TCVN 4055-2012 TỔ CHỨC THI CÔNG

articlewriting1

Ngày đăng: 08/12/2016, 10:09

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4055:2012 Xuất lần TỔ CHỨC THI CÔNG Organization of construction activities HÀ NỘI – 2012 TCVN 4055:2012 MỤC LỤC Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Quy định chung Chuẩn bị thi công Công tác cung ứng vật tư – kỹ thuật 10 Cơ giới xây dựng 11 Công tác vận tải 16 Tổ chức lao động 18 Lập kế hoạch tác nghiệp điều độ sản xuất 21 10 Tổ chức kiểm tra chất lượng 23 TCVN 4055:2012 Lời nói đầu TCVN 4055:2012 thay TCVN 4055:1985 TCVN 4055:2012 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công Organization of construction activities Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng tổ chức thi công xây lắp công trình xây dựng Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố áp dụng phiên nêu Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi, bổ sung (nếu có) TCVN 4087:1985, Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung TCVN 4252:1988, Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công Quy phạm thi công nghiệm thu Quy định chung 3.1 Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư – kỹ thuật vận tải giới hoá xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp 3.2 Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm tạo điều kiện đưa nhanh toàn công trình (hoặc phận, hạng mục công trình) vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế 3.3 Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm công tác xây lắp đặc biệt công tác hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng chế độ, điều lệ hành có liên quan Nhà nước Phải đặc biệt ý tới biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường 3.4 Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa hồ sơ thiết kế vẽ thi công phê duyệt Những thay đổi thiết kế trình thi công phải chấp thuận chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế phải theo quy định Điều lệ việc lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế dự toán công trình xây dựng TCVN 4055:2012 3.5 Công tác thi công xây lắp công việc cần phải làm liên tục quanh năm Đối với loại công việc, cần tính toán bố trí thi công thời gian thuận lợi tuỳ theo điều kiện tự nhiên khí hậu vùng lãnh thổ có công trình xây dựng 3.6 Khi lập kế hoạch xây lắp, phải tính toán để bố trí công việc đủ ổn định cho đơn vị xây lắp giai đoạn thi công Đồng thời, phải bố trí thi công cho đồng để bàn giao công trình cách hoàn chỉnh sớm đưa vào sử dụng 3.7 Đối với công trình xây dựng theo phương pháp lắp ghép, nên giao cho tổ chức chuyên môn hoá Các tổ chức cần phải đảm nhận khâu sản xuất cung ứng sản phẩm cho công trường xây dựng tự lắp đặt cấu kiện chi tiết sản xuất vào công trình 3.8 Đối với hỗn hợp bê tông, vữa xây, trát nhũ tương loại vữa khác, nên tổ chức sản xuất tập trung trạm chuyên dùng cố định trạm di động 3.9 Khi thi công công trình xây dựng, phải tạo điều kiện để lắp ráp kết cấu theo phương pháp tổ hợp khối lớn phù hợp với dây chuyền công nghệ xây lắp Cần tổ chức bãi lắp ráp để hợp khối trước đưa kết cấu thiết bị thức lắp ráp vào công trình 3.10 Tải trọng tác dụng lên kết cấu công trình (tải trọng phát sinh trình thi công xây lắp) phải phù hợp với quy định hồ sơ thiết kế vẽ thi công thiết kế tổ chức thi công đề cập biện pháp tổ chức thi công 3.11 Trong công tác tổ chức điều khiển thi công xây lắp, công trình trọng điểm công trình bàn giao đưa vào sản xuất sử dụng, cần tập trung lực lượng vật tư – kỹ thuật lao động đẩy mạnh tiến độ thi công, phải kết hợp thi công xen kẽ tối đa xây dựng với lắp ráp công tác xây lắp đặc biệt khác Cần tổ chức làm nhiều ca kíp phận công trình mà tiến độ thực có ảnh hưởng định đến thời gian đưa công trình vào nghiệm thu, bàn giao sử dụng 3.12 Tất công trình xây dựng trước khởi công xây lắp phải có thiết kế tổ chức xây dựng công trình (gọi tắt thiết kế tổ chức xây dựng) thiết kế biện pháp thi công công tác xây lắp duyệt Nội dung, trình tự xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế biện pháp thi công quy định biên hành 3.13 Những giải pháp đề thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế biện pháp thi công phải hợp lý Tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp hợp lý bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động an toàn môi trường TCVN 4055:2012 3.14 Việc xây lắp công trình phải thực theo phương thức giao, nhận thầu Chế độ giao thầu nhận thầu xây lắp quy định Thông tư, Nghị định hiệu lực, quy chế giao, nhận thầu xây lắp ban hành kèm theo văn cải tiến quản lý xây dựng Nhà nước 3.15 Việc hợp tác thi công xây lắp phải thực sở hợp đồng trực tiếp tổ chức nhận thầu với tổ chức nhận thầu phụ, tổ chức với đơn vị sản xuất vận chuyển kết cấu xây dựng, vật liệu, thiết bị để thi công công trình 3.16 Trong trình thi công xây lắp, đơn vị xây dựng không thải bừa bãi nước thải phế liệu khác làm hỏng đất nông nghiệp, loại đất canh tác khác công trình lân cận Phế liệu phải tập kết đến nơi cho phép chấp thuận đơn vị chủ quản nơi Phải dùng biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi chất khí độc hại thải vào không khí Phải có biện pháp bảo vệ xanh Chỉ chặt phát bụi mặt xây dựng công trình phạm vi giới hạn quy định thiết kế Trong trình thi công, khu đất mượn thi công, lớp đất màu trồng trọt cần giữ lại để sau sử dụng phục hồi lại đất 3.17 Khi thi công khu vực thành phố, phải thoả thuận với quan quản lý giao thông vấn đề lại phương tiện vận tải phải đảm bảo an toàn cho đường ra, vào nhà quan hoạt động 3.18 Khi thi công khu vực có hệ thống kỹ thuật ngầm hoạt động (đường cáp điện, đường cáp thông tin liên lạc, đường ống dẫn nước ), đơn vị xây dựng phép đào lên trường hợp có giấy phép quan quản lý hệ thống kỹ thuật Ranh giới trục tim hệ thống kỹ thuật bị đào lên phải đánh dấu thật rõ thực địa 3.19 Khi thi công khu vực quan đơn vị hoạt động, phải ý tới điều kiện đặc biệt vận chuyển cấu kiện, vật liệu xây dựng môi trường Nên kết hợp sử dụng trang thiết bị sẵn có quan đơn vị 3.20 Mỗi công trình xây dựng phải có nhật ký thi công chung cho công trình nhật ký công tác xây lắp đặc biệt để ghi chép, theo