Thủ tục đăng ký hộ tịch (khai sinh, kết hôn giữa các công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ, và các thủ tục hộ tịch khác)

articlewriting1

I. Đăng ký khai sinh

Trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp:

– có cha và mẹ đều là công dân Nước Ta ;

– có cha hoặc mẹ là công dân Nước Ta còn người kia là người không quốc tịch ; hoặc mẹ là công dân Nước Ta còn cha không rõ là ai ;

– có cha hoặc mẹ là công dân Nước Ta còn người kia là công dân quốc tế nếu cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch Nước Ta cho con .

1. Nếu đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ, hồ sơ gồm:

Đơn xin ghi chú vào sổ hộ tịch việc sinh đã đăng kí tại cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ (tải tại đây) và đề nghị được cấp giấy khai sinh theo biểu mẫu của Việt Nam.

– Bản chính hoặc bản sao hộ chiếu Nước Ta còn giá trị ( từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ gần nhất ) của cha và mẹ ( xuất trình bản chính để so sánh ). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Nước Ta thì phải nộp những sách vở có giá trị chứng tỏ có quốc tịch Nước Ta như : Giấy xác nhận có quốc tịch Nước Ta, giấy xác nhận ĐK công dân .

– Bản chụp sách vở chứng tỏ cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như : Giấy kiểm chứng nhập cư Hoa Kỳ ( I94 ), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị so với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh ( so với người thường trú tại Hoa Kỳ ), hộ chiếu Hoa Kỳ .

– Bản chính hoặc bản sao Giấy ghi nhận kết hôn ( nếu có ) .

– Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh do Hoa Kỳ cấp .

– Trường hợp cha hoặc mẹ là công dân Nước Ta còn người kia là công dân quốc tế thì nộp thêm thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của cha và mẹ về việc nhất trí lựa chọn quốc tịch Nước Ta cho con. Văn bản phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự. Trong trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, văn bản này cần được công chứng bởi Notary Public .

– Lệ phí : Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER’S CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM .

– Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking ( như Express Mail ( USPS ) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX ) và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có nhu yếu trả hiệu quả bằng đường bưu điện ( đề xuất chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra thực trạng hồ sơ khi được gửi trả ). Vì sự bảo đảm an toàn của sách vở của Quý vị, đề xuất Quý vị KHÔNG sử dụng những dịch vụ phát chuyển thư khác .

2. Nếu chưa đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của nước ngoài, hồ sơ gồm:

– Đơn xin đăng kí khai sinh (tải tại đây).

– Bản chính hoặc bản sao hộ chiếu Nước Ta còn giá trị ( từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ ) của cha và mẹ ( xuất trình bản chính để so sánh ). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Nước Ta thì phải nộp những sách vở có giá trị chứng tỏ có quốc tịch Nước Ta như : Giấy xác nhận có quốc tịch Nước Ta, giấy đăng kí giữ quốc tịch Nước Ta .

– Bản chụp sách vở chứng tỏ cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như : Giấy kiểm chứng nhập cư Hoa Kỳ ( I94 ), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị so với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh ( so với người thường trú tại Hoa Kỳ ) .

– Bản chụp Giấy ghi nhận kết hôn ( xuất trình bản chính để so sánh ) .

– Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác lập được người cha thì phần ghi về người cha trong đơn ĐK khai sinh để trống. Nếu vào thời gian ĐK khai sinh có người nhận con thì sẽ tích hợp thủ tục nhận con và ĐK khai sinh .

– Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế của Hoa Kỳ cấp ( Đại sứ quán sẽ lưu hồ sơ Bản chính Giấy chứng sinh này ) .

– Lệ phí : Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER’S CHECK hoặc CERTIFIED CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM .

– Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking ( như Express Mail ( USPS ) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX ) và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có nhu yếu trả tác dụng bằng đường bưu điện ( ý kiến đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra thực trạng hồ sơ khi được gửi trả ). Vì sự bảo đảm an toàn của sách vở của Quý vị, ý kiến đề nghị Quý vị KHÔNG sử dụng những dịch vụ phát chuyển thư khác .

*Sau khi được cấp Giấy khai sinh của Việt Nam, trẻ em có thể được cấp hộ chiếu Việt Nam theo thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu.

