục G nêu một số ít lao lý đơn cử cho những nhóm nhà thường gặp .
Khi gian phòng hoặc nhóm những gian phòng có số người sử dụng đồng thời lớn hơn 50 người và có tính nguy hại cháy theo công suất khác với ngôi nhà thì phải bảo vệ lối thoát nạn riêng cho những gian phòng đó ( trực tiếp ra ngoài hoặc vào buồng thang bộ thoát nạn ) .

3.2.5. Các gian phòng sau phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn:

– Các gian phòng nhóm F1. 1 xuất hiện đồng thời hơn 15 người .
– Các gian phòng trong những tầng hầm dưới đất và tầng nửa hầm xuất hiện đồng thời hơn 15 người ; riêng những gian phòng trong tầng hầm dưới đất và tầng nửa hầm có từ 6 đến 15 người xuất hiện đồng thời thì được cho phép một trong hai lối ra tuân theo những nhu yếu của 3.2.13 d ) .
– Các gian phòng xuất hiện đồng thời hơn 50 người .
– Các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B có số người thao tác trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C – khi số người thao tác trong ca đông nhất lớn hơn 25 người hoặc có diện tích quy hoạnh lớn hơn 1 000 mét vuông .
– Các sàn công tác làm việc hở hoặc những sàn dành cho người quản lý và vận hành và bảo trì thiết bị trong những gian phòng nhóm F5 có diện tích quy hoạnh lớn hơn 100 mét vuông – so với những gian phòng thuộc hạng A và B hoặc lớn hơn 400 mét vuông – so với những gian phòng thuộc những hạng khác .
– Các gian phòng nhóm F1. 3 ( nhà ở ) được sắp xếp ở cả hai tầng ( 2 cao trình – thường gọi là nhà ở thông tầng ), khi chiều cao sắp xếp của tầng phía trên lớn hơn 18 m thì phải có lối ra thoát nạn từ mỗi tầng .

3.2.6. Các tầng nhà thuộc các nhóm sau đây phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn:

– F1. 1 ; F1. 2 ; F2. 1 ; F2. 2 ; F3 ; F4 .
– F1. 3 khi tổng diện tích quy hoạnh những nhà ở trên một tầng lớn hơn 500 mét vuông ( so với những nhà đơn nguyên thì tính diện tích quy hoạnh trên một tầng của đơn nguyên ). Trường hợp tổng diện tích quy hoạnh nhỏ hơn 500 mét vuông và khi chỉ có một lối ra thoát nạn từ một tầng, thì từ mỗi nhà ở ở độ to lớn hơn 15 m, ngoài lối ra thoát nạn phải có một lối ra khẩn cấp theo 3.2.13 .
– F5, hạng A hoặc B khi số người thao tác trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C khi số người thao tác trong ca đông nhất lớn hơn 25 người .
Các tầng hầm dưới đất và nửa hầm phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn khi có diện tích quy hoạnh lớn hơn 300 mét vuông hoặc dùng cho hơn 15 người xuất hiện đồng thời .
Cho phép có một lối ra thoát nạn từ mỗi tầng ( hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi những phần khác của tầng bằng những bộ phận ngăn cháy ) có nhóm nguy hại cháy theo công suất F1. 2, F1. 4, F2, F3, F4. 2, F4. 3, F4. 4 với số người trên mỗi tầng, tính theo Bảng G. 9 ( Phụ lục G ), không vượt quá 20 người và khi lối thoát nạn đi vào buồng thang bộ không nhiễm khói có cửa đi ngăn cháy loại 2 ( theo Bảng 2 ), đồng thời phải bảo vệ một trong những điều kiện kèm theo sau :
– Đối với nhà có chiều cao không quá 15 m thì diện tích quy hoạnh mỗi tầng không được lớn hơn 300 mét vuông .
– Đối với nhà có chiều cao từ trên 15 m đến 21 m thì diện tích quy hoạnh mỗi tầng không được lớn hơn 200 mét vuông và hàng loạt nhà được bảo vệ bằng mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa .

3.2.7. Số lối ra thoát nạn từ một tầng không được ít hơn hai nếu tầng này có gian phòng có yêu cầu số lối ra thoát nạn không ít hơn hai.

Số lối ra thoát nạn từ một ngôi nhà không được ít hơn số lối ra thoát nạn từ bất kể tầng nào của ngôi nhà đó .

3.2.8. Khi có từ hai lối ra thoát nạn trở lên, chúng phải được bố trí phân tán và khi tính toán khả năng thoát nạn của các lối ra cần giả thiết là đám cháy đã ngăn cản không cho người sử dụng thoát nạn qua một trong những lối ra đó. Các lối ra còn lại phải đảm bảo khả năng thoát nạn an toàn cho tất cả số người có trong gian phòng, trên tầng hoặc trong ngôi nhà đó (tham khảo minh họa ở Hình I.3).

Khi một gian phòng, một phần nhà hoặc một tầng của nhà nhu yếu phải có từ 2 lối ra thoát nạn trở lên, thì tối thiểu hai trong số những lối ra thoát nạn đó phải được sắp xếp phân tán, đặt cách nhau một khoảng chừng bằng hoặc lớn hơn 50% chiều dài của đường chéo lớn nhất của mặt phẳng gian phòng, phần nhà hoặc tầng nhà đó. Khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh gần nhất của chúng ( tìm hiểu thêm minh họa ở Hình I. 4 a ), b ), c ) ) .
Nếu nhà được bảo vệ hàng loạt bằng mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa Sprinkler, thì khoảng cách này hoàn toàn có thể giảm xuống còn 1/3 chiều dài đường chéo lớn nhất của những khoảng trống trên ( tìm hiểu thêm minh họa ở Hình I. 4 d ) ) .
Khi có hai buồng thang thoát nạn nối với nhau bằng một hiên chạy trong thì khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn ( cửa vào buồng thang thoát nạn ) được đo dọc theo đường chuyển dời theo hiên chạy đó ( Hình I. 5 ). Hành lang này phải được bảo vệ theo lao lý trong 3.3.5 .

3.2.9. Chiều cao thông thuỷ của lối ra thoát nạn phải không nhỏ hơn 1,9 m, chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn:

+ 1,2 m – từ những gian phòng nhóm F1. 1 khi số người thoát nạn lớn hơn 15 người, từ những gian phòng và nhà thuộc nhóm nguy khốn cháy theo công suất khác có số người thoát nạn lớn hơn 50 người, ngoại trừ nhóm F1. 3 .
+ 0,8 m – trong toàn bộ những trường hợp còn lại .
Chiều rộng của những cửa đi ra bên ngoài của buồng thang bộ cũng như của những cửa đi từ buồng thang bộ vào sảnh không được nhỏ hơn giá trị đo lường và thống kê hoặc chiều rộng của bản thang được lao lý tại 3.4.1 .
Trong mọi trường hợp, khi xác lập chiều rộng của một lối ra thoát nạn phải tính đến dạng hình học của đường thoát nạn qua lỗ cửa hoặc cửa để bảo vệ không cản trở việc luân chuyển những cáng tải thương có người nằm trên .

3.2.10. Các cửa của lối ra thoát nạn và các cửa khác trên đường thoát nạn phải được mở theo chiều lối thoát từ trong nhà ra ngoài.

Không lao lý chiều mở của những cửa so với :
– Các gian phòng nhóm F1. 3 và F1. 4 .
– Các gian phòng xuất hiện đồng thời không quá 15 người, ngoại trừ những gian phòng hạng A hoặc B .
– Các phòng kho có diện tích quy hoạnh không lớn hơn 200 mét vuông và không có chỗ cho người thao tác liên tục .
– Các buồng vệ sinh .
– Các lối ra dẫn vào những chiếu thang của những cầu thang bộ loại 3 .

3.2.11. Các cửa của các lối ra thoát nạn từ các hành lang tầng, không gian chung, phòng chờ, sảnh và buồng thang bộ phải không có chốt khóa để có thể mở được cửa tự do từ bên trong mà không cần chìa. Trong các nhà chiều cao lớn hơn 15 m, các cánh cửa nói trên, ngoại trừ các cửa của căn hộ, phải là cửa đặc hoặc với kính cường lực.

Các cửa của lối ra thoát nạn từ những gian phòng hay những hiên chạy dọc được bảo vệ chống khói cưỡng bức, phải là cửa đặc được trang bị cơ cấu tổ chức tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa này nếu cần để mở khi sử dụng, thì phải được trang bị cơ cấu tổ chức tự động hóa đóng khi có cháy .
Đối với những buồng thang bộ, những cửa ra vào phải có cơ cấu tổ chức tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa trong buồng thang bộ mở trực tiếp ra ngoài được cho phép không có cơ cấu tổ chức tự đóng và không cần chèn kín khe cửa. Ngoại trừ những trường hợp được lao lý riêng, cửa của buồng thang bộ phải bảo vệ là cửa ngăn cháy loại 1 so với nhà có bậc chịu lửa I, II ; loại 2 so với nhà có bậc chịu lửa III, IV ; và loại 3 so với nhà có bậc chịu lửa V .
Ngoài những pháp luật được nói riêng, những cửa của lối ra thoát nạn từ những hiên chạy dọc tầng đi vào buồng thang bộ Giao hàng từ 04 tầng nhà trở lên ( ngoại trừ trong những nhà Giao hàng mục tiêu giam giữ, tái tạo ) phải bảo vệ :
– Tất cả những khóa điện lắp trên cửa phải tự động hóa mở khi mạng lưới hệ thống báo cháy tự động hóa của tòa nhà bị kích hoạt. Ngay khi mất điện thì những khóa điện đó cũng phải tự động hóa mở .
– Người sử dụng buồng thang luôn hoàn toàn có thể quay trở lại phía trong nhà qua chính cửa vừa đi qua hoặc qua những điểm sắp xếp cửa quay trở lại phía trong nhà .
– Bố trí trước những điểm quay trở lại phía trong nhà theo nguyên tắc những cánh cửa chỉ được phép ngăn cản việc quay trở lại phía trong nhà nếu phân phối toàn bộ những nhu yếu sau :
+ Có không ít hơn hai tầng, ở đó hoàn toàn có thể đi ra khỏi buồng thang bộ để đến một lối ra thoát nạn khác .
+ Có không quá 4 tầng nằm giữa những tầng nhà hoàn toàn có thể đi ra khói buồng thang bộ để đến một lối ra thoát nạn khác .
+ Việc quay trở lại phía trong nhà phải hoàn toàn có thể triển khai được tại tầng trên cùng hoặc tầng dưới liền kề với tầng trên cùng được ship hàng bởi buồng thang bộ thoát nạn nếu tầng này được cho phép đi đến một lối ra thoát nạn khác .
+ Các cửa được cho phép quay trở lại phía trong nhà phải được lưu lại trên mặt cửa phía trong buồng thang bằng dòng chữ “ Cửa hoàn toàn có thể đi vào trong nhà ” với chiều cao những chữ tối thiểu là 50 mm, chiều cao sắp xếp không thấp hơn 1,2 m và không cao hơn 1,8 m .
+ Các cửa không được cho phép quay trở lại phía trong nhà phải có thông tin trên mặt cửa phía trong buồng thang để phân biệt được vị trí của cửa quay trở lại phía trong nhà hoặc lối ra thoát nạn gần nhất theo từng hướng chuyển dời .
CHÚ THÍCH : Đối với những cửa không được cho phép quay trở lại phía trong nhà, ở mặt cửa phía hiên chạy dọc trong nhà ( ngoài buồng thang ) nên có biển cảnh báo nhắc nhở người sử dụng không hề quay trở lại phía trong nhà được khi họ đi qua cửa đó .

3.2.12. Các lối ra không thoả mãn các yêu cầu đối với lối ra thoát nạn có thể được xem là lối ra khẩn cấp để tăng thêm mức độ an toàn cho người khi có cháy. Các lối ra khẩn cấp không được đưa vào tính toán thoát nạn khi cháy.

3.2.13. Ngoài trường hợp đã nêu ở 3.2.12, các lối ra khẩn cấp còn gồm có:

a ) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có khoảng chừng tường đặc với chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m tính từ mép ban công ( lôgia ) tới ô hành lang cửa số ( hay cửa đi lắp kính ) hoặc không nhỏ hơn 1,6 m giữa những ô cửa kính mở ra ban công ( lôgia ) .
b ) Lối ra dẫn vào một lối đi chuyển tiếp hở ( cầu vượt ) dẫn tiếp đến một đơn nguyên liền kề của nhà nhóm F1. 3 hoặc đến một khoang cháy liền kề. Lối đi chuyển tiếp này phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m .
c ) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có trang bị thang bên ngoài nối những ban công hoặc lôgia theo từng tầng .
d ) Lối ra bên ngoài trực tiếp từ những gian phòng có cao trình sàn triển khai xong không thấp hơn âm 4,5 m và không cao hơn 5,0 m qua hành lang cửa số hoặc cửa đi có size không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m, cũng như qua cửa nắp có kích cỡ không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m ; khi đó tại những lối ra này phải được trang bị thang leo ; độ dốc của những thang leo này không pháp luật .
e ) Lối ra mái của nhà có bậc chịu lửa I, II và III thuộc cấp S0 và S1 qua hành lang cửa số, cửa đi hoặc cửa nắp với size và thang leo được lao lý như tại mục d ) .

3.2.14 Trong các tầng kỹ thuật cho phép bố trí các lối ra thoát nạn với chiều cao không nhỏ hơn 1,8 m.

Từ những tầng kỹ thuật chỉ dùng để đặt những mạng kỹ thuật khu công trình ( đường ống, đường dây, … ) được cho phép sắp xếp lối ra khẩn cấp qua cửa đi với size không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m hoặc qua cửa nắp với size không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m mà không cần sắp xếp lối ra thoát nạn .
Khi tầng kỹ thuật có diện tích quy hoạnh tới 300 mét vuông được cho phép sắp xếp một lối ra thoát nạn, còn cứ mỗi diện tích quy hoạnh tiếp theo nhỏ hơn hoặc bằng 2 000 mét vuông thì phải sắp xếp thêm không ít hơn một lối ra thoát nạn .
Trong những tầng kỹ thuật hầm những lối ra này phải được ngăn cách với những lối ra khác của ngôi nhà và dẫn trực tiếp ra bên ngoài .
3.3. Đường thoát nạn

3.3.1 Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài. Các đường thoát nạn phải được chiếu sáng và chỉ dẫn phù hợp với các yêu cầu của TCVN 3890.

            3.3.2. Khoảng cách giới hạn cho phép từ vị trí xa nhất của gian phòng, hoặc từ chỗ làm việc xa nhất tới lối ra thoát nạn gần nhất, được đo theo trục của đường thoát nạn, phải được hạn chế tùy thuộc vào:

– Nhóm nguy khốn cháy theo công suất và hạng nguy khốn cháy nổ ( xem Phụ lục C ) của gian phòng và nhà .
– Số lượng người thoát nạn .
– Các thông số kỹ thuật hình học của gian phòng và đường thoát nạn .
– Cấp nguy khốn cháy cấu trúc và bậc chịu lửa của nhà .
Chiều dài của đường thoát nạn theo cầu thang bộ loại 2 lấy bằng ba lần chiều cao của thang đó .
CHÚ THÍCH : Các nhu yếu đơn cử về khoảng cách số lượng giới hạn được cho phép từ vị trí xa nhất đến lối ra thoát nạn gần nhất được nêu trong những quy chuẩn cho từng loại khu công trình. Phụ lục G nêu 1 số ít lao lý đơn cử cho những nhóm nhà thường gặp .

