Làm giấy đăng ký kết hôn cần những gì? Bao lâu thì có?

giay dang ky ket hon 2304152140
Nam, nữ khi kết hôn sẽ phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cấp giấy đăng ký kết hôn. Vậy khi làm đăng ký kết hôn cần phải chuẩn bị sẵn sàng những gì ? Sau bao lâu sẽ được cấp ?11 / Giấy đăng ký kết hôn bị mất có được xin cấp lại không ?4 / Cần chuẩn bị sẵn sàng gì để làm giấy đăng ký kết hôn ?

1/ Giấy chứng nhận kết hôn là gì? Gồm những thông tin gì?

1/ Giấy chứng nhận kết hôn là gì? Gồm những thông tin gì?

Khoản 7 Điều 4 Luật Hộ tịch năm năm trước pháp luật :

Giấy ghi nhận kết hôn là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn ; nội dung Giấy ghi nhận kết hôn gồm có những thông tin cơ bản pháp luật tại khoản 2 Điều 17 của Luật này

Theo đó, giấy này gồm những nội dung cơ bản sau đây :
– Họ, chữ đệm và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; dân tộc bản địa ; quốc tịch ; nơi cư trú ; thông tin về sách vở chứng tỏ nhân thân của hai bên nam, nữ ;
– Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn ;
– Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch .
Như vậy, giấy ghi nhận kết hôn hay còn gọi là đăng ký kết hôn là sách vở do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để công nhận quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình giữa nam và nữ .
Mẫu giấy đăng ký kết hôn do Bộ Tư pháp phát hành kèm Thông tư số 15/2015 / TT-BTP .
Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 18 Thông tư này, cơ quan đăng ký hộ tịch đã ứng dụng công nghệ thông tin, có ứng dụng đăng ký hộ tịch bảo vệ việc in nội dung thông tin hộ tịch theo đúng tiêu chuẩn về kích cỡ, chi tiết cụ thể kỹ thuật và được Bộ Tư pháp công nhận thì được phân phối phôi để tự in .

2/ Giấy đăng ký kết hôn khi nào có hiệu lực?

Khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch pháp luật, nam, nữ được trao giấy ghi nhận kết hôn ngay sau khi nhận đủ sách vở để làm thủ tục đăng ký kết hôn, công chức tư pháp ghi và cùng hai bên ký vào sổ hộ tịch, nam, nữ ký vào giấy đăng ký kết hôn .
Có thể thấy, ngay sau khi hai bên nam, nữ cùng ký tên vào Giấy đăng ký kết hôn, công chức tư pháp, hộ tịch báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân ( Ủy Ban Nhân Dân ) cấp xã thì cũng đồng thời làm phát sinh hiệu lực hiện hành của giấy đăng ký kết hôn .
Như vậy, giấy đăng ký kết hôn có hiệu lực hiện hành ngay sau khi hai bên nam, nữ cùng ký tên vào giấy này .
giấy đăng ký kết hôn
Làm giấy đăng ký kết hôn cần những gì? Bao lâu thì có? (Ảnh minh họa)

3/ Điều kiện cấp giấy đăng ký kết hôn

Theo nghiên cứu và phân tích ở trên, giấy đăng ký kết hôn được cấp khi hai bên nam, nữ thực thi thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, địa thế căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình lao lý điều kiện kèm theo để nam, nữ được đăng ký kết hôn gồm :
– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên ;
– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động ;
– Không bị mất năng lượng hành vi dân sự ;
– Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn : Kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn, Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc có chồng, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người trong phạm vi ba đời …
Xem thêm …

4/ Cần chuẩn bị gì để làm giấy đăng ký kết hôn?

Điều 10 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP lao lý, khi đăng ký kết hôn trong nước, hai bên nam, nữ cần sẵn sàng chuẩn bị :
– Tờ khai đăng ký kết hôn ;
– Chứng minh nhân dân / hộ chiếu / Căn cước công dân hoặc sách vở khác có dán ảnh và còn hạn sử dụng ;
– Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình .
– Quyết định hoặc bản án ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý nếu trước đó đã từng kết hôn và ly hôn .

5/ Cơ quan nào cấp giấy đăng ký kết hôn?

Thẩm quyền đăng ký kết hôn được nêu tại Điều 17 Luật Hộ tịch năm năm ngoái :

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ triển khai đăng ký kết hôn .

Ngoài ra, nếu công dân Nước Ta kết hôn với người quốc tế, công dân Nước Ta cư trú ở trong nước với công dân Nước Ta định cư ở quốc tế … thì cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp huyện – nơi cư trú của công dân Nước Ta triển khai đăng ký kết hôn ( địa thế căn cứ Điều 37 Luật Hộ tịch năm năm trước ) .

6/ Vợ chồng được cấp mấy bản giấy đăng ký kết hôn?

Khoản 3 Điều 18 Nghị định 123//2015/NĐ-CP nêu rõ:

[ … ] công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký, ghi rõ họ tên trong Sổ hộ tịch, Giấy ghi nhận kết hôn ; mỗi bên vợ, chồng được cấp 01 bản chính Giấy ghi nhận kết hôn .

Từ lao lý này hoàn toàn có thể thấy, mỗi bên vợ, chồng sẽ được cấp 01 bản chính giấy đăng ký kết hôn. Do đó, khi thực thi thủ tục đăng ký kết hôn, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp 02 bản giấy ghi nhận kết hôn cho mỗi người một bản .

7/ Thời gian cấp giấy đăng ký kết hôn là bao lâu?

