Thế giới quan là gì?

the gioi quan la gi
Bước chân vào cánh cửa ĐH một trong những môn học cơ bản mà phần nhiều sinh viên trường nào cũng cần học là Những nguyên tắc của chủ nghĩa cách mạng Mác – Lênin .

Trong môn học có rất nhiều vấn đề khác nhau được đưa ra để sinh viên nghiên cứu và học tập. Thế giới quan là một các vấn đề quan trọng. Nhiều bạn đọc quan tâm và chưa hiểu vấn đề Thế giới quan là gì? Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu giải đáp vấn đề trên.

Thế giới quan là gì?

Theo giáo trình Triết học Mác – Lenin đưa ra định nghĩa như sau :

Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Trong thế giới quan có sự hoà nhập giữa tri thức và niềm tin. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, song nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin định hướng cho hoạt động của con người.

Bạn đang đọc: Thế giới quan là gì?

Nguồn gốc của thế giới quan

Thế giới quan sinh ra từ chính đời sống của con người. Có thể thất tổng thể hoạt động giải trí của con người đều bị chi phối bởi một thế giới quan nhất định. Những yếu tố chính cấu thành nên thế giới quan đó là tri thức, lý trí, niềm tin và tình cảm. Chúng link với nhau thành một thể thống nhất và chi phối đến cả nhận thức lẫn hành vi thực tiễn của con người .

the gioi quan la gi

Phân loại thế giới quan

Cũng theo giáo trình Mác- Lênin đưa ra giải đáp Thế giới quan là gì và cách phân loại thế giới quan thì nếu xét theo quá trình phát triển thì có thể chia thế giới quan thành ba loại hình cơ bản: Thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học.

Thế giới quan lịch sử một thời là phương pháp cảm nhận thế giới của người nguyên thủy. ở thời kỳ này, những yếu tố tri thức và cảm hứng, lý trí và tín ngưỡng, hiện thực và tưởng tượng, cái thật và cái ảo, cái thần và cái người, v.v. của con người hòa quyện vào nhau biểu lộ ý niệm về thế giới .

Trong thế giới quan tôn giáo, niềm tin tôn giáo đóng vai trò chủ yếu; tín ngưỡng cao hơn lý trí, cái ảo lấn át cái thực, cái thần vượt trội cái người.

Thế giới quan triết học sinh ra trong điều kiện kèm theo trình độ tư duy và thực tiễn của con người có bước tăng trưởng cao hơn so với thế giới quan lịch sử một thời và tôn giáo. Điều đó làm cho tính tích cực của tư duy con người có bước chuyển về chất. Thế giới quan triết học được kiến thiết xây dựng dựa trên mạng lưới hệ thống lý luận, khái niệm, phạm trù, quy luật. Không đơn thuần chỉ là nói lên quan điểm của con người về thế giới, thế giới quan triết học còn nỗ lực tìm những lý giải, chứng tỏ tính đúng đắn của những quan điểm đó bằng lý luận, logic .

Vai trò của thể giới quan

Có thể thấy thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng trong đời sống của con người và xã hội loài người .
Thế giới quan đóng vai trò xu thế so với hàng loạt đời sống của con người, từ thực tiễn cho đến hoạt động giải trí nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân, xác lập lý tưởng, hệ giá lối sống cũng như nếp sống của mình .

Sống trong thế giới loài người, con người cần phải nhận thức thế giới và nhận thức bản thân mình. Trong mối liên kết chung giữa thế giới và con người đã giúp chúng ta tạo nên những định hướng về lý tưởng sống thông qua các mục tiêu và định hướng phương pháp hoạt động cụ thể.

Bên cạnh đó thế giới quan là tác nhân khuynh hướng cho quy trình con người liên tục nhận thức thế giới. Có thể ví thế giới quan như một “ thấu kính ”, qua đó con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như tự xem xét chính bản thân mình để xác lập cho mình mục tiêu, ý nghĩa đời sống và lựa chọn phương pháp hoạt động giải trí đạt được mục tiêu, ý nghĩa đó. Như vậy thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực và trình độ tăng trưởng của thế giới quan là tiêu chuẩn quan trọng về sự trưởng thành của mỗi cá thể cũng như của mỗi hội đồng xã hội nhất định .

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Thế giới quan là gì. Xã hội ngày càng phát triển càng cho thấy tầm quan trọng của vai trò thế giới quan, giúp hình thành nhân cách con người một cách toàn diện.

Trong trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc gì về bài viết cũng như yếu tố có tương quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và tương hỗ triển khai .

0933.54.64.76