Hồ sơ xin giấy phép xây dựng 2021 mới nhất

ho so xin giay phep xay dung 2807145648
Để có giấy phép xây dựng trước khi khai công thì chủ góp vốn đầu tư phải sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ hồ sơ xin giấy phép xây dựng theo pháp luật, nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và nộp lệ phí, trừ trường hợp được miễn .

1. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Căn cứ Điều 46 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP, hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng so với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau gồm :

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01.

– Một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai .- 02 bộ bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng kèm theo Giấy ghi nhận thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp lý về phòng cháy và chữa cháy có nhu yếu ; báo cáo giải trình hiệu quả thẩm tra phong cách thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp lý về xây dựng có nhu yếu, gồm :- Bản vẽ mặt phẳng khu công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí khu công trình ;- Bản vẽ mặt phẳng những tầng, những mặt đứng và mặt phẳng cắt chính của khu công trình ;- Bản vẽ mặt phẳng móng và mặt phẳng cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện ;- Đối với khu công trình xây dựng có khu công trình liền kề phải có bản cam kết bảo vệ bảo đảm an toàn so với khu công trình liền kề .Lưu ý : Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh công bố mẫu bản vẽ phong cách thiết kế để hộ mái ấm gia đình, cá thể tìm hiểu thêm khi tự lập phong cách thiết kế xây dựng .

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

Điều 43 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP lao lý hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng so với trường hợp xây dựng mới được chia thành hai trường hợp như sau :

* Đối với công trình không theo tuyến

– Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật tại Mẫu số 01 .- Một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai ;- Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản ; văn bản thông tin hiệu quả thẩm định và đánh giá của cơ quan trình độ về xây dựng và hồ sơ bản vẽ phong cách thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo ( nếu có ) ; báo cáo giải trình hiệu quả thẩm tra phong cách thiết kế xây dựng so với khu công trình xây dựng ảnh hưởng tác động lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng ; giấy ghi nhận thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và những tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo pháp luật của pháp lý về phòng cháy, chữa cháy ; văn bản tác dụng triển khai thủ tục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với trường hợp không đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư xây dựng tại cơ quan trình độ về xây dựng ;- 02 bộ bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng trong hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở được phê duyệt theo lao lý của pháp lý về xây dựng, gồm : Bản vẽ tổng mặt phẳng toàn dự án Bất Động Sản, mặt phẳng xác định khu công trình trên lô đất ; bản vẽ kiến trúc những mặt phẳng, những mặt đứng và mặt phẳng cắt hầu hết của khu công trình ; bản vẽ mặt phẳng, mặt phẳng cắt móng ; những bản vẽ biểu lộ giải pháp cấu trúc chính của khu công trình ; bản vẽ mặt phẳng đấu nối với mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu công trình, dự án Bất Động Sản .

* Đối với công trình theo tuyến

– Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật tại Mẫu số 01 .- Một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai hoặc văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và giải pháp tuyến hoặc Quyết định tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;- Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản ; văn bản thông tin tác dụng đánh giá và thẩm định của cơ quan trình độ về xây dựng và hồ sơ bản vẽ phong cách thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo ( nếu có ) ; báo cáo giải trình hiệu quả thẩm tra phong cách thiết kế xây dựng so với khu công trình xây dựng tác động ảnh hưởng lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng ; giấy ghi nhận thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và những tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo pháp luật của pháp lý về phòng cháy, chữa cháy ; văn bản tác dụng thực thi thủ tục về bảo vệ môi trường tự nhiên theo lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên so với trường hợp không thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư xây dựng tại cơ quan trình độ về xây dựng ;- 02 bộ bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng trong hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở được phê duyệt theo pháp luật của pháp lý về xây dựng, gồm : Sơ đồ vị trí tuyến khu công trình ; bản vẽ mặt phẳng tổng thể và toàn diện hoặc bản vẽ bình đồ khu công trình ; bản vẽ những mặt phẳng cắt dọc và mặt cắt ngang hầu hết của tuyến khu công trình ; bản vẽ mặt phẳng, mặt phẳng cắt móng ; những bản vẽ biểu lộ giải pháp cấu trúc chính của khu công trình ; bản vẽ mặt phẳng đấu nối với mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu công trình, dự án Bất Động Sản .

* Đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo

– Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng khu công trình tôn giáo gồm những tài liệu như khu công trình không theo tuyến xây dựng mới như trên và văn bản đồng ý chấp thuận về sự thiết yếu xây dựng và quy mô khu công trình của cơ quan trình độ về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ;- Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép xây dựng khu công trình tín ngưỡng gồm những tài liệu như pháp luật tại Điều 46 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP và quan điểm của cơ quan trình độ về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ( trường hợp pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo có pháp luật ) ; báo cáo giải trình tác dụng thẩm tra phong cách thiết kế xây dựng so với những khu công trình tín ngưỡng ảnh hưởng tác động lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng ;- Đối với hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng khu công trình tín ngưỡng, tôn giáo thuộc dự án Bất Động Sản dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, ngoài những tài liệu như trên phải bổ trợ văn bản về sự thiết yếu xây dựng và quy mô khu công trình của cơ quan quản trị nhà nước về văn hóa truyền thống theo pháp luật của pháp lý về di sản văn hóa truyền thống .

