TCVN 3118:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN

articlewriting1
Tiêu chuẩn có ích ? Vui lòng san sẻ cho hội đồng :Google +

0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3118:1993

BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN
Heavyweight concrete – Method for determinatien of compressive strength

Tiêu chuẩn này pháp luật giải pháp xác lập cường độ chịu nén của bê tông nặng .

  1. Thiết bị thử.

Máy nén ;
Thước lá sắt kẽm kim loại ;
Đệm truyền tải ( sử dụng khí nén những nửa viên mẫu đầm sau khi uốn gẫy ) .
1.1 Máy nén được lắp ráp tại một vị trí cố định và thắt chặt .
Sau khi lắp, máy phải định kì l năm một lần hoặc sau mỗi lần sửa chữa thay thế được cơ quan thống kê giám sát Nhà nước kiểm tra và cấp giấy xác nhận hợp lệ .
1.2 Đệm truyền tải ( hình 1 ) được làm bằng thép dày 20 ± 2 mm có rãnh cách đều mẫu 30 ± 2 mm. Phần truyền tải vào mẫu có kích cỡ bằng kích cỡ tiết diện của những viên mẫu đầm ( 100 x 100 ; 150 x 150 ; 200 x 200 mm ) .

  1. Chuẩn bị mẫu thử

2.1 Chuẩn bị mẫu thử nén theo nhóm mẫu. Mẫu nhóm mẫu gồm 3 viên. Khi sử dụng bê tông khoan cắt từ cấu trúc, nếu không có đủ 3 viên thì được phép lấy 2 viên làm một nhóm mẫu thử .
2.2 Việc lấy hôn hợp bê tông, đúc bảo trì, khoan cắt mẫu bê tông và chọn kích cỡ viên mẫu thử nén phải được triển khai theo TCVN 3105 : 1993 .
2.3 Viên chuẩn để xác lập cường độ nén cửa bê tông là viên mẫu lập phương kích cỡ 150 x 150 x 150 mm. Các viên mẫu lập phương size khác viên chuẩn và những viên mẫu trụ sau khi thử nén phải được tính đổi hiệu quả thử về cường độ viên chuẩn .

2.4 Kết cấu sản phẩm yêu cầu thử mẫu để nghiệm thu thi công hoặc đưa vào sửa dụng ở tuổi trạng thái nào thì phải thử nén các viên mẫu ở đúng tuổi và trạng thái đó.

2.5 Kiểm tra và chọn hai mặt chịu nén của những viên mẫu thử sao cho :

  1. Khe hở lớn nhất giữa chúng với thước thẳng đặt áp sát xoay theo những phương không vượt quá 0,05 mm trên 100 mm tính từ điểm tì thước .
  2. Khe hở lớn nhất giữa chúng với thành thước kẻ góc vuông khi đặt thành kia áp sát những mặt kề bên của mẫu lập phương hoặc những đường sinh của mẫu trụ không vượt quá 1 mm trên 100 nm tính từ điểm tì thước trên mặt kiểm tra .
  3. Đối với những viên mẫu lập phương và những viên nửa dầm đã uốn không lấy mặt tạo bởi đáy khuôn đúc và mặt hở để đúc mẫu làm hai mặt chịu nén .

2.6 Trong trường hợp những mẫu thử không thoả mãn những nhu yếu ghi ở điều 2.3 mẫu phải được gia công lại bằng cách mài bớt hoặc làm phẳng mặt phẳng một lớp hồ xi-măng cứng đanh không dày quá 2 mm. Cường độ của lớp xi-măng này khi thử phải không được thấp hơn 50% cường độ dự kiến sẽ đạt của mẫu bê tông .

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3118:1993 tại đây:

Tiêu chuẩn có ích ? Vui lòng san sẻ cho hội đồng :

Google +0

0933.54.64.76