* Kết hôn trong nước

Theo lao lý tại khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch, ngay sau khi nhận đủ sách vở pháp luật, nếu thấy đủ điều kiện kèm theo kết hôn, sau khi hai bên nam, nữ cùng ký vào giấy ghi nhận kết hôn, công chức tư pháp, hộ tịch báo cáo giải trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã tổ chức triển khai trao giấy đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ .
Nếu cần phải phải xác định điều kiện kèm theo kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn xử lý không quá 05 ngày thao tác .
Như vậy, nếu đủ điều kiện kèm theo thì thời hạn cấp giấy đăng ký kết hôn là ngay sau khi nộp đủ hồ sơ ; nếu phải xác định thì thời hạn không quá 05 ngày thao tác .

* Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Với trường hợp kết hôn có yếu tố quốc tế, khoản 2 Điều 38 Luật Hộ tịch năm năm ngoái pháp luật, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ sách vở, công chức tư pháp hộ tịch xác định, nếu đủ điều kiện kèm theo thì báo cáo giải trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện xử lý .
Sau khi hai bên nam, nữ ghi việc kết hôn vào sổ hộ tịch, hai bên nam, nữ cùng ký vào sổ hộ tịch, giấy ghi nhận kết hôn thì quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện trao giấy ghi nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ .
giấy đăng ký kết hôn
Thủ tục làm giấy chứng nhận kết hôn thực hiện thế nào? (Ảnh minh họa)

8/ Làm đăng ký kết hôn hết bao nhiêu tiền?

Theo điểm b khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch năm năm trước, lệ phí hộ tích sẽ được miễn trong những trường hợp :

Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Như vậy, nếu kết hôn của công dân Nước Ta ở trong nước thì sẽ miễn lệ phí hộ tịch. Còn những trường hợp khác thì phải nộp lệ phí. Trong đó, lệ phí đơn cử sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động địa thế căn cứ vào Thông tư số 85/2019 / TT-BTC của Bộ Tài chính .

9/ Giấy kết hôn bị sai, đính chính thế nào?

Khi giấy đăng ký kết hôn bị sai, công dân phải triển khai thủ tục cải chính, đính chính. Theo đó, thủ tục đơn cử được thực thi theo lao lý của Luật Hộ tịch như sau :
– Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi người này cư trú ( theo Điều 7 Luật Hộ tịch ) ;
– Khi đi làm đính chính, công dân phải nộp tờ khai và sách vở tương quan đến việc đổi khác, cải chính giấy đăng ký kết hôn cho cơ quan đăng ký hộ tịch ( theo khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch ) ;
– Trong 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc đính chính là có cơ sở thì cán bộ tư pháp sẽ cùng người nhu yếu ký vào sổ hộ tịch và ghi nội dung cải chính vào giấy ghi nhận kết hôn. Nếu phải xác định thêm thì thời hạn xử lý là không quá 06 ngày thao tác ( Căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật Hộ tịch ) …
Xem thêm …

10/ Xé đăng ký kết hôn bị phạt bao nhiêu?

Theo điểm a khoản 4 Điều 45 Nghị định 82, nếu xé giấy đăng ký kết hôn, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng. Đồng thời, giấy đăng ký kết hôn bị xé sẽ bị tịch thu .
Ngoài ra, giấy đăng ký kết hôn là một trong những sách vở quan trọng được dùng để nộp kèm đơn nhu yếu ly hôn hoặc khi muốn đăng ký khai sinh có cả tên cha và tên mẹ .

– Khi ly hôn: Nếu giấy kết hôn bị xé thì có thể sử dụng các giấy tờ thay thế sau: Bản sao chứng thực đăng ký kết hôn; Bản sao từ sổ gốc (trích lục) đăng ký kết hôn; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được đăng ký lại…

Xem thêm …

– Khi làm khai sinh cho con: Giấy đăng ký kết hôn của cha, mẹ là một trong các giấy tờ dùng để xuất trình khi thực hiện khai sinh cho con nếu cha, mẹ của bé là vợ chồng.

Khi đó, con khai sinh sẽ có khá đầy đủ tên cha và tên mẹ. Do đó, nếu bị xé giấy đăng ký kết hôn trước khi khai sinh cho con thì hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn lại hoặc xin cấp bản sao trích lục giấy khai sinh. Nếu không, trong trường hợp này, trẻ sẽ khai sinh theo diện không xác lập được cha hoặc mẹ …
Xem thêm …

11/ Giấy đăng ký kết hôn bị mất có được xin cấp lại không?

Theo Điều 24 Nghị định 123 / năm ngoái, nếu trước ngày 01/01/2016 đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính đều mất thì sẽ được đăng ký kết hôn lại .
Khi đó, người nhu yếu phải nộp tờ khai, bản sao giấy đăng ký kết hôn được cấp trước kia. Nếu không có thì nộp bản sao hồ sơ, sách vở cá thể có thông tin tương quan dến nội dung đăng ký kết hôn .

Nếu thông tin đăng ký kết hôn vẫn còn lưu trong sổ hộ tịch thì có thể yêu cầu cấp bản sao trích lục. Khi đó, công dân có thể đến nơi mình đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch để xin tích lục chứng nhận kết hôn.

Xem thêm …

Trên đây là tổng hợp các quy định liên quan đến giấy đăng ký kết hôn. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, hỗ trợ.

>> Quy định mới nhất về thủ tục đăng ký kết hôn

0912.44.1586