dõi trình thi công Chuẩn bị thi công 4.1 Trước bắt đầu thi công công tác xây lắp chính, phải hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, bao gồm biện pháp chuẩn bị tổ chức, phối hợp thi công, công tác chuẩn bị bên bên mặt công trường TCVN 4055:2012 4.2 Những biện pháp chuẩn bị tổ chức, phối hợp thi công gồm có: a) Thoả thuận thống với quan có liên quan việc kết hợp sử dụng lực thiết bị thi công, lực lao động địa phương công trình, hệ thống kỹ thuật hoạt động gần công trình xây dựng để phục vụ thi công hệ thống kỹ thuật hạ tầng (hệ thống đường giao thông, mạng lưới cung cấp điện, mạng lưới cung cấp nước thoát nước, mạng lưới thông tin liên lạc, …), công ty xây dựng công trình cung cấp lượng địa phương, …; b) Giải vấn đề sử dụng tối đa vật liệu xây dựng sẵn có địa phương; c) Xác định tổ chức tham gia xây lắp; d) Ký hợp đồng kinh tế giao, nhận thầu xây lắp theo quy định văn Nhà nước giao, nhận thầu xây lắp 4.3 Trước định biện pháp chuẩn bị tổ chức, phối hợp thi công công tác chuẩn bị khác, phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ thiết kế vẽ thi công, dự toán công trình phê duyệt điều kiện xây dựng cụ thể địa phương Đồng thời, biện pháp công tác phải phù hợp với quy định 3.12 4.4 Tuỳ theo quy mô công trình, mức độ cần phải chuẩn bị điều kiện xây dựng cụ thể, công tác chuẩn bị bên mặt công trường bao gồm toàn phần công việc sau đây: xây dựng nhánh đường sắt đến địa điểm xây dựng, xây dựng nhánh đường ô tô, bến cảng, kho bãi để trung chuyển trường, đường dây thông tin liên lạc, đường dây tải điện trạm biến thế, đường ống cấp nước công trình lấy nước, tuyến thoát nước công trình xử lý nước thải, 4.5 Tuỳ theo quy mô công trình, mức độ cần phải chuẩn bị điều kiện xây dựng cụ thể, công tác chuẩn bị bên mặt công trường, bao gồm toàn phần công việc sau đây:  Xác lập hệ thống mốc định vị phục vụ thi công;  Giải phóng mặt bằng: rà phá bom mìn, chặt cây, phát bụi phạm vi thiết kế quy định, phá dỡ công trình nằm mặt không kết hợp sử dụng trình thi công xây lắp;  Chuẩn bị mặt bằng: san lấp mặt bằng, bảo đảm thoát nước bề mặt xây dựng tuyến đường tạm đường cố định bên mặt công trường, lắp đặt mạng lưới cấp điện cấp nước phục vụ thi công, mạng lưới thông tin liên lạc điện thoại vô tuyến ;  Xây dựng công xưởng công trình phục vụ như: hệ thống kho tàng, bãi lắp ráp, tổ hợp cấu kiện thiết bị, trạm trộn bê tông, sân gia công cốt thép, bãi đúc cấu kiện bê tông cốt thép, xưởng mộc TCVN 4055:2012 gia công ván khuôn, trạm máy thi công, xưởng khí sửa chữa, ga – ô – tô, trạm cấp phát xăng dầu …;  Xây lắp nhà tạm phục vụ thi công: trường hợp cho phép kết hợp sử dụng nhà công trình có thiết kế nên xây dựng trước công trình để kết hợp sử dụng trình thi công;  Đảm bảo hệ thống cấp nước phòng cháy trang bị chữa cháy, phương tiện liên lạc còi hiệu chữa cháy 4.6 Các công tác chuẩn bị phải vào tính chất dây chuyền công nghệ thi công toàn công trình công nghệ thi công công tác xây lắp nhằm bố trí thi công xen kẽ đảm bảo mặt thi công cần thiết cho đơn vị tham gia xây lắp công trình Thời gian kết thúc công tác chuẩn bị phải ghi vào nhật ký thi công chung công trình 4.7 Vị trí công trình tạm không nằm vị trí công trình chính, không gây trở ngại cho việc xây dựng công trình phải tính toán hiệu kinh tế Trong trường hợp, phải nghiên cứu sử dụng triệt để hạng mục công trình phục vụ cho thi công để tiết kiệm vốn đầu tư xây dựng công trình tạm rút ngắn thời gian thi công công trình 4.8 Việc xây dựng nhà cho công nhân viên công trường, nhà công cộng, nhà văn hoá sinh hoạt, nhà kho, nhà sản xuất nhà phụ trợ thi công nên áp dụng thiết kế điển hình hành, đặc biệt trọng áp dụng kiểu nhà tạm, dễ tháo lắp, động kết hợp sử dụng tối đa công trình sẵn có địa phương 4.9 Về hệ thống đường thi công, trước hết phải sử dụng mạng lưới đường sá có bên bên công trường Trong trường hợp sử dụng đường cố định lợi không đảm bảo cho loại xe, máy thi công lại làm đường tạm thi công Đối với tuyến đường kết cấu hạ tầng có thiết kế, cho phép kết hợp sử dụng để phục vụ thi công phải đưa toàn khối lượng vào giai đoạn chuẩn bị triển khai thi công trước Đơn vị xây lắp phải bảo dưỡng đường sá, bảo đảm đường sử dụng bình thường suốt trình thi công 4.10 Nguồn điện thi công phải lấy từ hệ thống điện có kết hợp sử dụng công trình cấp điện cố định có thiết kế Những nguồn điện tạm thời (trạm phát điện di động, trạm máy phát – ê – den …) Chỉ sử dụng thời gian bắt đầu triển khai xây lắp, trước đưa hạng mục công trình cấp điện thức vào vận hành Mạng lưới cấp điện tạm thời cao hạ cần phải kéo dây không Chỉ đặt đường cáp ngầm trường hợp kéo dây điện không không bảo đảm kỹ thuật an toàn gây phức tạp cho công tác thi công xây lắp Cần sử dụng trạm biến di động, trạm biến đặt cột, trạm biến kiểu cột di động TCVN 4055:2012 4.11 Về cấp nước thi công, trước hết phải tận dụng hệ thống cung cấp nước hoạt động gần công trường Khi xây dựng mạng lưới cấp nước tạm thời, trước tiên cần phải xây dựng mạng lưới đường ống dẫn nước cố định theo thiết kế công trình nhằm kết hợp sử dụng phục vụ thi công 4.12 Tuỳ theo khối lượng tính chất công tác xây lắp, việc cung cấp khí nén cho công trường máy nén khí di động xây dựng trạm nén khí cố định 4.13 Khi lập sơ đồ hệ thống cấp điện, nước hệ thống thông tin liên lạc phải dự tính phục vụ cho tất giai đoạn thi công xây lắp kết hợp với phát triển xây dựng sau khu vực 4.14 Chỉ phép khởi công xây lắp khối lượng công tác công trình sau làm xong công việc chuẩn bị cần thiết phục vụ trực tiếp cho thi công công tác xây lắp bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định hành Công tác cung ứng vật tư – kỹ thuật 5.1 Căn vào quy trình công nghệ tiến độ thi công xây lắp, công tác cung ứng vật tư – kỹ thuật phải bảo đảm cung cấp đầy đủ đồng cấu kiện, vật liệu xây dựng, thiết bị kỹ thuật bảo đảm phục vụ thi công liên tục, không bị gián đoạn, tập trung dứt điểm nhằm đưa nhanh công trình phần công trình vào sản xuất sử dụng 5.2  Những tổ chức cung ứng vật tư – kỹ thuật cần phải: Cung cấp đầy đủ đồng vật tư – kỹ thuật cần thiết theo kế hoạch – tiến độ thi công, không phụ thuộc vào nguồn cung cấp;  Nâng cao mức