Quy hoạch huyện Quốc Oai – Tp Hà Nội đến 2030

zalo share v2 60
Ủy Ban Nhân Dân Tp Thành Phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch xây dụng vùng huyện Quốc Oai đến 2030. Bản đồ quy hoạch sủ dụng đất huyện Quốc Oai đến 2030 .

Phạm vi lập quy hoạch huyện Quốc Oai

Bao gồm hàng loạt địa giới hành chính huyện Quốc Oai gồm có : 01 thị xã Quốc Oai và 20 xã : Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đại Thành, Đông Xuân, Đông Yên, Đồng Quang, Hòa Thạch, Liệp Tuyết, Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Phú Cát, Phú Mãn, Phường Cách, Tân Hòa, Tân Phú, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Sài Sơn và Yên Sơn .

+ Phía Đông giáp huyện Hoài Đức và Q. HĐ Hà Đông ;
+ Phía Tây giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ;
+ Phía Nam giáp huyện Chương Mỹ ;

+ Phía Bắc giáp huyện Thạch Thất và Phúc Thọ .
Quy mô đất đai Tổng diện tích đất tự nhiên là 14.700,62 ha. Trong đó : Diện tích đất tăng trưởng đô thị khoảng chừng 7.382,00 ha ; diện tích quy hoạnh đất nông thôn khảng 7.318,62 ha ..
Dự báo đến năm 2030 khoảng chừng 304.000 người. Trong đó : Dân số đô thị khoảng chừng 180.000 người, dân số nông thôn khoảng chừng 124.000 người .

Tính chất quy hoạch huyện Quốc Oai

Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 được xu thế gồm 03 khu vực chính : Khu vực đô thị, Khu vực nông thôn và Khu vực Hành lang xanh .

Khu vực đô thị :

+ Thị trấn sinh thái xanh Quốc Oai : Là đô thị sinh thái xanh, tăng trưởng bền vững và kiên cố, cân đối giữa những yếu tố văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang, môi trường tự nhiên tự nhiên và vùng cảnh sắc sông Đáy, sông Tích ; tăng trưởng nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn những yếu tố di tích lịch sử văn hóa truyền thống đặc trưng, cảnh sắc vạn vật thiên nhiên khu vực
+ Một phần nằm trong Đô thị Hòa Lạc : Đô thị khoa học công nghệ tiên tiến, nơi tập trung chuyên sâu trí tuệ và công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, TT giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao ; là đô thị nghỉ ngơi, đô thị sinh thái xanh, tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng, TT vùng phía Tây Thành Phố Hà Nội trên cơ sở kết nối địa hình tự nhiên, với mạng lưới hệ thống khoảng trống, cảnh sắc khu vực Ba Vì – Đồng Mô và sông Tích, mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật ( quốc lộ 21, đường Hồ Chí Minh ) .

Khu vực nông thôn :

Gồm các xã nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị được định hướng phát triển theo mô hình nông thôn mới đặc thù của Thủ đô Hà Nội, bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở sản xuất. Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thông. Bảo vệ các không gian cảnh quan di tích tôn giáo tín ngưỡng. Khắc phục các vấn đề về môi trường.

Khu vực Hành lang xanh :

Phát triển du lịch, quy mô trang trại, điều tra và nghiên cứu khoa học Giao hàng nông nghiệp ; khoanh vùng bảo vệ và bảo tồn những làng nghề truyền thống lịch sử, những vùng đa dạng sinh thái, vùng nông nghiệp hiệu suất cao ; tăng trưởng mạng lưới hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chung cho toàn Huyện, đặc biệt quan trọng là mạng lưới hệ thống giao thông vận tải liên kết liên đô thị .

Mục tiêu quy hoạch huyện Quốc Oai

Cụ thể hóa Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô Thành Phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 1259 / QĐTTg ngày 26/7/2011 ; Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội huyện Quốc Oai đến năm 2020, xu thế đến năm 2030 ; cung ứng nhu yếu tăng trưởng của Huyện, khai thác và sử dụng hiệu suất cao nguồn lực đất đai và lao động ;
Định hướng tăng trưởng khoảng trống đô thị và nông thôn, gồm : động lực tăng trưởng đô thị, quy mô và hướng tăng trưởng những mạng lưới hệ thống TT, những khu vực dân cư nông thôn, tổ chức triển khai khoảng trống kiến trúc cho những vùng cảnh sắc. Xác định khoanh vùng phạm vi và quy mô những khu tính năng trên địa phận Huyện .
Định hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và những khu công trình kỹ thuật đầu mối ; Xác định những chỉ tiêu đất đai, quy mô dân số những khu vực tăng trưởng đô thị, nông thôn và mạng lưới hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật :
Khai thác và phát huy những lợi thế cạnh tranh đối đầu của huyện Quốc Oai, đặc biệt quan trọng tập trung chuyên sâu vào tăng trưởng tiềm lực khoa học công nghệ tiên tiến, giáo dục huấn luyện và đào tạo, tiểu thủ công nghiệp phối hợp dịch vụ – du lịch và sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái xanh góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao tăng trưởng kinh tế tài chính của Huyện và tăng trưởng bền vững và kiên cố của thành phố TP.HN ;
Đóng góp tăng trưởng đô thị Hòa Lạc thành đô thị mới tân tiến, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật có vai trò giảm tải về tính năng và áp lực đè nén về dân số cho Đô thị TT ; Phát triển Thị trấn sinh thái xanh Quốc Oai theo quy mô đô thị sinh thái xanh để tương hỗ tăng trưởng vùng nông thôn nằm trong Hành lang xanh ;
Làm cơ sở tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết cụ thể những khu tính năng đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch kiến thiết xây dựng những điểm dân cư nông thôn ; yêu cầu những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận Huyện ; Là cơ sở pháp lý để chính quyền sở tại địa phương quản trị kiến thiết xây dựng theo quy hoạch ;
Xây dựng Quy định quản trị đồ án Quy hoạch chung thiết kế xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tỷ suất 1/10. 000 .

Rate this post

zalo share v2

0000000000