3.3.3. Khi bố trí, thiết kế các đường thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu của 3.2.1. Đường thoát nạn không bao gồm các thang máy, thang cuốn và các đoạn đường được nêu dưới đây:

– Đường đi qua những hiên chạy dọc trong có lối ra từ giếng thang máy, qua những sảnh thang máy và những khoang đệm trước thang máy, nếu những cấu trúc bao che giếng thang máy, gồm có cả cửa của giếng thang máy, không phân phối những nhu yếu như so với bộ phận ngăn cháy .
– Đường đi qua những buồng thang bộ khi có lối đi xuyên chiếu tới của buồng thang là một phần của hiên chạy dọc trong, cũng như đường đi qua gian phòng có đặt cầu thang bộ loại 2, mà cầu thang này không phải là cầu thang để thoát nạn .
 Đường đi theo mái nhà, ngoại trừ mái đang được khai thác sử dụng hoặc một phần mái được trang bị riêng cho mục tiêu thoát nạn .
 Đường đi theo những cầu thang bộ loại 2, nối thông từ ba tầng ( sàn ) trở lên, cũng như dẫn từ tầng hầm dưới đất và tầng nửa hầm, ngoại trừ những trường hợp nêu trong 3.2.2 .

3.3.4 Trên đường thoát nạn trong các nhà thuộc tất cả các bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu, ngoại trừ các nhà có bậc chịu lửa V và nhà thuộc cấp S3, không cho phép sử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn các nhóm dưới đây:

 Ch1, BC1, SK2, ĐT2 – so với lớp hoàn thành xong tường, trần và tấm trần treo trong những sảnh, trong buồng thang bộ và trong sảnh thang máy .
 Ch2, BC2, SK3, ĐT3 hoặc Ch2, BC3, SK2, ĐT2 – so với lớp hoàn thành xong tường, trần và tấm trần treo trong những hiên chạy dọc chung, phòng sử dụng chung và phòng chờ .
 Ch2, LT2, SK2, ĐT2 – so với những lớp phủ sàn trong sảnh, buồng thang bộ và sảnh thang máy .
 BC2, LT2, SK3, ĐT2 – so với những lớp phủ sàn trong hiên chạy dọc chung, khoảng trống chung và phòng chờ .
Trong những gian phòng nhóm F5 hạng A, B và C1, trong đó có sản xuất, sử dụng hoặc lưu giữ những chất lỏng dễ bắt cháy, những sàn phải được làm bằng những vật tư không cháy hoặc vật tư có tính cháy thuộc nhóm Ch1 .
Các khung trần treo trong những gian phòng và trên những đường thoát nạn phải được làm bằng vật tư không cháy .

3.3.5. Trong các hành lang trên lối ra thoát nạn nêu ở 3.2.1, ngoại trừ những trường hợp nói riêng trong quy chuẩn, không cho phép bố trí: thiết bị nhô ra khỏi mặt phẳng của tường trên độ cao nhỏ hơn 2 m; các ống dẫn khí cháy và ống dẫn các chất lỏng cháy được, cũng như các tủ tường, trừ các tủ thông tin liên lạc và tủ đặt họng nước chữa cháy.

Các hiên chạy nêu ở 3.2.1 phải được phủ bọc bằng những bộ phận ngăn cháy tương thích lao lý trong những quy chuẩn cho từng loại khu công trình. Bộ phận ngăn cháy bao che hiên chạy dọc giữa của nhà có bậc chịu lửa I, phải làm bằng vật tư không cháy với số lượng giới hạn chịu lửa tối thiểu EI 30 và của nhà có bậc chịu lửa II, III, IV phải làm bằng vật tư không cháy hoặc cháy yếu ( Ch1 ) với số lượng giới hạn chịu lửa tối thiểu EI 15. Riêng nhà có bậc chịu lửa II của hạng nguy hại cháy và cháy nổ D, E ( xem Phụ lục C ) hoàn toàn có thể bao che hiên chạy dọc bằng tường kính. Các cửa mở vào hiên chạy phải là cửa ngăn cháy có số lượng giới hạn chịu lửa không thấp hơn số lượng giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy .
Các hiên chạy dọc dài hơn 60 m phải được phân loại bằng những vách ngăn cháy loại 2 thành những đoạn có chiều dài được xác lập theo nhu yếu bảo vệ chống khói nêu trong Phụ lục D, nhưng không được vượt quá 60 m. Các cửa đi trong những vách ngăn cháy này phải tương thích với những nhu yếu của 3.2.11 .
Khi những cánh cửa đi của gian phòng mở nhô ra hiên chạy, thì chiều rộng của đường thoát nạn theo hiên chạy dọc được lấy bằng chiều rộng thông thủy của hiên chạy dọc trừ đi :
 Một nửa chiều rộng phần nhô ra của cánh cửa ( tính cho cửa nhô ra nhiều nhất ) – khi cửa được sắp xếp một bên hiên chạy dọc .
 Cả chiều rộng phần nhô ra của cánh cửa ( tính cho cửa nhô ra nhiều nhất ) – khi những cửa được sắp xếp hai bên hiên chạy .
 Yêu cầu này không vận dụng cho hiên chạy tầng ( sảnh chung ) nằm giữa cửa ra từ căn hộ chung cư cao cấp và cửa ra dẫn vào buồng thang bộ trong những đơn nguyên nhà nhóm F1. 3 .

3.3.6 Chiều cao thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn không được nhỏ hơn 2 m, chiều rộng thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn và các đoạn dốc không được nhỏ hơn:

a) 1,2 m – đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ các gian phòng nhóm F1, hơn 50 người – từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác.

b) 0,7 m – đối với các lối đi đến các chỗ làm việc đơn lẻ.

c) 1,0 m – trong tất cả các trường hợp còn lại.

Trong bất kể trường hợp nào, những đường thoát nạn phải đủ rộng, có tính đến dạng hình học của chúng, để không cản trở việc luân chuyển những cáng tải thương có người nằm trên .

3.3.7 Trên sàn của đường thoát nạn không được có các giật cấp với chiều cao chênh lệch nhỏ hơn 45 cm hoặc có gờ nhô lên, ngoại trừ các ngưỡng trong các ô cửa đi. Tại các chỗ có giật cấp phải bố trí bậc thang với số bậc không nhỏ hơn 3 hoặc làm đường dốc với độ dốc không được lớn hơn 1 : 6 (độ chênh cao không được quá 10 cm trên chiều dài 60 cm hoặc góc tạo bởi đường dốc với mặt bằng không lớn hơn 9,5o).

Khi làm bậc thang ở những nơi có chiều cao chênh lệch lớn hơn 45 cm phải sắp xếp lan can tay vịn .
Ngoại trừ những trường hợp được nói riêng trong 3.4.4, trên đường thoát nạn không được cho phép sắp xếp cầu thang xoắn ốc, cầu thang cong toàn phần hoặc từng phần theo mặt phẳng và trong khoanh vùng phạm vi một bản thang và một buồng thang bộ không được cho phép sắp xếp những bậc có chiều cao khác nhau và chiều rộng mặt bậc khác nhau. Trên đường thoát nạn không được sắp xếp gương soi gây ra sự nhầm lẫn về đường thoát nạn .
3.4. Cầu thang bộ và buồng thang bộ trên đường thoát nạn

3.4.1. Chiều rộng của bản thang bộ dùng để thoát người, trong đó kể cả bản thang đặt trong buồng thang bộ, không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra thoát nạn (cửa đi) nào trên nó, đồng thời không được nhỏ hơn:

a) 1,35 m – đối với nhà nhóm F1.1.

b) 1,2 m – đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người.

c) 0,7 m – đối với cầu thang bộ dẫn đến các chỗ làm việc đơn lẻ.

d) 0,9 m – đối với tất cả các trường hợp còn lại.

3.4.2 Độ dốc (góc nghiêng) của các thang bộ trên các đường thoát nạn không được lớn hơn 1 : 1 (45o); chiều rộng mặt bậc không được nhỏ hơn 25 cm, còn chiều cao bậc không được lớn hơn 22 cm.

Độ dốc ( góc nghiêng ) của những cầu thang bộ hở đi tới những chỗ thao tác đơn lẻ được cho phép tăng đến 2 : 1 ( 63,5 o ) .
Cho phép giảm chiều rộng mặt bậc của cầu thang cong nghênh tiếp ( thường sắp xếp ở sảnh tầng 1 ) ở phần thu hẹp tới 22 cm ; Cho phép giảm chiều rộng mặt bậc tới 12 cm so với những cầu thang bộ chỉ dùng cho những gian phòng có tổng số chỗ thao tác không lớn hơn 15 người ( trừ những gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B ) .
Các cầu thang bộ loại 3 phải được làm bằng vật tư không cháy và được đặt ở sát những phần đặc ( không có ô hành lang cửa số hay lỗ ánh sáng ) của tường có nhóm nguy hại cháy không thấp hơn K1 và có số lượng giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 30. Các cầu thang bộ này phải có chiếu thang nằm cùng cao trình với lối ra thoát nạn, có lan can cao 1,2 m và sắp xếp cách lỗ hành lang cửa số không nhỏ hơn 1,0 m .
Cầu thang bộ loại 2 phải thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu pháp luật so với bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ .

3.4.3. Chiều rộng của chiếu thang bộ phải không nhỏ hơn chiều rộng của bản thang. Còn chiều rộng của chiếu thang ở trước lối vào thang máy (chiếu thang đồng thời là sảnh của thang máy) đối với thang máy có cánh cửa bản lề mở ra, phải không nhỏ hơn tổng chiều rộng bản thang và một nửa chiều rộng cánh cửa của thang máy, nhưng không nhỏ hơn 1,6 m.

Các chiếu nghỉ trung gian trong bản thang bộ thẳng phải có chiều dài không nhỏ hơn 1,0 m .
Các cửa đi có cánh cửa mở vào buồng thang bộ thì khi mở, cánh cửa không được làm giảm chiều rộng giám sát của những chiếu thang và bản thang .

3.4.4. Trong các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4 cho phép bố trí cầu thang cong trên đường thoát nạn khi đảm bảo tất cả những điều kiện sau:

 Chiều cao của thang không quá 9,0 m .
 Chiều rộng của vế thang tương thích với những pháp luật trong quy chuẩn này .
 Bán kính cong nhỏ nhất không nhỏ hơn 2 lần chiều rộng vế thang .
 Chiều cao cổ bậc nằm trong khoảng chừng từ 150 mm đến 190 mm .
 Chiều rộng phía trong của mặt bậc ( đo cách đầu nhỏ nhất của bậc 270 mm ) không nhỏ hơn 220 mm .
 Chiều rộng đo tại giữa chiều dài của mặt bậc không nhỏ hơn 250 mm .
 Chiều rộng phía ngoài của mặt bậc ( đo cách đầu to nhất của bậc 270 mm ) không quá 450 mm .
 Tổng của 2 lần chiều cao cổ bậc với chiều rộng phía trong mặt bậc không nhỏ hơn 480 mm và với chiều rộng phía ngoài của mặt bậc không lớn hơn 800 mm .

3.4.5 Trong các buồng thang bộ và khoang đệm (nếu có) không cho phép bố trí:

 Các ống dẫn khí cháy và chất lỏng cháy được .
 Các tủ tường, trừ những tủ thông tin liên lạc và tủ chứa những họng nước chữa cháy .
 Các cáp và dây điện đặt hở ( trừ dây điện cho thiết bị điện dòng thấp ) kể cả cho chiếu sáng hiên chạy và buồng thang bộ .
 Các lối ra từ thang tải và thiết bị nâng hàng .
 Các lối ra gian phòng kho hoặc phòng kỹ thuật .
 Các thiết bị nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2,2 m tính từ mặt phẳng của những bậc và chiếu thang .
Trong khoảng trống của những buồng thang bộ, không được cho phép sắp xếp bất kể những phòng công dụng nào .

3.4.6 Trong không gian của các buồng thang bộ, trừ các buồng thang không nhiễm khói, cho phép bố trí không quá hai thang máy chở người hạ xuống chỉ đến tầng 1 với các kết cấu bao che giếng thang làm từ các vật liệu không cháy.

Các giếng thang máy nằm ngoài nhà, nếu cần bao che thì phải sử dụng những cấu trúc làm từ vật tư không cháy .

3.4.7. Các buồng thang bộ ở tầng 1 phải có lối ra ngoài trực tiếp tới khu đất liền kề ngôi nhà hoặc qua sảnh được ngăn cách với các hành lang tiếp giáp bằng các vách ngăn cháy loại 1 có cửa đi. Khi bố trí các lối ra thoát nạn từ hai buồng thang bộ qua sảnh chung thì một trong số đó, trừ lối ra dẫn vào sảnh, phải có cửa ra bên ngoài trực tiếp.

Cho phép sắp xếp những lối ra thoát nạn từ hai buồng thang bộ qua sảnh chung so với những nhà có chiều cao dưới 28 m, diện tích quy hoạnh mỗi tầng không quá 300 mét vuông, có số người sử dụng ở mỗi tầng, tính theo Bảng G. 9 ( Phụ lục G ), không vượt quá 50 người và hàng loạt nhà được bảo vệ mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa tương thích với pháp luật hiện hành .
Các buồng thang bộ loại N1 phải có lối ra thoát trực tiếp ngay ra ngoài trời .

3.4.8. Các buồng thang bộ phải được đảm bảo chiếu sáng. Trừ buồng thang bộ loại L2, việc đảm bảo chiếu sáng có thể được thực hiện bằng các lỗ lấy ánh sáng với diện tích không nhỏ hơn 1,2 m2 trên các tường ngoài ở mỗi tầng.

Cho phép sắp xếp không quá 50 % buồng thang bộ bên trong không có những lỗ lấy ánh sáng, dùng để thoát nạn, trong những trường hợp sau :
– Các nhà thuộc nhóm F2, F3 và F4 : so với buồng thang loại N2 hoặc N3 có áp suất không khí dương khi cháy .
– Các nhà thuộc nhóm F5 hạng C có chiều cao tới 28 m, còn hạng D và E không phụ thuộc vào chiều cao nhà : so với buồng thang loại N3 có áp suất không khí dương khi cháy .
Các buồng thang bộ loại L2 phải có lỗ lấy ánh sáng trên mái có diện tích quy hoạnh không nhỏ hơn 4 mét vuông với khoảng chừng hở giữa những vế thang có chiều rộng không nhỏ hơn 0,7 m hoặc giếng lấy sáng theo suốt chiều cao của buồng thang bộ với diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang không nhỏ hơn 2 mét vuông .

3.4.9. Việc bảo vệ chống khói các buồng thang bộ loại N2 và N3 phải tuân theo Phụ lục D. Khi cần thiết, các buồng thang bộ loại N2 phải được chia thành các khoang theo chiều cao bằng các vách ngăn cháy đặc loại 1 với lối đi lại giữa các khoang nằm ngoài không gian buồng thang bộ.

Các hành lang cửa số trong những buồng thang bộ loại N2 phải là hành lang cửa số không mở được .
Khoang đệm của những buồng thang bộ loại N3 phải có diện tích quy hoạnh không nhỏ hơn 3,0 mét vuông và không nhỏ hơn 6,0 mét vuông nếu khoang đệm đó đồng thời là sảnh của thang máy chữa cháy .

