Hướng dẫn ghi Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Bt Tai ve 0404144748
Tổ chức, cá thể khi làm Sổ đỏ hoặc sang tên Sổ đỏ phải nộp lệ phí trước bạ. Để tránh sai sót và mất thời hạn khi khai lệ phí hãy thực thi theo hướng dẫn ghi tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất dưới đây .

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Ví dụ : Hướng dẫn ghi tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất khi chuyển nhượng ủy quyền ( mua và bán ) .
Mẫu tờ khai lệ phí tước bạ nhà đất theo Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP về lệ phí trước bạ .

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh ☐

[ 02 ] Lần đầu ☐ [ 03 ] Bổ sung lần thứ ☐

[04] Tên người nộp thuế: Nguyễn Thế M

[ 05 ] Mã số thuế : …………………………………………………………………………………
[ 06 ] Địa chỉ : Số xxx đường Cầu giấy P. Dịch Vọng
[ 07 ] Quận / huyện : CG cầu giấy [ 08 ] Tỉnh / Thành phố : Thành Phố Hà Nội
[ 09 ] Điện thoại : 0964 xxx 000 [ 10 ] Fax : ……………… [ 11 ] E-Mail : ………………
[ 12 ] Đại lý thuế ( nếu có ) : ………………………………………………………………………….
[ 13 ] Mã số thuế : …………………………………………………………………………………
[ 14 ] Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………
[ 15 ] Quận / huyện : ………………. [ 16 ] Tỉnh / Thành phố : ……………………………….
[ 17 ] Điện thoại : ………………… [ 18 ] Fax : ……………… [ 19 ] E-Mail : ………………
[ 20 ] Hợp đồng đại lý thuế, số : ………………………………. ngày …………………………….

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất :
1.1. Địa chỉ thửa đất : Số xx, đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Quận CG cầu giấy, Thành phố Thành Phố Hà Nội
1.2. Vị trí thửa đất ( mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm ) : Mặt tiền .
1.3. Mục đích sử dụng đất : Đất ở đô thị
1.4. Diện tích ( mét vuông ) : 70 mét vuông
1.5. Nguồn gốc nhà đất : ( đất được Nhà nước giao, cho thuê ; đất nhận chuyển nhượng ủy quyền ; nhận thừa kế, hoặc nhận khuyến mãi ngay, cho ) : Nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .
a ) Tên tổ chức triển khai, cá thể chuyển giao QSDĐ : Trần Minh Q .
Địa chỉ người giao QSDĐ : Số xxx, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Q. Cầu giấy, Thành phố Thành Phố Hà Nội .
b ) Thời điểm làm sách vở chuyển giao QSDĐ ngày 03 tháng 02 năm 2019 .
1.6. Giá trị đất thực tiễn chuyển giao ( nếu có ) : 9.000.000.000 đồng ( 09 tỷ đồng )
2. Nhà :
2.1. Cấp nhà : IV Loại nhà : Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau đô thị
2.2. Diện tích nhà ( mét vuông sàn thiết kế xây dựng ) : 70 mét vuông
2.3. Nguồn gốc nhà :
a ) Tự thiết kế xây dựng :
– Năm hoàn thành công việc ( hoặc năm mở màn sử dụng nhà ) :
b ) Mua, thừa kế, cho, khuyến mãi : Mua
– Thời điểm làm sách vở chuyển giao nhà : Ngày 03 tháng 02 năm 2019 .
2.4. Giá trị nhà ( đồng ) : 1.000.000.000 đồng
3. Giá trị nhà, đất trong thực tiễn nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận thừa kế, nhận Tặng Kèm cho ( đồng ) : 10.000.000.000 đồng
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ ( nguyên do ) :
5. Giấy tờ có tương quan, gồm :
– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, nhà ở .
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
Tôi cam kết ràng buộc số liệu khai trên là đúng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về số liệu đã khai. /

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số :
……, ngày ……… tháng ……….. năm ……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ( nếu có ) )

Hướng dẫn viết tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Hướng dẫn ghi từ mục [01] đến mục [20]

