Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi

articlewriting1
Với nhiều nguyên do và mục tiêu khác nhau, việc nhận con nuôi trong đời sống xã hội Nước Ta đã sống sót từ lâu và dần trở nên phổ cập. Việc xác lập quan hệ nuôi con nuôi hoàn toàn có thể được thực thi theo những phương pháp khá nhau, Tùy theo sự lựa chọn của cá thể trong những điều kiện kèm theo thực trạng đơn cử. Tuy nhiên hoàn toàn có thể phân thành hai phương pháp nổi bật đó là xác lập quan hệ nuôi con nuôi về mặt xã hội và quan hệ nuôi con nuôi về mặt pháp lý. Để quan hệ nuôi con nuôi được bảo vệ bởi pháp lý thì người nhận con nuôi phải làm thủ tục ĐK việc nuôi con nuôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục nhận nuôi con nuôi thep pháp lý hiện hành để quý khách tìm hiểu thêm .

Điều kiện nhận nuôi con nuôi

Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Cá nhân muốn nhận con nuôi thì phải cung ứng đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 14 Luật nuôi con nuôi năm 2010, đơn cử những điều kiện kèm theo gồm có :

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư các đạo đức tốt.

Ngoài ra: Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vơ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng hai điều kiện cuối;

Trường hợp người Nước Ta đinh cư ở quốc tế nhận người Nước Ta làm con nuôi thì ngoài những điều kiện kèm theo nêu trên, người đó còn phải cung ứng những điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý nước nơi người đó thường trú .
Bên cạnh đó, cá thể thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được nhận con nuôi, gồm có :

 • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 • Đang bị cháp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Điều kiện đối với người được nhận làm con nuôi

Theo pháp luật tại Điều 8 Luật nuôi con nuôi năm 2010 thì người được nhận làm con nuôi gồm có :

 • Trẻ em dưới 16 tuổi;
 • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Bên cạnh đó nhà nước cũng pháp luật một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng .
Thủ tục nhận nuôi con nuôi

Để đăng ký việc nuôi con nuôi thì cần thực hiện theo trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được trình làng làm con nuôi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người được trình làng làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú .
Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có :

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; van bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp.

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Giấy khai sinh;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Hai ảnh toan thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 • Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
 • Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

Lưu ý : Thời hạn xử lý việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong thwoif hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, triển khai xong việc lấy quan điểm của những người pháp luật tại Điều 21 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 .
Việc lấy quan điểm phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy quan điểm .

Bước 3: Đăng ký việc nuôi con nuôi

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được trình làng làm con nuôi có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai ĐK nuôi con nuôi, trao Giấy ghi nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện thay mặt cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức triển khai giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có quan điểm đồng ý chấp thuận của những người pháp luật tại Điều 21 của Luật này .
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã khước từ ĐK thì phải vấn đáp bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện thay mặt cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ nguyên do trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quan điểm của người tương quan .
Giấy ghi nhận nuôi con được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi .

Lưu ý: Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo yeu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động việc biến hóa họ, tên của con, con từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự chấp thuận đồng ý của người đó .
Dân tộc của con nuôi là trẻ nhỏ bị bỏ rơi đươc xác lập theo dân tộc bản địa của cha nuôi, mẹ nuôi .
Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận hợp tác khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chăm nom, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện thay mặt theo pháp lý, bồi thường thiệt hại, quản trị, định đoạt gia tài riêng so với con đã cho làm con nuôi .

0912.44.1586