Hướng dẫn thủ tục làm Giấy khai sinh cho con mới nhất 2021

thu tuc lam giay khai sinh 1302094108

Đăng ký khai sinh là một trong những việc quan trọng cần làm thứ nhất khi một đứa trẻ sinh ra. Tuy nhiên, thủ tục làm Giấy khai sinh cho con như nào thì không phải ai cũng biết, tìm hiểu thêm bài viết sau để nắm rõ tiến trình triển khai năm 2021 .

1. Giấy khai sinh là gì? Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá thể khi được ĐK khai sinh. Nội dung Giấy khai sinh gồm có những thông tin cơ bản về cá thể theo khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch số 60/2014 / QH13 :

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

– Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Đây là những thông tin hộ tịch cơ bản của cá thể, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, đồng thời, update vào Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư .
Theo Điều 6 Nghị định số 123 / năm ngoái / NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch, Giấy khai sinh có giá trị pháp lý như sau :
– Giấy khai sinh là sách vở hộ tịch gốc của cá thể ;
– Mọi hồ sơ, sách vở của cá thể có nội dung về họ, chữ đệm, tên ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính ; dân tộc bản địa ; quốc tịch ; quê quán ; quan hệ cha, mẹ, con phải tương thích với Giấy khai sinh của người đó .
Trường hợp nội dung trong hồ sơ, sách vở cá thể khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì phải kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ, sách vở theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh .

thủ tục làm giấy khai sinh mới nhất

Quy trình thủ tục làm Giấy khai sinh cho con mới nhất 2021 (Ảnh minh họa)

2. Làm Giấy khai sinh cần những gì?

Giấy tờ phải xuất trình khi làm giấy khai sinh (khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2015):

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin cá thể do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người có nhu yếu ĐK khai sinh ;
– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để chứng tỏ thẩm quyền ĐK khai sinh như : Sổ hộ khẩu, Giấy ghi nhận nhân khẩu tập thể, Sổ tạm trú .
– Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy ghi nhận kết hôn ( trong quá trình Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn nước chưa được thiết kế xây dựng xong và triển khai thống nhất trên toàn nước ) .
Trường hợp gửi hồ sơ qua mạng lưới hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có xác nhận những sách vở phải xuất trình nêu trên .

Giấy tờ phải nộp khi làm giấy khai sinh

– Tờ khai ĐK khai sinh theo mẫu ( theo Mẫu số 1 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư số 15/2015 / TT-BTP )
– Bản chính Giấy chứng sinh ; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh ; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam kết ràng buộc về việc sinh ;
– Trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập .
– Trường hợp khai sinh cho trẻ nhỏ sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã triển khai kỹ thuật tương hỗ sinh sản cho việc mang thai hộ .
– Văn bản ủy quyền theo lao lý tại Điều 2 Thông tư số 15/2015 / TT-BTP trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền thực thi việc ĐK khai sinh .

3. Làm Giấy khai sinh ở đâu?

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ( Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ) nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực thi ĐK khai sinh cho trẻ ( Điều 13 Luật Hộ tịch ) hoặc

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (UBND cấp huyện) nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài (Điều 35 Luật Hộ tịch).

Mà nơi cư trú gồm cả nơi thường trú và nơi tạm trú, do đó, hoàn toàn có thể ĐK khai sinh cho trẻ ở nơi ĐK thường trú hoặc ĐK tạm trú .

4. Trình tự, thủ tục làm Giấy khai sinh

Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh (cha, mẹ, ông, bà hoặc người thân thích khác của trẻ hoặc cá nhân, tổ chức nhận nuôi dưỡng trẻ) chuẩn bị những giấy tờ sau:

1 – Hộ chiếu, chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc sách vở khác có dán ảnh và thông tin cá thể do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân ;
2 – Sổ Hộ khẩu ( hoặc Giấy ghi nhận nhân khẩu tập thể, Sổ ĐK tạm trú ) ;
3 – Giấy ghi nhận kết hôn ( nếu cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn ) ;
4 – Giấy chứng sinh ( do Bệnh viện, Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp ). Nếu không có giấy chứng sinh thì phải có văn bản xác nhận của người làm chứng về việc sinh. Nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam kết ràng buộc về việc sinh hoặc ;
Biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập ( trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ rơi ) hoặc ;
Văn bản chứng tỏ việc mang thai hộ ( trường hợp trẻ nhỏ sinh ra do mang thai hộ ) .
5 – Điền và nộp Tờ khai ĐK khai sinh .

Bước 2: Xuất trình và nộp các giấy tờ trên tại UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ (áp dụng trong trường hợp cả cha và mẹ của trẻ là công dân Việt Nam cư trú trong nước) hoặc UBND cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ (trường hợp trẻ em sinh ra có yếu tố nước ngoài)

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh

Sau khi nhận và kiểm tra những sách vở trên, nếu thấy thông tin khai sinh không thiếu và tương thích, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch, trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ký vào bản chính Giấy khai sinh .
Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi ĐK khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch .
Giấy khai sinh chỉ được cấp 01 bản chính. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo nhu yếu của người đi khai sinh .

– Thời hạn giải quyết cấp Giấy khai sinh: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, trường hợp cần xác minh thì không được kéo dài quá 05 ngày làm việc.

Lưu ý:

Đăng ký khai sinh đúng thời hạn ( 60 ngày ) không mất lệ phí ;
Đăng ký khai sinh không đúng hạn : Mức thu lệ phí theo điều kiện kèm theo của địa phương ( điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 85/2019 / TT-BTC ) .

5. Đăng ký khai sinh muộn có bị phạt?

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK khai sinh cho con ( khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch năm trước ) .
Trường hợp cha, mẹ không hề ĐK khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá thể, tổ chức triển khai đang nuôi dưỡng trẻ nhỏ có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK khai sinh cho trẻ nhỏ .

Nếu đăng ký khai sinh không đúng hạn, người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ sẽ bị phạt cảnh cáo theo khoản 1 Điều 27 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

Xem thêm:

Chưa đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không ?

Vanbanluat.com

0912.44.1586