độ chế tạo sẵn cấu kiện, chi tiết cách tăng cường tổ chức sản xuất sở sản xuất chuyên môn hoá mua sản phẩm đơn vị cung cấp chuyên nghiệp;  Cung cấp đồng kết cấu, cấu kiện, vật liệu xây dựng, thiết bị kỹ thuật … tới mặt thi công công trình theo tiến độ 5.3 Để bảo đảm cung ứng đồng bộ, nâng cao mức độ chế tạo sản phẩm chuẩn bị sẵn sàng vật liệu xây dựng, nên tổ chức sở sản xuất – cung ứng đồng bao gồm công xưởng, kho tàng, bãi, phương tiện bốc dỡ vận chuyển 5.4 Cơ sở để kế hoạch hoá tổ chức cung ứng đồng tài liệu nhu cầu vật tư – kỹ thuật nêu hồ sơ thiết kế vẽ thi công, thiết kế biện pháp thi công thiết kế tổ chức xây dựng công trình 10 TCVN 4055:2012 5.5 Trong công tác cung ứng, có điều kiện, nên sử dụng loại thùng chứa công cụ vạn thùng chứa chuyên dùng (công – te – nơ) loại phương tiện bao bì khác cho phép sử dụng vận chuyển, mà sử dụng kho chứa tạm thời, loại hàng nhỏ Các tổ chức xây lắp phải hoàn trả lại thùng chứa, phương tiện bao bì thuộc tài sản tổ chức cung ứng vật tư – kỹ thuật 5.6 Nhà kho chứa loại vật tư – kỹ thuật phục vụ thi công xây lắp phải xây dựng theo tiêu chuẩn hành diện tích kho tàng định mức dự trữ sản xuất 5.7 Việc bảo quản kết cấu xây dựng, cấu kiện, vật liệu thiết bị, … phải tiến hành theo tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước điều kiện kỹ thuật hành công tác bảo quản vật tư – kỹ thuật 5.8 Khi giao nhận kết cấu xây dựng, cấu kiện, vật liệu, thiết bị,… phải xem xét số lượng, chất lượng tính đồng Khi cân, đong, đo, đếm, phải đối chiếu với điều khoản ghi hợp đồng người giao hàng người nhận hàng vào tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước hành có liên quan Vật tư, bán thành phẩm cung cấp cho thi công phải có chứng chất lượng Cơ sở sản xuất đơn vị bán hàng phải chịu trách nhiệm chất lượng vật tư, bán thành phẩm cung cấp cho công trường Khi phát thấy vật tư, bán thành phẩm không đảm bảo chất lượng, công trường có quyền từ chối nhận vật tư, bán thành phẩm Không phép sử dụng vật tư, bán thành phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng vào công trình 5.9 Nhu cầu cung ứng vật tư – kỹ thuật phải gắn liền với tiến độ thi công xây lắp, thời hạn hoàn thành công việc xác định sở khối lượng công tác vật (căn vào thiết kế dự toán công trình), định mức sử dụng, tiêu hao dự trữ sản xuất Ngoài ra, phải tính toán dự trù vật tư dùng vào công việc thực nguồn vốn kiến thiết khác với công trình dùng cho công tác thi công mùa mưa bão Phải ý tới hao hụt vận chuyển, bốc dỡ, cất giữ bảo quản thi công theo định mức hành có biện pháp giảm bớt chi phí hao hụt Các tổ chức xây lắp phải thường xuyên kiểm tra tồn kho vật tư giữ mức dự trữ vật tư phù hợp với định mức hành Cơ giới xây dựng 6.1 Khi xây lắp, nên sử dụng phương pháp phương tiện giới có hiệu nhất, bảo đảm có suất lao động cao, chất lượng tốt, giá thành hạ, đồng thời giảm nhẹ công việc nặng nhọc 11 TCVN 4055:2012 Khi thực giới hoá công việc xây lắp, phải trọng tới tính chất đồng cân đối suất máy chủ đạo máy phối thuộc 6.2 Việc xác định cụ thể điều kiện tính máy chủ đạo máy phối hợp phải vào đặc điểm công trình, công nghệ xây dựng, tiến độ, khối lượng điều kiện thi công công trình Việc đề biện pháp sử dụng chế độ làm việc máy phải vào yêu cầu công nghệ thi công giới phải tính toán tận dụng đặc tính kỹ thuật máy, có tính đến khả vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ tốt đạt máy Những thiết bị phụ, công cụ gá lắp sử dụng công việc giới hoá phải phù hợp với yêu cầu công nghệ xây dựng, công suất tính kỹ thuật khác máy sử dụng 6.3 Việc lựa chọn phương tiện giới hoá phải tiến hành sở so sánh tiêu hiệu kinh tế phương án giới hoá Các phương án cần phải hợp lý công nghệ bảo đảm hoàn thành thời hạn, khối lượng công việc giao Mặt khác, phải tính tiêu hao phí lao động sử dụng giới so sánh với phương án sử dụng lao động thủ công 6.4 Cơ cấu số lượng máy cần thiết để thi công công việc định cần phải xác định sở khối lượng công việc, phương pháp giới hoá chọn khả tận dụng suất máy, đồng thời có tính đến trình độ tổ chức thi công, tổ chức sửa chữa máy đơn vị Tỉ trọng công việc thực máy khối lượng toàn loại công việc tính theo công thức: M= Nc ×Tc ×100 Qm (1) đó: M tỉ trọng công việc thực máy, tính phần trăm (%); Qm khối lượng toàn loại công việc, tính mét khối (m3,T ); Nc suất ca máy dự tính phải khai thác; Tc số ca làm việc loại máy toàn thời gian thi công định Khi xác định suất ca máy số ca làm việc 10 máy, phải tính đến trình độ tổ chức công tác đơn vị thi công tình trạng kỹ thuật máy không thấp định mức suất ca định mức khai thác ca máy thời gian Nhà nước ban hành Nhu cầu toàn máy xây dựng tổng số nhu cầu loại máy để thực loại việc kế hoạch thi công 12 TCVN 4055:2012 6.5 Nhu cầu phương tiện giới, cầm tay xác định riêng, theo kế hoạch xây lắp hàng năm đơn vị thi công theo chủ trương phát triển giới hoá nhỏ ngành chủ quản 6.6 Mức độ giới hoá công tác xây lắp đánh giá tiêu giới hoá theo khối lượng công việc theo lượng lao động thực máy sau:  Mức độ giới hoá công việc xây lắp xác định tỉ trọng khối lượng công việc làm máy so với tổng khối lượng công việc (tính theo phần trăm);  Mức độ giới hoá đồng công việc xây lắp xác định tỉ trọng khối lượng công việc xây lắp thực phương thức giới hoá đồng so với khối lượng công việc xây lắp (tính theo phần trăm);  Mức độ lao động giới hoá xác định số lượng công nhân trực tiếp làm việc máy so với tổng số công nhân trực tiếp làm công việc thủ công máy (tính theo phần trăm) 6.7 Mức độ trang bị giới đơn vị xây lắp đánh giá tiêu trang bị khí động lực sau:  Mức độ trang bị khí đơn vị xây lắp xác định giá trị máy xây dựng trang bị so với tổng giá trị xây lắp thân đơn vị thực hiện;  Mức độ trang bị khí công nhân xây lắp xác định giá trị máy trang bị tính cho công nhân xây lắp đơn vị;  Mức độ trang bị khí tính theo thông số máy công tác (m3, tấn, mã lực) ứng với triệu đồng xây lắp cho công nhân xây lắp;  Mức độ trang bị động lực cho đơn vị xây lắp xác định tổng công suất động máy trang bị (quy KW) tính triệu đồng giá trị xây lắp thân đơn vị thực hiện;  Mức độ trang bị động lực cho công nhân xây lắp xác định tổng công suất động máy trang bị (quy KW) cho công nhân xây lắp Khi tính tiêu mức độ trang bị khí động lực, số liệu giá thiết bị, công suất máy, số lượng công nhân lấy theo số trung bình thời kỳ theo số liệu kế hoạch số liệu tổng kết 6.8 Để đánh giá hiệu sử dụng máy, phải áp dụng tiêu sau đây: a) Chỉ tiêu sử dụng số lượng máy: tỉ số số lượng máy bình quân làm việc thực tế với số lượng máy bình quân có; 13 TCVN 4055:2012 b) Chỉ tiêu sử dụng máy theo thời gian, xác định hệ số sau đây:  Hệ số sử dụng thời gian theo dương lịch: tỉ số thời gian làm việc thực tế máy với tổng số thời gian theo dương lịch thời gian làm việc máy (tính theo phần trăm);  Hệ số sử dụng thời gian ca: tỉ số số làm việc hữu ích với số định mức làm việc máy ca (tính theo phần trăm) Ngoài ra, tiêu sử dụng máy theo thời gian xác định tỉ số thời gian làm việc thực tế máy có bình quân danh sách với thời gian làm việc quy định định mức (tính theo phần trăm) c) Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng máy: tỉ số sản lượng thực tế máy làm với sản lượng định mức máy thời gian tương ứng (tính theo phần trăm) 6.9 Để nâng cao hiệu giới hoá xây lắp, cần phải: a) Trong điều kiện cụ thể, phải dùng máy có hiệu khả cho phép; b) Kết hợp tốt máy có công suất lớn với phương tiện giới nhỏ, công cụ cải tiến phương tiện phụ trợ thích hợp khác; c) Thường xuyên kịp thời hoàn chỉnh cấu lực lượng máy nhằm đảm bảo đồng bộ, cân đối tạo điều kiện áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến; d) Thường xuyên nâng cao trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật sử dụng sửa chữa máy, chấp hành tốt hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máy quy định quy định hành; e) Trang bị sở vật chất – kỹ thuật thích đáng cho việc bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máy tương ứng với lực lượng máy trang bị 6.10 Máy dùng cho thi công xây lắp phải tổ chức quản lý, sử dụng tập trung ổn định đơn vị thi công chuyên môn hoá Các phương tiện giới nhỏ công cụ giới cầm tay cần tập trung quản lý, sử dụng đơn vị chuyên môn hoá Các đơn vị phải trang bị phương tiện cần thiết để làm công tác bảo dưỡng kỹ thuật công cụ giới 6.11 Khi quản lý, sử dụng máy (bao gồm sử dụng, bảo dưỡng kỹ thuật, bảo quản, di chuyển) phải tuân theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhà máy chế tạo quan quản lý kỹ thuật máy cấp 6.12 Công nhân vận hành máy phải giao trách nhiệm rõ ràng quản lý, sử dụng máy với nhiệm vụ sản xuất Phải bố trí công nhân vận hành máy phù hợp với chuyên môn đào tạo bậc thợ quy định máy cụ thể 14 TCVN 4055:2012 6.13 Những máy đưa vào hoạt động phải bảo đảm độ tin cậy kỹ thuật an toàn lao động Đối với xe máy quy định phải đăng ký an toàn trước đưa vào sử dụng, phải thực đầy đủ thủ tục đăng ký kiểm tra theo quy định quan có thẩm quyền Nhà nước 6.14 Để đảm bảo máy xây dựng phương tiện giới hoá nhỏ thường xuyên tình trạng hoạt động tốt, phải thực cách có hệ thống việc bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máy theo kế hoạch, bao gồm: bảo dưỡng kỹ thuật ca, bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ, sửa chữa thường xuyên sửa chữa lớn Thực công tác bảo dưỡng kỹ thuật nhằm giữ gìn máy móc tình trạng sẵn sàng làm việc, giảm bớt độ mài mòn chi tiết, phát ngăn ngừa trước sai lệch hư hỏng, sửa chữa nhằm khôi phục lại khả làm việc máy Chu kỳ cấp bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa phải xác định theo tài liệu hướng dẫn nhà máy chế tạo, có tính tới tình trạng thực tế máy 6.15 Việc bảo dưỡng kỹ thuật phải phận chuyên trách thực Trong đó, nên tổ chức đội chuyên môn bảo dưỡng kỹ thuật cho loại máy 6.16 Khi bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa, phải kiểm tra sơ tình trạng kỹ thuật máy phương pháp chẩn đoán kỹ thuật Trong trình chẩn đoán kỹ thuật, phải xác định tính chất hư hỏng dự đoán lực lại máy 6.17 Khi sửa chữa thường xuyên, phải thay phục hồi số phận máy hiệu chỉnh máy Kết sửa chữa thường xuyên phải bảo đảm khả làm việc chắn máy kế hoạch cấp sửa chữa Công tác sửa chữa thường xuyên thực xưởng đơn vị sử dụng máy lực lượng chuyên trách Trong trường hợp cần thiết, bố trí công nhân sử dụng máy tham gia sửa chữa Việc sửa chữa thường xuyên chỗ làm việc máy tiến hành phương pháp thay cụm 6.18 Khi sửa chữa lớn, phải đảm bảo khôi phục lại tình trạng làm việc tốt máy phục hồi toàn gần toàn lực thiết kế máy, cách thay phục hồi phận máy kể phận bản, điều chỉnh toàn chạy thử Công tác sửa chữa lớn thực trung tâm mà tổ chức công nghệ phải đảm bảo phục hồi tình trạng kỹ thuật gần máy Trường hợp sửa chữa máy với số lượng ít, tiến hành xưởng đơn vị sử dụng máy phải có hợp tác với trung tâm việc tổ chức sửa chữa cụm máy 6.19 Những công ty có máy xây dựng ghi bảng tổng kết tài sản cố định, phải lập kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa phòng ngừa Phải vào tài liệu hướng dẫn nhà máy chế tạo tình trạng kỹ thuật thực tế nhà máy kế hoạch thi công để lập kế hoạch năm kế hoạch tháng bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máyxây dựng 15 TCVN 4055:2012 CHÚ THÍCH: Những tiêu định mức phí tổn bình quân lao động, định mức thời gian bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máy quan quản lý biên soạn thường xuyên hiệu chỉnh cho phù hợp với hoàn thiện kết cấu công nghệ sử dụng sửa chữa máy xây dựng 6.20 Để thực công tác bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa phương tiện giới hoá tự động hoá khác, trạm bảo dưỡng kỹ thuật máy, công trình xa để sửa chữa thường xuyên bảo dưỡng kỹ thuật nơi làm việc, trạm nhiên liệu dầu mỡ, nơi đổ máy, kho vật tư phụ tùng thay thế, phương tiện chuyên dùng để vận chuyển máy, nhiên liệu dầu mỡ 6.21 Trong trình sử dụng máy từ lúc bắt đầu đến lúc lý, đơn vị sử dụng máy xây dựng phải bảo đảm ghi chép:  Khối lượng công tác thực thời gian máy làm việc, số lần bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa, số công số tiền chi phí lần;  Những sai lệch hư hỏng vận hành máy, việc thay chi tiết máy thay đổi kết cấu máy thời gian sử dụng sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu, dầu mỡ, vật liệu phụ tùng thay Những số liệu phải ghi chép đầy đủ vào lý lịch máy bảo quản cẩn thận Công