3.4.10. Tính không nhiễm khói của khoảng đệm không nhiễm khói dẫn tới các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 phải được đảm bảo bằng thông gió tự nhiên với các giải pháp kết cấu và bố trí mặt bằng – không gian phù hợp. Một số trường hợp được cho là phù hợp như sau:

CHÚ THÍCH : Phụ lục I ( I. 3.2 ) minh họa một số ít giải pháp sắp xếp khoảng chừng đệm không nhiễm khói để đi vào buồng thang bộ loại N1 .

a) Các khoảng đệm không nhiễm khói phải để hở, thông với bên ngoài, thường không đặt tại các góc bên trong của nhà, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau (xem Hình I.7):

– Khi một phần của tường ngoài của nhà tiếp nối đuôi nhau với phần tường khác dưới một góc nhỏ hơn 135 o thì khoảng cách theo phương ngang từ lỗ cửa đi gần nhất ở khoảng chừng đệm này tới đỉnh góc tiếp giáp phải không nhỏ hơn 4 m ; khoảng cách này hoàn toàn có thể giảm đến bằng giá trị phần nhô ra của tường ngoài ; nhu yếu này không vận dụng cho lối đi, nằm ở những góc tiếp giáp lớn hơn hoặc bằng 135 o, cũng như cho phần nhô ra của tường ngoài có giá trị không lớn hơn 1,2 m .
– Chiều rộng phần tường giữa những lỗ cửa đi của khoảng chừng đệm không nhiễm khói và ô hành lang cửa số gần nhất của gian phòng không được nhỏ hơn 2 m .
– Các lối đi phải có chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m với chiều cao lan can 1,2 m, chiều rộng của phần tường giữa những lỗ cửa đi ở khoảng chừng đệm không nhiễm khói phải không nhỏ hơn 1,2 m .
CHÚ THÍCH : Một số trường hợp tương tự dạng này được minh họa trong Phụ lục I, những Hình I. 8 a ), b ) và c ) .

b) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên (xem Hình I.8 h), i) và k)) được chiếu sáng và thông gió tự nhiên bằng các lỗ thông mở ra phía và tiếp xúc với một trong những không gian sau:

– Không gian bên ngoài .
– Một đường phố hoặc đường công cộng hoặc những khoảng trống công cộng khác thông trọn vẹn ở phía trên .
– Một giếng thông gió thẳng đứng có chiều rộng không nhỏ hơn 6 m và diện tích quy hoạnh mặt thoáng không nhỏ hơn 93 mét vuông .

c) Khoảng đệm không nhiễm khói đi qua một sảnh ngăn khói có diện tích không nhỏ hơn 6 m2 với kích thước nhỏ nhất theo mỗi chiều không nhỏ hơn 2 m được ngăn cách với các khu vực liền kề của tòa nhà bằng tường ngăn cháy loại 2. Các cửa ra vào phải có cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Thiết kế của sảnh ngăn khói phải đảm bảo không cản trở sự di chuyển của người sử dụng trên đường thoát nạn. Tính không nhiễm khói của sảnh ngăn khói phải được đảm bảo bởi một trong những giải pháp sau:

– Có những lỗ thông gió với diện tích quy hoạnh không nhỏ hơn 15 % diện tích quy hoạnh sàn của sảnh ngăn khói và đặt cách không quá 9 m tính từ bất kỳ bộ phận nào của sảnh. Các lỗ thông gió này phải thông với một giếng đứng hoặc khoang lõm thông khí trên suốt dọc chiều cao nhà. Kích thước của giếng đứng hoặc khoang lõm phải bảo vệ chiều rộng không nhỏ hơn 6 m và diện tích quy hoạnh mặt thoáng không nhỏ hơn 93 mét vuông. Tường bảo phủ giếng đứng phải có năng lực chịu lửa nhỏ nhất là 1 giờ và trong giếng không được có lỗ thông nào khác ngoài những lỗ thông gió của sảnh ngăn khói, buồng thang thoát nạn và những khu vệ sinh ( xem Hình I. 8 d ), e ), f ) ) ; hoặc
– Là hiên chạy dọc được thông gió ngang, có những lỗ thông gió cố định và thắt chặt nằm ở hai tường bên ngoài. Các lỗ thông trên mỗi bức tường ngoài không được nhỏ hơn 50 % diện tích quy hoạnh mặt thoáng của tường ngoài đối lập. Khoảng cách từ mọi điểm của sàn hiên chạy dọc đến một lỗ thông bất kể không được lớn hơn 13 m ( xem Hình I. 8 g ) ) .

3.4.11. Các buồng thang bộ loại L1 và cầu thang bộ loại 3 được phép bố trí trong các nhà thuộc tất cả các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng có chiều cao tới 28 m; khi đó, trong nhà nhóm F5 hạng A hoặc B, lối ra hành lang tầng từ các gian phòng hạng A hoặc B phải đi qua khoang đệm luôn luôn có áp suất không khí dương.

3.4.12. Các buồng thang bộ loại L2 được phép bố trí trong các nhà có bậc chịu lửa I, II, III thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, S1 và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3 và F4, với chiều cao không quá 9 m. Cho phép tăng chiều cao của nhà đến 12 m khi lỗ lấy sáng bên trên được mở tự động khi cháy và khi trong nhà nhóm F1.3 có hệ thống báo cháy tự động hoặc có các đầu báo cháy độc lập.

Khi sắp xếp những buồng thang bộ loại L2, còn phải bảo vệ những nhu yếu sau :
– Trong những nhà nhóm F2, F3 và F4, số lượng những buồng thang bộ loại L2 phải không được quá 50 %, những buồng thang bộ còn lại phải có lỗ lấy sáng trên tường ngoài ở mỗi tầng ( loại L1 ) .
– Đối với những nhà nhóm F1. 3 dạng đơn nguyên, trong từng căn hộ chung cư cao cấp có sắp xếp ở độ cao trên 4 m phải có một lối ra khẩn cấp theo 3.2.13 .

3.4.13. Trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28 m, cũng như trong các nhà Nhóm F5 hạng A hoặc B phải bố trí buồng thang bộ không nhiễm khói, trong đó phải bố trí buồng thang loại N1.

CHÚ THÍCH : Buồng thang bộ N1 hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế như đã nêu trong 2.5.1 c ) với điều kiện kèm theo mạng lưới hệ thống phân phối không khí bên ngoài vào khoang đệm và vào buồng thang phải được cấp điện từ 03 nguồn ưu tiên ( 01 nguồn điện lưới và 02 nguồn máy phát điện dự trữ hoặc 02 nguồn điện ưu tiên và 01 nguồn điện dự trữ ) bảo vệ nguyên tắc duy trì liên tục nguồn điện cấp cho mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí không thay đổi khi có cháy xảy ra .
Cho phép :
 Bố trí không quá 50 % buồng thang bộ loại N2 trong những nhà nhóm F1. 3 dạng hiên chạy dọc .
 Bố trí không quá 50 % buồng thang bộ loại N2 hoặc N3 có áp suất không khí dương khi cháy trong những nhà nhóm F1. 1, F1. 2, F2, F3 và F4 .
 Bố trí buồng thang bộ loại N2 và N3 có chiếu sáng tự nhiên và luôn có áp suất không khí dương trong những nhà nhóm F5 hạng A hoặc B .
 Bố trí buồng thang bộ loại N2 hoặc N3 có áp suất không khí dương khi cháy trong những nhà nhóm F5 hạng B.
 Bố trí buồng thang bộ loại N2 hoặc N3 có áp suất không khí dương khi cháy trong những nhà nhóm F5 hạng C hoặc D. Khi sắp xếp buồng thang bộ loại L1 thì buồng thang phải được phân khoang bằng vách ngăn cháy đặc qua mỗi 20 m chiều cao và lối đi từ khoang này sang khoang khác của buồng thang phải đặt ở ngoài khoảng trống của buồng thang .
 Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp ( F1. 3 ) có chiều to lớn hơn 28 m nhưng không quá 75 m và tổng diện tích quy hoạnh những nhà ở trên mỗi tầng không quá 500 mét vuông, được cho phép sắp xếp 01 buồng thang bộ thoát nạn nếu lối ra thoát nạn của tầng tương thích với pháp luật trong 3.2.6, những căn hộ chung cư cao cấp được trang bị đầu báo cháy địa chỉ, có chữa cháy tự động hóa ở tổng thể những tầng và bảo vệ nhu yếu kèm theo như sau :
 Dùng buồng thang bộ loại N1 trong nhà kiểu hiên chạy ;
 Dùng buồng thang bộ loại N2 hoặc N3, phối hợp một thang máy là thang máy chữa cháy, trong nhà kiểu đơn nguyên .

3.4.14 Trong các nhà có các buồng thang bộ không nhiễm khói phải bố trí bảo vệ chống khói cho các hành lang chung, các sảnh, các không gian chung và các phòng chờ.

3.4.15 Trong các nhà có bậc chịu lửa I và II thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, cho phép bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ tiền sảnh lên tầng hai có tính đến các yêu cầu của 4.26.

3.4.16 Trong các nhà cao không quá 28 m thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F2, F3, F4, với bậc chịu lửa I, II và cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, thì cho phép sử dụng các cầu thang bộ loại 2 nối hai tầng trở lên, khi các buồng thang bộ thoát nạn đáp ứng yêu cầu của các tài liệu chuẩn và 4.27.

3.4.17 Các thang cuốn phải được bố trí phù hợp các yêu cầu quy định cho cầu thang bộ loại 2.

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

4.1. Việc ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được thực hiện bằng các biện pháp hạn chế diện tích cháy, cường độ cháy và thời gian cháy. Cụ thể là:

 Sử dụng giải pháp cấu trúc và sắp xếp mặt phẳng – khoảng trống, để ngăn cản sự Viral của những yếu tố nguy hại của đám cháy trong một gian phòng, giữa những gian phòng với nhau, giữa những nhóm gian phòng có tính nguy khốn cháy theo công suất khác nhau, giữa những tầng và những đơn nguyên, giữa những khoang cháy, cũng như giữa những tòa nhà .
 Hạn chế tính nguy khốn cháy và nguy khốn cháy nổ công nghệ tiên tiến trong những gian phòng và nhà .
 Hạn chế tính nguy hại cháy của vật tư kiến thiết xây dựng được sử dụng ở những lớp mặt phẳng của cấu trúc nhà, gồm có : lớp lợp mái, những lớp hoàn thành xong của tường ngoài, của những gian phòng và của những đường thoát nạn .
 Có những thiết bị chữa cháy bắt đầu, trong đó gồm có thiết bị tự động hóa và cầm tay .
 Có thiết bị phát hiện cháy và báo cháy .
CHÚ THÍCH : Quy định về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa những nhà tại, khu công trình công cộng và những nhà phân phối được cho ở Phụ lục E. Khoảng cách giữa những kho chất lỏng cháy, những kho hở trên mặt đất có chứa chất cháy, những bồn chứa LPG1 ), khí cháy đến những khu công trình khác phải tuân theo những quy chuẩn chuyên ngành .

4.2 Nhà chung cư, nhà ký túc xá, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà kho phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy của Quy chuẩn này và các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế cho các loại công trình đó. Riêng số tầng (chiều cao cho phép của nhà), diện tích khoang cháy và tầng giới hạn bố trí hội trường, gian giảng đường, hội nghị, hội thảo, phòng họp, gian tập thể thao… phải tuân thủ các quy định nêu trong Phụ lục H.

4.3 Các bộ phận nhà (các gian phòng, gian lánh nạn, tầng kỹ thuật, tầng hầm, tầng nửa hầm và các phần khác của nhà) mà việc chữa cháy khó khăn cần được trang bị các phương tiện bổ sung nhằm hạn chế diện tích, cường độ và thời gian cháy.

4.4 Hiệu quả của các giải pháp nhằm ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được phép đánh giá bằng các tính toán kinh tế – kỹ thuật dựa trên các yêu cầu của 1.5.1 về hạn chế thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do cháy.

4.5 Các phần nhà và gian phòng thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau phải được ngăn cách với nhau bằng các kết cấu ngăn cách với giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu theo quy định hoặc ngăn cách nhau bằng các bộ phận ngăn cháy.

————————–
1 ) LPG là từ viết tắt của Liquified Petrolium Gas – Khí dầu mỏ hóa lỏng

Khi đó nhu yếu so với những cấu trúc ngăn cách và bộ phận ngăn cháy này được xem xét có kể đến tính nguy khốn cháy theo công suất của những gian phòng, giá trị tải trọng cháy, bậc chịu lửa và cấp nguy khốn cháy cấu trúc của nhà .

4.6. Trong một ngôi nhà khi các phần có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau đã được phân chia bằng các bộ phận ngăn cháy thì mỗi phần đó phải đáp ứng các yêu cầu về chống cháy đặt ra như đối với nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tương ứng.

Việc lựa chọn mạng lưới hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được dựa trên cơ sở : khi những phần của nhà có tính nguy khốn cháy theo công suất khác nhau, thì tính nguy khốn cháy theo công suất của toàn nhà hoàn toàn có thể lớn hơn tính nguy khốn cháy theo công suất của bất kể phần nào trong nhà đó .

4.7. Trong các nhà thuộc nhóm F5, nếu yêu cầu công nghệ cho phép, cần bố trí các gian phòng hạng A và B ở gần tường ngoài, còn trong các nhà nhiều tầng, cần bố trí các gian phòng này ở các tầng phía trên.

4.8. Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp đã có quy định được xem xét riêng.

4.9. Các cấu kiện xây dựng không được tạo điều kiện cho việc lan truyền cháy ngầm.

4.10. Tính chịu lửa của các chi tiết liên kết cấu kiện xây dựng không được thấp hơn tính chịu lửa yêu cầu của chính cấu kiện đó.

4.11. Kết cấu tạo dốc sàn trong các phòng khán giả phải đáp ứng các yêu cầu về giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy theo Bảng 4 và Bảng 5 như đối với các sàn giữa các tầng.

4.12. Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, vách, thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết cấu.

4.13. Các lớp phủ và lớp ngâm tẩm chống cháy, được xử lý trên bề mặt hở của các cấu kiện, phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện các cấu kiện đó.

Trong những tài liệu kỹ thuật cho những lớp phủ hoặc lớp ngâm tẩm chống cháy phải chỉ rõ chu kỳ luân hồi sửa chữa thay thế hoặc Phục hồi chúng tùy thuộc vào điều kiện kèm theo khai thác sử dụng .
Để tăng số lượng giới hạn chịu lửa hoặc làm giảm mức nguy hại cháy của cấu kiện, không được cho phép sử dụng những lớp phủ và lớp ngâm tẩm chống cháy tại những vị trí mà ở đó không hề Phục hồi hoặc định kỳ thay thế sửa chữa chúng .

4.14. Hiệu quả của các chất (vật liệu) xử lý chống cháy, dùng cho việc làm giảm tính nguy hiểm cháy của vật liệu, phải được đánh giá bằng các thử nghiệm nhóm nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng nêu trong phần 2 (Phân loại kỹ thuật về cháy).

Hiệu quả của những chất ( vật tư ) giải quyết và xử lý chống cháy, dùng để nâng cao tính chịu lửa của cấu kiện, phải được nhìn nhận bằng những thử nghiệm số lượng giới hạn chịu lửa của những cấu kiện kiến thiết xây dựng nêu trong phần 2 ( Phân loại kỹ thuật về cháy ) .
Hiệu quả của những chất ( vật tư ) giải quyết và xử lý chống cháy, không được tính đến khi xác lập năng lực chịu lực của những cấu kiện sắt kẽm kim loại ( cột hay dầm ), được phép nhìn nhận bằng những thử nghiệm so sánh những quy mô size thu nhỏ của cột với chiều cao phần lộ lửa không nhỏ hơn 1,7 m hoặc những quy mô dầm có chiều dài phần lộ lửa không nhỏ hơn 2,8 m mà không có tải trọng tĩnh .

4.15. Các trần treo ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tính nguy hiểm cháy của vật liệu (như nêu trong 3.3.4) thì các vách ngăn cháy trong gian phòng có trần treo phải ngăn chia cả không gian phía trên trần treo đó.

Trong khoảng trống bên trên những trần treo không được cho phép sắp xếp những kênh và đường ống để luân chuyển những chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật tư cháy .
Các trần treo không được sắp xếp trong những gian phòng hạng A hoặc B .

4.16. Tại các vị trí giao nhau giữa các bộ phận ngăn cháy với các kết cấu bao che của nhà, kể cả tại các vị trí thay đổi hình dạng nhà, phải có các giải pháp bảo đảm không để cháy lan truyền qua các bộ phận ngăn cháy này.

4.17. Các tường ngăn cháy, dùng để phân chia nhà thành các khoang cháy, phải được bố trí trên toàn bộ chiều cao nhà và phải bảo đảm không để cháy lan truyền từ phía nguồn cháy vào khoang cháy liền kề khi các kết cấu nhà ở phía có cháy bị sụp đổ.