* Công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu như hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho khu công trình không theo tuyến khi xây mới và văn bản chấp thuận đồng ý về sự thiết yếu xây dựng và quy mô khu công trình của cơ quan quản trị nhà nước về văn hóa truyền thống .

* Đối với công trình quảng cáo: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

* Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng so với khu công trình của những cơ quan ngoại giao, tổ chức triển khai quốc tế và cơ quan quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta được triển khai theo pháp luật tương ứng tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 43 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP ( gồm khu công trình theo tuyến hoặc không theo tuyến ) và những lao lý pháp luật của Hiệp định hoặc thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với nhà nước Nước Ta .

hồ sơ xin giấy phép xây dựngHồ sơ xin giấy phép xây dựng mới nhất (Ảnh minh họa)
 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Điều 44 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP lao lý hồ sơ đề xuất cấp giấy phép xây dựng theo tiến trình như sau :

* Đối với công trình không theo tuyến

– Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật tại Mẫu số 01 .- Một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;- Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản ; văn bản thông tin hiệu quả thẩm định và đánh giá của cơ quan trình độ về xây dựng và hồ sơ bản vẽ phong cách thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo ( nếu có ) ; báo cáo giải trình tác dụng thẩm tra phong cách thiết kế xây dựng so với khu công trình xây dựng tác động ảnh hưởng lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng ; giấy ghi nhận thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và những tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo lao lý của pháp lý về phòng cháy, chữa cháy ; văn bản tác dụng triển khai thủ tục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo lao lý của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với trường hợp không thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi góp vốn đầu tư xây dựng tại cơ quan trình độ về xây dựng ;- 02 bộ bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng trong hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở được phê duyệt theo pháp luật của pháp lý về xây dựng tương ứng với tiến trình ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP .

* Đối với công trình theo tuyến

– Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo lao lý tại Mẫu số 01 .- Một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai hoặc văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và giải pháp tuyến ; quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực thi theo tiến trình hoặc cả dự án Bất Động Sản theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;- Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản ; văn bản thông tin hiệu quả đánh giá và thẩm định của cơ quan trình độ về xây dựng và hồ sơ bản vẽ phong cách thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo ( nếu có ) ; báo cáo giải trình hiệu quả thẩm tra phong cách thiết kế xây dựng so với khu công trình xây dựng tác động ảnh hưởng lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng ; giấy ghi nhận thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và những tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo pháp luật của pháp lý về phòng cháy, chữa cháy ; văn bản hiệu quả triển khai thủ tục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên so với trường hợp không đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi góp vốn đầu tư xây dựng tại cơ quan trình độ về xây dựng ;- 02 bộ bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng trong hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở được phê duyệt theo lao lý của pháp lý về xây dựng tương ứng với tiến trình ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được phê duyệt theo pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 43 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP .

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, nhóm công trình thuộc dự án

Căn cứ Điều 45 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP, hồ sơ đề xuất cấp giấy phép xây dựng cho dự án Bất Động Sản, nhóm khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản gồm :- Đơn đề xuất cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật tại Mẫu số 01 .- Một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai của nhóm khu công trình hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản .- Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản ; văn bản thông tin hiệu quả đánh giá và thẩm định của cơ quan trình độ về xây dựng và hồ sơ bản vẽ phong cách thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo ( nếu có ) ; báo cáo giải trình hiệu quả thẩm tra phong cách thiết kế xây dựng so với khu công trình xây dựng tác động ảnh hưởng lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng ; giấy ghi nhận thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và những tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo pháp luật của pháp lý về phòng cháy, chữa cháy ; văn bản hiệu quả thực thi thủ tục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên so với trường hợp không thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi góp vốn đầu tư xây dựng tại cơ quan trình độ về xây dựng ;- 02 bộ bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng trong hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở được phê duyệt theo lao lý của pháp lý về xây dựng của từng khu công trình trong nhóm khu công trình hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt, gồm :+ Hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng theo pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP so với khu công trình không theo tuyến ;+ Hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng theo lao lý tại điểm d khoản 2 Điều 43 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP so với khu công trình theo tuyến .

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng khi sửa chữa, cải tạo công trình

Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng so với trường hợp thay thế sửa chữa, tái tạo khu công trình được lao lý rõ tại Điều 47 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP như sau :- Đơn đề xuất cấp giấy phép thay thế sửa chữa, tái tạo khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau theo Mẫu số 01 .- Một trong những sách vở chứng tỏ về quyền sở hữu, quản trị, sử dụng khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau theo pháp luật của pháp lý .- Bản vẽ thực trạng của những bộ phận khu công trình dự kiến thay thế sửa chữa, tái tạo đã được phê duyệt theo lao lý có tỷ suất tương ứng với tỷ suất những bản vẽ của hồ sơ ý kiến đề nghị cấp phép sửa chữa thay thế, tái tạo và ảnh chụp ( size tối thiểu 10 x 15 cm ) thực trạng khu công trình và khu công trình lân cận trước khi sửa chữa thay thế, tái tạo .- Hồ sơ phong cách thiết kế sửa chữa thay thế, tái tạo tương ứng với mỗi loại khu công trình theo lao lý tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP .

Lưu ý: Đối với các công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Trên đây là hồ sơ xin giấy phép xây dựng mới nhất theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> 3 trường hợp nhà ở được miễn giấy phép xây dựng từ 2021

>> Xây nhà ở nông thôn – Những điều người dân cần biết

0933.54.64.76