1 – Kỳ tính thuế
– Chuyển nhượng, khuyến mãi cho, thừa kế, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn .. thì đánh dấu tích vào ô tại mục [ 01 ] ,
– Nếu là kê khai cấp giấy ghi nhận lần đầu thì ghi lại ở mục [ 02 ] ,
– Trường hợp còn lại là bổ trợ lưu lại vào mục số [ 03 ] .
2 – Tên người nộp thuế
– Ghi rõ họ tên người thay mặt đứng tên chủ quyền lãnh thổ sử dụng đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất khi khai lệ phí trước bạ ;
– Trường hợp là cơ sở kinh doanh thương mại thì phải ghi đúng mực tên như trong tờ khai ĐK thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại .
3 – Mã số thuế
[ 05 ] – Mã số thuế : Ghi mã số thuế được cơ quan thuế cấp khi ĐK nộp thuế ( nếu có ) .
4 – Địa chỉ và thông tin khác
[ 06 ] – [ 11 ] : Ghi đúng theo địa chỉ của người nộp thuế. Số điện thoại cảm ứng, số Fax và địa chỉ E-Mail của người nộp thuế để cơ quan thuế hoàn toàn có thể liên lạc khi thiết yếu .
5 – Đại lý thuế (nếu có)
5 – Đại lý thuế ( nếu có )- Trường hợp chủ gia tài ủy quyền hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên đại lý thuế thì kê khai tên đại lý thuế .
– Ghi mã số thuế : Mã số thuế và địa chỉ của đại lý thuế .
Các ô từ [ 14 ] – [ 19 ] Khai theo địa chỉ được ghi nhận trong giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, số điện thoại thông minh, số fax, email của đại lý thuế .
[ 20 ] Hợp đồng đại lý thuế, số … .. ngày … .. : kê khai theo số hiệu của hợp đồng được ký kết giữa đại lý thuế với chủ gia tài, ngày ký .

Hướng dẫn ghi thông tin về “Đặc điểm nhà đất”

1 – Đất :
– Địa chỉ thửa đất : Ghi rõ địa chỉ thửa đất thuộc : thôn ( tổ dân phố ), xã ( phường, thị xã ), huyện ( Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ), tỉnh ( thành phố thường trực TW ) .
– Vị trí : Nêu vị trí là đất mặt tiền, đường phố hay ngõ, hẻm .
– Mục đích sử dụng đất : Đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp theo theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đã được cấp .
– Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là hàng loạt diện tích quy hoạnh thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể được chuyển nhượng ủy quyền … .
– Nguồn gốc nhà đất là : Nêu rõ đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc đất nhận chuyển nhượng ủy quyền ; nhận thừa kế hoặc nhận khuyến mãi cho .
– Giá trị đất thực tiễn chuyển giao ( nếu có ) : Ghi theo giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền do những bên thỏa thuận hợp tác đã được công chứng tại tổ chức triển khai công chứng. Trường hợp nhận thừa kế, Tặng Kèm, cho thì bỏ trống mục này .
2 – Nhà
– Cấp nhà, loại nhà :
Nhà cấp I ; Cấp II ; Cấp III ; Cấp IV, thường ghi theo giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp .
– Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là hàng loạt diện tích quy hoạnh sàn nhà ( kể cả diện tích quy hoạnh công trình phụ kèm theo ) của một căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp hoặc một toà nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .
– Nguồn gốc nhà : Nêu rõ là nhà tự thiết kế xây dựng ( nêu năm khởi đầu sử dụng nhà hay năm hoàn thành công việc ( thiết kế xây dựng xong ) ), hay nhà mua, thừa kế, cho Tặng ( nêu thời gian làm hợp đồng ( sách vở ) bán nhà ) .
– Giá trị nhà là giá trị nhà thực tiễn mua và bán trên thị trường tại thời gian trước bạ, tính bằng đồng Nước Ta. Thông thường là theo hợp đồng mua và bán giữa những bên .
3 – Giá trị nhà, đất trong thực tiễn nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận thừa kế, nhận khuyến mãi ngay cho ( đồng ) : Ghi theo giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền. Trường hợp nhận thừa kế, khuyến mãi ngay, cho thì bỏ trống mục này
4 – Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ ( nguyên do ) :
Nếu là gia tài không thuộc diện nộp lệ phí thì phải có sách vở chứng tỏ gia tài hay chủ gia tài thuộc đối tượng người dùng không phải nôp lệ phí trước bạn hoặc được miễn lệ phí trước bạ .
5 – Các sách vở có tương quan
Liệt kê tổng thể những sách vở có tương quan kèm theo như :
+ hợp đồng mua và bán nhà đất ;

+ Các giấy tờ về nhà, đất như: Giấy chứng nhận (sổ đỏ) nếu đã được cấp sổ hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu chưa được cấp Sổ đỏ).

Để biết những sách vở về quyền sử dụng đất hãy xem : Điều kiện cấp Sổ đỏ .

Trên đây là hướng dẫn viết tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, để biết thêm thông tin về các biểu mẫu, hợp đồng các lĩnh vực, bạn đọc hãy xem tại chuyên mục Biểu mẫu của LuatVietnam.

hướng dẫn viết tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

0000000000