Vốn điều lệ là gì? Cần chứng minh vốn điều lệ khi mở công ty?

articlewriting1

von dieu le la gi co can phai chung minh von khi thanh lap cong ty 01

Vốn điều lệ là gì ? Cần chứng tỏ vốn điều lệ khi mở công ty ? Quy định về vốn điều lệ công ty CP, công ty TNHH. .. ra làm sao ? Thời hạn góp vốn như thế nào ?
Nội dung chính :

 • Vốn điều lệ là gì?
 • Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

 • Có cần chứng tỏ vốn điều lệ không ?
 • Vốn điều lệ công ty CP
 • Vốn điều lệ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên
 • Vốn điều lệ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên
 • Thời hạn góp vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp
 • Nên ĐK vốn điều lệ cao hay thấp ?
 • Vai trò, ý nghĩa của vốn điều lệ
 • Một số câu hỏi thường gặp về vốn điều lệ

VỐN ĐIỀU LỆ LÀ GÌ ?

Vốn điều lệ là tổng giá trị gia tài do những thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi xây dựng công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ; là tổng mệnh giá CP đã bán hoặc được ĐK mua khi xây dựng công ty CP .
Luật Doanh nghiệp 2020 cũng đã lao lý đơn cử những loại gia tài được sử dụng để góp vốn vào công ty, doanh nghiệp. Theo đó, gia tài góp vốn hoàn toàn có thể là đồng Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ tiên tiến, tuyệt kỹ kỹ thuật, gia tài khác hoàn toàn có thể định giá được bằng đồng Nước Ta .
von dieu le la gi co can phai chung minh von khi thanh lap cong ty 02

PHÂN BIỆT VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH

 • Vốn điều lệ là tổng số vốn do chủ sở hữu, các thành viên hoặc cổ đông đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.

Khái niệm “ vốn pháp định ” mặc dầu không được pháp luật trong Luật Doanh nghiệp 2020. Nhưng trong thực tiễn chắc như đinh không ít lần tất cả chúng ta phát hiện cụm từ này. Vậy vốn pháp định là gì ?

 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu doanh nghiệp phải có để thành lập doanh nghiệp và chỉ áp dụng cho một số ngành nghề nhất định. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Ví dụ: Muốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán thì phải có số vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng.

=> Điểm giống nhau: Vốn pháp định và vốn điều lệ đều là số vốn do chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông góp khi thành lập doanh nghiệp.

=> Điểm khác nhau: Vốn pháp định phải thấp hơn hoặc bằng với vốn điều lệ.

CÓ CẦN CHỨNG MINH VỐN ĐIỀU LỆ KHÔNG ?

Trong quy trình tư vấn xây dựng doanh nghiệp, rất nhiều người mua của Anpha đều có chung một câu hỏi : “ Có phải chứng tỏ vốn điều lệ không ? ” hay “ Có cần chứng tỏ kinh tế tài chính khi xây dựng công ty không ? ” .

von dieu le la gi co can phai chung minh von khi thanh lap cong ty 03

Thực tế, pháp lý Nước Ta không có pháp luật nhu yếu những doanh nghiệp 100 % vốn Nước Ta phải chứng tỏ vốn điều lệ khi làm thủ tục ĐK kinh doanh thương mại, Sở Kế hoạch và Đầu tư hay Cơ quan thuế cũng không kiểm tra tiến trình góp vốn của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải góp đủ số vốn đã ĐK trong thời hạn lao lý và nếu phát sinh yếu tố hoặc xảy ra rủi ro đáng tiếc thì bạn vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trên số vốn điều lệ đã ĐK .

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 : “ Vốn điều lệ của công ty CP là tổng mệnh giá CP những loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty CP khi ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng mệnh giá CP những loại đã được ĐK mua và được ghi trong điều lệ công ty ”. Như vậy, vốn điều lệ của công ty CP tại thời gian ĐK sẽ là vốn điều lệ khi những cổ đông góp đủ vốn trong thời hạn góp vốn .
Vốn điều lệ của công ty CP được chia thành nhiều phần bằng nhau .
Khi ĐK xây dựng doanh nghiệp, CP đã bán là tổng số CP những loại đã được những cổ đông ĐK mua và giao dịch thanh toán đủ cho công ty .

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 THÀNH VIÊN

Vốn điều lệ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng giá trị gia tài do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty .
Chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty .

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Vốn điều lệ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của những thành viên cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty .
Thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 điều 47 của Luật này .