4.18. Các lỗ thông trong các bộ phận ngăn cháy phải được đóng kín khi có cháy.

Các hành lang cửa số trong những bộ phận ngăn cháy phải là những cửa không mở được, còn những cửa đi, cổng, cửa nắp và van phải có cơ cấu tổ chức tự đóng và những khe cửa phải được chèn kín. Các cửa đi, cổng, cửa nắp và van nếu cần mở để khai thác sử dụng thì phải được lắp những thiết bị tự động hóa đóng kín khi có cháy .

4.19. Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận ngăn cháy, trừ kết cấu bao che của các giếng thang máy, không được vượt quá 25 % diện tích của bộ phận ngăn cháy đó. Cửa và van ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải đáp ứng các yêu cầu của 2.4.3 và các yêu cầu của phần này.

Tại những cửa đi trong những bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn những gian phòng hạng A hoặc B với những khoảng trống khác như : phòng có hạng khác với hạng A hoặc B, hiên chạy dọc, buồng thang bộ và sảnh thang máy, phải sắp xếp những khoang đệm luôn có áp suất không khí dương như nhu yếu nêu trong Phụ lục D. Không được phép sắp xếp những khoang đệm chung cho hai gian phòng trở lên cùng có hạng A hoặc B .

4.20. Khi không thể bố trí các khoang đệm ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn các gian phòng hạng A hoặc B với các gian phòng khác hoặc khi không thể bố trí các cửa đi, cổng, cửa nắp và van trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn các gian phòng hạng C với các gian phòng khác, cần phải thiết lập tổ hợp các giải pháp nhằm ngăn ngừa sự lan truyền của đám cháy và sự xâm nhập vào các phòng và tầng liền kề của các khí, hơi dễ bắt cháy, hơi của các chất lỏng, bụi và xơ cháy mà các chất này có khả năng tạo thành các nồng độ nguy hiểm nổ. Hiệu quả của các giải pháp đó phải được chứng minh.

Trong những lỗ cửa của những bộ phận ngăn cháy giữa những gian phòng liền kề hạng C, D và E, khi không hề đóng được bằng cửa hoặc cổng ngăn cháy, được cho phép sắp xếp những khoang đệm hở được trang bị thiết bị chữa cháy tự động hóa. Các cấu trúc bao che của những khoang đệm này phải là cấu trúc ngăn cháy tương thích .

4.21. Cửa và van ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải được làm từ các vật liệu không cháy.

Cho phép sử dụng những vật tư thuộc nhóm có tính cháy không thấp hơn Ch3 được bảo vệ bằng vật tư không cháy có độ dày không nhỏ hơn 4 mm để làm những cửa, cổng, cửa nắp và van ngăn cháy .
Cửa của những khoang đệm ngăn cháy, cửa đi, cổng, cửa nắp ngăn cháy trong những bộ phận ngăn cháy ở phía những gian phòng trong đó không dữ gìn và bảo vệ và không sử dụng những chất khí cháy, chất lỏng cháy và vật tư cháy, cũng như không có những quy trình công nghệ tiên tiến tương quan tới việc hình thành những bụi cháy, được phép làm từ vật tư thuộc nhóm có tính cháy Ch3 với chiều dày không nhỏ hơn 40 mm và không có hốc rỗng .

4.22. Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi – khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1.

Đối với những kênh, giếng và đường ống để luân chuyển những chất và vật tư khác với những loại nói trên thì tại những vị trí giao cắt với những bộ phận ngăn cháy này phải có thiết bị tự động hóa ngăn cản sự Viral của những loại sản phẩm cháy theo những kênh, giếng và ống dẫn .
CHÚ THÍCH 1 : Cho phép đặt ống thông gió và ống khói trong tường ngăn cháy của nhà tại, khu công trình công cộng và nhà phụ trợ khi chiều dầy tối thiểu của tường ngăn cháy ( trừ tiết diện đường ống ) ở chỗ đó không được dưới 25 cm, còn bề dày phần ngăn giữa ống khói và ống thông hơi tối thiểu là 12 cm .
CHÚ THÍCH 2 : Những lỗ đặt ống dẫn nước ở bộ phận ngăn cháy phải được giải quyết và xử lý tương thích với lao lý trong 4.12 .

4.23. Các kết cấu bao che của các giếng thang máy (trừ các giếng đã nêu trong 3.4.6) và các phòng máy của thang máy (trừ các phòng trên mái), cũng như của các kênh, giếng và hộp kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra như đối với các vách ngăn cháy loại 1 và các sàn ngăn cháy loại 3. Không quy định giới hạn chịu lửa của các kết cấu bao che giữa giếng thang máy và phòng máy của thang máy.

Khi không hề lắp những cửa ngăn cháy trong những cấu trúc bao che những giếng thang máy nêu trên, phải sắp xếp những khoang đệm hoặc những sảnh với những vách ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn cháy loại 3 hoặc những màn chắn tự động hóa đóng những lỗ cửa đi của giếng thang khi cháy. Các màn chắn này phải được làm bằng vật tư không cháy và số lượng giới hạn chịu lửa của chúng không nhỏ hơn E 30 .
Trong những nhà có những buồng thang bộ không nhiễm khói phải sắp xếp bảo vệ chống khói tự động hóa cho những giếng thang máy mà tại cửa ra của chúng không có những khoang đệm ngăn cháy với áp suất không khí dương khi cháy .

4.24. Buồng chứa rác, ống đổ rác và cửa thu rác phải được thiết kế, lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật quy định riêng cho bộ phận này và các yêu cầu cụ thể như sau:

– Các ống đổ rác và buồng chứa rác phải được cách ly với những phần khác của ngôi nhà bằng những bộ phận ngăn cháy ; cửa thu rác ở những tầng phải có cửa ngăn cháy tự động hóa đóng kín .
– Ống đổ rác phải được làm bằng vật tư không cháy .
– Không được đặt những ống đổ rác và buồng chứa rác bên trong những buồng thang bộ, sảnh đợi hoặc khoang đệm được bảo phủ ngăn cháy dùng cho thoát nạn .
– Các buồng có chứa ống đổ rác hoặc để chứa rác phải bảo vệ có lối vào trực tiếp qua một khoảng chừng thông thoáng bên ngoài nhà hoặc qua một khoang đệm ngăn cháy được thông gió liên tục .
– Cửa vào buồng chứa rác không được đặt liền kề với những lối thoát nạn hoặc cửa ra bên ngoài của nhà hoặc đặt gần với hành lang cửa số của nhà tại .

4.25. Theo các điều kiện của công nghệ, cho phép bố trí các thang bộ riêng biệt để lưu thông giữa các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm với tầng một.

Các thang bộ này phải được bao che bằng những vách ngăn cháy loại 1 với khoang đệm ngăn cháy có áp suất không khí dương khi cháy .
Cho phép không sắp xếp khoang đệm ngăn cháy như đã nêu cho những thang bộ này trong những nhà nhóm F5 với điều kiện kèm theo chúng dẫn từ tầng hầm dưới đất hoặc tầng nửa hầm có những gian phòng hạng C4, D, E vào những gian phòng cùng hạng ở tầng một .
Các thang bộ này không được kể đến khi giám sát thoát nạn, trừ những trường hợp nói ở 3.2.1 .

4.26. Khi bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ sảnh tầng 1 lên tầng 2, thì sảnh này phải được ngăn cách khỏi các hành lang và các gian phòng liền kề bằng các vách ngăn cháy loại 1.

4.27. Gian phòng, trong đó có bố trí cầu thang bộ loại 2 theo 3.4.16, phải được ngăn cách với các hành lang thông với nó và các gian phòng khác bằng các vách ngăn cháy loại 1. Cho phép không ngăn cách gian phòng có cầu thang bộ loại 2 bằng các vách ngăn cháy khi:

– Có trang bị chữa cháy tự động hóa trong hàng loạt nhà ; hoặc
– Trong những nhà có chiều cao không lớn hơn 9 m với diện tích quy hoạnh một tầng không quá 300 mét vuông .

4.28. Trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm, trước lối vào các thang máy phải bố trí các khoang đệm ngăn cháy loại 1 có áp suất không khí dương khi cháy.

4.29. Việc lựa chọn kích thước của nhà và của các khoang cháy, cũng như khoảng cách giữa các nhà phải dựa vào bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, nhóm nguy hiểm cháy theo công năng và giá trị tải trọng cháy, có tính đến hiệu quả của các phương tiện bảo vệ chống cháy được sử dụng, sự có mặt, vị trí và mức độ trang bị của các đơn vị chữa cháy, những hậu quả có thể về kinh tế và môi trường sinh thái do cháy.

4.30. Trong quá trình khai thác vận hành, tất cả các thiết bị kỹ thuật bảo vệ chống cháy phải bảo đảm khả năng làm việc theo đúng yêu cầu đã đặt ra.

4.31. Việc trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động phải tuân theo TCVN 3890.

5. CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

5.1. Cấp nước chữa cháy ngoài nhà

5.1.1. Các yêu cầu an toàn cháy đối với cấp nước chữa cháy ngoài nhà

5.1.1.1. Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được thực hiện theo quy định trong TCVN 3890 và tài liệu chuẩn thay thế khác.

5.1.1.2. Chất lượng nước của nguồn cấp nước chữa cháy phải phù hợp với điều kiện vận hành của các phương tiện chữa cháy và phương pháp chữa cháy.

5.1.1.3. Hệ thống đường ống nước chữa cháy thường có áp suất thấp, chỉ duy trì áp suất cao khi phù hợp với luận chứng. Đối với đường ống áp suất cao, các máy bơm chữa cháy phải được trang bị phương tiện bảo đảm hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có tín hiệu báo cháy.

5.1.1.4. Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp (nằm trên mặt đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m. Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không khỏ hơn 20 m khi lưu lượng yêu cầu chữa cháy tối đa và lăng chữa cháy ở điểm cao nhất của tòa nhà. Áp suất tự do trong mạng đường ống kết hợp không khỏ hơn 10 m và không lớn hơn 60 m.

5.1.2 Các yêu cầu an toàn cháy đối với lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà

5.1.2.1. Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy đồng thời trong một vùng dân cư tính cho mạng đường ống chính nối vòng lấy theo Bảng 7.

5.1.2.2. Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (cho 1 đám cháy) cho nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 tính toán cho đường ống kết hợp và đường ống phân phối của mạng đường ống, cũng như mạng đường ống trong 1 cụm nhỏ (1 xóm, 1 dãy nhà…) lấy theo giá trị lớn nhất của Bảng 8.

5.1.2.3. Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5, tính cho 1 đám cháy, lấy theo nhà có yêu cầu giá trị lớn nhất như Bảng 9 và Bảng 10.

CHÚ THÍCH 1 : Khi thống kê giám sát lưu lượng nước chữa cháy cho 02 đám cháy thì lấy giá trị bằng cho 02 nhà có nhu yếu lưu lượng lớn nhất .
CHÚ THÍCH 2 : Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho những nhà phụ trợ nằm độc lập lấy theo Bảng 8 giống như cho nhà có nhóm nguy hại cháy công suất F2, F3, F4, còn nếu nằm trong những nhà phân phối thì tính theo khối tích chung của nhà phân phối và lấy theo Bảng 9 .
CHÚ THÍCH 3 : Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà của cơ sở nông nghiệp có bậc chịu lửa I, II với khối tích không lớn hơn 5 000 m3 hạng nguy hại cháy và cháy nổ D, E lấy bằng 5 l / s .
CHÚ THÍCH 4 : Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho trạm phát thanh, truyền hình không nhờ vào khối tích của trạm và số lượng người sống trong khu vực đặt những trạm này, phải lấy không nhỏ hơn 15 l / s, ngay cả khi Bảng 9 và Bảng 10 lao lý lưu lượng thấp hơn giá trị này .
CHÚ THÍCH 5 : Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có khối tích lớn hơn trong Bảng 9 và Bảng 10 phải tuân theo những nhu yếu đặc biệt quan trọng .
CHÚ THÍCH 6 : Đối với nhà có bậc chịu lửa II làm bằng cấu trúc gỗ thì lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà lấy lớn hơn 5 l / s so với Bảng 9 và Bảng 10 .
CHÚ THÍCH 7 : Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà và khu vực kho lạnh dữ gìn và bảo vệ thực phẩm thì lấy giống nhà có hạng nguy hại cháy C .

Bảng 7 – Lưu lượng nước từ mạng đường ống cho chữa cháy ngoài nhà trong các khu dân cư

Dân số, x 1 000 người

Số đám cháy đồng thời

Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho 1 đám cháy, l/s

Xây dựng nhà không quá 2 tầng không nhờ vào bậc chịu lửa
Xây dựng nhà từ 3 tầng trở lên không nhờ vào bậc chịu lửa

(1)

(2)

(3)

(4)

≤ 1
1
5
10
Từ 1 đến 5
1
10
10
Trên 5 đến 10
1
10
15
Trên 10 đến 25
2
10
15
Trên 25 đến 50
2
20
25
Trên 50 đến 100
2
25
35
Trên 100 đến 200
3

40
Trên 200 đến 300
3

55
Trên 300 đến 400
3

70
Trên 400 đến 500
3

80
Trên 500 đến 600
3

85
Trên 600 đến 700
3

90
Trên 700 đến 800
3

95
Trên 800 đến 1 000
3

100
Trên 1 000
5

110
CHÚ THÍCH 8 : Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong khu dân cư phải không nhỏ hơn lưu lượng nước chữa cháy cho nhà theo Bảng 8 .
CHÚ THÍCH 9 : Khi thực thi cấp nước theo vùng, lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà và số đám cháy đồng thời theo từng vùng được lấy phụ thuộc vào vào số dân sống trong vùng .
CHÚ THÍCH 10 : Số đám cháy đồng thời và lưu lượng nước cho 1 đám cháy cho một vùng có số dân trên 1 triệu người thì tuân theo luận chứng của những nhu yếu kỹ thuật đặc biệt quan trọng .

Bảng 7 (kết thúc)

CHÚ THÍCH 11 : Đối với mạng lưới hệ thống những cụm đường ống nhóm ( chung ) số đám cháy đồng thời lấy phụ thuộc vào vào tổng số dân trong những cụm có liên kết với mạng lưới hệ thống đường ống .
Lưu lượng nước để hồi sinh lượng nước chữa cháy theo cụm đường ống nhóm được xác lập bằng tổng lượng nước cho khu dân cư ( tương ứng với số đám cháy đồng thời ) tối đa để chữa cháy tuân theo 5.1.3. 3 và 5.1.3. 4 .
CHÚ THÍCH 12 : Số đám cháy đo lường và thống kê đồng thời trong khu dân cư phải gồm có cả những đám cháy của đơn vị sản xuất và nhà kho trong khu dân cư đó. Khi đó lưu lượng nước thống kê giám sát gồm có cả lưu lượng nước để chữa cháy tương ứng cho những nhà đó, nhưng không nhỏ hơn giá trị trong Bảng 7 .
CHÚ THÍCH 13 : Đối với khu dân cư trên 100 000 người và nhà kiến thiết xây dựng không quá 2 tầng thì lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho 1 đám cháy phải được lấy bằng quy định tính cho khu dân cư có nhà kiến thiết xây dựng 3 tầng và cao hơn .