tác vận tải 7.1 Việc tổ chức công tác vận tải phải bảo đảm phục vụ thi công theo kế hoạch, tiến độ xây lắp tiến độ cung cấp vật tư – kỹ thuật phải đảm bảo phẩm chất hàng hoá, không để bị hao hụt quy định trình vận chuyển Việc lựa chọn chủng loại phương tiện vận tải phải vào cự ly vận chuyển, tình hình mạng lưới đường sá có, khả cung cấp loại phương tiện, tính chất hàng vận chuyển, yêu cầu bảo quản hàng trình vận chuyển, phương pháp bốc dỡ, thời hạn yêu cầu giá thành vận chuyển 7.2 Việc chọn phương pháp vận chuyển có hiệu phải sở so sánh tiêu kinh tế – kỹ thuật phương án khác Khi chọn phương án vận chuyển, cần ý tận dụng trọng tải xe, tổ chức vận chuyển tập trung, chọn hành trình ngắn sau xem xét điều kiện đường sá, kết hợp vận chuyển hàng hai chiều 7.3 Cần phải tính toán với hỗ trợ máy tính để chọn hành trình vận chuyển tối ưu ghép hàng hoá tối ưu để vận chuyển khối lượng lớn 16 TCVN 4055:2012 7.4 Khi xác định hành trình vận chuyển, phải vào vị trí giao hàng nhận hàng, cự li khối lượng vận tải, loại phương tiện vận tải Cần phải áp dụng hành trình vận chuyển hai chiều, để chở hàng phục vụ xây dựng, sử dụng phần chiều để kết hợp chở hàng hoá khác đường Có thể tổ chức hành trình vận chuyển theo vòng kín, phương tiện vận tải theo chiều, qua số trạm giao nhận hàng 7.5 Việc tổ chức công tác vận tải đường sắt phục vụ xây dựng phải gắn liền với hoạt động đoạn đường sắt địa phương, bảo đảm vận chuyển đồng kịp thời hàng phục vụ xây dựng tận dụng khả lưu thông tuyến đường sử dụng hợp lý đầu máy, toa xe 7.6 Phải vào khối lượng hàng hoá cần chuyển suất phương tiện để xác định số lượng chủng loại ô tô vận tải Khi xác định thành phần đoàn xe, phải vào khối lượng danh mục hàng hoá vận chuyển Quy cách sức chứa phương tiện phải phù hợp kích thước trọng tải hàng Phải bảo đảm an toàn hàng hoá vận chuyển 7.7 Khi xác định nhu cầu phương tiện vận tải, phải ý tới nhu cầu vận chuyển công nhân tới nơi làm việc 7.8 Phải tập trung phương tiện vận tải bốc dỡ giới hoá phục vụ vận chuyển hàng dựng vào công ty lớn Để công tác vận tải phục vụ kịp thời cho xây dựng, cần có quan hệ chặt chẽ người giao hàng người nhận hàng Hai bên cần thoả thuận với tiến độ bốc dỡ vận chuyển xuất xe 7.9 Những tiêu đánh giá hoạt động vận tải là: tiến độ vận chuyển quy định, số lượng hàng vận chuyển (tấn), khối lượng công tác vận chuyển (tấn x kilômét), suất phương tiện tính theo số lượng hàng vận chuyển khối lượng công tác vận chuyển đơn vị trọng tải, giá thành vận chuyển Ngoài ra, cần xem xét số tiêu khác như: cự li vận chuyển bình quân, cự li xe chạy bình quân ngày, tốc độ kỹ thuật, hệ số sử dụng trọng tải hệ số sử dụng đoàn xe 7.10 Khi vận chuyển kết cấu lắp ghép, phải có giá đỡ, giằng néo chắn để chống lật, chống xê dịch va đập vào vào thành xe Khi xếp dỡ kết cấu lắp ghép, phải tuân theo dẫn thiết kế sơ đồ vị trí móc cáp cách bố trí đặt phương tiện vận chuyển Những phận kết cấu có bề mặt gia công trước quét sơn, gắn vật trang trí, có lớp cách nhiệt, chống ẩm, chống ăn mòn phủ ngoài, phải bảo vệ chu đáo trình vận chuyển, chống va đập, làm ẩm ướt, nung nóng dây bẩn 17 TCVN 4055:2012 Những loại vật tư nhỏ, vật liệu dạng cuộn, dạng cần đóng gói theo kiện thùng chứa vạn thùng chứa chuyên dùng để giao thẳng từ phương tiện vận chuyển trực tiếp tới nơi làm việc Xi măng chất kết dính khác không đựng bao bì, phải vận chuyển phương tiện chuyên dùng Không vận chuyển xi măng theo cách đổ đống Đối với vôi cục, xi măng chất kết dính khác, vận chuyển phải có biện pháp che mưa, bảo đảm không để vật tư bị ướt, hư hỏng 7.11 Để công tác vận tải hoạt động thống nhất, tổ chức quản lý xe, máy phải tổ chức tốt công tác bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa phương tiện vận tải quy định mục tiêu chuẩn Tổ chức lao động 8.1 Công tác tổ chức lao động thi công xây lắp bao gồm biện pháp sử dụng hợp lý lao động, bố trí hợp lý công nhân dây chuyền sản xuất, phân công hợp tác lao động, định mức kích thích tinh thần lao động, tổ chức nơi làm việc, công tác phục vụ, tạo điều kiện để lao động an toàn Tổ chức lao động phải bảo đảm nâng cao suất lao động, chất lượng công tác tiết kiệm vật tư sở nâng cao tay nghề công nhân, sử dụng có hiệu thời gian lao động, phương tiện giới hoá nguồn vật tư kỹ thuật 8.2  Những biện pháp tổ chức lao động khoa học phải hướng vào: Hoàn thiện hình thức tổ chức lao động (phân công hợp tác lao động, chuyên môn hoá lao động, lựa chọn cấu thành phần hợp lý chuyên môn hoá tổ đội sản xuất);  Nghiên cứu, phổ biến biện pháp lao động tiên tiến;  Cải tiến công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc, bảo đảm điều kiện lao động thuận lợi nhất;  Hoàn thiện công tác định mức lao động;  Áp dụng hình thức hệ thống tiến trả lương kích thích tinh thần lao động;  Đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề công nhân;  Củng cố kỹ thuật lao động; 8.3 Việc phân công hợp tác lao động phải tùy theo tính chất ngành nghề trình độ chuyên môn công nhân Tùy theo tính chất trình sản xuất mà bố trí hợp lý công nhân làm việc theo đội, theo tổ hay người riêng biệt 8.4 Đội sản xuất hình thức việc hợp tác lao động xây dựng Khi thi công công việc nhất, phải tổ chức đội sản xuất chuyên môn hóa Khi thực số loại công tác có liên quan với để làm sản phẩm cuối cùng, phải tổ chức đội sản xuất tổng hợp 18 TCVN 4055:2012 gồm công nhân có ngành nghề khác Trong đội sản xuất tổng hợp, chia thành tổ sản xuất chuyên môn làm loại công việc để thi công theo ca, kíp Trong đội sản xuất chuyên môn hóa, chia thành nhiều tổ sản xuất Công nhân vận hành máy xây dựng phục vụ đội sản xuất gắn liền quyền lợi chịu quản lý đội sản xuất 8.5 Việc xác định số lượng công nhân, cấu ngành nghề trình độ nghề nghiệp công nhân đội sản xuất tổ chức sản xuất phải vào khối lượng công tác thời gian hoàn thành công việc theo kế hoạch giao, có tính đến điều kiện cụ thể về: công nghệ thi công, trình độ thực định mức sản lượng nhiệm vụ kế hoạch, tăng suất lao động 8.6 Đội sản xuất phải có đội trưởng định số cán kỹ thuật thi công công nhân kỹ thuật có trình độ nghề nghiệp cao có lực tổ chức thực Khi thi công theo hai ba ca, phải định đội phó theo ca Điều khiển