Sở Xây dựng Kiên Giang: Hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

2106 image001

(Xây dựng) – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang Ông Lưu Thanh Bình vừa ký ban hành Công văn số: 1878/SXD-QLXD Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.

so xay dung kien giang huong dan tang cuong phong chong dich covid 19 tren cong truong xay dung

Thành phố Rạch Gía tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, ngày 23/8/2021 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3373 / BXD-GĐ Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường thi công thiết kế xây dựng. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đặc biệt quan trọng là 1 số ít tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang. Do đó, tại những công trường thi công thiết kế xây dựng cần được tăng cường những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe thể chất, tính mạng con người cho người lao động, Bộ Xây dựng đã điều tra và nghiên cứu, kiến thiết xây dựng “ Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường thi công thiết kế xây dựng ” .
Sở Xây dựng Kiên Giang đã gửi thông tin nội dung Văn bản số 3373 / BXD-GĐ và “ Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường thi công kiến thiết xây dựng ” của Bộ Xây dựng đến những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan. Sở Xây dựng ý kiến đề nghị những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan nghiên cứu và điều tra, tiến hành triển khai .

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, địa phương và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các công trình đang thi công xây dựng trê địa bàn.

Đối với các khu vực, địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc như sau:

Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung.

Công trình thiết kế xây dựng sắp triển khai xong khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế-xã hội ( khối lượng thiết kế xây dựng đã thực thi đạt trên 80 % ) ; khu công trình đang kiến thiết thiết kế xây dựng bắt buộc phải liên tục tiến hành để bảo vệ kỹ thuật khu công trình, bảo đảm an toàn tính mạng con người hội đồng hoặc tác động ảnh hưởng, gây mất bảo đảm an toàn cho khu công trình liền kề .
Công trình thiết kế xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ; khu công trình thay thế sửa chữa, tái tạo nhà xưởng, thiết bị trong khoanh vùng phạm vi mặt phẳng của doanh nghiệp ; Công trình sử dụng cho mục tiêu gia dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xung quanh khu vực kiến thiết xây dựng và có khoảng cách đến nhà, khu công trình lân cận, trục đường giao thông vận tải chính tối thiểu từ 30 mét trở lên. Riêng so với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau, số lượng lao động xuất hiện tại khu công trình thiết kế xây dựng không quá 10 người .
Riêng so với khu vực có mức rủi ro tiềm ẩn rất cao ( vùng đỏ ), phải tạm dừng kiến thiết thiết kế xây dựng tổng thể những khu công trình thiết kế xây dựng, trừ những khu công trình kiến thiết xây dựng sử dụng cho mục tiêu phòng, chống dịch.

0933.54.64.76