Chính thức bãi bỏ thủ tục cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

articlewriting1
Chính thức bãi bỏ một số ít thủ tục hành chính thực thi tại cấp xã, huyện tương quan đến ĐK cư trú, đơn cử là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú .
Bộ Công an ban hành Quyết định 5548 / QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới phát hành, được sửa đổi, bổ trợ và bị bãi bỏ trong nghành nghề dịch vụ ĐK cư trú và nghành xuất nhập cảnh .Trong đó, chính thức bãi bỏ một số ít thủ tục hành chính thực thi tại cấp xã, huyện tương quan đến ĐK cư trú như :

– Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu thực hiện tại cấp xã, cấp huyện;

– Thủ tục cấp đổi sổ tạm trú ; cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã …Đồng thời, phát hành mới một số ít thủ tục hành chính thực thi tại Công an cấp xã : Tách hộ ; Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở tài liệu về cư trú ; Khai báo thông tin về cư trú so với người chưa đủ điều kiện kèm theo ĐK thường trú, tạm trú ; Xác nhận thông tin về cư trú .Ngoài ra, Công văn cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể những thủ tục hành chính tương quan đến ĐK cư trú, trong đó có gia hạn tạm trú. Cụ thể, trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã ĐK, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú theo những bước sau :Bước 1 : Cá nhân, tổ chức triển khai chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ gồm :- Tờ khai biến hóa thông tin cư trúĐối với người gia hạn tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ quan điểm chấp thuận đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có quan điểm đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;- Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp .

– Số lượng: 1 bộ

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã- Nộp hồ sơ trực tuyến qua những cổng phân phối dịch vụ công trực tuyến như : Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản trị cư trú .- Thời gian đảm nhiệm : Giờ hành chính những ngày thao tác từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần ( trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo pháp luật ) .Bước 3 : Khi đảm nhiệm hồ sơ gia hạn tạm trú, cơ quan ĐK cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :- Trường hợp hồ sơ đã vừa đủ, hợp lệ thì đảm nhiệm hồ sơ, cấp Phiếu tiếp đón hồ sơ và hẹn trả tác dụng cho người ĐK ;- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện kèm theo nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ trợ, hoàn thành xong và cấp Phiếu hướng dẫn bổ trợ, triển khai xong hồ sơ ;- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện kèm theo thì phủ nhận và cấp Phiếu phủ nhận đảm nhiệm, xử lý hồ sơ cho người ĐK .

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định.

Việc xác lập mức thu ; miễn, giảm ; việc thu, nộp, quản trị và sử dụng lệ phí ĐK cư trú được triển khai theo lao lý tại Thông tư số 85/2019 / TT-BTC .Bước 5 : Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp đón hồ sơ và hẹn trả hiệu quả để nhận thông tin tác dụng xử lý thủ tục ĐK cư trú ( nếu có ) .Thời hạn xử lý : 3 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

0912.44.1586