Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021

1232
Sau khi chấm hết hợp đồng lao động, người lao động đủ điều kiện kèm theo sẽ phải làm hồ sơ thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp. Sau đây BHXH điện tử eBH sẽ giúp bạn làm hồ sơ và thủ tục hưởng nhanh gọn .

bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục nhận bảo hiểm hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021 .

1. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các thành phần:

– Đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động ;
– Sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt .
– Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của một trong những sách vở xác nhận về việc chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác :

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác đã hết hạn hoặc đã hoàn thành xong việc làm theo hợp đồng ;
  • Quyết định thôi việc ;
  • Quyết định sa thải ;
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc ;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác ;

Người lao động chuẩn bị sẵn sàng thêm Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú bản gốc để so sánh thông tin. Người lao động vẫn chưa rõ về những sách vở này hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm trên mạng hoặc đến tại tại TT dịch vụ việc làm để được hướng dẫn đơn cử .

2. Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đủ điều kiện kèm theo hưởng bảo hiểm thất nghiệp ( theo lao lý tại Điều 49, Luật Việc làm 2013 ) sau khi chuẩn bị sẵn sàng đủ hồ sơ, sẽ thực thi thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp theo những bước :
Bước 1. Nộp hồ sơ tới TT dịch vụ việc làm
Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng thao tác, người lao động chưa có việc làm và có nhu yếu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho TT dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp ( Theo pháp luật tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2015 / NĐ-CP ) .
Người lao động hoàn toàn có thể nộp đơn tại bất kể TT dịch vụ việc làm nào, nơi mà người thất nghiệp muốn nhận trợ cấp và không nhờ vào vào nơi đang ở hay nơi đang thao tác .
Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động tới trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu  chưa tìm được việc làm.

Theo pháp luật trong vòng 20 ngày thao tác kể từ ngày nộp hồ sơ, TT trình làng việc làm ra quyết định hành động duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động
Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp
Trong trường hợp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp được trải qua, trong vòng 05 ngày thao tác kể từ ngày có quyết định hành động chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH thực thi chi trả tiền trợ cấp tháng tiên phong cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm y tế .
bảo hiểm thất nghiệp 2Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60 % mức lương trung bình tiền lương của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp
Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định hành động tạm dừng, chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động .
Bước 4. Người lao động triển khai thông tin tìm kiếm việc làm hàng tháng
Căn cứ theo pháp luật tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015 / NĐ-CP, hàng tháng người lao động phải đến TT dịch vụ việc làm để thông tin về tình hình tìm kiếm việc làm trong thời hạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian triển khai thông tin được ghi theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp .
Trong tháng nếu người lao động không đến thông tin theo lao lý, sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Người lao động không thông tin tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn lao lý TT dịch vụ việc làm sẽ đồng thời gửi thông tin lên cơ quan BHXH và gửi thông tin đến người lao động về việc ngừng hưởng trợ cấp của người lao động đó .
Ví dụ về thời hạn đơn cử người lao động được nhận BHTN như sau :
Nếu ngày 01/01/2021, người lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại TT dịch vụ việc làm thì thời hạn xử lý và thời hạn hưởng trợ cấp như sau :

  • Ngày 20/01/2020, TT dịch vụ việc làm ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động .
  • Thời gian mở màn tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày 16/01/2020 .
  • Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng tiên phong : Từ 20/01 – 25/01/2020 .
  • Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/02 – 27/02/2020.

  • Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 : Từ 16/03 – 27/03/2020 .

Trên đây là những san sẻ về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được san sẻ từ BHXH điện tử eBH. Người lao động hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để được nhận tiền BHXH nhanh gọn thuận tiện. tin tức về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và điều kiện kèm theo hưởng bạn đọc sung sướng truy vấn website : https://ebh.vn để nắm rõ cụ thể .
Các tin tức tương quan :

0912.44.1586