Bảng 8 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4

Loại nhà

Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không phục thuộc bậc chịu lửa tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3

≤ 1

Trên 1 đến 5

Trên 5 đến 25
Trên 25 đến 50
Trên 50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nhà nhóm F1. 3, F1. 4 có một hoặc nhiều đơn nguyên với số tầng :

≤ 2
10 ( * )
10
15
15
20
Trên 2 đến 12
10
15
15
20
20
Trên 12 đến 16

20
20
25
25
Trên 16

20
25
25
30
Nhà nhóm F1. 1, F1. 2, F2, F3 và F4 với số tầng :

≤ 2
10 ( * )
10
15
20
25
Trên 2 đến 12
10
15
20
25
30
Trên 12 đến 16

20
25
30
35
Trên 16

25
30
30
35
CHÚ DẪN : ( * ) so với khu dân cư làng, xã ( nông thôn ) lấy lưu lượng nước cho 1 đám cháy là 5 l / s .
CHÚ THÍCH 14 : Nếu hiệu suất của mạng đường ống ngoài nhà không đủ để truyền lưu lượng nước thống kê giám sát cho chữa cháy hoặc khi link ống vào với mạng đường ống cụt thì cần phải xem xét lắp ráp bồn, bể, với thể tích phải bảo vệ lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong 3 giờ .
CHÚ THÍCH 15 : Trong khu dân cư không có đường ống nước chữa cháy thì phải có bồn, bể nước bảo vệ chữa cháy trong 3 giờ .

5.1.2.4 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn chia bằng tường ngăn cháy thì lấy theo phần của nhà, nơi yêu cầu lưu lượng lớn nhất.

5.1.2.5. Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn cách bằng vách ngăn cháy được xác định theo khối tích chung của nhà và theo hạng cao nhất của hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ.

5.1.2.6. Lưu lượng nước chữa cháy phải được bảo đảm ngay cả khi lưu lượng cho các nhu cầu khác là lớn nhất, cụ thể phải tính đến:

– Nước hoạt động và sinh hoạt .
– Hộ kinh doanh thương mại thành viên .
– Cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, nơi mà nhu yếu chất lượng nước uống hoặc mục tiêu kinh tế tài chính không tương thích để làm đường ống riêng .
– Trạm giải quyết và xử lý nước, mạng đường ống và kênh dẫn …
– Trong trường hợp điều kiện kèm theo công nghệ tiên tiến được cho phép, hoàn toàn có thể sử dụng một phần nước sản xuất để chữa cháy, khi đó cần liên kết trụ nước trên mạng đường ống sản xuất với trụ nước trên mạng đường ống chữa cháy bảo vệ lưu lượng nước chữa cháy thiết yếu .

Bảng 9 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5

Bậc chịu lửa của nhà

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà

Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có chiều rộng không lớn hơn 60 m, tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3

≤ 3
> 3 đến
≤ 5
> 5 đến
≤ 20
> 20 đến
≤ 50
> 50 đến
≤ 200
> 200 đến
≤ 400
> 400 đến
≤ 600

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I và II
S0, S1
D, E
10
10
10
10
15
20
25
I và II
S0, S1
A, B, C
10
10
15
20
30
35
40
III
S0, S1
D, E
10
10
15
25
35


III
S0, S1
A, B, C
10
15
20
30
45


IV
S0, S1
D, E
10
15
20
30
40


IV
S0, S1
A, B, C
15
20
25
40
60


IV
S2, S3
D, E
10
15
20
30
45


IV
S2, S3
C
15
20
25
40
65


V

D, E
10
15
20
30
55


V

C
15
20
25
40
70

5.1.2.7 Các hệ thống cấp nước chữa cháy của cơ sở (đường ống dẫn nước, trạm bơm, bồn, bể dự trữ nước chữa cháy) phải bảo đảm không được ngừng cấp nước quá 10 phút và không giảm lưu lượng nước quá 30 % lưu lượng nước tính toán trong 3 ngày.

5.1.2.8 Trường hợp công trình nằm trong khu vực chưa có hạ tầng cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hoặc đã có nhưng không bảo đảm theo quy định theo các bảng 8, 9 và 10 thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền.

5.1.3. Số đám cháy tính toán đồng thời

5.1.3.1. Số đám cháy tính toán đồng thời cho một cơ sở công nghiệp phải được lấy theo diện tích của cơ sở đó, cụ thể như sau:

 Nếu diện tích quy hoạnh đến 150 ha lấy là 1 đám cháy .
 Nếu diện tích quy hoạnh trên 150 ha lấy là 2 đám cháy .
CHÚ THÍCH : Số đám cháy giám sát đồng thời tại một khu vực kho dạng hở hoặc kín chứa vật tư từ gỗ, lấy như sau : diện tích quy hoạnh kho đến 50 ha lấy là 1 đám cháy ; diện tích quy hoạnh trên 50 ha lấy là 2 đám cháy .

Bảng 10 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5

Bậc chịu lửa của nhà

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà

Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có chiều rộng từ 60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3

≤ 50
> 50 đến
≤ 100
> 100 đến
≤ 200
> 200 đến
≤ 300
> 300 đến
≤ 400
> 400 đến
≤ 500
> 500 đến
≤ 600
> 600 đến
≤ 700
> 700 đến
≤ 800
I và II
S0
A, B ,
C
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I và
II
S0
D, E
10
15
20
25
30
35
40
45
50

5.1.3.2 Khi kết hợp đường ống chữa cháy của khu dân cư và cơ sở công nghiệp nằm ngoài khu dân cư thì số đám cháy tính toán đồng thời tính như sau:

– Khi diện tích quy hoạnh của cơ sở công nghiệp đến 150 ha và dân số của khu dân cư đến 10 nghìn người, lấy là 1 đám cháy ( lấy lưu lượng nước theo bên lớn hơn ) ; tương tự như với số dân từ 10 đến 25 nghìn người lấy là 2 đám cháy ( 1 đám cháy cho cơ sở công nghiệp và 1 đám cháy cho khu dân cư ) .
– Khi diện tích quy hoạnh khu vực cơ sở công nghiệp trên 150 ha và số dân đến 25 nghìn người, lấy là 2 đám cháy ( 2 đám cháy tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc 2 đám cháy tính cho khu dân cư, lấy theo lưu lượng nước nhu yếu của bên lớn hơn ) .
– Khi số dân trong khu trên 25 nghìn người thì lưu lượng nước được xác lập bằng tổng của lưu lượng nhu yếu lớn hơn ( tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc khu dân cư ) và 50 % lưu lượng nhu yếu nhỏ hơn ( tính cho cơ sở hoặc khu dân cư ) .

5.1.3.3. Thời gian chữa cháy phải lấy là 3 giờ, ngoại trừ những quy định riêng nêu dưới đây:

– Đối với nhà bậc chịu lửa I, II với cấu trúc và lớp cách nhiệt làm từ vật tư không cháy có những khu vực thuộc hạng nguy khốn cháy nổ D và E lấy là 2 giờ .
– Đối với kho dạng hở chứa vật tư từ gỗ – không nhỏ hơn 5 giờ .

5.1.3.4. Thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy không lớn hơn:

– Đối với khu dân cư và cơ sở công nghiệp có khu vực thuộc hạng nguy khốn cháy nổ A, B, C lấy là 24 giờ .
– Đối với cơ sở công nghiệp có khu vực thuộc hạng nguy hại cháy nổ D và E lấy là 36 giờ .
– Đối với những khu dân cư và cơ sở nông nghiệp lấy là 72 giờ .
CHÚ THÍCH 1 : Đối với cơ sở công nghiệp có nhu yếu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 20 l / s thì được cho phép tăng thời hạn hồi sinh nước chữa cháy như sau :
– Đối với khu vực thuộc hạng nguy khốn cháy D và E được cho phép đến 48 giờ .
– Đối với khu vực thuộc hạng nguy hại cháy C được cho phép đến 36 giờ .
CHÚ THÍCH 2 : Khi không hề bảo vệ phục sinh lượng nước chữa cháy theo thời hạn pháp luật thì cần cung ứng thêm n lần lượng nước dự trữ chữa cháy. Giá trị của n ( n = 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 … ) nhờ vào vào thời hạn phục sinh thực tiễn, ttt, và tính theo công thức sau :
𝑛 = 𝑡𝑡𝑡 ⁄ 𝑡𝑞đ
trong đó : ttt – thời hạn hồi sinh nước dự trữ chữa cháy trong thực tiễn .
tqđ – thời hạn phục sinh nước dự trữ chữa cháy ( theo 5.1.3. 4 ) .

5.1.4. Yêu cầu an toàn cháy đối với mạng đường ống và các công trình được xây dựng trên chúng

5.1.4.1. Khi lắp đặt từ 02 đường ống cấp trở lên phải lắp đặt van chuyển đổi giữa chúng khi đó trong trường hợp ngắt 1 đường cấp hoặc 1 phần của nó thì việc chữa cháy vẫn bảo đảm 100 %.

5.1.4.2. Mạng đường ống dẫn nước chữa cháy phải là mạch vòng. Cho phép làm các đường ống cụt khi: cấp nước cho chữa cháy hoặc sinh hoạt – chữa cháy khi chiều dài đường ống không lớn hơn 200 m mà không phụ thuộc vào lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu.

Không được cho phép nối vòng mạng đường ống ngoài nhà bằng mạng đường ống bên trong nhà và khu công trình .
CHÚ THÍCH : Ở những khu dân cư đến 5 000 người và nhu yếu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 10 l / s hoặc số họng nước chữa cháy trong nhà đến 12 thì được cho phép dùng mạng cụt chiều dài trên 200 m nếu có kiến thiết xây dựng bồn bể, tháp nước áp lực đè nén hoặc bể điều tiết dành cho mạng cụt, trong đó có chứa hàng loạt lượng nước cho chữa cháy .

5.1.4.3. Các van trên các đường ống với mọi đường kính khi điều khiển từ xa hoặc tự động phải là loại van điều khiển bằng điện.

Cho phép sử dụng van khí nén, thủy lực hoặc điện từ .
Khi không tinh chỉnh và điều khiển từ xa hoặc tự động hóa thì van khóa đường kính đến 400 mm hoàn toàn có thể là loại khóa bằng tay, với đường kính lớn hơn 400 mm là khóa điện hoặc thủy lực ; trong những trường hợp luận chứng riêng được cho phép lắp van đường kính trên 400 mm khóa bằng tay .
Trong mọi trường hợp đều phải được cho phép mở và đóng được bằng tay .

5.1.4.4. Đường kính của đường ống cấp và mạng sau đường ống cấp phải được tính toán trên cơ sở sau:

– Theo yếu tố kỹ thuật, kinh tế tài chính .
– Các điều kiện kèm theo thao tác khi ngắt sự cố từng đoạn riêng .
Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà cho khu dân cư và cơ sở sản xuất không được nhỏ hơn 100 mm, so với khu vực nông thôn – không được nhỏ hơn 75 mm .

5.1.5 Các yêu cầu đối với bồn, bể trữ nước cho chữa cháy ngoài nhà

5.1.5.1. Bồn, bể cấp nước theo công năng phải bao gồm cho điều tiết, chữa cháy, sự cố và nước mồi.

5.1.5.2. Nếu việc lấy nước chữa cháy trực tiếp từ các nguồn cấp nước không phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật thì trong mọi trường hợp, các bồn, bể trữ nước phải đảm bảo có đủ lượng nước chữa cháy theo tính toán.

5.1.5.3. Thể tích nước chữa cháy trong bồn, bể phải được tính toán để đảm bảo:

– Thực hiện việc cấp nước chữa cháy từ trụ quốc tế nhà và những mạng lưới hệ thống chữa cháy khác .
– Cung cấp cho những thiết bị chữa cháy chuyên được dùng ( sprinkler, drencher, … ) không có bể riêng .
– Lượng nước tối đa cho hoạt động và sinh hoạt và sản xuất trong suốt quy trình chữa cháy .

5.1.5.4. Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m x 12 m với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy.

CHÚ THÍCH : Khi xác lập thể tích nước chữa cháy trong những bồn, bể thì cho phép tính cả việc nạp thêm vào bồn, bể trong thời hạn chữa cháy nếu nó có mạng lưới hệ thống cấp nước bảo vệ lao lý theo 5.1.2. 7 .

5.1.5.5. Khi cấp nước theo 01 đường ống cấp thì phải dự phòng thêm lượng nước bổ sung cho chữa cháy, xác định theo 5.1.5.3.

CHÚ THÍCH : Cho phép không cần tính đến lượng nước bổ trợ cho chữa cháy khi chiều dài của một đường ống cấp không lớn hơn 500 m so với khu dân cư có số dân đến 5 000 người, cũng như cho những đối tượng người dùng với nhu yếu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không lớn hơn 40 l / s .

5.1.5.6. Tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống phải không nhỏ hơn 2.

Giữa những bồn, bể trong mạng ống, mực nước thấp nhất và cao nhất của nước chữa cháy phải tương ứng như nhau .
Khi ngắt một bồn, bể thì lượng nước trữ để chữa cháy trong những bồn, bể còn lại phải không nhỏ hơn 50 % của lượng nước nhu yếu cho chữa cháy .

5.1.5.7. Việc trữ nước chữa cháy trong các bồn, bể chuyên dụng hoặc các hồ nước hở được cho phép đối với:

– Khu dân cư đến 5 000 người .
– Các tòa nhà, không phụ thuộc vào công suất, đứng riêng không liên quan gì đến nhau ngoài khu dân cư không có mạng lưới hệ thống đường ống nước hoạt động và sinh hoạt hoặc sản xuất, để cung ứng lượng nước thiết yếu cho mạng lưới hệ thống cấp quốc tế nhà .
– Nhà công suất khác nhau có lưu lượng nước nhu yếu cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà không quá 10 l / s .
– Nhà có từ 1 đến 2 tầng, không phụ thuộc vào vào công suất, có diện tích quy hoạnh thiết kế xây dựng không lớn hơn diện tích quy hoạnh khoang cháy được cho phép so với loại nhà đó .

5.1.5.8. Lượng nước chữa cháy của bồn, bể và hồ nước nhân tạo xác định trên cơ sở tính toán lượng nước tiêu thụ và thời gian chữa cháy theo 5.1.2.2 đến 5.1.2.6 và 5.1.3.3.

CHÚ THÍCH 1 : Tính toán thể tích nước chữa cháy của hồ tự tạo hở phải tính đến năng lực bốc hơi và ngừng hoạt động của nước. Mực nước tối thiểu không được nhỏ hơn 0,5 m .
CHÚ THÍCH 2 : Phải bảo vệ lối vào cho xe chữa cháy tiếp cận bể, hồ …

5.1.5.9. Bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo phải đặt tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ:

– Khi có xe bơm là 200 m .
– Khi có máy bơm di động là 100 m đến 150 m trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí kỹ thuật của máy bơm .
– Để tăng bán kính ship hàng, được cho phép lắp ráp những đường ống cụt có chiều dài không quá 200 m từ bồn, bể và hồ tự tạo bảo vệ theo 5.1.5. 8 .
– Khoảng cách từ điểm lấy nước từ bồn, bể hoặc hồ tự tạo đến nhà có bậc chịu lửa III, IV và V hoặc đến kho hở chứa vật tư cháy được phải không nhỏ hơn 30 m, đến nhà bậc chịu lửa I và II phải không nhỏ hơn 10 m .

5.1.5.10. Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc hồ bằng xe máy bơm hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích từ 3 m3 đến 5 m3 Đường kính ống kết nối bồn, bể hoặc hồ với các hố thu lấy theo các điều kiện tính toán lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà, nhưng không nhỏ hơn 200 mm. Trên đoạn ống kết nối phải có hộp van để khóa sự lưu thông nước, việc đóng mở van phải thực hiện được từ bên ngoài hộp. Đầu đoạn ống kết nối ở phía hồ nhân tạo phải có lưới chắn.

5.1.5.11. Bồn, bể áp lực để chữa cháy phải được trang bị thước đo mức nước, thiết bị báo tín hiệu mức nước cho trạm bơm hoặc trạm phân phối nước.

Bồn, bể áp lực đè nén của đường ống nước chữa cháy áp lực đè nén cao phải trang bị thiết bị bảo vệ tự động hóa ngắt nước lên bồn bể, tháp khi máy bơm chữa cháy hoạt động giải trí .