THỜI HẠN GÓP VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Chủ sở hữu / thành viên / cổ đông phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại gia tài đã cam kết khi ĐK xây dựng doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, không kể thời hạn luân chuyển, nhập khẩu gia tài góp vốn, thực thi thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản .
Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn pháp luật, thì :

 • Chủ sở hữu công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên phải ĐK đổi khác vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày sau cuối phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày sau cuối công ty ĐK đổi khác vốn điều lệ theo lao lý ;

 • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên phải ĐK đổi khác vốn điều lệ, tỷ suất phần vốn góp của những thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ở đầu cuối phải góp đủ phần vốn góp theo pháp luật. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với tỷ suất phần vốn góp đã cam kết so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty ĐK biến hóa vốn điều lệ và tỷ suất phần vốn góp của thành viên ;

 • Công ty CP phải ĐK kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số CP đã được thanh toán giao dịch đủ, trừ trường hợp số CP chưa thanh toán giao dịch đã được bán hết trong thời hạn này đồng thời phải ĐK biến hóa cổ đông sáng lập. Cổ đông chưa thanh toán giao dịch hoặc chưa giao dịch thanh toán đủ số CP đã ĐK mua phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá CP đã ĐK mua so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty ĐK kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ .

NÊN ĐĂNG KÝ VỐN ĐIỀU LỆ CAO HAY THẤP ?

Ngoại trừ những ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại nhu yếu mức vốn tối thiểu khi xây dựng doanh nghiệp. Việc để mức vốn điều lệ bao nhiêu không tác động ảnh hưởng nhiều tới hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp mà chỉ tương quan tới cả thuế ( lệ phí ) môn bài doanh nghiệp phải đóng, đơn cử :

LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ VỐN

TIỀN THUẾ PHẢI NỘP

Doanh nghiệp / tổ chức triển khai có vốn điều lệ / vốn góp vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng / năm

Doanh nghiệp / tổ chức triển khai có vốn điều lệ / vốn góp vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng / năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác

một triệu đồng / năm

Tuy nhiên, bạn cũng cần quan tâm rằng : Vốn điều lệ chính là sự cam kết nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của doanh nghiệp với người mua, đối tác chiến lược. Do đó :

 • Nếu vốn điều lệ thấp / quá thấp thì sự cam kết nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của doanh nghiệp sẽ bị giảm xuống, khó tạo niềm tin cho người mua, đối tác chiến lược trong kinh doanh thương mại. Đặc biệt, khi doanh nghiệp có nhu yếu vay vốn từ ngân hàng nhà nước thì với số vốn điều lệ quá thấp thì hoàn toàn có thể sẽ làm cho ngân hàng nhà nước cảm thấy không tin yêu để cho vay số vốn vượt ngoài năng lực và vượt ngoài vốn điều lệ của doanh nghiệp ;

 • Nếu vốn điều lệ cao / quá cao thì cam kết nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của doanh nghiệp và rủi ro tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc cũng cao nhưng sẽ thuận tiện tạo sự tin yêu với những người mua, đối tác chiến lược hơn, đặc biệt quan trọng là trong những hoạt động giải trí đấu thầu .

Tăng vốn điều lệ thì dễ, nhưng giảm vốn điều lệ thì khó. Vì thế tùy thuộc vào năng lượng kinh tế tài chính, phương hướng hoạt động giải trí và quy mô kinh doanh thương mại, chủ doanh nghiệp nên để số vốn điều lệ ở mức vừa phải và đủ năng lực của mình. Đến khi việc kinh doanh thương mại của công ty mở màn đi vào hoạt động giải trí không thay đổi hơn, và có tín hiệu tăng trưởng đi lên thì lúc đó sẽ thực thi việc tăng vốn điều lệ cho công ty .

VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ đóng vai trò rất quan trọng so với doanh nghiệp :

 • Thứ nhất, là cơ sở để xác lập tỷ suất phần vốn góp hay chiếm hữu CP của thành viên, cổ đông trong công ty. Thông qua đó làm cơ sở cho việc phân loại quyền, quyền lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những thành viên, cổ đông trong công ty ;

Cụ thể theo Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi vốn điều lệ của công ty. Thành viên, cổ đông chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số ít trường hợp pháp luật tại Luật Doanh nghiệp .

 • Là một trong những cơ sở để xác lập điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại so với một số ít ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ;

 • Vốn điều lệ thể hiện cam kết trách nhiệm bằng tài sản của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác. Do đó, vốn điều lệ càng cao, thì độ tin cậy của khách hàng, đối tác với doanh nghiệp càng lớn.

Trên đây Anpha đã cung ứng cho bạn những thông tin cơ bản về vốn điều lệ. Bạn hoàn toàn có thể khám phá thêm thông tin về thủ tục, phương pháp tăng vốn điều lệ nói chung, hoặc phương pháp tăng vốn điều lệ công ty CP, tăng vốn điều lệ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên, công ty có vốn quốc tế nói riêng trên website của Kế toán Anpha. Nếu bạn cần tư vấn thêm thông tin pháp lý hay dịch vụ vốn điều lệ của Anpha, vui vẻ gọi cho chúng tôi theo số 0938.268.123 ( Thành Phố Hồ Chí Minh ) hoặc 09844.777.11 ( TP.HN ) để được tương hỗ .

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Liên hệ chúng tôi theo số 0938.268.123 ( TP. Hồ Chí Minh ) hoặc 09844.777.11 ( TP.HN ) để được tương hỗ .

0933.54.64.76