Sở Xây Dựng tỉnh An Giang

articlewriting1

Lấy ý kiến Dự thảo quyết định điều chỉnh Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

icon download

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh

Ý kiến góp ý gở về theo địa chỉ: Số 99 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (hoặc qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT – iOffice) trước ngày 23/9/2021 để tổng hợp và hoàn thiện theo quy định.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.

Địa chỉ tiếp nhận: Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật): số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước ngày 22/9/2021.

Số điện thoại: 0358 280505 gặp đ/c Thiên để được hỗ trợ.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Các ý kiến góp ý bằng văn bản, đề nghị gửi về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 99 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
(hoặc qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT – iOffice) đến hết ngày 02/8/2021 để tổng hợp và hoàn thiện.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/7/2021
Địa chỉ email: lienhecuulongreal@gmail.com; hoặc thông tin Ô. Nguyễn Hồng Lĩnh – Phòng Giám định Xây dựng, điện thoại: 0988.202231, email: lienhecuulongreal@gmail.com

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lấy ý kiến dự thảo quyết định về Phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời hạn góp ý: vui lòng gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/5/2020.

Số 99, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thư điện tử: lienhecuulongreal@gmail.com

Sở Xây dựng đề nghị các quý cơ quan tham gia góp ý Dự thảo Nghị định theo đề nghị của Bộ Xây dựng đến hết ngày 04/11/2020.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0918000443 (đ.c Hưng).

Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: lienhecuulongreal@gmail.com hoặc lienhecuulongreal@gmail.com

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. (Dự thảo đính kèm).

Ý kiến gó ý gởi về Phòng Giám định Xây dựng, Sở Xây dựng (ông Nguyễn Hồng Lĩnh) qua số điện thoại: 0296 3957846 hoặc 098 8202231, thư điện tử: lienhecuulongreal@gmail.com

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đơn giá nhân công và Bảng giá ca máy năm 2020.

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 07/7/2020.

Ý kiến góp ý gời về: số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0918000443.

Đồng thời gửi file mềm: lienhecuulongreal@gmail.com hoặc lienhecuulongreal@gmail.com

Dự thảo điều chỉnh “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030″

Ý kiến góp ý xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 31/7/2020

Theo địa chỉ: lienhecuulongreal@gmail.com hoặc lienhecuulongreal@gmail.com

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý, sử dụng và phát triển CTDC và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 22/5/2020.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: lienhecuulongreal@gmail.com Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại 02963 855.214 (di động 0919.121417) gặp Đ/c Dương Thái Phương để trao đổi, hỗ trợ.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Dự thảo Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25/05/2020.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:
Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

E_Mail: lienhecuulongreal@gmail.com

0933.54.64.76