Thuế chống bán phá giá là gì?

thue chong ban pha gia la gi
Thuế là thu nhập chính của nhà nước, thế cho nên mỗi công dân cần thực thi nghiêm chỉnh nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế của mình so với nhà nước. Nghĩa vụ thuế là một nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng và mang tính bắt buộc của công dân so với nhà nước. Trong đó, thuế chống bán phá giá là một trong những loại thuế khá thông dụng lúc bấy giờ .

Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ Thuế chống bán phá giá là gì? cũng như những quy định của pháp luật về thuế chống bán phá giá. Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ trả lời cho bạn đọc câu hỏi Thuế chống bán phá giá là gì? và các nội dung kiến thức khác liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bán phá giá là gì?

Bán phá giá là một hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi một sản phẩm & hàng hóa của nước này được xuất khẩu vào nước khác với một mức giá thấp hơn mức giá trị thường thì của sản phẩm & hàng hóa tương tự như tại những nước xuất khẩu .

Trong khái niệm này, hai yếu tố mấu chốt để xác định BPG là Giá xuất khẩu và giá trị thông thường sẽ được các cơ quan có thẩm quyền của các nước nhập khẩu xác định và tính toán theo những tiêu chí và những phương pháp nhất định.

Bán phá giá phải là hàng hóa bán trên thị trường và bán với giá thấp hơn giá thị trường của nước nhập khẩu hoặc một nước thứ ba nào đó. Ngoài ra, bán phá giá phải làm tác động ảnh hưởng, thiệt hại đến nền sản xuất sản phẩm & hàng hóa đó của vương quốc nhập khẩu, làm cho những ngành sản xuất sản phẩm & hàng hóa đó tại nước nhập khẩu bị ngưng trệ, bán phá giá phải kéo theo việc giảm giá của một mẫu sản phẩm cùng chủng loại sản xuất trong nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ đó giảm theo, giá cả của nước nhập khẩu phải không đúng với giá chi phí sản xuất thực của loại sản phẩm đó tại nước xuất khẩu hoặc một nước thứ ba nao đó. Việc bán phá giá này có làm phương hại đến những quy luật của nền kinh tế thị trường .

thue chong ban pha gia la gi

Thuế chống bán phá giá là gì?

Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ trợ được vận dụng trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Nước Ta gây ra hoặc rình rập đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước theo pháp luật tại khoản 5, điều 4, Luật thuế xuất nhập khẩu .
Từ khái niệm trên, hoàn toàn có thể thấy, thuế chống bán phá giá là loại thuế đánh vào hoạt động giải trí nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa. Tuy nhiên, không phải hoạt động giải trí nhập khẩu nào cũng thuộc đối tượng người tiêu dùng phải nộp thuế mà nó chỉ vận dụng cho những hoạt động giải trí nhập khẩu vào Nước Ta gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại so với những hoạt động giải trí sản xuất trong nước .

Thuế chống bán phá giá tiếng Anh là gì ?

Thuế chống bán phá giá tiếng Anh là Anti-dumping duties .

Ví dụ về thuế chống bán phá giá

Ví dụ : Đường mía được doanh nghiệp ABC xuất khẩu sang vương quốc XYZ với giá 125,54 USD / tấn. Trong khi đó, ở quốc giá ABC, doanh nghiệp này bán đường mía và những loại sản phẩm tựa như với giá 1000 nhân dân tệ / tấn tương tự 145,43 US $ ( trong điều kiện kèm theo thương mại thường thì ). Như vậy, doanh nghiệp nêu trên đã có hành vi bán phá giá .

Điều kiện, nguyên tắc, thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá

Ngoài việc giải đáp thuế chống bán phá giá là gì, chúng tôi còn gửi tới Quý độc giả các thông tin về điều kiện, nguyên tắc và thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá.

Thứ nhất: Về điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá được quy định tại khoản 1, điều 12, Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016, gồm 2 điều kiện như sau:

“ 1. Điều kiện vận dụng thuế chống bán phá giá :
a ) Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Nước Ta và biên độ bán phá giá phải được xác lập đơn cử ;
b ) Việc bán phá giá sản phẩm & hàng hóa là nguyên do gây ra hoặc rình rập đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước ” .

Thứ hai: Về nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá.

Nguyên tắc vận dụng thuế chống bán phá giá được pháp luật tại khoản 2, điều 12, Luật Thuế xuất nhập khẩu năm nay, gồm có 4 nguyên tắc sau :
“ a ) Thuế chống bán phá giá chỉ được vận dụng ở mức độ thiết yếu, hài hòa và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước ;
b ) Việc vận dụng thuế chống bán phá giá được thực thi khi đã thực thi Điều tra và phải địa thế căn cứ vào Tóm lại Điều tra theo lao lý của pháp lý ;
c ) Thuế chống bán phá giá được vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa bán phá giá vào Nước Ta ;
d ) Việc vận dụng thuế chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến quyền lợi kinh tế tài chính – xã hội trong nước ” .