5.1.5.12. Bồn, bể áp lực sử dụng khí ép áp lực, thì ngoài máy ép vận hành phải có máy ép dự bị.

5.2. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

5.2.1. Nhà ở, nhà công cộng cũng như nhà hành chính – phụ trợ của công trình công nghiệp phải lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, lưu lượng nước tối thiểu để chữa cháy xác định theo Bảng 11, đối với nhà sản xuất và nhà kho thì lấy theo Bảng 12.

Khi xác lập lưu lượng nước chữa cháy thiết yếu, phải địa thế căn cứ vào chiều cao tia nước đặc và đường kính đầu lăng phun chữa cháy lấy theo Bảng 13. Khi đó đo lường và thống kê hoạt động giải trí đồng thời của họng nước và những mạng lưới hệ thống chữa cháy khác .
CHÚ THÍCH : Trường hợp họng nước chữa cháy sử dụng những thiết bị có thông số kỹ thuật không theo Bảng 13 thì phải bảo vệ lưu lượng nước tối thiểu cho chữa cháy so với một tia phun và chiều cao tia nước đặc theo pháp luật .

5.2.2. Để tính toán công suất máy bơm và lượng nước dự trữ cho chữa cháy, số tia phun nước và lưu lượng nước cho chữa cháy trong nhà công cộng đối với phần nhà nằm ở cao độ trên 50 m phải lấy tương ứng là 4 tia, mỗi tia 2,5 l/s. Đối nhà nhóm F5 hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C khối tích lớn hơn 50 000 m3 lấy tương ứng là 4 tia, mỗi tia 5 l/s.

Bảng 11 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

Nhà ở và công trình công cộng

Số tia phun chữa cháy trên 1 tầng nhà

Lưu lượng tối thiểu cho chữa cháy trong nhà, l/s, đối với một tia phun

(1)

(2)

(3)

1- Nhà ở, nhà chung cư

– Từ 5 đến 16 tầng
1
2,5
– Từ 5 đến 16 tầng, khi hiên chạy chung dài trên 10 m
2
2,5
– Trên 16 đến 25 tầng
2
2,5
– Trên 16 đến 25 tầng, khi hiên chạy dọc chung dài trên 10 m
3
2,5

2- Nhà hành chính

– Từ 6 đến 10 tầng và khối tích đến 25 000 m3
1
2,5
– Từ 6 đến 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3
2
2,5
– Trên 10 tầng và khối tích đến 25 000 m3
2
2,5
– Trên 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3
3
2,5

3- Phòng câu lạc bộ có sân khấu, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng có trang bị thiết bị nghe nhìn (sinh hoạt, hội thảo…)

– Đến 300 chỗ
2
2,5
– Trên 300 chỗ
2
5,0

4- Kí túc xá và nhà công cộng (ngoại trừ mục

2)                                             …

– Đến 10 tầng và khối tích từ 5 000 m3 đến 25 000 m3
1
2,5
– Đến 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3
2
2,5
– Trên 10 tầng và khối tích đến 25 000 m3
2
2,5
– Trên 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3
3
2,5

5- Nhà hành chính – phụ trợ của công trình công nghiệp có khối tích:

– Từ 5 000 đến 25 000 m3
1
2,5
– Trên 25 000 m3
2
2,5

5.2.3. Đối với nhà sản xuất và nhà kho sử dụng dạng kết cấu dễ bị hư hỏng khi chịu tác động của lửa, theo tương ứng với Bảng 12, lưu lượng nước tối thiểu để tính toán công suất máy bơm và lượng nước dự trữ cho chữa cháy xác định theo Bảng 12 phải được tăng thêm tùy từng trường hợp như sau:

– Khi sử dụng cấu trúc thép không được bảo vệ chống cháy trong những nhà bậc chịu lửa III, IV ( nhóm S2, S3 ), cũng như cấu trúc gỗ tự nhiên hoặc gỗ ép ( trong trường hợp này là gỗ đã qua giải quyết và xử lý bảo vệ chống cháy ), phải tăng thêm 5 l / s .
– Khi sử dụng vật tư là chất cháy bao quanh cấu trúc nhà bậc chịu lửa IV ( nhóm S2, S3 ), phải tăng thêm 5 l / s với nhà có khối tích đến 10 000 m3. Khi nhà có khối tích lớn hơn 10 000 m3 thì phải tăng thêm 5 l / s cho mỗi 100 000 m3 tăng thêm hoặc phần lẻ của 100 000 m3 tăng thêm .

Bảng 12 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và nhà kho

Bậc chịu lửa của nhà

Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà

Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu, l/s, đối với 01 tia phun, cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và nhà kho chiều cao đến 50 m và theo khối tích, 1 000 m3

Từ 0,5 đến
5
Trên 5 đến
50
Trên 50 đến 200
Trên 200 đến 400
Trên 400 đến
800

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I, II
A, B, C
2 x 2,5
2 x 5
2 x 5
3 x 5
4 x 5
III
C
2 x 2,5
2 x 5
2 x 5
*
*
III
D, E
* *
2 x 2,5
2 x 2,5
*
*
IV, V
C
2 x 2,5
2 x 5
*
*
*
IV, V
D, E
* *
2 x 2,5
*
*
*
CHÚ THÍCH 1 : “ * ” lưu lượng nước và số tia phun phải thiết kế xây dựng theo luận chứng kỹ thuật đặc biệt quan trọng .
CHÚ THÍCH 2 : Đối với nhà có bậc chịu lửa và hạng nguy khốn cháy không có trong Bảng 12 thì lưu lượng nước lấy theo luận chứng kỹ thuật đặc biệt quan trọng .
CHÚ THÍCH 3 : “ * * ” không nhu yếu tia phun chữa cháy .

5.2.4. Số tia phun chữa cháy cho mỗi điểm cháy lấy là 02 tia đối với các công trình có yêu cầu số tia phun lớn hơn 02.

5.2.5. Đối với các phần nhà có khu vực công năng khác nhau thì lưu lượng nước cho chữa cháy phải tính toán riêng đối với từng phần theo quy định tại 5.2.1 và 5.2.2. Khi đó lưu lượng nước chữa cháy trong nhà tính toán theo quy định sau:

– Đối với nhà không được ngăn chia bằng những tường ngăn cháy phải tính theo khối tích chung .
– Đối với nhà được ngăn chia bằng những tường ngăn cháy loại 1 hoặc 2 phải tính theo khối tích của phần nhà có nhu yếu lưu lượng nước cao hơn .
Khi link những nhà có bậc chịu lửa I và II bằng những lối đi làm bằng vật tư không cháy và được lắp đặt cửa ngăn cháy thì khối tích của nhà phục vụ việc xác lập lưu lượng nước chữa cháy được tính là khối tích riêng của từng nhà ; khi không có cửa ngăn cháy thì tính theo khối tích tổng và theo hạng nguy khốn cháy cao hơn .

5.2.6. Áp suất thủy tĩnh trong hệ thống nước sinh hoạt – chữa cháy đo tại các thiết bị vệ sinh – kỹ thuật đặt ở mức nước thấp nhất không được vượt quá 0,45 MPa.

Áp suất thủy tĩnh của mạng lưới hệ thống chữa cháy riêng không liên quan gì đến nhau đo tại họng nước chữa cháy đặt ở mức nước thấp nhất không được vượt quá 0,90 MPa .
Khi đo lường và thống kê, nếu áp suất trong mạng lưới hệ thống chữa cháy vượt quá 0,45 MPa thì phải lắp ráp mạng hệ thống chữa cháy riêng .
CHÚ THÍCH : Khi áp suất giữa van và đầu nối của họng nước chữa cháy lớn hơn 0,4 MPa thì phải lắp ráp màng ngăn và thiết bị kiểm soát và điều chỉnh áp lực đè nén để giảm áp lực đè nén dư .

Bảng 13 – Lưu lượng nước chữa cháy phụ thuộc theo chiều cao tia nước đặc và đường kính đầu lăng phun chữa cháy

Chiều cao tia nước đặc, m

Lưu lượng của lăng phun, l/s

Áp suất, MPa, của họng nước chữa cháy với chiều dài cuộn vòi, m

Lưu lượng của lăng phun, l/s

Áp suất, MPa, của họng nước chữa cháy với chiều dài cuộn vòi, m

Lưu lượng của lăng phun, l/s

Áp suất, MPa, của họng nước chữa cháy với chiều dài cuộn vòi, m

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

10
15
20

10
15
20

10
15
20
Đường kính đầu lăng phun chữa cháy, mm
13
16
19
Họng nước chữa cháy Doanh Nghiệp 50 ( * )
6
2,6
0,092
0,096
0,100
3,4
0,088
0,096
0,104
8
2,9
0,120
0,125
0,130
4,1
0,129
0,138
0,148
10
3,3
0,151
0,157
0,164
4,6
0,160
0,173
0,185
12
2,6
0,202
0,206
0,210
3,7
0,192
0,196
0,210
5,2
0,206
0,223
0,240
14
2,8
0,236
0,241
0,245
4,2
0,248
0,255
0,263
16
3,2
0,316
0,322
0,328
4,6
0,293
0,300
0,318
18
3,6
0,390
0,398
0,406
5,1
0,360
0,380
0,400Họng nước chữa cháy Doanh Nghiệp 65 ( * )
6
2,6
0,088
0,089
0,090
3,4
0,078
0,080
0,083
8
2,9
0,110
0,112
0,114
4,1
0,114
0,117
0,121
10
3,3
0,140
0,143
0,146
4,6
0,143
0,147
0,151
12
2,6
0,198
0,199
0,201
3,7
0,180
0,183
0,186
5,2
0,182
0,190
0,199
14
2,8
0,23
0,231
0,233
4,2
0,230
0,233
0,235
5,7
0,218
0,224
0,230
16
3,2
0,31
0,313
0,315
4,6
0,276
0,280
0,284
6,3
0,266
0,273
0,280
18
3,6
0,38
0,383
0,385
5,1
0,338
0,342
0,346
7,0
0,329
0,338
0,348
20
4,0
0,464
0,467
0,470
5,6
0,412
0,424
0,418
7,5
0,372
0,385
0,397

CHÚ DẪN : ( * ) Doanh Nghiệp – Viết tắt của Diameter Nominal – Đường kính trong danh nghĩa, đơn vị chức năng là mm

5.2.7. Áp suất tự do của họng nước chữa cháy phải bảo đảm cho chiều cao của tia nước đặc cần thiết để chữa cháy vào mọi thời điểm trong ngày đối với khu vực cao nhất và xa nhất.

Chiều cao tối thiểu và nửa đường kính hoạt động giải trí của tia nước đặc chữa cháy phải bằng chiều cao của khu vực, tính từ sàn đến điểm cao nhất của xà ( trần ), nhưng không nhỏ hơn những giá trị sau :
– Đối với nhà tại, nhà công cộng, đơn vị sản xuất và nhà phụ trợ của khu công trình công nghiệp có chiều cao đến 50 m không nhỏ hơn 6 m .
– Đối với nhà ở cao trên 50 m không nhỏ hơn 8 m .
– Đối với nhà công cộng, nhà phân phối và nhà phụ trợ của khu công trình công nghiệp cao trên 50 m không nhỏ hơn 16 m .
CHÚ THÍCH 1 : Áp suất của họng nước chữa cháy phải được thống kê giám sát tổn thất của cuộn vòi chữa cháy dài 10, 15 và 20 m .
CHÚ THÍCH 2 : Để nhận tia nước đặc lưu lượng đến 4 l / s thì sử dụng họng nước chữa cháy Doanh Nghiệp 50, so với lưu lượng lớn hơn phải sử dụng họng Doanh Nghiệp 65. Khi luận chứng kinh tế tài chính – kỹ thuật được cho phép thì được dùng họng nước chữa cháy Doanh Nghiệp 50 cho lưu lượng trên 4 l / s .

5.2.8. Thiết kế bể áp lực cho nhà phải bảo đảm mọi thời điểm đều cung cấp được tia nước đặc cao trên 4 m tại tầng cao nhất hoặc tầng ngay dưới nơi đặt bể, và không nhỏ hơn 6 m đối với các tầng còn lại; khi đó số tia nước bảo đảm: 02 tia mỗi tia 2,5 l/s trong 10 phút khi số tia tính toán là 02 hoặc nhiều hơn, 01 tia trong các trường hợp còn lại.

Khi lắp ráp họng nước chữa cháy dùng làm cảm ứng điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa máy bơm chữa cháy thì không cần xem xét đến bể nước áp lực đè nén .

5.2.9. Trong trường hợp lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy riêng biệt với các hệ thống chữa cháy tự động, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ phải bảo đảm lượng nước dùng trong 01 giờ, cho một họng nước chữa cháy và các nhu cầu dùng nước khác.

Khi lắp ráp mạng lưới hệ thống họng nước chữa cháy trên những mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa thì thời hạn thao tác của họng nước lấy bằng thời hạn thao tác của mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa .

5.2.10. Các nhà từ 06 tầng trở lên khi liên kết hệ thống nước sinh hoạt và chữa cháy thì các ống đứng phải được nối vòng ở trên. Khi đó để bảo đảm việc thay nước trong nhà phải nối vòng ống đứng với một hoặc một vài ống xả đứng có van khóa.

Trong những mạng lưới hệ thống chữa cháy đường ống khô lắp ráp trong những nhà không được sưởi ấm thì van khóa phải được lắp ráp tại những khu vực không có năng lực bị ngừng hoạt động .

5.2.11. Việc xác định vị trí và số lượng đường ống đứng và họng nước chữa cháy trong nhà phải đảm bảo quy định sau:

– Cho phép lắp ráp họng kép trên những ống đứng trong đơn vị sản xuất và nhà công cộng khi số lượng tia nước giám sát không nhỏ hơn 03, còn trong nhà ở không nhỏ hơn 02 .
– Trong nhà ở với chiều dài hiên chạy dọc đến 10 m khi số tia nước bằng 02 cho mỗi điểm thì được cho phép phun 02 tia từ một ống đứng .
– Trong nhà ở với chiều dài hiên chạy dọc lớn hơn 10 m, cũng như đơn vị sản xuất và nhà công cộng có từ 02 tia nước thống kê giám sát trở lên cho mỗi điểm thì phải sắp xếp 02 tia phun từ 02 tủ chữa cháy cạnh nhau ( 02 họng nước khác nhau ) .
CHÚ THÍCH 1 : Phải lắp ráp họng nước chữa cháy trong những tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng hầm dưới đất kỹ thuật nếu trong đó có vật tư và cấu trúc làm từ vật tư cháy được .
CHÚ THÍCH 2 : Số tia nước từ mỗi tủ không được lớn hơn 2 .

5.2.12. Các họng nước chữa cháy được lắp đặt sao cho miệng họng nằm ở độ cao 1,20 m ± 0,15 m so với mặt sàn và đặt trong các tủ chữa cháy có lỗ thông gió, được dán niêm phong. Đối với họng nước chữa cháy kép, cho phép lắp đặt 01 họng nằm trên 01 họng nằm dưới, khi đó họng nằm dưới phải lắp có chiều cao không nhỏ hơn 1,0 m tính từ mặt sàn.

5.2.13. Đối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của mỗi vùng phải có họng chờ, có đầu nối với kích cỡ phù hợp để kết nối với phương tiện chữa cháy di động. Các họng này phải được lắp đặt van một chiều và niêm phong mở.

5.2.14. Họng nước chữa cháy bên trong nhà phải được lắp đặt tại các lối vào phía trong hành lang (ở nơi không có nguy cơ nước bị đóng băng) của các buồng thang (trừ các buồng thang không nhiễm khói), tại các sảnh, hành lang, lối đi và những chỗ dễ tiếp cận khác, khi đó việc bố trí phải đảm bảo không gây cản trở các hoạt động thoát nạn.

5.2.15. Tại các khu vực được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động, cho phép lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà trên các đường ống DN 65 hoặc lớn hơn, sau cụm van điều khiển của hệ thống sprinkler bằng nước.

5.2.16. Tại các khu vực kín có khả năng bị đóng băng, các đường ống của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ở sau trạm bơm cho phép là đường ống khô.

5.2.17. Những van để khóa nước từ các đường ống nhánh cụt cũng như những van khóa lớn từ đường ống thép khép kín phải được bố trí để bảo đảm mỗi đoạn ống chỉ khóa nhiều nhất là 05 họng nước chữa cháy trên cùng một tầng.

5.2.18. Khi trong nhà bố trí trên 12 họng nước chữa cháy hoặc có trang bị hệ thống chữa cháy tự động thì hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong nhà, dù thiết kế riêng hay kết hợp cũng phải thiết kế ít nhất hai ống cấp nước và phải thực hiện nối thành mạng vòng.

6. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

6.1. Nhà và công trình phải đảm bảo việc chữa cháy và cứu nạn bằng các giải pháp: kết cấu, bố trí mặt bằng – không gian, kỹ thuật – công trình và giải pháp tổ chức.

Các giải pháp này gồm có :
– Bố trí những đường cho xe chữa cháy, bãi đỗ xe chữa cháy và lối tiếp cận cho lực lượng và phương tiện đi lại chữa cháy, tích hợp chung với những đường và lối đi theo công suất của ngôi nhà hoặc sắp xếp riêng .
– Bố trí những thang chữa cháy ngoài nhà và bảo vệ những phương tiện đi lại thiết yếu khác để đưa lực lượng chữa cháy cùng những trang thiết bị kỹ thuật chữa cháy đến những tầng và mái của những ngôi nhà, trong đó gồm cả việc sắp xếp những thang máy có chính sách “ chuyên chở lực lượng chữa cháy ” ( dưới đây gọi chung là thang máy chữa cháy ) .
– Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy, tích hợp với những đường ống cấp nước hoạt động và sinh hoạt hoặc sắp xếp riêng, và khi thiết yếu, sắp xếp những họng tiếp nước, đường ống tiếp nước vào trong nhà cho lực lượng chữa cháy, những trụ nước, bể chứa nước chữa cháy hoặc những nguồn cấp nước chữa cháy khác .
– Bảo vệ chống khói cho những lối đi của lực lượng chữa cháy bên trong ngôi nhà .
– Trang bị cho ngôi nhà những phương tiện đi lại cứu người cho cá thể và tập thể trong trường hợp thiết yếu .
– Bố trí, kiến thiết xây dựng những khu công trình, những trạm ( đội ) phòng cháy và chữa cháy tương thích với số lượng nhân viên cấp dưới và những thiết bị kỹ thuật chữa cháy thiết yếu, phân phối những điều kiện kèm theo chữa cháy trên những khu công trình hoặc khu vực trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của những trạm ( đội ) này theo đúng những lao lý hiện hành .
Việc lựa chọn những giải pháp nêu trên nhờ vào vào bậc chịu lửa, cấp nguy khốn cháy cấu trúc và nhóm nguy hại cháy theo công suất của ngôi nhà .

6.2. Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau:

6.2.1. Các yêu cầu chung

a ) Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m .
b ) Bãi đỗ xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy bảo vệ năng lực đi vào để tiến hành những phương tiện đi lại chữa cháy tương thích với chiều cao và nhóm nguy hại cháy theo công suất của nhà như lao lý trong Bảng 14 .
c ) Chỉ được cho phép có những cấu trúc chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nếu bảo vệ toàn bộ những nhu yếu sau :
– Chiều cao thông thủy để những phương tiện đi lại chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m ;
– Kích thước của cấu trúc chặn phía trên ( đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy ) không được lớn hơn 10 m ;
– Nếu có từ hai cấu trúc chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng chừng thông giữa những cấu trúc này không được nhỏ hơn 20 m ;
– Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đố xe chữa cháy không bị chặn bởi những cấu trúc chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m ; và
– Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có cấu trúc chặn phía trên .
d ) Dọc theo tường ngoài của nhà, tại những vị trí đối lập với bãi đỗ xe chữa cháy phải sắp xếp những lối xuyên qua tường ngoài vào bên trong nhà từ trên cao ( lối vào từ trên cao ) tương thích với lao lý tại 6.3 để tiến hành những hoạt động giải trí chữa cháy và cứu nạn .

6.2.2. Việc bố trí đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau:

6.2.2.1 Nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 có chiều cao không quá 15 m không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy, song phải có đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà không lớn hơn 60 m.

6.2.2.2 Nhà nhóm F1.3 có chiều cao lớn hơn 15 m phải đảm bảo tất cả những yêu cầu sau:

– Phải có đường cho xe chữa cháy trong khoanh vùng phạm vi vận động và di chuyển không quá 18 m tính từ lối vào tổng thể những khoang đệm của thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn có sắp xếp họng chờ cấp nước D65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ( của mạng lưới hệ thống ống khô ) .
– Phải có bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận đến tối thiểu hàng loạt một mặt ngoài của mỗi khối nhà. Bãi đỗ xe chữa cháy phải được sắp xếp ở khoảng chừng không gần hơn 2 m và không xa quá 10 m tính từ tường mặt ngoài của nhà ;
– Thiết kế của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy phải phân phối những lao lý nêu trong Bảng 14 .
Bảng 14 – Quy định về size bãi đỗ xe chữa cháy

Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà / Chỉ tiêu kích thước bãi đỗ

Kích thước bãi đỗ xe chữa cháy tương ứng theo chiều cao nhà, m

≤ 15

> 15 và ≤ 28 (1)

> 28

Nhà nhóm F1. 3

– Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa cháy
Không nhu yếu
≥ 6 m
≥ 6 m
– Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy
Không nhu yếu
≥ 15 m
≥ 15 m
Các nhóm nhà còn lại

– Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa cháy
Không nhu yếu
≥ 6 m
≥ 6 m
– Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy
Lấy theo Bảng 15 và Bảng 16
CHÚ THÍCH : ( 1 ) Không nhu yếu có bãi đỗ xe chữa cháy so với nhà có số người sử dụng trên mỗi tầng, tính theo Bảng G. 9 ( Phụ lục G ), không vượt quá 50 người và khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy đến họng tiếp nước vào nhà không được lớn hơn 18 m .

6.2.2.3 Nhà hoặc phần nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao lớn hơn 15 m thì tại mỗi vị trí có lối vào từ trên cao phải bố trí một bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận trực tiếp đến các tấm cửa của lối vào từ trên cao. Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy theo Bảng 15 căn cứ vào diện tích sàn cho phép tiếp cận của tầng có giá trị diện tích sàn cho phép tiếp cận lớn nhất. Đối với trường hợp nhà có sàn thông tầng, giá trị đó được tính như sau:

a ) Đối với nhà có những sàn thông tầng, gồm có cả những tầng hầm dưới đất thông với những tầng trên mặt đất thì diện tích quy hoạnh sàn được cho phép tiếp cận lấy bằng diện tích quy hoạnh cộng dồn những giá trị diện tích quy hoạnh sàn được cho phép tiếp cận của toàn bộ những sàn thông tầng .
b ) Đối với những nhà có từ hai nhóm sàn thông tầng trở lên thì diện tích quy hoạnh sàn được cho phép tiếp cận phải lấy bằng giá trị cộng dồn của nhóm sàn thông tầng có diện tích quy hoạnh lớn nhất .

6.2.2.4 Đối với nhà nhóm F5, phải có một bãi đỗ xe chữa cháy cho các phương tiện chữa cháy. Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy theo Bảng 16, dựa vào tổng quy mô khối tích của nhà (không bao gồm tầng hầm).

Khi điều kiện kèm theo sản xuất không nhu yếu có đường vào thì đường cho xe chữa cháy được phép sắp xếp phần đường rộng 3,5 m cho xe chạy, nền đường được gia cố bằng những vật tư bảo vệ chịu được tải trọng của xe chữa cháy và bảo vệ thoát nước mặt .
Khoảng cách từ mép đường cho xe chữa cháy đến tường của ngôi nhà phải không lớn hơn 5 m so với những nhà có chiều cao nhỏ hơn 12 m, không lớn hơn 8 m so với những nhà có chiều cao trên 12 m đến 28 m và không lớn hơn 10 m so với những nhà có chiều cao trên 28 m .
Trong những trường hợp thiết yếu, khoảng cách từ mép gần nhà của đường xe chạy đến tường ngoài của ngôi nhà và khu công trình được tăng đến 60 m với điều kiện kèm theo ngôi nhà và khu công trình này có những đường cụt vào, kèm theo bãi quay xe chữa cháy và sắp xếp những trụ nước chữa cháy. Trong trường hợp đó, khoảng cách từ nhà và khu công trình đến bãi quay xe chữa cháy phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 m và khoảng cách giữa những đường cụt không được vượt quá 100 m .
CHÚ THÍCH 1 : Chiều rộng của tòa nhà và khu công trình lấy theo khoảng cách giữa những trục xác định .
CHÚ THÍCH 2 : Đối với những hồ nước được sử dụng để chữa cháy, cần sắp xếp lối vào với khoảng chừng sân có size mỗi chiều không nhỏ hơn 12 m .

Bảng 15 – Quy định về chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà hoặc phần nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3, F4

Diện tích sàn cho phép tiếp cận, m2

Chiều dài yêu cầu của bãi đỗ xe chữa cháy, tính theo chu vi nhà, m

Nhà không được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler

Nhà được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler

≤ 2 000
1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m
1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m
> 2 000 và ≤ 4 000
1/4 chu vi
1/6 và không nhỏ hơn 15 m
> 4 000 và ≤ 8 000
50% chu vi
1/4 chu vi
> 8 000 và ≤ 16 000
3/4 chu vi
50% chu vi
> 16 000 và ≤ 32 000
Toàn bộ chu vi
3/4 chu vi
> 32 000
Toàn bộ chu vi
Toàn bộ chu vi

Bảng 16 – Quy định về chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà Nhóm F5

Quy mô khối tích, m3

Chiều dài yêu cầu của bãi đỗ xe chữa cháy, tính theo chu vi nhà, m

Nhà không được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler

Nhà được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler

(1)

(2)

(3)

28 400 và ≤ 56 800
1/4 chu vi
1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m
> 56 800 và ≤ 85 200
50% chu vi
1/4 chu vi
> 85 200 và ≤ 113 600
3/4 chu vi
1/4 chu vi

Bảng 16 ( kết thúc )

(1)

(2)

(3)

> 113 600 và ≤ 170 400
Toàn bộ chu vi
50% chu vi
> 170 400 và ≤ 227 200
Toàn bộ chu vi
3/4 chu vi
> 227 200
Toàn bộ chu vi
Toàn bộ chu vi

6.2.2.5 Bố trí đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy cho nhà hỗn hợp phải đảm bảo những yêu cầu sau:

a ) Khi phần nhà không để ở ( không thuộc nhóm F1. 3 ) chỉ nằm ở phần dưới của tòa nhà, thì chiều cao nhà để xác lập những nhu yếu về đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải địa thế căn cứ vào phần nhà không để ở của tòa nhà .
b ) Đối với nhà hỗn hợp, không có phần nhà thuộc nhóm F1. 3, thì chiều dài nhu yếu của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy bằng giá trị lớn hơn trong hai giá trị xác lập địa thế căn cứ vào :
– Tổng quy mô khối tích của những phần nhà thuộc nhóm F5 ; hoặc
– Xác định được theo Bảng 15 .
c ) Đối với nhà hỗn hợp có phần nhà thuộc nhóm F1. 3, chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được tính theo 6.2.2. 3 đồng thời phải cung ứng được lao lý trong 6.2.2 .

6.2.2.6 Đối với các tầng hầm, phải có đường cho xe chữa cháy nằm trong phạm vi 18 m tính từ lối vào trên mặt đất của tất cả các khoang đệm của thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn có bố trí họng chờ cấp nước D65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (của hệ thống ống khô).

6.2.3. Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí đảm bảo để khoảng cách đo theo phương nằm ngang từ mép gần nhà hơn của bãi đỗ đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 2 m và không xa quá 10 m.

6.2.4. Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy không được quá 1:8,3.

6.2.5. Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt lớn hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay xe được thiết kế theo quy định trong 6.4.

6.2.6. Đường giao thông công cộng có thể được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy, nếu vị trí của đường đó phù hợp với các quy định về khoảng cách đến lối vào từ trên cao tại 6.2.3.

6.2.7. Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải được đảm bảo thông thoáng tại mọi thời điểm. Khoảng không giữa bãi đỗ xe chữa cháy và lối vào từ trên cao phải đảm bảo không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác.

6.2.8. Phải đánh dấu tất cả các góc của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy ngoại trừ những đường giao thông công cộng được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy hoặc đường cho xe chữa cháy. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng các dải sơn phản quang, đảm bảo có thể nhìn thấy được vào buổi tối và phải bố trí ở cả hai phía của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy với khoảng cách không quá 5 m.

Tại những điểm đầu và điểm cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải có biển báo nền trắng, chữ đỏ với chiều cao chữ không nhỏ hơn 50 mm. Chiều cao từ mặt đất đến điểm thấp nhất của biển báo phải nằm trong khoảng chừng 1,0 m đến 1,5 m. Biển báo phải bảo vệ nhìn thấy được vào buổi tối và không được sắp xếp cách đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy quá 3 m. Tất cả những phần của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy không được cách biển báo gần nhất quá 15 m .

6.2.9. Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH nơi xây dựng công trình.

6.3. Lối vào từ trên cao để phục vụ chữa cháy và cứu nạn phải đảm bảo những quy định sau:

6.3.1. Lối vào từ trên cao phải đảm bảo thông thoáng, không bị cản trở ở mọi thời điểm trong thời gian nhà được sử dụng. Lối vào từ trên cao có thể là các lỗ thông trên tường ngoài, cửa sổ, cửa ban công, các tấm tường lắp kính và các tấm cửa có thể mở được từ bên trong và bên ngoài. Không được bố trí đồ đạc hoặc bất kì vật nào có thể gây cản trở trong phạm vi 1 m của phần sàn bên trong nhà tính từ các lối vào từ trên cao.

6.3.2. Lối vào từ trên cao phải được bố trí đối diện với một không gian sử dụng. Không được bố trí ở các phòng kho hoặc phòng máy, buồng thang bộ thoát nạn, sảnh không nhiễm khói, sảnh thang máy chữa cháy hoặc không gian chỉ dẫn đến một điểm cụt.

6.3.3. Mặt ngoài của các tấm cửa của lối vào từ trên cao phải được đánh dấu bằng dấu tam giác đều mầu đỏ hoặc mầu vàng có cạnh không nhỏ hơn 150 mm, đỉnh tam giác có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Ở mặt trong phải có dòng chữ “LỐI VÀO TỪ TRÊN CAO – KHÔNG ĐƯỢC GÂY CẢN TRỞ” với chiều cao chữ không nhỏ hơn 25 mm.

6.3.4. Các lối vào từ trên cao phải có chiều rộng không nhỏ hơn 850 mm, chiều cao không nhỏ hơn 1 000 mm, mép dưới của lối vào cách mặt sàn phía trong không lớn hơn 1 100 mm và mép trên cách mặt sàn phía trong không nhỏ hơn 1 800 m.

6.3.5. Số lượng, vị trí của lối vào từ trên cao đối với mỗi khoang cháy của nhà hoặc phần nhà không thuộc nhóm F1.3 phải đảm bảo những quy định sau:

6.3.5.1 Đối với nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3, F4 và F5 số lượng lối vào từ trên cao phải tính toán dựa vào chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy. Cứ mỗi đoạn đủ hoặc không đủ 20 m chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy phải có một vị trí lối vào từ trên cao.

6.3.5.2 Lối vào từ trên cao phải được bố trí cách xa nhau, dọc trên cạnh của nhà. Khoảng cách xa nhất đo dọc theo tường ngoài giữa tâm của hai lối vào từ trên cao liên tiếp nhau được phục vụ bởi một bãi đỗ xe chữa cháy không được quá 20 m. Lối vào từ trên cao phải được phân bố đảm bảo để ít nhất phải có 1 lối vào từ trên cao trên mỗi đoạn 20 m chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy, ngoại trừ những phần nhà 1 tầng không thuộc nhóm F5.

