Thủ tục đăng ký tách hộ khẩu thì cần những thủ tục gì?

articlewriting1
Nguyễn Thành Chung ( An Khánh, TP.HN ) hỏi : Tôi muốn làm thủ tục ĐK tách hộ khẩu thì cần những thủ tục gì và nộp hồ sơ tại đâu ?

Công an TP.Hà Nội trả lời: 

Điều 25 Luật Cư trú lao lý về việc tách hộ đơn cử như sau :

1. Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a ) Có năng lượng hành vi dân sự không thiếu ; trường hợp có nhiều thành viên cùng ĐK tách hộ để lập thành một hộ mái ấm gia đình mới thì trong số những thành viên đó có tối thiểu một người có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ ;b ) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp thành viên hộ mái ấm gia đình ĐK tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó ;

c) Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.

2. Hồ sơ tách hộ gồm có : Tờ khai biến hóa thông tin cư trú, trong đó ghi rõ quan điểm đồng ý chấp thuận cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có quan điểm đồng ý chấp thuận bằng văn bản .

Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

3. Thủ tục tách hộ được thực thi như sau :a ) Người ĐK tách hộ nộp hồ sơ pháp luật tại khoản 2 Điều này đến cơ quan ĐK cư trú ( Công an cấp xã nơi cư trú ) bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc trải qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản trị cư trú .b ) Trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ không thiếu và hợp lệ, cơ quan ĐK cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định, update thông tin về hộ mái ấm gia đình tương quan đến việc tách hộ vào Cơ sở tài liệu về cư trú và thông tin cho người ĐK về việc đã update thông tin ; trường hợp khước từ xử lý tách hộ thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

0912.44.1586