MONSTAR (Hợp âm nâng cao)

articlewriting1

Tone

[

Em

Bạn đang đọc: MONSTAR (Hợp âm nâng cao)

]

[Am]

.. Có lý

[B7]

do nào

[Em]

khác nói cho anh nghe

[Dm7]

đi

Vì dòng tin

[Am]

nhắn tối

[B7]

qua thật

[Em]

vô lý

[Dm7]

[Am]

.. Chắc có

[B7]

ai đã khiến em

[Em]

mơ về nơi khác

[Dm7]

Ừ thì

[Am]

đêm nay

[B7]

ta mới viết

[Em]

nhạc

[Dm7]

Oh

[Am]

no yeh oh

[B7]

no. Theo em thì ta vốn

[Em]

không hợp nhau ?

[Dm7]

Người nào

[Am]

viết hết những giấc

[B7]

mơ, giờ

[Em]

chôn giấu

[Dm7]

Oh

[Am]

no yeh oh

[B7]

no. Thôi đưa hàng trăm lý

[Em]

do của em

[Dm7]

Giờ thì đừng

[Am]

nói nữa, hãy bước

[B7]

đi thật

[Em]

xa ..

[Dm7]

Mọi

[Am]

thứ cứ thế lướt

[B7]

theo một

[Em]

cơn gió

[Dm7]

Một người

[Am]

mới có lẽ rằng với

[B7]

em là

[Em]

mãi mãi

[Dm7]

Bỏ

[Am]

hết quá khứ có

[B7]

nhau thật

[Em]

lâu thật

[Dm7]

lâu

Vì mình

[Am]

không yêu nhau ,

[B7]

giữ lấy làm

[Em]

[Dm7]

.

( Vì mình

[Am]

không yêu nhau ,

[B7]

giữ lấy làm

[Em]

gì )

Sao em còn đứng ngoài

[Am]

mưa ?

[D]

Sao ngày hôm nay ko còn người

[G]

ta đón đưa ?

[C]

Và có vẻ như cảm

[Cm6]

giác đôi mắt em

[B7]

đã không như ngày

[Esus4]

xưa

” Tin em một giây được

[Em]

không ? ” ” No … “

[D]

Không đâu anh đã tin em

[G]

mấy trăm lần ..

[C]

Vì từng cho đi

[Am]

hết và đổi lại cái

[B7]

kết đơn độc, chẳng

[Esus4]

như mộng mơ đã hứa ..

Oh

[Am]

no yeh oh

[B7]

no. Theo em thì ta vốn

[Em]

không hợp nhau ?

[Dm7]

Người nào

[Am]

viết hết những giấc

[B7]

mơ, giờ

[Em]

chôn giấu

[Dm7]

Oh

[Am]

no yeh oh

[B7]

no. Thôi đưa hàng trăm lý

[Em]

do của em

[Dm7]

Giờ thì đừng

[Am]

nói nữa, hãy bước

[B7]

đi thật

[Em]

xa ..

[Dm7]

Mọi

[Am]

thứ cứ thế lướt

[B7]

theo một

[Em]

cơn gió

[Dm7]

Một người

[Am]

mới có lẽ rằng với

[B7]

em là

[Em]

mãi mãi

[Dm7]

Bỏ

[Am]

hết quá khứ có

[B7]

nhau thật

[Em]

lâu thật

[Dm7]

lâu

Vì mình

[Am]

không yêu nhau ,

[B7]

giữ lấy làm

[Em]

[Dm7]

Giữ lấy làm gì ?

[Am]

[D]

Giữ lấy làm gì ?

[G]

[C]

Giữ lấy làm gì ?

[D]

[B7]

[Esus4]

Thôi bắt anh

[Am]

vào trong cuốn

[D]

phim mà em

[G]

diễn lâu nay

[C]

nay

Vì niềm

[Cmaj7]

tin cho nhau nay

[B7]

đã không còn

[Esus4]

nữa …

Mọi

[Am]

thứ cứ thế lướt

[B7]

theo một

[Em]

cơn gió

[Dm7]

Một người

[Am]

mới có lẽ rằng với

[B7]

em là

[Em]

mãi mãi

[Dm7]

Bỏ

[Am]

hết quá khứ có

[B7]

nhau thật

[Em]

lâu thật

[Dm7]

lâu

Vì mình

[Am]

không yêu nhau ,

[B7]

giữ lấy làm

[Em]

[Dm7]

Là vì mình

[Am]

không yêu nhau ,

[B7]

giữ lấy làm

[Em]

0933.54.64.76