TCVN 6016 : 2011- ISO 679:2009 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ

articlewriting1

XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ

Cement – Test methods – Determination of strength

1. Phạm vi áp dụng TCVN 6016 : 2011

Tiêu chuẩn này lao lý chiêu thức xác lập cường độ nén và cường độ uốn ( nếu có nhu yếu ) của vữa chứa một phần xi-măng, ba phần cát tiêu chuẩn ISO và 50% phần nước tính theo khối lượng. Phương pháp này vận dụng cho những loại xi-măng thường thì, những loại xi-măng và vật tư khác mà tiêu chuẩn của nó viện dẫn tới chiêu thức này. Phương pháp này hoàn toàn có thể không vận dụng cho những loại xi-măng khác mà có đặc thù đặc biệt quan trọng, ví dụ như thời hạn khởi đầu đông kết rất ngắn .

Tiêu chuẩn này mô tả thiết bị và quy trình chuẩn, ngoài ra còn quy định phương pháp thử chứng nhận cát tiêu chuẩn ISO, các thiết bị và quy trình thay thế khác.

2. Tài liệu viện dẫn TCVN 6016 : 2011

Các tài liệu viện dẫn sau đây là thiết yếu để vận dụng tiêu chuẩn này. Đối với những tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản được nêu. Đối với những tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thí vận dụng phiên bản mới nhất, gồm có cả những sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ) .

TCVN 5906:2007 (ISO 1101:2004), Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) – Dung sai hình học – Dung sai hình dạng, hướng, vị trí độ đảo.

TCVN 5707:2007 (ISO 1302:2002), Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) – Cách ghi nhám bề mặt trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

ISO 3310-1, Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Sàng thử nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử – Phần 1: Sàng thử nghiệm có lưới sàng bằng kim loại)

ISO 4200, Plain and end steel tubes, welded and seamless – General tables of dimensions and masses per unit length (Ống thép đầu trơn có hàn và không có mối nối – Bảng tổng hợp về kích thước và khối lượng theo chiều dài đơn vị).

ISO 7500-1, Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tension/compression testing machines – Verification and calibration of the force – measuring system (Vật liệu kim loại – Kiểm định tính ổn định của máy nén một trục – Phần 1: Máy thử kéo/nén – Sự kiểm định và hiệu quả hệ thống đo lực).

3. Nguyên tắc 

Phương pháp gồm có những xác lập cường độ nén và cường độ uốn ( nếu có nhu yếu ) của những mẫu thử hình lăng trụ có kích cỡ 40 mm x 40 mm x 160 mm .
Các mẫu thử này được đúc từ một mẻ vữa dẻo chứa một phần xi-măng, ba phần cát tiêu chuẩn ISO và 50% phần nước ( tỷ suất nước / xi-măng là 0,50 ) tính theo khối lượng. Cát tiêu chuẩn ISO từ những nguồn và những nước khác nhau hoàn toàn có thể được sử dụng với điều kiện kèm theo tác dụng cường độ xi-măng khi sử dụng cát đó không sai khác đáng kể so với cát chuẩn ISO ( xem Điều 11 ) .
Trong quy trình tiến độ chuẩn, vữa được trộn bằng máy và lèn chặt trong khuôn nhờ sử dụng thiết bị dằn. Thiết bị lèn chặt và những quá trình thay thế sửa chữa khác hoàn toàn có thể được sử dụng với điều kiện kèm theo hiệu quả cường độ xi-măng không sai khác đáng kể so với sử dụng thiết bị dằn và tiến trình chuẩn ( xem Điều 11 và Phụ lục A ). Trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp, chỉ thiết bị và quá trình chuẩn được sử dụng .
Các mẫu thử được bảo trì trong khuôn ở không khí ẩm 24 h, sau đó được tháo khuôn rồi ngâm ngập trong nước cho đến tuổi thử cường độ .
Đến tuổi thử nhu yếu, những mẫu thử được vớt ra khỏi nơi bảo trì, bẻ gãy đôi bằng lực uốn, xác lập cường độ uốn nếu có nhu yếu, hoặc bẻ gãy đôi bằng những giải pháp thích hợp khác mà không gây ứng suất có hại cho những nửa lăng trụ và mỗi nữa mẫu gẫy dùng để thử cường độ nén .

4. Thiết bị, dụng cụ

4.1 Phòng thí nghiệm, để chế tạo mẫu thử được duy trì ở nhiệt độ (27±2)0C và độ ẩm tương đối không nhỏ hơn 50%.

Nhiệt độ và nhiệt độ tương đối của không khí trong phòng thí nghiệm được ghi lại tối thiểu một lần mỗi ngày trong giờ thao tác .
Các phòng thí nghiệm thử nghiệm tương thích với tiêu chuẩn này nên xem xét việc nâng cao độ đáng tin cậy cho những tác dụng thử nghiệm được tạo ra bằng sự tương thích với những nhu yếu của TCVN ISO / IEC 17025 .

4.2 Phòng hoặc tủ dưỡng hộ, để bảo dưỡng mẫu thử còn trong khuôn được duy trì ở nhiệt độ (27±1)0C và độ ẩm tương đối không nhỏ hơn 90%.

Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của phòng hoặc tủ dưỡng hộ được ghi lại ít nhất 4 h một lần.

4.3 Bể ngâm mẫu, để bảo dưỡng mẫu thử trong nước có các lưới phù hợp, làm bằng vật liệu không phản ứng với xi măng.

Nhiệt độ của nước trong bể ngâm được duy trì ở nhiệt độ ( 27 ± 1 ) 0C và được ghi lại tối thiểu một lần mỗi ngày trong giờ thao tác .

4.4 Xi măng, cát tiêu chuẩn ISO (xem 5.1.3) và nước, dùng để chế tạo mẫu thử để theo nhiệt độ phòng thí nghiệm.

4.5 Sàng thử nghiệm, loại sàng lưới phù hợp với ISO 3310-1, gồm các kích thước được nêu trong

Bảng 1 – Mắt sàng thử nghiệm

Kích thước lỗ vuông a
(mm)

2,00
1,60
1,00
0,50
0,16
0,08
a Lấy từ TCVN 2230 : 2007 ( ISO 565 : 1990 ), loại R20

Dành cho Kỹ sư quản trị chất lượng, lập hồ sơ chất lượng khu công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ chiếm hữu kèm theo khóa học :

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

Tải về file tiêu chuẩn TCVN 6016:2011 đầy đủ tại đây: 

0933.54.64.76