tổ sản xuất tổ trưởng sản xuất 8.7 Phải giao sớm kế hoạch cho đội sản xuất trước bắt đầu thi công, ghi rõ khối lượng công tác cần phải làm, thời gian hoàn thành yêu cầu kỹ thuật có liên quan Đội sản xuất, tổ sản xuất người công nhân phải nhận mặt thi công trước bắt đầu làm việc Mặt thi công phải đủ để xếp vật liệu, thiết bị, dụng cụ, đồ gá lắp cần thiết có đủ chỗ để công nhân lại, vận hành máy móc phương tiện giới khác Vật liệu, thiết bị, dụng cụ phải xếp theo thứ tự để đảm bảo yêu cầu công nghệ, tránh gây động tác thừa làm cho người công nhân nhanh mệt mỏi Vật liệu đưa tới nơi làm việc phải bảo đảm chất lượng, phân loại trước 8.8 Khi tổ chức xếp mặt thi công, phải đặc biệt ý bảo đảm an toàn cho công nhân Phải che chắn, chiếu sáng, có dụng cụ, trang thiết bị phòng hộ lao động theo quy định kỹ thuật an toàn 8.9 Công tác phục vụ nơi làm việc phải tổ chức khoa học, chu đáo, bảo đảm cho công nhân có điều kiện tập trung vào làm công việc xây lắp chính, không bị thời gian để làm công việc phụ không ngành trình độ tay nghề 8.10 Khi lập kế hoạch cho đội sản xuất, phải tính toán bố trí công việc đủ làm ổn định thời gian dài (không năm) Cần tránh gây tình trạng đột xuất điều động linh tinh, không ổn định tránh xé lẻ đội sản xuất Phải dự kiến kế hoạch chuyển tiếp công việc đội sản xuất từ hạng mục công trình sang hạng mục công trình khác vào kế hoạch nhận thầu tổ chức xây lắp 19 TCVN 4055:2012 8.11 Dụng cụ, thiết bị trang bị lắp ráp phải theo tiêu chuẩn kỹ thuật, phải chắn, thuận tiện, có suất cao, bảo đảm an toàn cho người sử dụng phải giữ gìn cẩn thận, tránh mát hư hỏng Cần phải sử dụng dụng cụ thủ công giới hóa nhỏ, công cụ, thiết bị, dụng cụ gá lắp tuyển chọn hợp lý ghép phù hợp với ngành nghề chuyên môn công nghệ thi công loại công tác xây lắp Công tác cung cấp dụng cụ thủ công giới hóa nhỏ, dụng cụ gá lắp việc sửa chữa loại phải tổ chức tập trung trạm cấp phát dụng cụ công trường 8.12 Những phương pháp biện pháp lao động lựa chọn để áp dụng phải có suất cao, tiết kiệm vật liệu xây dựng, bảo đảm chất lượng an toàn lao động 8.13 Điều kiện môi trường lao động phải bảo đảm cho công nhân làm việc có suất cao, đồng thời giữ gìn sức khỏe cách áp dụng chế độ lao động nghỉ ngơi hợp lý, có biện pháp giảm bớt yếu tố gây ảnh hưởng xấu tới thể người lao động (tiếng ồn, rung động, bụi, ô nhiễm khí độc ) Phải cung cấp đầy đủ quần áo, giầy, mũ bảo hộ lao động phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ vệ sinh – sinh hoạt theo yêu cầu công việc 8.14 Công tác định mức lao động phải hoàn thiện sở nghiên cứu áp dụng định mức có khoa học – kỹ thuật, phù hợp với trình độ kỹ thuật công nghệ đạt xây lắp phản ánh kinh nghiệm thi công tiên tiến 8.15 Cần phải áp dụng hệ thống trả lương theo sản phẩm, có thưởng kích thích người lao động để nâng cao suất, chất lượng lao động rút ngắn thời gian thi công xây lắp Mức thưởng phân loại tùy theo đánh giá chất lượng công việc hoàn thành 8.16 Các tổ chức xây lắp phải nghiên cứu áp dụng hình thức khoán cho đội sản xuất sở hạch toán kinh tế nhằm khuyến khích tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, sử dụng tiết kiệm vật tư kỹ thuật rút ngắn thời gian xây dựng 8.17 Trước chuyển đội sản xuất sang hạch toán kinh tế, phải chuẩn bị chu đáo, phải vạch tiến độ thi công chi tiết khối lượng công việc, tiến độ cung cấp tới mặt thi công vật tư kỹ thuật chủ yếu, kết cấu, cấu kiện vật liệu xây dựng Phải lập bảng tính chi phí lao động tiền lương, xác định giá trị công việc giao cho đội Đồng thời, phải thống kê theo dõi thường xuyên theo công trình theo giai đoạn thi công chi phí lao động, vật tư – kỹ thuật chi phí khác đội sản xuất đưa vào hạch toán kinh tế 8.18 Các tổ chức xây lắp phải chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp cho công nhân hệ thống trường dạy nghề, lớp bổ túc nâng cao tay nghề, trường vừa học vừa làm, lớp phổ biến phương pháp lao động tiên tiến, lớp đào tạo theo mục tiêu trường quản lý kinh tế 20 TCVN 4055:2012 Phương pháp đào tạo có hiệu kết hợp dạy lý thuyết với minh họa thực hành, giáo viên thực hành công nhân có kinh nghiệm, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nắm phương pháp lao động tiên tiến hướng dẫn trực tiếp nơi sản xuất 8.19 Những tài liệu tổ chức, lao động khoa học phải đưa vào nội dung thiết kế thi công công trình Phải xác định thành phần hợp lý tổ, đội sản xuất, tổ chức quy trình thi công mặt sản xuất, phương pháp lao động, trình tự công nghệ độ dài thời gian thực công đoạn xây lắp Lập kế hoạch tác nghiệp điều độ sản xuất 9.1 Công tác lập kế hoạch tác nghiệp điều độ sản xuất phải bảo đảm điều hòa sản xuất thi công, thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra phối hợp hoạt động đơn vị sản xuất sở phục vụ, nhằm hoàn thành thời hạn khối lượng xây lắp đưa nhanh công trình vào sử dụng Khi lập kế hoạch tác nghiệp, cần đặc biệt ý vấn đề sau đây: 9.2  Đẩy mạnh tốc độ thi công, áp dụng rộng rãi phương pháp tổ chức thi công công nghệ thi công tiên tiến, sử dụng tới mức cao công suất máy móc, thiết bị;  Sử dụng tối đa lực tổ chức đơn vị tham gia thi công;  Phát nguồn dự trữ sản xuất;  Cung ứng kịp thời đồng cho thi công như: lực lượng lao động, máy móc thiết bị vật tư kỹ thuật Để công tác kế hoạch hóa xác để bảo đảm công tác thi công nhịp nhàng, 9.3 phối hợp xác đơn vị xây lắp với đơn vị sản xuất cấu kiện công trình cho đơn vị tham gia thi công Tiến độ thi công cần phải lập chi tiết hàng tuần, hàng ngày, có hàng xét thấy cần thiết, phải kèm theo tiến độ cung ứng vật tư – kỹ thuật, kết cấu, cấu kiện, thiết bị, vật liệu xây dựng tới chân công trình Tùy theo điều kiện tình hình cụ thể công trường áp dụng cách lập kế hoạch điều khiển thi công theo phương pháp đường thẳng phương pháp sơ đồ mạng lưới Kế hoạch tác nghiệp đơn vị xây lắp phải lập sở phối hợp kế hoạch 9.4 phận sản xuất phụ trợ đơn vị Khi lập kế hoạch tác nghiệp tổ chức nhận thầu chính, phải ý xem xét kế hoạch đơn vị trực thuộc kế hoạch tổ chức nhận thầu phụ 9.5  Những tài liệu sở dùng để lập kế hoạch tác nghiệp là: Kế hoạch sản xuất (tính theo khối lượng cấu công việc); 21 TCVN 4055:2012  Hồ sơ thiết kế vẽ thi công tiến độ thực công tác xây lắp;  Tình hình công việc hạng mục công trình trước thời kỳ kế hoạch;  Các mục tiêu phải đạt kế hoạch tác nghiệp;  Những tài liệu khả cung cấp lượng lao động vật tư kỹ thuật thời kỳ kế hoạch;  Các loại định mức sử dụng lao động tiền lương, sử dụng vật liệu xây dựng, suất máy xây dựng thiết bị 9.6 Kế hoạch tác nghiệp phải giao trước số ngày cho phận thực để phận đủ thời gian nghiên cứu chuẩn bị điều kiện cần thiết cho thi công 9.7 Kế hoạch tác nghiệp sở để tổ chức hạch toán kinh tế Các số liệu thực kế hoạch tác nghiệp phải đưa kịp thời vào báo cáo thống kê thường kỳ để đánh giá hoạt động tổ chức đơn vị xây lắp 9.8 Việc thực kế hoạch tác nghiệp phải kiểm tra theo dõi có hệ thống tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời Phải xác định suất lao động, mức tiết kiệm (lãng phí) vật liệu, hiệu sử dụng máy móc, thiết bị đánh giá chất lượng công tác thực (sản phẩm, bán thành phẩm phần việc xây lắp) 9.9 Mức độ trang bị phương tiện kỹ thuật, quy mô thành phần phận điều độ sản xuất công ty, công trường xây lắp, xí nghiệp sản xuất tổ chức tương đương xác định theo quy mô tổ chức, số ca làm việc phân bố công trình địa bàn hoạt động đơn vị 9.10 Chức chủ yếu phận điều độ sản xuất là: kiểm tra việc thực kế hoạch tác nghiệp điều hòa công việc thi công xây lắp, tổ chức phối hợp hoạt động đơn vị sản xuất đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật 9.11 Những mệnh lệnh tác nghiệp thủ trưởng tổ chức xây dựng phận điều độ sản xuất truyền đạt thủ trưởng trực tiếp thị cho đơn vị thực báo cho phận điều độ biết Những ý kiến điều độ điều độ viên bắt buộc tất công nhân viên đơn vị hoạt động khu vực mà điều độ viên phụ trách đơn vị nhận thầu phụ tham gia thi công Bộ phận điều độ có trách nhiệm sử dụng kịp thời biện pháp cần thiết để ngăn ngừa vi phạm chế độ thi công bình thường giải nhanh chóng hậu xảy 9.12 Để truyền đạt mệnh lệnh tác nghiệp thông báo tin tức, tùy theo điều kiện tình hình 22 TCVN 4055:2012 cụ thể sử dụng điện thoại, loa truyền thanh, điện tín, thông tin vô tuyến v v… Danh mục số lượng phương tiện kỹ thuật phục vụ điều độ sản xuất công trình đặc biệt phức tạp, xác định thiết kế tổ chức xây dựng 9.13 Để nắm tình hình kịp thời kiểm tra tiến độ xây dựng công trình, tình hình thực giai đoạn thi công xây lắp chính, cần phải áp dụng hệ thống báo cáo nhanh tất tổ chức đơn vị tham gia thi công xây lắp 10 Tổ chức kiểm tra chất lượng 10.1 Việc đánh giá chất lượng công trình xây dựng xong Hội đồng nghiệm thu sở Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (đối với công trình đặc biệt quan trọng) thực nghiệm thu công trình đưa vào sản xuất sử dụng Để đánh giá chất lượng, cần vào yêu cầu thiết kế, vật liệu xây dựng, kết cấu trang thiết bị kỹ thuật công tác thi công xây lắp 10.2 Chất lượng thiết kế đánh giá tùy theo hiệu thể thực tế công trình giải pháp kỹ thuật, kinh tế, công nghệ, quy hoạch không gian, kết cấu kiến trúc 10.3 Chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị kỹ thuật đánh giá nơi chế tạo sản phẩm công trường trước đưa vào sử dụng Khi đánh giá, cần vào tiêu chuẩn quy phạm lĩnh vực tài liệu chứng nhận sản phẩm xuất xưởng, kết thí nghiệm mẫu lấy trường, đồng thời phải xem xét hiệu thực tế thể công trình 10.4 Chất lượng công tác thi công xây lắp đánh giá theo kết kiểm tra thi công theo tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước hành 10.5 Trong phạm vi tổ chức xây lắp, công tác kiểm tra chất lượng thi công xây lắp bao gồm: kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị đưa vào công trình, chất lượng công tác xây lắp kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Những tài liệu kết loại kiểm tra nói phải ghi vào nhật ký công trình biên kiểm tra theo quy định 10.6 Cấu kiện, vật liệu xây dựng, thiết bị kỹ thuật đưa công trường phải qua kiểm tra Khi kiểm tra, phải soát xét đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật, thuyết minh tài liệu kỹ thuật khác Hàng hóa đưa phải bảo đảm chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế yêu cầu bốc dỡ bảo quản 23 TCVN 4055:2012 Công tác kiểm tra hàng phận cung ứng vật tư kỹ thuật phụ trách thực kho vật tư trực tiếp sở sản xuất Trong trường hợp cần thiết, vật liệu xây dựng, cấu kiện phải thử nghiệm lại phòng thí nghiệm Ngoài ra, người huy thi công phải kiểm tra, quan sát, đối chiếu chất lượng cấu kiện vật liệu xây dựng đưa tới công trường với yêu cầu vẽ thi công, điều kiện kỹ thuật tiêu chuẩn sản phẩm 10.7 Công tác kiểm tra chất lượng phải tiến hành chỗ, sau hoàn thành công việc sản xuất, phần việc xây lắp hay công đoạn trình xây lắp phải phát kịp thời hư hỏng, sai lệch, xác định nguyên nhân, đồng thời phải kịp thời áp dụng biện pháp ngăn ngừa sửa chữa hư hỏng Khi kiểm tra chất lượng, cần phải kiểm tra việc thực quy trình công nghệ ghi Hồ sơ thiết kế vẽ thi công đối chiếu kết công việc thực so với yêu cầu thiết kế vẽ thi công tiêu chuẩn, quy chuẩn hành 10.8 Tất tổ chức nhận thầu xây lắp phải có phận kiểm tra chất lượng sản phẩm công tác xây lắp làm Người huy thi công có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm xây lắp Người công nhân trực tiếp sản xuất phải tự kiểm tra kết công việc Tham gia vào công tác kiểm tra chất lượng có nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình nghiệm thu công trình xây dựng chủ đầu tư, giám sát tác giả nhà thầu thiết kế xây dựng công trình Những công việc xây lắp phải kiểm tra chất lượng Các nhà thầu phải xác nhận chất lượng thi công biên nghiệm thu 10.9 Khi kiểm tra chất lượng, phải vào tài liệu hướng dẫn ghi thiết kế thi công Những tài liệu bao gồm:  Bản vẽ kết cấu, kèm theo kích thước sai lệch cho phép yêu cầu mức độ xác đo đạc yêu cầu chất lượng vật liệu;  Những tài liệu ghi rõ nội dung, thời gian phương pháp kiểm tra;  Bản liệt kê công việc đòi hỏi phải có tham gia kiểm tra phận thí nghiệm công trường phận trắc đạc công trình;  Bản liệt kê phận công trình khuất, đòi hỏi phải nghiệm thu lập biên trước lấp kín 10.10 Công tác kiểm tra nghiệm thu tiến hành để kiểm tra đánh giá chất lượng toàn phận công trình xây dựng xong, phận công trình khuất, kết cấu đặc biệt quan trọng công trình 24 