Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con 2021

thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat cha me cho con 1024x484 1

Thủ Tục Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Cha Mẹ Cho Con

Thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con

Từ xưa đến nay, việc bố mẹ để lại phần đất của mình cho con, cho cháu là việc hết sức bình thường. Tuy nhiên, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ cha mẹ sang con cũng phải tuân thủ theo những quy định, thủ tục của pháp luật. Bài viết sau đây, ACC xin cung cấp thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con cụ thể là thông qua hoạt động chuyển nhượng.

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất từ cha mẹ sang con

Các cơ sở pháp lý của thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Luật Thuế Thu nhập cá nhân;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT;
 • Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

2. Điều kiện thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con

Để có thể thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con, cha mẹ và con cái phải đáp ứng các điều kiện sau:

Cha, mẹ được thực thi quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất khi phân phối những điều kiện kèm theo sau :

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thừa kế của cha mẹ mà cha mẹ (người nhận thừa kế) là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện kèm theo trong thực tiễn và tình hình đơn cử, để thực thi việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất từ cha mẹ cho con, cần phân phối những điều kiện kèm theo bổ trợ sau :

Cá nhân là người được nhận chuyển nhượng không thuộc một trong các trường hợp “Không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” theo quy định của pháp luật, cụ thể:

 • Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, quyền sử dụng đất trồng lúa.
 • Cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Đối với 1 số ít trường hợp đặc trưng, việc thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất từ cha mẹ sang con phải cung ứng những nhu yếu sau với “ Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất có điều kiện kèm theo ”, đơn cử :

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.
 • Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

3. Thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con mới nhất

Để tiến hành việc thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con, các bên cần tiến hành các thủ tục sau:

3.1. Lập hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất từ cha mẹ sang con có công chứng, xác nhận .

 • Pháp luật Đất đai quy định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cha mẹ cho con phải được lập thành văn bản dưới hình thức hợp đồng có công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban Nhân dân cấp xã.
 • Hồ sơ thủ tục sang tên nhà đất cho con thực hiện việc công chứng, chứng thực hợp đồng bao gồm:
  • Phiếu yêu cầu công chứng;
  • Dự thảo hợp đồng;
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của các bên trong hợp đồng (chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu); Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng như Giấy chứng nhận đăng ký hết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng độc thân.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Giấy khai sinh của các con được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng có thể làm mẫu tại cơ quan công chứng hoặc do người muốn chuyển quyền sử dụng đất tự lập.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và xét thấy đủ điều kiện, tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân sẽ công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho các bên.

3.2. Đăng ký sang tên quyền sử dụng đất cho con

          Sau khi lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực, người sử dụng đất nộp hồ sơ để tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con.

 • Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT);
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc);
  • Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn/ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
  • Giấy khai sinh của các con.

Bước 1 : Nộp hồ sơ

Người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp hồ sơ : Người sử dụng đất .

 • Nơi nộp hồ sơ:
  • Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với cha mẹ thuộc một trong các trường hợp sau: hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
  • Trường hợp cha, mẹ có nhu cầu nộp hồ sơ thực hiện việc sang tên Sổ đỏ cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ, xử lý nhu yếu .

Văn phòng ĐK đất đai có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, theo đó :

 • Trường hợp 1: Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp đón, giải quyết và xử lý hồ sơ phải thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ theo lao lý .

 • Trường hợp 2: Hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ tương thích với lao lý của pháp lý, Văn phòng ĐK đất đai thực thi những việc làm sau :

  • Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất.
  • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính phải nộp.
  • Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được số liệu địa chính.
  • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian triển khai ĐK dịch chuyển do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày

Lưu ý: Nghĩa vụ thuế

Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi thuộc một trong những trường hợp thu nhập được miễn thuế. Do đó, khi tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

4. Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh tại ACC

Công ty Luật ACC cam kết với người sử dụng những yếu tố sau đây :
– Thời gian tư vấn : ACC luôn sẵn sàng chuẩn bị và tư vấn 24/24 cho người mua nhằm mục đích giải đáp nhanh gọn mọi vướng mắc của người mua .
– Tiết kiệm thời hạn : ACC ý niệm không câu kéo thời hạn của người mua mà tôn chỉ của chúng tôi là lắng nghe và xử lý nhanh gọn, đúng chuẩn yếu tố người mua đang gặp phải .
– Bảo mật thông tin tuyệt đối : Chúng tôi tôn trọng thông tin cá thể người mua nên ACC luôn bảo mật thông tin tài liệu người mua tốt nhất và không để rò rỉ ra bên ngoài .
– Chất lượng dịch vụ uy tín – chuyên nghiệp – hiệu suất cao : Với mạng lưới hệ thống đội ngũ Luật sư, nhân viên chuyên nghiệp, kiến thức và kỹ năng sâu xa, thái độ tận tâm, nhiệt tình chúng tôi mong ước người mua được sử dụng gói dịch vụ tốt nhất .
– giá thành dịch vụ tương thích : Với mong ước tương hỗ pháp lý cho người dân ACC đặt ra nhiều gói dịch vụ khác nhau để người mua hoàn toàn có thể lựa chọn theo năng lực kinh tế tài chính của mình .
Trình tự Công ty Luật ACC sẽ triển khai với người mua theo một quy trình tiến độ chuyên nghiệp như sau :
– Thu thập thông tin từ người mua để thực thi tư vấn một cách chi tiết cụ thể và đơn cử ;
– Hướng dẫn người mua sẵn sàng chuẩn bị những hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC hoàn toàn có thể triển khai những thủ tục ;
– ACC thực thi những thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ người mua cung ứng ;
– Theo dõi hồ sơ của người mua tại cơ quan có thẩm quyền và thực thi bổ trợ khi thiết yếu ;
– Tư vấn cho người mua những điều cần chú ý quan tâm khi thực thi thủ tục xin giấy phép ;
– Bàn giao hiệu quả .

– Hỗ trợ khách hàng các thắc mắc sau khi nhận kết quả.

Trên đây là những nội dung về các văn bản pháp luật điều chỉnh về thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con. Đồng thời xác định được điều kiện và trình tự thực hiện thủ tục này. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ pháp lý đất đai để tránh mất thời gian và công sức bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, ACC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: lienhecuulongreal@gmail.com để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

0000000000