II. Đăng ký kết hôn

Đại sứ quán có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau mà một trong hai Bên cư trú trong khu vực lãnh sự của Đại sứ quán.

1. Hồ sơ gồm

– Tờ khai đăng ký kết hôn (tải tại đây); hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

– Bên kết hôn là công dân Nước Ta, tùy từng trường hợp phải nộp sách vở chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình sau đây :

+ Trường hợp công dân Nước Ta có thời hạn thường trú tại Nước Ta, trước khi xuất cảnh đã đủ tuổi kết hôn theo lao lý của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình Nước Ta thì phải nộp Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã ), nơi người đó thường trú trước khi xuất cảnh cấp .

+ Trường hợp công dân Nước Ta đã có thời hạn cư trú ở nhiều nước khác nhau thì phải nộp thêm Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình do Cơ quan đại diện thay mặt ở khu vực lãnh sự nơi đã cư trú cấp. Trường hợp không hề xin được xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình tại những nơi đã cư trú trước đây thì người đó phải nộp văn bản cam kết về thực trạng hôn nhân gia đình của mình trong thời hạn cư trú ở những nơi đó và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung cam kết

+ Trường hợp công dân Nước Ta đồng thời có quốc tịch quốc tế thì phải nộp sách vở chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó có quốc tịch cấp .

+ Trường hợp công dân Nước Ta thường trú ở quốc tế không đồng thời có quốc tịch quốc tế hoặc công dân Nước Ta đồng thời có quốc tịch quốc tế nhưng thường trú ở nước thứ ba thì phải nộp sách vở chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó thường trú cấp ;

– Trường hợp công dân Nước Ta đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền quốc tế thì phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn ( Trích lục ghi chú ly hôn ) ;

– Bên nam hoặc bên nữ là người quốc tế phải nộp sách vở chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng. Trường hợp pháp lý quốc tế không lao lý việc cấp sách vở chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình thì thay bằng sách vở do cơ quan có thẩm quyền quốc tế xác nhận người đó có đủ Điều kiện kết hôn theo pháp lý nước đó. Giá trị sử dụng của sách vở chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình của người quốc tế được xác lập theo thời hạn ghi trên sách vở. Trường hợp sách vở chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình của người quốc tế không ghi thời hạn sử dụng thì sách vở này có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp ;

– Trường hợp công dân Nước Ta tạm trú ở quốc tế kết hôn với công dân Nước Ta thường trú ở quốc tế ; công dân Nước Ta thường trú ở quốc tế kết hôn với nhau hoặc công dân Nước Ta kết hôn với người quốc tế thì bên nam và bên nữ phải nộp thêm Giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế có thẩm quyền của Nước Ta hoặc của quốc tế cấp không quá 06 tháng, xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có năng lực nhận thức, làm chủ hành vi .

– Lệ phí : Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER’S CHECK hoặc CERTIFIED CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM .

*Cả hai bên nam nữ không cần có mặt tại Đại sứ quán vào thời điểm nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Cơ quan đại diện thay mặt xem xét cấp Giấy ghi nhận kết hôn và tổ chức triển khai trao Giấy ghi nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ .

Khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Đại sứ quán. Cán bộ lãnh sự hỏi ý kiến hai bên nam nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn; hướng dẫn hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ, chồng được nhận một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trích lục kết hôn (bản sao) được cấp theo yêu cầu.

III. Thủ tục hộ tịch khác

Người có yêu cầu đăng ký các thủ tục hộ tịch khác liên hệ với Đại sứ quán để được hướng dẫn thủ tục. Tờ khai các thủ tục hộ tịch khác có thể tải xuống tại đây (máy tính người dùng cần cài sẵn phần mềm winrar để đọc tờ khai).

IV. Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: 

http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

V. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

– Giờ làm việc: 9:00 AM – 12:00 PM và 02:00 PM – 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

– Điện thoại : ( 202 ) 999 – 6938 hoặc ( 202 ) 615 – 4141 .

– Fax : ( 202 ) 861 – 0917

 

– E-Mail : lienhecuulongreal@gmail.com

0912.44.1586