TCVN 4055:2012 10.11 Tất phận công trình khuất phải nghiệm thu, lập biên xác nhận vẽ hoàn công trước lấp kín thi công phần việc Riêng nghiệm thu phận công trình khuất lập sau hoàn thành công việc có xác nhận chỗ phận kiểm tra chất lượng tổ chức nhận thầu phận giám sát kỹ thuật quan giao thầu Nếu công tác làm sau thời gian gián đoạn dài phải tổ chức nghiệm thu lập biên phận công trình khuất tiến hành trước bắt đầu thi công lại 10.12 Đối với kết cấu đặc biệt quan trọng, cần phải có tổ chức nghiệm thu trung gian lập biên theo mức độ hoàn thành phần trình thi công Trong thiết kế phải ghi rõ công việc đặc biệt quan trọng cần phải nghiệm thu trung gian 10.13 Ngoài việc kiểm tra chất lượng nội tổ chức xây lắp (giữa chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công nhà thầu thi công), công tác kiểm tra chất lượng xây dựng quan giám định thực 10.14 Các tổ chức xây lắp phải nghiên cứu đề biện pháp tổ chức, kỹ thuật kinh tế để thực tốt công tác kiểm tra chất lượng xây lắp Trong biện pháp ấy, phải đặc biệt ý việc thành lập phận thí nghiệm công trường, phận trắc đạc công trình công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn cán công nhân xây dựng 10.15 Ngoài quy định chủ yếu tiêu chuẩn này, công tác kiểm tra chất lượng công trình phải theo quy phạm nghiệm thu công trình quy định kiểm tra chất lượng thi công xây lắp Nhà nước 25 […]… Đẩy mạnh tốc độ thi công, áp dụng rộng rãi những phương pháp tổ chức thi công và công nghệ thi công tiên tiến, sử dụng tới mức cao nhất công suất các máy móc, thi t bị;  Sử dụng tối đa năng lực của những tổ chức và đơn vị tham gia thi công;  Phát hiện những nguồn dự trữ sản xuất;  Cung ứng kịp thời và đồng bộ cho thi công như: lực lượng lao động, máy móc thi t bị và vật tư kỹ thuật Để công tác kế hoạch… hỏng 7.11 Để công tác vận tải hoạt động được thống nhất, các tổ chức quản lý xe, máy phải tổ chức tốt công tác bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa các phương tiện vận tải như quy định trong mục 7 của tiêu chuẩn này 8 Tổ chức lao động 8.1 Công tác tổ chức lao động trong thi công xây lắp bao gồm những biện pháp sử dụng hợp lý lao động, bố trí hợp lý công nhân trong dây chuyền sản xuất, phân công và hợp tác… động thủ công 6.4 Cơ cấu và số lượng máy cần thi t để thi công một công việc nhất định cần phải xác định trên cơ sở khối lượng công việc, phương pháp cơ giới hoá đã được chọn và khả năng tận dụng năng suất máy, đồng thời có tính đến trình độ tổ chức thi công, tổ chức sửa chữa máy của đơn vị Tỉ trọng công việc được thực hiện bằng máy trong khối lượng toàn bộ các loại công việc được tính theo công thức:… thuật thi công hoặc công nhân kỹ thuật có trình độ nghề nghiệp cao và có năng lực tổ chức thực hiện Khi thi công theo hai hoặc ba ca, phải chỉ định đội phó theo ca Điều khiển tổ sản xuất là tổ trưởng sản xuất 8.7 Phải giao sớm kế hoạch cho đội sản xuất trước khi bắt đầu thi công, trong đó ghi rõ khối lượng công tác cần phải làm, thời gian hoàn thành và các yêu cầu kỹ thuật có liên quan Đội sản xuất, tổ. .. hiện một số loại công tác có liên quan với nhau để làm ra sản phẩm cuối cùng, phải tổ chức những đội sản xuất tổng hợp 18 TCVN 4055:2012 gồm những công nhân có các ngành nghề khác nhau Trong đội sản xuất tổng hợp, có thể chia ra thành những tổ sản xuất chuyên môn làm từng loại công việc và để thi công theo ca, kíp Trong đội sản xuất chuyên môn hóa, cũng chia thành nhiều tổ sản xuất Công nhân vận hành… đặc biệt phức tạp, được xác định trong thi t kế tổ chức xây dựng 9.13 Để nắm tình hình kịp thời và kiểm tra tiến độ xây dựng công trình, tình hình thực hiện những giai đoạn thi công xây lắp chính, cần phải áp dụng hệ thống báo cáo nhanh đối với tất cả những tổ chức và đơn vị tham gia thi công xây lắp 10 Tổ chức kiểm tra chất lượng 10.1 Việc đánh giá chất lượng công trình đã xây dựng xong do Hội đồng… thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả của nhà thầu thi t kế xây dựng công trình Những công việc xây lắp phải được kiểm tra chất lượng Các nhà thầu phải xác nhận chất lượng thi công bằng biên bản nghiệm thu 10.9 Khi kiểm tra chất lượng, phải căn cứ vào những tài liệu hướng dẫn ghi trong thi t kế thi công Những… nội bộ tổ chức xây lắp (giữa chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công và nhà thầu thi công), công tác kiểm tra chất lượng xây dựng còn do các cơ quan giám định thực hiện 10.14 Các tổ chức xây lắp phải nghiên cứu đề ra những biện pháp về tổ chức, kỹ thuật và kinh tế để thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng xây lắp Trong những biện pháp ấy, phải đặc biệt chú ý việc thành lập bộ phận thí nghiệm công. .. dụng những bộ dụng cụ thủ công và cơ giới hóa nhỏ, những công cụ, thi t bị, dụng cụ gá lắp đã được tuyển chọn hợp lý và được ghép bộ phù hợp với ngành nghề chuyên môn và công nghệ thi công từng loại công tác xây lắp Công tác cung cấp dụng cụ thủ công và cơ giới hóa nhỏ, dụng cụ gá lắp và việc sửa chữa các loại đó phải được tổ chức tập trung trong các trạm cấp phát dụng cụ của công trường 8.12 Những phương… kết quả kiểm tra thi công và theo tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước hiện hành 10.5 Trong phạm vi tổ chức xây lắp, công tác kiểm tra chất lượng thi công xây lắp bao gồm: kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, thi t bị đưa vào công trình, chất lượng công tác xây lắp và kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Những tài liệu về kết quả các loại kiểm tra nói trên đều phải ghi vào nhật ký công trình hoặc biên … trình thi công xây lắp) phải phù hợp với quy định hồ sơ thi t kế vẽ thi công thi t kế tổ chức thi công đề cập biện pháp tổ chức thi công 3.11 Trong công tác tổ chức điều khiển thi công xây lắp, công. .. phải có thi t kế tổ chức xây dựng công trình (gọi tắt thi t kế tổ chức xây dựng) thi t kế biện pháp thi công công tác xây lắp duyệt Nội dung, trình tự xét duyệt thi t kế tổ chức xây dựng thi t… chuyền công nghệ thi công toàn công trình công nghệ thi công công tác xây lắp nhằm bố trí thi công xen kẽ đảm bảo mặt thi công cần thi t cho đơn vị tham gia xây lắp công trình Thời gian kết thúc công

0933.54.64.76