Sở Xây dựng Cần Thơ: Tổng hợp kết quả thực hiện năm 2020 và phương hướng 2021 về nhà ở và thị trường bất động sản

3723 image005

(Xây dựng) – Ngày 5/1, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ ký Công văn số 18/VPUB-XDĐT gửi Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

so xay dung can tho tong hop ket qua thuc hien nam 2020 va phuong huong 2021 ve nha o va thi truong bat dong san

Công văn số 18/VPUB-XDĐT về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Công văn của Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ, triển khai Công văn số 6217 / BCĐNƠ và TTBĐS ngày 25/12/2020 của Ban chỉ huy Trung ương về chủ trương nhà ở và thị trường bất động sản về việc báo cáo giải trình tác dụng triển khai trách nhiệm năm 2020, phương hướng trách nhiệm năm 2021 về chủ trương nhà ở và thị trường bất động sản, quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ có quan điểm :

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trình UBND thành phố Cần Thơ báo cáo Bộ Xây dựng.

so xay dung can tho tong hop ket qua thuc hien nam 2020 va phuong huong 2021 ve nha o va thi truong bat dong san

Công văn số 6217/BCĐNƠ&TTBĐS về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Trước đó, ngày 25/12/2020, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Công văn số 6217/BCĐNƠ&TTBĐS báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, gửi Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Công văn này, để chuẩn bị sẵn sàng tổng kết việc triển khai trách nhiệm về chủ trương nhà ở và thị trường bất động sản năm 2020, Ban chỉ huy Trung ương về chủ trương nhà ở và thị trường bất động sản đề xuất thành viên Ban chỉ huy Trung ương về chủ trương nhà ở và thị trường bất động sản tại những Bộ, ngành báo cáo giải trình hiệu quả triển khai trách nhiệm năm 2020 và phương hướng trách nhiệm năm 2021 ( theo phụ lục 01 kèm theo ) ; Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương báo tác dụng triển khai trách nhiệm năm 2020 và phương hướng trách nhiệm năm 2021 ( theo phụ lục 02 kèm theo ) .
so xay dung can tho tong hop ket qua thuc hien nam 2020 va phuong huong 2021 ve nha o va thi truong bat dong san

Nhà ở đường Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ chủ trì, phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan triển khai những việc làm như : Khái quát tình hình, công tác làm việc chỉ huy, quản lý và điều hành : Chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền sở tại, hoạt động giải trí của Ban chỉ huy về chủ trương nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương ; Kết quả thực thi : Kết quả thực thi pháp lý về nhà tại, Kết quả thực thi pháp lý về kinh doanh thương mại bất động sản ; Đánh giá chung ( tác dụng và nguyên do, hạn chế, khó khăn vất vả, vướng mắc và nguyên do ) ; Giải pháp, trách nhiệm trọng tâm năm 2021 ( Những giải pháp hầu hết, Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ) ; Kiến nghị và yêu cầu ; để trình Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ, báo cáo giải trình Bộ Xây dựng, theo chỉ huy của quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ.

0933.54.64.76