Thứ ba: Về thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá. Thời hạn áp dụng thuế bán phá giá quy định tại khoản 3 điều 12, Luật chống bán phá giá 2016 như sau:

“ Thời hạn vận dụng thuế chống bán phá giá không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định hành động vận dụng có hiệu lực hiện hành. Trường hợp thiết yếu, quyết định hành động vận dụng thuế chống bán phá giá hoàn toàn có thể được gia hạn ” .

Ở nội dung trên, chúng ta đã nắm được về định nghĩa thuế chống bán phá giá là gì?, trong nội dung này chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị về cách thức, điều kiện áp thuế chống bán phá giá.

Để một vương quốc nhập khẩu triển khai áp thuế chống bán phá giá so với pháp nhân thương mại có hành vi bán phá giá của vương quốc xuất khẩu thì quốc giá nhập khẩu phải phân phối điều kiện kèm theo sau :
Quốc gia nhập khẩu phải mở tiến trình tìm hiểu chống bán phá giá một cách kỹ lưỡng, tương thích với những quy trình tiến độ tố tụng đơn cử, đồng thời phải chứng tỏ được 3 yếu tố sau :

– Thứ nhất, phải có hành vi bán phá giá. Đây là hành vi thực tế, xảy ra trên thị trường của quốc gia nhập khẩu.

– Thứ hai, có thiệt hại vật chất đáng kể xảy ra .
– Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá với thiệt hại vật chất .
Lưu ý : Các cuộc tìm hiểu chống phá giá phải chấm hết ngay lập tức nếu cơ quan có thẩm quyền xác lập được rằng biên độ phá giá quá nhỏ dưới mức 2 % giá xuất khẩu .
Các điều kiện kèm theo khác cũng được nêu ra trong Hiệp định AD ví dụ điển hình như : Cơ quan có thẩm quyền cũng phải chấm hết tìm hiểu nếu sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được bán phá giá với số lượng không đáng kể, tức lượng hàng xuất khẩu bán phá giá của một nước thấp hơn 3 % tổng giá trị nhập khẩu của loại sản phẩm đó. Tuy nhiên, những cuộc tìm hiểu AD hoàn toàn có thể được liên tục nếu tổng lượng hàng xuất khẩu bán phá giá của những nước thuộc diện này chiếm tối thiểu 7 % tổng giá trị nhập khẩu .

Công thức xác lập hành vi bán phá giá

Để xác lập có hành vi bán phá giá hay không phải dựa trên biên độ bán phá giá trung bình .
– Công thức xác lập biên độ bán phá giá :

[(NV – EP): EP]  x 100%

Trong đó :
+ NV là trị giá thường thì ở thị trường vương quốc xuất khẩu ;
+ EP là giá xuất khẩu tại thị trường vương quốc nhập khẩu ;
– Biên độ bán phá trung bình sẽ bằng trung bình cộng của những biên độ bán phá giá .
– Biên độ bán phá giá trung bình lớn hoặc bằng 2 % thì Tóm lại là có hành vi bán phá giá .
+ ) Cách xác lập EP. Trị giá EP hoàn toàn có thể được xác lập bằng những phương pháp sau :
– EP = giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu ;
– EP = giá cả cho người mua hàng độc lập tiên phong tại nước thứ 3 ;
– EP = giá do cơ quan có thẩm quyền xác lập .
+ ) Cách xác lập NV. Trị giá NV hoàn toàn có thể được xác lập bằng những phương pháp sau :
– NV = giá tại thị trường vương quốc xuất khẩu ;
– NV = giá mà vương quốc xuất khẩu bán cho vương quốc thứ 3 ;

– NV = ước lượng chi phí sản xuất tại quốc gia xuất khẩu;

– NV = ước đạt ngân sách của vương quốc thứ 3 có điều kiện kèm theo sản xuất tựa như như vương quốc xuất khẩu .

Trên đây là những phân tích của Luật Hoàng Phi liên quan đến nội dung Thuế chống bán phá giá là gì và những nội dung kiến thức về pháp luật liên quan đến Thuế chông bán phá gi.

Nếu có bất kể vướng mắc nào tương quan đến Thuế chống bán phá giá, bạn đọc hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 6557 để được chúng tôi tư vấn cụ thể .

0933.54.64.76