Reserves là gì cùng giải thích nghĩa excess reserves là gì

articlewriting1
Tiền dự trữ ( tiếng Anh : Reserves ) là những đồng tiền mặt do ngân hàng nhà nước TW phát hành đang được lưu giữ trong mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước. 30-09-2019 Ủy thác cho vay ( Entrusted Loan ) là gì ? Đặc trưng và sự hình thành ủy thác cho vay 30-09-2019 Ủy thác góp vốn đầu tư ( Investment trust ) là gì ? Bản chất và đặc trưng của ủy thác góp vốn đầu tư 30-09-2019 Bảo hiểm thương mại ( Commercial insurance ) là gì ? Đặc trưng và vai trò 30-09-2019 Kiểm soát rủi ro đáng tiếc ( Risk control ) là gì ? Tầm quan trọng của trấn áp rủi ro đáng tiếc 30-09-2019 Chấp nhận rủi ro đáng tiếc ( Risk Acceptance ) là gì ? Phân loại và đặc trưng
Hình minh họa

Tiền dự trữ (Reserves)

Định nghĩa

Tiền dự trữ trong tiếng Anh là Reserves. Tiền dự trữ là các đồng tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành đang được lưu giữ trong hệ thống ngân hàng.

Bản chất

– Các khoản tiền dự trữ là gia tài của ngân hàng nhà nước thương mại, nhưng lại là khoản nợ của ngân hàng nhà nước TW .
– Các ngân hàng nhà nước thương mại hoàn toàn có thể nhu yếu thanh toán giao dịch chúng bất kể khi nào và ngân hàng nhà nước TW buộc phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm nợ của mình bằng cách giao dịch thanh toán những giấy bạc của ngân hàng nhà nước TW .
– Tiền dự trữ được tăng thêm tại những ngân hàng nhà nước thương mại là cơ sở để ngân hàng nhà nước thương mại tạo ra tiền gửi séc .

Phân loại tiền dự trữ

Có hai loại tiền dự trữ trong mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước

– Một là, tiền dự trữ bắt buộc.

+ Đây là loại tiền dự trữ mà ngân hàng nhà nước TW nhu yếu những ngân hàng nhà nước thương mại phải lưu giữ lại .

+ Tiền dự trữ bắt buộc được thực hiện theo luật và được xác định bằng một tỉ lệ nhất định trên tổng số tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng thương mại (chỉ các loại tiền gửi mà ngân hàng trung ương yêu cầu phải dự trữ bắt buộc – thường là các khoản tiền gửi không kì hạn)

Ví dụ, ngân hàng nhà nước TW yên cầu rằng mỗi đồng xu tiền được gửi tại ngân hàng nhà nước thương mại ( loại phải dự trữ bắt buộc ) phải có một khoản tiền là 10 xu ví dụ điển hình phải lưu giữ lại .

Phần tỉ lệ này giả sử là 10% được coi là tỉ lệ dự trữ bắt buộc.

– Hai là tiền dự trữ vượt mức.

+ Đây là loại tiền dự trữ vượt trên mức qui định của ngân hàng nhà nước TW nhu yếu về dự trữ bắt buộc. Loại tiền dự trữ này nhằm mục đích bảo vệ năng lực thanh khoản của những ngân hàng nhà nước thương mại, bảo vệ chi trả tiếp tục cho những người mua của ngân hàng nhà nước thương mại .
+ Tiền dự trữ vượt mức của những ngân hàng nhà nước thương mại thường do những ngân hàng nhà nước thương mại tự quyết định hành động mà không có tính bắt buộc của ngân hàng nhà nước TW .
+ Các ngân hàng nhà nước thương mại luôn phải duy trì tiền dự trữ vượt mức ở mức độ hợp lý. Sự hợp lý của dự trữ vượt mức để tránh hai hiện tượng kỳ lạ xấu đi hoàn toàn có thể xảy ra so với ngân hàng nhà nước thương mại : Nếu duy trì tiền dự trữ vượt mức ít thì hoàn toàn có thể gặp rủi ro đáng tiếc về năng lực thanh khoản, hoặc nếu duy trì tiền dự trữ vượt mức quá lớn thì hoàn toàn có thể làm giảm doanh thu của ngân hàng nhà nước do giảm những khoản cho vay và góp vốn đầu tư .

+ Tiền dự trữ vượt mức của các ngân hàng thương mại bao gồm:

• Tiền mặt được lưu giữ tại những ngân hàng nhà nước thương mại để thanh toán giao dịch hàng ngày với người mua ( thường được gọi là tiền két, bởi nó thường được để trong két sắt của những ngân hàng nhà nước thương mại ) .
• Tiền gửi giao dịch thanh toán của ngân hàng nhà nước thương mại tại ngân hàng nhà nước TW nhằm mục đích làm phương tiện đi lại giao dịch thanh toán của những người mua qua ngân hàng nhà nước TW .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Giáo trình Lí thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân )

0933.54.64.76