3 loại thuế phí khi mua bán nhà đất và hướng dẫn cách khai, nộp

3 loai thue phi khi mua ban nha dat 2907170807
Khi mua bán nhà, đất những bên mua bán có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo lao lý. Dưới đây là 03 loại thuế phí khi mua bán nhà đất theo pháp luật mới nhất .

Căn cứ:

– Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP về lệ phí trước bạ ;

– Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP;

– Thông tư 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn thực thi thuế TNCN ;
– Thông tư 250 / năm nay / TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh .
Lưu ý. 03 loại thuế, phí, lệ phí dưới đây là số tiền mà bên mua, bên bán nộp cho Nhà nước. Ngoài ra, khi chuyển nhượng ủy quyền những bên phải công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và phí công chứng là phí mà người có nhu yếu công chứng trả cho tổ chức triển khai công chứng nên không trình diễn trong bài này .

1. Thuế thu nhập cá nhân

* Người có nghĩa vụ nộp thuế:

Theo pháp luật, người có thu nhập ( người bán ) có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá thể. Tuy nhiên, pháp lý không cấm việc những bên thỏa thuận hợp tác người nộp thuế nên những bên được thỏa thuận hợp tác người mua là người nộp thuế .

* Mức thuế phải nộp:

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC khi chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất thì thuế thu nhập cá thể được xác lập như sau :
Thuế thu nhập cá thể phải nộp
=
2 %
x
Giá chuyển nhượng ủy quyền
Lưu ý về giá chuyển nhượng ủy quyền :
– Thông thường giá chuyển nhượng ủy quyền ( giá mua bán ) để tính thuế thu nhập cá thể là giá mà những bên thỏa thuận hợp tác và được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền .
– Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không ghi giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ( tỉnh, thành phố thường trực TW ) phát hành thì giá chuyển nhượng ủy quyền để tính thuế thu nhập cá thể là giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật .
Xem thêm : 2 trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà đất .

* Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

Hồ sơ khai thuế so với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, nhà ở gồm có :
1. Tờ khai thuế thu nhập cá thể theo mẫu số 03 / BĐS-TNCN ;
2. Bản chụp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu những khu công trình trên đất và cá thể ký cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vào bản chụp đó .
3. Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất .
4. Các sách vở làm địa thế căn cứ xác lập thuộc đối tượng người dùng được miễn thuế ( nếu thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá thể ) .

* Nơi nộp hồ sơ khai thuế:

– Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có nhà, đất chuyển nhượng ủy quyền .
– Trường hợp ở địa phương chưa thực thi quy định một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất nơi có nhà, đất chuyển nhượng ủy quyền .
– Trường hợp cá thể chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập cá thể tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tổ chức triển khai, cá thể được cơ quan thuế ủy nhiệm thu .

* Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực hiện hành .
– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời gian làm thủ tục ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng .
– Trường hợp cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai là thời gian cá thể nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế .

* Thời hạn nộp thuế:

– Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế .
– Khi nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế sẽ tính và đưa thông tin số thuế phải nộp .
Xem thêm : Mua bán nhà đất 2021 : Lưu ý gì về điều kiện kèm theo, hồ sơ, thủ tục ?

3 loại thuế phí khi mua bán nhà đất

3 loại thuế phí khi mua bán nhà đất (Ảnh minh họa)
 

2. Lệ phí trước bạ

* Người nộp lệ phí:

Theo Điều 3 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP tổ chức triển khai, cá thể có gia tài thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .
Như vậy, khi chuyển nhượng ủy quyền thì người mua phải ĐK dịch chuyển đất đai ( làm thủ tục sang tên Sổ đỏ ) trong thời hạn 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, pháp lý không cấm việc người bán cho tiền để người mua nộp lệ phí trước bạ .

* Mức nộp lệ phí trước bạ:

Trường hợp 1 : Khi giá chuyển nhượng ủy quyền cao hơn giá nhà, đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý
Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì giá tính lệ phí trước bạ so với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ( thường vận dụng khi chuyển nhượng ủy quyền – mua bán ) .
Lệ phí trước bạ
=

0.5%

x
Giá chuyển nhượng ủy quyền
Trường hợp 2 : Khi giá chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý, khi khuyến mãi ngay cho, thừa kế nhà đất .
Với đất :
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
Diện tích
x
Giá 01 mét vuông tại Bảng giá đất
Với nhà ở :
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
(
Diện tích
x
Giá 01 mét vuông
x
Tỷ lệ ( % ) chất lượng còn lại
)
Trong đó :
– Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là hàng loạt diện tích quy hoạnh sàn nhà ( kể cả diện tích quy hoạnh công trình phụ kèm theo ) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể ;
– Giá 01 mét vuông nhà là giá trong thực tiễn thiết kế xây dựng “ mới ” 01 mét vuông sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành ;
– Tỷ lệ ( % ) chất lượng còn lại do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành theo lao lý của pháp lý .
Tuy pháp lý lao lý khá phức tạp về cách tính lệ phí trước bạ nhưng người dân chỉ cần nộp theo Thông báo của cơ quan Nhà nước .

* Hồ sơ khai lệ phí trước bạ:

– Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 .
– Bản sao hợp lệ những sách vở chứng tỏ gia tài ( hoặc chủ gia tài ) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ ( nếu có ), trừ trường hợp nộp bản chính .
– Bản sao hợp lệ sách vở chứng tỏ nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo lao lý của pháp lý .
– Bản sao hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền .

* Nơi nộp hồ sơ:

– Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan đảm nhiệm hồ sơ về xử lý thủ tục ĐK, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý về đất đai .
Xem cụ thể tại : Nơi nộp hồ sơ những thủ tục hành chính về đất đai .

* Thời hạn nộp lệ phí:

– Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách Nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế.
 

3. Phí thẩm định hồ sơ
 

Theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 250 / năm nay / TT-BTC phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy ghi nhận được lao lý như sau :
– Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất là khoản thu so với những đối tượng người dùng ĐK, nộp hồ sơ cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất có nhu yếu hoặc cần phải thẩm định và đánh giá theo pháp luật, nhằm mục đích bù đắp ngân sách thẩm định và đánh giá hồ sơ, những điều kiện kèm theo cần và đủ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như : Điều kiện về thực trạng sử dụng đất, điều kiện kèm theo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện kèm theo về hoạt động và sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh thương mại .
– Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất chỉ vận dụng so với trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai đánh giá và thẩm định để giao đất, cho thuê đất và so với trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

– Mức thu do HĐND từng tỉnh thành quy định.

Kết luận, khi chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất những bên có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá thể, lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn và phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp giấy ghi nhận ( nếu có ) ; những bên nộp hồ sơ khai thuế, phí cùng với hồ sơ sang tên Sổ đỏ, trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai .

>> Thủ tục mua bán đất đai 2019: Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Khắc Niệm

0000000000