Điều kiện, thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội từ 01/7/2021

Thu tuc nhap ho khau Ha Noi tu 2405141300

Hà Nội với vai trò là Thủ đô của cả nước nên tập trung một lượng lớn người lao động ngoại tỉnh làm việc và sinh sống. Hầu hết người sống ổn định tại Hà Nội đều có nguyện vọng nhập hộ khẩu, nhưng không phải ai cũng biết rõ các quy định về điều kiện, thủ tục liên quan.
 

Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội từ 01/7/2021

Trước thời gian 01/7/2021, Luật Thủ đô lao lý, người ngoại tỉnh có nhu yếu nhập hộ khẩu ở nội thành của thành phố Hà Nội phải tạm trú liên tục tại nội thành của thành phố từ 03 năm trở lên ; nhập hộ khẩu ngoài thành phố phải tạm trú 01 năm trở lên. Đây là những điều kiện kèm theo nhập khẩu riêng của Thủ đô .
khiLuật Cư trú 2020

 có hiệu lực, các quy định trên của Luật Thủ đô đã bị bãi bỏ.

Tuy nhiên, từ 01/7/2021 ,Vì thế, việc nhập hộ khẩu Hà Nội từ 01/7/2021 không bị kiểm soát và điều chỉnh bởi những điều kiện kèm theo riêng của ” Thủ đô “. Điều này được cho là tạo điều kiện kèm theo bình đẳng trong quản trị cư trú với mọi công dân ; bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân theo Hiến pháp năm 2013 .
Cũng tựa như như những tỉnh, thành khác, điều kiện kèm theo nhập khẩu Hà Nội khi Luật Cư trú mới có hiệu lực thực thi hiện hành được lao lý như sau ( Điều 20 Luật Cư trú 2020 ) :

1) Để được nhập hộ khẩu Hà Nội, công dân chỉ cần điều kiện duy nhất là có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình (có nhà Hà Nội).

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, có đến Tuy nhiên, cũng cần quan tâm, có đến 05 khu vực không được ĐK thường trú mới

2) Nếu không có nhà Hà Nội, công dân vẫn được đăng ký thường trú tại nhà người thân nếu được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau:

– Vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ ; con về ở với cha, mẹ ; cha, mẹ về ở với con ;
– Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột ; người khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, người khuyết tật nặng, người không có năng lực lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất năng lực nhận thức, năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ ;
– Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ chấp thuận đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột ; người chưa thành niên về ở với người giám hộ .

3) Trừ trường hợp quy định tại mục (2), công dân được đăng ký thường trú tại nhà thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng (đồng thời) các điều kiện sau:

– Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú tại khu vực thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý chấp thuận nếu ĐK thường trú vào cùng hộ mái ấm gia đình đó ; .
– Bảo đảm điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh pháp luật nhưng không thấp hơn 08 mét vuông sàn / người .

4) Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở tại Hà Nội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Người hoạt động giải trí tôn giáo được phong phẩm, chỉ định, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động giải trí tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ;
– Người đại diện thay mặt cơ sở tín ngưỡng ;
– Người được người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị cơ sở tín ngưỡng chấp thuận đồng ý cho ĐK thường trú để trực tiếp quản trị, tổ chức triển khai hoạt động giải trí tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng ;
– Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi phụ thuộc được người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt cơ sở tôn giáo chấp thuận đồng ý cho ĐK thường trú .

5) Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội tại Hà Nội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

6) Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng (đồng thời) các điều kiện sau:

– Là chủ phương tiện đi lại hoặc được chủ phương tiện đi lại đó chấp thuận đồng ý cho ĐK thường trú ;
– Phương tiện được ĐK, đăng kiểm theo pháp luật của pháp lý ; trường hợp phương tiện đi lại không thuộc đối tượng người tiêu dùng phải ĐK, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phương tiện đi lại tiếp tục đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đi lại đó vào mục tiêu để ở ;
– Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc phương tiện đi lại đã ĐK đậu, đỗ tiếp tục trên địa phận trong trường hợp phương tiện đi lại không phải ĐK hoặc nơi ĐK phương tiện đi lại không trùng với nơi liên tục đậu, đỗ .
thu tuc nhap ho khau ha noi

Điều kiện và thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội (Ảnh minh họa)

Thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội mới nhất

Hiện nay thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội được triển khai theo pháp luật của Điều 21, 22 Luật Cư trú 2020 :

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Trường hợp công dân sở hữu nhà Hà Nội

– Tờ khai biến hóa thông tin cư trú ;
– Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ việc chiếm hữu chỗ ở hợp pháp ( sổ đỏ chính chủ, sổ hồng ) .

Trường hợp vợ về ở với người thân (trường hợp 2))

– Tờ khai biến hóa thông tin cư trú, trong đó ghi rõ quan điểm đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có quan điểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
– Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ mái ấm gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin bộc lộ quan hệ này trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư, Cơ sở tài liệu về cư trú ;
– Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ những điều kiện kèm theo về người khuyết tật, tinh thần … ( nếu thuộc trường hợp này ) .

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ (trường hợp 3))

– Tờ khai biến hóa thông tin cư trú, trong đó ghi rõ quan điểm đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có quan điểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
– Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc xác nhận theo lao lý của pháp lý ;
– Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ đủ diện tích quy hoạnh nhà ở để ĐK thường trú theo lao lý .

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thường trú từ 01/7/2021: Hướng dẫn từ A – Z

Nơi nộp hồ sơ

Hiện nay, Luật Cư trú chưa pháp luật đơn cử muốn nhập hộ khẩu Hà Nội thì nộp hồ sơ ở đâu mà chỉ lao lý chung chung :

Người ĐK thường trú nộp hồ sơ ĐK thường trú đến cơ quan ĐK cư trú nơi mình cư trú .

Nếu không có gì thay đổi so với quy định cũ, hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được nộp tại cơ quan Công an cấp huyện.
 

Lệ phí nhập hộ khẩu

Theo Nghị quyết 06/2020 / NQ-HĐND, mức lệ phí được pháp luật như sau :

TT

Nội dung thu

Mức thu

Các quận và các phường

Khu vực khác

1
Đăng ký thường trú, ĐK tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú .
15.000
8.000
2
Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ mái ấm gia đình, cá thể .
20.000
10.000
3
Điều chỉnh những đổi khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ( không thu lệ phí so với trường hợp kiểm soát và điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước biến hóa địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ) ; Gia hạn tạm trú
10.000

5.000

Thời gian giải quyết thủ tục

Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ không thiếu và hợp lệ, cơ quan ĐK cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá, update thông tin về nơi thường trú mới của người ĐK vào Cơ sở tài liệu về cư trú và thông tin cho người ĐK về việc đã update thông tin ĐK thường trú ; trường hợp khước từ ĐK thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Trên đây là toàn bộ thông tin về điều kiện, thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội từ ngày 01/7/2021. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

0912.44.1586