Báo giá tấm nhựa ốp pvc mới nhất 2021 | Tấm nhựa ốp tường giá rẻ chất lượng cao

209

Báo giá tấm nhựa ốp pvc mới nhất 2021 | Tấm nhựa ốp tường giá rẻ chất lượng cao

1. Báo giá tấm nhựa ốp tường của takadecor

STT

KÍCH THƯỚC

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

GIÁ

1
TAKA 001
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 001

263,000 vnđ /Mét vuông

2
TAKA 013
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 013

263,000 vnđ / Mét vuông

3
TAKA 015
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân màu trắng mã taka 015

263,000 vnđ / Mét vuông

4
TAKA 022
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka 022

263,000 vnđ / Mét vuông

5
TAKA 028
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân giấy mã taka 028

263,000 vnđ / Mét vuông

6
TAKA 031
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 031

263,000 vnđ / Mét vuông

7
TAKA 045
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân giấy vàng kim mã taka 045

263,000 vnđ / Mét vuông

8
TAKA 052
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 052

263,000 vnđ / Mét vuông

9
TAKA 053
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 053

263,000 vnđ / Mét vuông

10
TAKA 054
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 054

263,000 vnđ / Mét vuông

11
TAKA 081
Dài : 2900 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân xanh ngọc mã taka 081

263,000 vnđ / Mét vuông

12
TAKA SC01
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc01

163,000 vnđ / Mét vuông

13
TAKA SC05
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc05

163,000 vnđ / Mét vuông

14
TAKA SC07
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc07

163,000 vnđ / Mét vuông

15
TAKA SC08
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc08

163,000 vnđ / Mét vuông

16
TAKA SS01
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka ss01

163,000 vnđ / Mét vuông

17
TAKA SS02
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka ss02

163,000 vnđ / Mét vuông

18
TAKA RS05
Dài : 3000 mm
Rộng : 400 mm
Dày : 9 mm
Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka rs05

163,000 vnđ / Mét vuông

2. Báo giá tấm ốp pvc lam sóng của takadecor

STT

KÍCH THƯỚC

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

GIÁ

1
TAKA 201
Dài : 3000 mm
Rộng : 204 mm
Dày : 30 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

2
TAKA 202
Dài : 3000 mm
Rộng : 204 mm
Dày : 30 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

3
TAKA 203
Dài : 3000 mm
Rộng : 204 mm
Dày : 30 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

4
TAKA 204
Dài : 3000 mm
Rộng : 206 mm
Dày : 15 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

5
TAKA 209
Dài : 3000 mm
Rộng : 150 mm
Dày : 8 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

6
TAKA 210
Dài : 3000 mm
Rộng : 206 mm
Dày : 15 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

7
TAKA 211
Dài : 3000 mm
Rộng : 206 mm
Dày : 15 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ /Tấm

8
TAKA 212
Dài : 3000 mm
Rộng : 206 mm
Dày : 15 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

9
TAKA 213
Dài : 3000 mm
Rộng : 206 mm
Dày : 15 mm
Tấm ốp lam sóng pvc

193,000 vnđ / Tấm

3. Báo giá sàn nhựa SPC của takadecor

STT

KÍCH THƯỚC
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
GIÁ

1
TAKA 501
Dài : 1220 mm
Rộng : 150 mm
Dày : 4 mm
Sàn nhựa giả gỗ spc

313,000 vnđ / mét vuông

2
TAKA 502
Dài : 1220 mm
Rộng : 150 mm
Dày : 4 mm
Sàn nhựa giả gỗ spc

313,000 vnđ / mét vuông

3
TAKA 503
Dài : 1220 mm
Rộng : 150 mm
Dày : 4 mm
Sàn nhựa giả gỗ spc

313,000 vnđ / mét vuông

4
TAKA 504
Dài : 1220 mm
Rộng : 150 mm
Dày : 4 mm
Sàn nhựa giả gỗ spc

313,000 vnđ / mét vuông

5
TAKA 505
Dài : 1220 mm
Rộng : 150 mm
Dày : 4 mm
Sàn nhựa giả gỗ spc

313,000 vnđ / mét vuông

4. Báo giá nẹp pvc của takadecor

STT

KÍCH THƯỚC
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
GIÁ

1
TAKA 101

Dài : 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 3 mm
Nẹp góc dương pvc