6.3.5.3 Đối với nhà thuộc nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao từ trên 10 m đến 50 m, phải có lối vào từ trên cao ở tất cả các tầng trừ tầng 1 và phải nằm đối diện với bãi đỗ xe chữa cháy.

6.3.5.4 Đối với nhà Nhóm F5, phải bố trí các lối vào từ trên cao ở phía trên một bãi đỗ xe chữa cháy, lên đến chiều cao 50 m.

6.3.5.5 Yêu cầu về lối vào từ trên cao không áp dụng đối với các nhà nhóm F1.3, bao gồm cả những khu vực phụ trợ (ví dụ phòng tập Gym, các phòng câu lạc bộ,… phục vụ riêng cho cư dân của tòa nhà) trong nhà nhóm F1.3.

6.4. Thiết kế bãi quay xe phải tuân theo một trong các quy định sau:

– Hình tam giác đều có cạnh không nhỏ hơn 7 m, một đỉnh nằm ở đường cụt, hai đỉnh nằm cân đối ở hai bên đường .
– Hình vuông có cạnh không nhỏ hơn 12 m .
– Hình tròn, đường kính không nhỏ hơn 10 m .
– Hình chữ nhật vuông góc với đường cụt, cân đối về hai phía của đường, có size không nhỏ hơn 5 m x 20 m .
CHÚ THÍCH : Những pháp luật trên là ngưỡng tối thiểu, cơ quan quản trị về phòng cháy chữa cháy và CNCH hoàn toàn có thể đưa ra những lao lý đơn cử địa thế căn cứ vào nhu yếu kỹ thuật của phương tiện đi lại chữa cháy ở mỗi địa phương .

6.5. Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng.

6.6. Đối với các nhà có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 10 m tính đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn) phải có các lối ra mái trực tiếp từ các buồng thang bộ hoặc đi qua tầng áp mái, hoặc đi theo cầu thang bộ loại 3, hoặc đi theo thang chữa cháy ngoài nhà.

Số lượng lối ra mái và việc sắp xếp chúng phải dựa trên tính nguy hại cháy theo công suất và những size của ngôi nhà, nhưng không được ít hơn một lối ra :
– Cho mỗi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 100 m chiều dài của nhà có tầng áp mái .
– Cho mỗi diện tích quy hoạnh nhỏ hơn hoặc bằng 1 000 mét vuông mái của nhà không có tầng áp mái thuộc những nhóm F1, F2, F3 và F4 .
– Cho mỗi 200 m chu vi của ngôi nhà nhóm F5 đi theo những thang chữa cháy. Cho phép không sắp xếp :
– Các thang chữa cháy tại mặt chính của nhà nếu chiều rộng nhà không quá 150 m và ở phía trước ngôi nhà có tuyến đường ống cấp nước chữa cháy .
– Lối ra mái của những nhà một tầng có diện tích quy hoạnh mái không lớn hơn 100 mét vuông .

6.7. Trong các tầng áp mái của nhà, trừ các nhà nhóm F1.4, phải có các lối ra mái qua các thang cố định và các cửa đi, cửa nắp hoặc cửa sổ có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m.

Các lối ra mái hoặc ra tầng áp mái từ những buồng thang bộ phải được sắp xếp theo những bản thang có những chiếu thang ở trước lối ra, qua những cửa ngăn cháy loại 2 size không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m. Các bản thang và chiếu thang nói trên hoàn toàn có thể được làm bằng thép nhưng phải có độ dốc ( góc nghiêng ) không lớn hơn 2 : 1 ( 63,5 o ) và chiều rộng không nhỏ hơn 0,7 m .
Trong những nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 cao đến 15 m được cho phép sắp xếp những lối ra tầng áp mái hoặc ra mái từ những buồng thang bộ qua những cửa nắp ngăn cháy loại 2 với kích cỡ 0,6 m x 0,8 m theo những thang leo bằng thép gắn cố định và thắt chặt .

6.8. Trong các tầng kỹ thuật, bao gồm cả các tầng hầm kỹ thuật và các tầng áp mái kỹ thuật, chiều cao thông thuỷ của lối đi phải không nhỏ hơn 1,8 m; trong các tầng áp mái dọc theo toàn bộ ngôi nhà – không nhỏ hơn 1,6 m. Chiều rộng của các lối đi này phải không nhỏ hơn 1,2 m. Trong các đoạn riêng biệt có chiều dài không lớn hơn 2 m cho phép giảm chiều cao của lối đi xuống 1,2 m, còn chiều rộng tối thiểu là 0,9 m.

6.9. Trong các nhà có tầng gác áp mái phải có các cửa nắp trong các kết cấu bao che các hốc của tầng áp mái.

6.10. Tại các điểm chênh lệch độ cao của mái lớn hơn 1,0 m (trong đó có cả điểm chênh cao để nâng các cửa lấy sáng – thông gió) phải có thang chữa cháy.

Tại khu vực chênh lệch độ cao của mái hơn 10 m, nếu mỗi một phần mái diện tích quy hoạnh lớn hơn 100 mét vuông có cửa ra mái riêng thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu của 6.6, hoặc độ cao phần thấp hơn của mái, xác lập theo 6.6 không vượt quá 10 m thì được cho phép không sắp xếp thang chữa cháy .

6.11. Phải sử dụng các thang chữa cháy loại P1 để lên độ cao đến 20 m và tại các chỗ chênh lệch độ cao của mái từ 1,0 m đến 20 m. Phải sử dụng các thang chữa cháy loại P2 để lên độ cao lớn hơn 20 m và tại các chỗ chênh lệch độ cao trên 20 m.

Các thang chữa cháy phải được làm bằng vật tư không cháy, đặt ở nơi dễ thấy và cách xa hành lang cửa số không dưới 1,0 m. Chiều rộng thang 0,7 m. Đối với thang loại P1, từ độ cao 10 m trở lên phải có cung tròn bảo hiểm nửa đường kính 0,35 m, tâm của cung tròn cách thang 0,45 m. Các cung tròn phải được đặt cách nhau 0,7 m, ở nơi ra mái phải đặt chiếu tới có lan can cao tối thiểu 0,6 m. Đối với thang P2 phải có tay vịn và có chiếu nghỉ đặt cách nhau không quá 8 m .

6.12. Giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang phải có khe hở với chiều rộng thông thủy chiếu trên mặt bằng không nhỏ hơn 100 mm.

6.13. Mỗi khoang cháy của các nhà có chiều cao lớn hơn 28 m (lớn hơn 50 m đối với nhà nhóm F1.3), hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m phải có tối thiểu một thang máy chữa cháy.

CHÚ THÍCH : Yêu cầu kỹ thuật khác như cấp điện, mạng lưới hệ thống điều khiển và tinh chỉnh, truyền tín hiệu, liên lạc, thiết bị ship hàng bảo vệ chống cháy, … phải bảo vệ theo những tiêu chuẩn kỹ thuật riêng được lựa chọn cho thang máy chữa cháy .
Việc sắp xếp và lắp ráp những thang máy chữa cháy phải bảo vệ những lao lý cơ bản sau :
– Không được sử dụng những thang máy đa phần để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa để làm thang máy chữa cháy .
– Ở điều kiện kèm theo thông thường, thang máy chữa cháy vẫn được sử dụng để chở người. Thang máy chữa cháy hoàn toàn có thể được sắp xếp với một sảnh thang máy riêng hoặc trong một sảnh chung với những thang máy chở người và hợp lại với nhau bằng một mạng lưới hệ thống điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa theo nhóm .
– Có số lượng được giám sát đủ để khoảng cách từ vị trí những thang máy đó đến một điểm bất kể trên mặt phẳng tầng mà nó Giao hàng không vượt quá 60 m .
– Nếu chỉ có một thang máy chữa cháy thì thang máy đó tối thiểu phải đến được toàn bộ những tầng kế cận với tầng đang cháy của ngôi nhà .
– Nếu có nhiều thang máy chữa cháy được sắp xếp chung trong một giếng thang thì những thang máy hoàn toàn có thể ship hàng cho những khu vực khác nhau của tòa nhà với điều kiện kèm theo phải bộc lộ rõ vùng được ship hàng trên mỗi thang máy đó .
– Trong mọi trường hợp, hình thức ship hàng của những thang máy chữa cháy phải giống nhau và thông dụng, ví dụ thang máy chỉ Giao hàng những tầng lẻ hoặc những tầng chẵn hoặc toàn bộ những tầng .
– Nếu có những tầng lánh nạn thì mỗi tầng đó phải được Giao hàng bởi tối thiểu một thang máy chữa cháy .
– Ở chính sách hoạt động giải trí thông thường, cửa những thang máy chữa cháy không được mở vào những tầng lánh nạn đó còn cửa tầng của những giếng thang tại những tầng lánh nạn đó phải tiếp tục được khóa và chỉ được tự động hóa mở khóa khi chuyển sang chính sách Giao hàng lực lượng chữa cháy .
– Trong trường hợp có cháy, những thang máy chữa cháy phải bảo vệ để người lính chữa cháy :
+ là người duy nhất được quyền trấn áp và quản lý và vận hành để cùng với trang thiết bị của mình tiếp cận đến đám cháy một cách thuận tiện, quen thuộc, bảo đảm an toàn và nhanh gọn .
+ được bảo vệ bảo đảm an toàn khi sử dụng trước tác động của lửa và khói bằng những giải pháp thích hợp, đặc biệt quan trọng là khi ra khỏi những thang máy đó .
+ có lối đi thông thoáng và bảo đảm an toàn để tiếp cận đến những thang máy đó cũng như đến những sàn được những thang máy đó Giao hàng .
+ không phải chuyển dời quá hai tầng để tiếp cận đến tầng hoàn toàn có thể bị cháy bất kể thuộc tòa nhà .
– Được bảo vệ trong những giếng thang máy riêng ( không chung với những loại thang máy khác ) và trong mỗi giếng thang máy như vậy chỉ được sắp xếp không quá 3 thang máy chữa cháy. Kết cấu phủ bọc giếng thang máy phải có số lượng giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 120 .
– Sảnh thang máy chữa cháy là một khoang đệm bảo vệ toàn bộ những lao lý sau :
+ có diện tích quy hoạnh không nhỏ hơn 4 mét vuông .
+ khi phối hợp với những sảnh của buồng thang bộ không nhiễm khói thì diện tích quy hoạnh không nhỏ hơn 6 mét vuông .
+ được bảo phủ bằng những vách ngăn cháy loại 1 .
+ có lắp ráp họng chờ cấp nước D65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp .
– Việc sắp xếp thang máy chữa cháy phải dự trù được đường chuyển dời của đội chữa cháy chuyên nghiệp và bảo vệ đội chữa cháy tiếp cận được toàn bộ những gian phòng trên toàn bộ những tầng của nhà .
– Sức chở của thang máy chữa cháy không được nhỏ hơn 630 kg so với nhà căn hộ cao cấp nhóm F1. 3 và không nhỏ hơn 1 000 kg so với nhà phân phối và nhà công cộng khác .
– Tốc độ chuyển dời của thang máy chữa cháy không được nhỏ hơn H / 60 ( m / s ). Trong đó H là chiều cao nâng ( m ) .
– Kết cấu bao che của cabin thang máy chữa cháy phải được làm từ vật tư không cháy hoặc cháy yếu .

6.14. Trong các nhà có độ dốc mái đến 12 %, chiều cao đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn) lớn hơn 10 m, cũng như trong các nhà có độ dốc mái lớn hơn 12 % và chiều cao đến diềm mái lớn hơn 7 m phải có lan can, tay vịn trên mái phù hợp tiêu chuẩn hiện hành. Các lan can, tay vịn loại này cũng phải được bố trí cho các mái phẳng, ban công, lôgia, hành lang bên ngoài, cầu thang bên ngoài loại hở, bản thang bộ và chiếu thang bộ mà không phụ thuộc vào chiều cao nhà.

6.15. Các hệ thống cấp nước chữa cháy cho nhà phải bảo đảm để lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận và sử dụng ở mọi thời điểm.

6.16. Việc cấp nước chữa cháy cũng như trang bị và bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy chuyên dụng khác cho nhà và công trình phải tuân theo những quy định cơ bản trong Phần 5 của quy chuẩn này và của các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

6.17. Phòng trực điều khiển chống cháy.

a ) Nhà ở và khu công trình công cộng cao trên 10 tầng ; nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm dưới đất ; khu công trình công cộng tập trung chuyên sâu đông người ( nhà hát, rạp chiếu phim, quán bar và những nhà có mục tiêu sử dụng tựa như, với số người trên mỗi tầng, tính theo Bảng G. 9 ( Phụ lục G ), vượt quá 50 người ) ; gara ( chỗ để ô-tô, xe máy, xe đạp điện ), nhà phân phối, kho có diện tích quy hoạnh trên 18 000 mét vuông phải có phòng trực điều khiển và tinh chỉnh chống cháy và có nhân viên cấp dưới có trình độ liên tục trực tại phòng điều khiển và tinh chỉnh .
b ) Phòng trực tinh chỉnh và điều khiển chống cháy phải :
– Có diện tích quy hoạnh đủ để sắp xếp những thiết bị theo nhu yếu phòng chống cháy của nhà nhưng không nhỏ hơn 6 mét vuông .
– Có hai lối ra vào : một lối thông với khoảng trống trống ngoài nhà và một lối thông với hiên chạy dọc chính để thoát nạn .
– Được ngăn cách với những phần khác của nhà bằng những bộ phận ngăn cháy loại 1 .
– Có lắp ráp những thiết bị thông tin và đầu mối của mạng lưới hệ thống báo cháy liên hệ với toàn bộ những khu vực của ngôi nhà .
– Có bảng theo dõi, điều khiển và tinh chỉnh những thiết bị chữa cháy, thiết bị khống chế khói và có sơ đồ mặt phẳng sắp xếp những thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà .

6.18. Tất cả các tầng hầm trong nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, phải được trang bị hệ thống liên lạc khẩn cấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy tới những khu vực sau:

– Các phòng thiết bị tương quan đến mạng lưới hệ thống chữa cháy, đặc biệt quan trọng là những phòng máy bơm của mạng lưới hệ thống sprinkler, phòng máy bơm cấp nước vào mạng lưới hệ thống ống đứng, phòng chuyển mạch, phòng máy phát điện và phòng máy thang máy .
– Tất cả những phòng lắp ráp thiết bị tinh chỉnh và điều khiển mạng lưới hệ thống trấn áp chống khói .
– Các thang máy chữa cháy .
– Tất cả những gian lánh nạn .
– Các phòng điều khiển và tinh chỉnh mạng lưới hệ thống thông gió .

7. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

7.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong công tác xây dựng mới,cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng của nhà, là công cụ của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về hoạt động đầu tư xây dựng.

7.2. Điều kiện chuyển tiếp

– Hồ sơ phong cách thiết kế thiết kế xây dựng được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền trước khi Quy chuẩn này có hiệu lực thực thi hiện hành liên tục thực thi theo hồ sơ phong cách thiết kế đã được thẩm duyệt .
– Hồ sơ phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng được thẩm duyệt sau thời gian Quy chuẩn này có hiệu lực thực thi hiện hành phải tuân thủ những lao lý trong Quy chuẩn này ;

8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

8.1. Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác dựng mới,cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng của nhà và công trình bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, quản lý và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương liên quan đến nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.

8.2. Các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý xây dựng nhà và công trình trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8.3. Các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm phối hợp ban hành quy định liên quan đến các thông số kỹ thuật để thiết kế, cấu tạo đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phù hợp với các đặc điểm của phương tiện chữa cháy tại địa phương.

8.4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.

9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

9.1. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan.

9.2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới./.

0933.54.64.76