86,000 vnđ / Thanh

2
TAKA 102

Dài : 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 3 mm
Nẹp góc dương pvc

86,000 vnđ / Thanh

3
TAKA 111

Dài : 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 3 mm
Nẹp góc dương pvc

86,000 vnđ / Thanh

4
TAKA 119

Dài : 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 3 mm
Nẹp góc dương pvc

86,000 vnđ / Thanh

5
TAKA 103
Dài: 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 3 mm
Nẹp góc âm pvc

86,000 vnđ / Thanh

6
TAKA 104

Dài : 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 5 mm
Nẹp góc âm pvc

86,000 vnđ / Thanh

7
TAKA 112

Dài : 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 5 mm
Nẹp góc âm pvc

86,000 vnđ / Thanh

8
TAKA 118

Dài : 3000 mm
Rộng : 20 mm
Dày : 5 mm
Nẹp góc âm pvc

86,000 vnđ / Thanh

9
TAKA 105

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 3 mm
Nẹp kết thúc pvc

86,000 vnđ / Thanh

10
TAKA 106

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 3 mm
Nẹp kết thúc pvc

86,000 vnđ / Thanh

11
TAKA 116

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 3 mm
Nẹp kết thúc pvc

86,000 vnđ / Thanh

12
TAKA 120

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 3 mm
Nẹp kết thúc pvc

86,000 vnđ / Thanh

13
TAKA 107

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 10 mm
Nẹp trung gian pvc

86,000 vnđ / Thanh

14
TAKA 115

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 10 mm
Nẹp trung gian pvc

86,000 vnđ / Thanh

15
TAKA 117

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 10 mm
Nẹp trung gian pvc

86,000 vnđ / Thanh

16
TAKA 121

Dài : 3000 mm
Rộng : 40 mm
Dày : 10 mm
Nẹp trung gian pvc

86,000 vnđ / Thanh

5. Báo giá phào chỉ của takadecor

STT

KÍCH THƯỚC
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
GIÁ

1
TAKA 113

Dài : 3000 mm
Rộng : 60 mm
Dày : 15 mm
phào cân pvc

143,000 vnđ / Thanh

2
TAKA 114

Dài : 3000 mm
Rộng : 60 mm
Dày : 15 mm
phào cân pvc

143,000 vnđ / Thanh

3
TAKA 707

Dài : 3000 mm
Rộng : 100 mm
Dày : 17 mm
Phào cổ trần pvc

171,000 vnđ / Thanh

4
TAKA 708

Dài : 3000 mm
Rộng : 100 mm
Dày : 17 mm
Phào cổ trần pvc

171,000 vnđ / Thanh

5
TAKA 709

Dài : 3000 mm
Rộng : 100 mm
Dày : 17 mm
Phào chân tường pvc

171,000 vnđ / Thanh

6
TAKA 710

Dài : 3000 mm
Rộng : 100 mm
Dày : 17 mm
Phào chân tường pvc

171,000 vnđ / Thanh

7
TAKA 711

Dài : 3000 mm
Rộng : 60 mm
Dày : 20 mm
Phào khung trành pvc

143,000 vnđ / Thanh

8
TAKA 712

Dài : 3000 mm
Rộng : 60 mm
Dày : 20 mm
Phào khung trành pvc

143,000 vnđ / Thanh

6. Báo giá phụ kiện của takadecor

STT
TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
GIÁ

1
Ke innox

Dài : 40 mm
Rộng : 30 mm
Dày : 1 mm
Keo innox

1,100 vnđ / Cái

2
Keo 

Dài : 400 mm
Rộng : 30 mm

Thể tích: 400ml

Keo xây dựng đa năng Taka Bond

60,000 vnđ / Lọ

0000000000